โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ตราตราประจำโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญคติพจน์
ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด
ผู้ก่อตั้งพลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายจักรวาล เจริญทอง
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี███ ███ ฟ้า - เหลือง
เพลงเพลงมาร์ชฟ้า-เหลือง
เว็บไซต์www.cba.ac.th

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ (อักษรย่อ: จ.ษ., CBA) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา ตั้งอยู่ที่ 429 หมู่ที่ 8 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าชาวบ้านเรีอกว่า โนนสว่าง ตั้งอยู่ที่ 429 หมู่ที่ 8 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ห่างจากตัวจังหวัด 49 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 116 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ (วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 )

อาคารหลังแรกสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีทุนสมทบในการก่อสร้าง จำนวน 330,000 บาท และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตแม่ทัพอากาศ ซึ่งท่านมีบรรพบุรุษเป็นชาวบ้านป่ายาง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2507 โดยมี จำนวน 1 ห้องเรียน โดยส่งนายสมาน โรจนกร ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นครูใหญ่คนแรก นักเรียนคนแรกของโรงเรียนที่มีเลขประจำตัวเลขที่ 1 นายอุดร ยาวะโนภาส เลขที่ 2 นายสะอาด ไชยพิมพ์ เลขที่ 3 นายพิชัย หมื่นด้วง ปัจจุบันมีอาคารเรียนจำนวน 12 อาคาร อาคารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งหมด 36 อาคาร มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น จากอดีตถึงปัจจุบัน

โรงเรียนมีการเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,846 คน ครูจำนวน 124 คน โดยปัจจุบันมี นายจักรวาล เจริญทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์[2]

พื้นที่ของโรงเรียน[แก้]

116 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

 • อาคารเรียน 5 หลัง
 • อาคารอเนกประสงค์ 15 หลัง
  • อาคารเกียรติยศ 1 หลัง
  • อาคารธนาคารโรงเรียน 1 หลัง
  • อาคารพละศึกษา 2 หลัง
  • อาคารการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 หลัง
  • อาคารดนตรี 3 หลัง
  • อาคารนาฏศิลป์ 1 หลัง
  • อาคารอนามัยโรงเรียน 1 หลัง
  • อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
  • อาคารสภานักเรียนและโรเนียว 1 หลัง
  • อาคารทัศนศิลป์ 1 หลัง
  • อาคารโนนสว่าง 1 หลัง
 • อาคารหอประชุม 2 หลัง
  • หอประชุมเมืองเกษ
  • หอประชุมช่อมันปลา
 • อาคารโดม 2 หลัง
 • อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
 • บ้านพักครู 16 หลัง
 • ห้องส้วม 8 หลัง

การเรียนการสอน[แก้]

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 1826 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งสิ้น 27 ห้องเรียน[3]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 9 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 9 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 9 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งสิ้น 23 ห้องเรียน[4]

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • 8 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • 8 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • 7 ห้องเรียน

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

คณะสีประจำของโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น ได้มีการตั้งชื่อคณะสีขึ้น จำนวน 4 คณะสี ได้แก่

 • ███ คณะคุณากร (สีชมพู)
 • ███ คณะสัตยาบัน (สีม่วง)
 • ███ คณะอมรบดี (สีเขียว)
 • ███ คณะกตัญญุตา (สีแดง)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]