โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

Nguirai Boonmee Rungsarit School

ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
อักษรย่อ ง.บ.ร.
ประเภท รัฐบาล
คติพจน์ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 2 เมษายน พ.ศ. 2534
ผู้ก่อตั้ง พระครูปุริมานุรักษ์ (บุญมี สุขาบูรณ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศจี ชินอักษร
เพลง มาร์ชงิ้วราย
เว็บไซต์

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ 128 หมู่ที่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดตั้งขึ้นโดยพระครูปุริมานุรักษ์ (บุญมี สุขาบูรณ์) อดีต เจ้าอาวาส วัดงิ้วราย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2503 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายวิทยา ปริสุทธิกุล พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2507
2 นายสมพงศ์ คหินทรพงศ์ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2515
3 นายปลิว เนตรแก้ว (รักษาการ) พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
4 นายสมพงศ์ คหินทรพงศ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2519
5 นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2528
6 นายกนก วสวานนท์ พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2534
7 นายณรงค์ศักดิ์ อินทโกสุม พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2542
8 นายโอภาส เจริญเชื้อ กันยายน พ.ศ. 2542 ธันวาคม พ.ศ. 2542
9 นายจิราพร สมบูรณ์วงศ์ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545
10 นางวรรณา พัฒนตระกูลสุข พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
11 นายถวิล ประมวล(รักษาการ) พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546
12 นายวีระ วงศ์ประดิษฐ์ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2549
13 นายถวิล ประมวล(รักษาการ) ตุลาคม พ.ศ. 2549 ธันวาคม พ.ศ. 2549
14 นายกีรติ ป้านสกุล พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2553
15 นางปารมรัตน์ เชื่อมสามัคคี(รักษาการ) ตุลาคม พ.ศ. 2553 มกราคม พ.ศ. 2554
16 นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี พ.ศ. 2554 ตุลาคม พ.ศ. 2556
17 นายอรรฐพนธิ์ ศรีโพธิ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558
18 นางสาวศจี ชินอักษร พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]