โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
Khamkhueankeao Chanubhatham School
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน
546 บ้านลุมพุก ถ.แจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khamkhueankeao Chanubhatham School
อักษรย่อ ค.ช. / K.C.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สถาปนา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ผู้ก่อตั้ง พระครูวุฒิศักดิ์สมกิจ, เผชิญ จันทรุเบกษา, เหงี่ยงจือ แซ่เอ็ง, เหมือย มนต์ขลัง, บุญน้อม ณ จัมปาสัก, ปั่น ครองยุติ
ผู้อำนวยการ นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ (พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
จำนวนนักเรียน 2,294 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหรัฐ ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ███ ฟ้า
███ แดง
เพลง มาร์ชคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
เว็บไซต์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ (อังกฤษ: Khamkhueankeao Chanubhatham School) เดิมชื่อ โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษภายในจังหวัดยโสธรเป็นโรงเรียนประจำอำเภอคำเขื่อนแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในเขต ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) กระทรวงศึกษาธิการ และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World–Class Standard School)

ประวัติ[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เดิมชื่อ “โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว” สังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2500 ณ บ้านลุมพุก หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง ประกอบด้วย


ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ฐานะ
1 พระครูวุฒิศักดิ์สมกิจ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ประธานกรรมการ
2 นาย เผชิญ จันทรุเบกษา นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว รองประธานกรรมการ
3 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กรรมการ
4 ข้าราชการอำเภอ ข้าราชการอำเภอ กรรมการ
5 นาย เหงี่ยงจือ แซ่เอ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ/คหบดี กรรมการ
6 นาย เหมือย มนต์ขลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ/คหบดี กรรมการ
7 นาย บุญน้อม ณ จัมปาสัก สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ
8 นาย ปั่น ครองยุติ ศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
9 นาย วิสุทธิ์ บุญวิทย์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้ว กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ


ไฟล์:ทำเนียบผู้บริหาร.jpg
สมศักดิ์ ภิรมย์รื่น รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ (17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500)

ปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียน ร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธา และผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ได้ร่วมกันวางแผนงานการต่อตั้งโรงเรียน ในการจัดหาสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน แรงงาน งบประมาณ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

การก่อสร้างครั้งนี้ได้ให้ครูสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายเพิ่ม พุทธวัน นายบน ปกป้อง นายวัน เครือชาลี นายพันธ์ ศรีสร้อย และนักการภารโรง (นายฮุย กุลวงศ์) จากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วมาดำเนินการก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2500 เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึงได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

คณะกรรมการได้รวบรวมเงินบริจาค จากคณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนโดยเสียสละเงินคนละ 600 บาทเป็นค่าปลูกสร้างอาคารเรียนขนาด 12 ห้องเรียน (ขนาด 11 x 54 เมตร) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2500 โดยนายกำจัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ (จึงถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันเกิดของโรงเรียน)

เมื่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฯลฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการมาเป็นประธานในการรับมอบอาคารเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2503 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 มีนายกำจัด ผาติสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีครูปฏิบัติการสอน 2 คน คือ นายสมศักดิ์ ภิรมย์รื่น ครูกรมสามัญศึกษา ช่วยราชการแผนกศึกษาธิการอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และนายเชวง จักรไชย ครูโรงเรียนบ้านแหล่งหนู

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในตำบลลุมพุก ติดถนนแจ้งสนิท ด้านทิศเหนือมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ที่ดินแปลงที่ 2 อยู่ตรงข้ามแปลงที่ 1 คือ ด้านทิศใต้ ถนนแจ้งสนิทมีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา ซึ่งโรงเรียนลุมพุกวิทยรัตน์ (ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลลุมพุกวันครู 2503) ได้ยกให้เมื่อ พ.ศ. 2500 ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนแบบ 8-8-9/9-8-8 จำนวน 50 ห้องเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ไฟล์:สมยศ คำแพง 300px.jpg
สมยศ คำแพง อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีช่วงการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหาร อาทิเช่น การเกษียณอายุราชการของรองผู้อำนวยการสมยศ คำแพง หรือการโยกย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการกำพล พาภักดี และยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของ ผู้อำนวยการอัศนีศักดิ์ ศิริชัย ในขณะนั้น จึงมีการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนใหม่ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมดมาจากโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เหลือแค่ รองผู้อำนวยการกิตติ ดวงแสง ที่ดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน จึงเกิดคำว่า "กุดชุมโมเดล" ขึ้นมา

ปัจจุบันมีรายชื่อที่เข้ามาในคณะผู้บริหาร (ภาคปีการศึกษา 2559) มนต์ชัย เพียรทำ ครูผู้สอนรายภาควิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในตำแหน่งเกี่ยวกับกิจการนักเรียน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

มาร์ชคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ไฟล์:16-10-15-15-30-or bancha.jpg
ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์

เนื้อร้อง : บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ทำนอง : บัญชา เกียรติจรุงพันธ์


สถาบันงามเด่น เป็นสง่า นี้ชื่อว่าคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
การศึกษา การกีฬา เราเลิศล้ำ คุณธรรมประจำจิตรมิตรไมตรี
ชื่อย่อ ค.ช. สูงศักดิ์ เรารัก ชูเชิดเทิดศักดิ์ศรี
เตือนตนด้วยตนเอง ให้ทำดี คือวิถี ปรัชญาสถาบัน
ฟ้า-แดง งามเด่น เป็นศูนย์รวมใจให้รักมั่น
สามัคคีร่วมแรง แข็งแกร่งร่วมกัน สร้างสรรค์ พัฒนา
ชนูปถัมภ์ ร่ำลือชื่อก้อง เราพี่น้อง มีวินัย ใฝ่ศึกษา
ขจรเกียรติ เกรียงไกรในศรัทธา รักบูชา เชิดชูชนูปถัมภ์
เพลงที่ใช้เปิดก่อนการประชาสัมพันธ์
 • ประพันธ์คำร้อง,ทำนอง โดย บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ (อังกฤษ: Buncha Kiatjarungphan) ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บรรเลงโดย วงดนตรีช่อสะเดาหวาน (วงดนตรีคณะครูประจำโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)

ปัจจุบันการร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน จะใช้ร้องประจำทุกวันจันทร์ในภาคเช้าของการเข้าแถวหน้าเสาธง วงโยทวาทิตของโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์เป็นผู้บรรเลง โดยการควบคุมของ พงศ์เผด็จ คำลือ ครูประจำภาควิชาศิลปะ (ดนตรี)

คณะกรรมการนักเรียน[แก้]

ไฟล์:คณะกรรมการนักเรียน 57-58.png
ปัจฉิมนิเทศและส่งมอบตำแหน่งประธานนักเรียน จิระวัตร์ วงศ์แดง(ซ้าย), พงศธร ศุภโกศล(ขวา)
 • รายชื่อประธานนักเรียน
  • ปีการศึกษา 2557 : นายพงศธร ศุภโกศล (พรรคการเรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ;ชนะการเลือกตั้ง
  • ปีการศึกษา 2558 : นายจิระวัตร์ วงศ์แดง (พรรคหวานหยง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ;ชนะการเลือกตั้ง
  • ปีการศึกษา 2559 : (ยังไม่ระบุชัดเจน แต่ภายหลังอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้อันดับ 2 จากการเลือกตั้งขึ้นมาประจำคณะประธานนักเรียน โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3) นายธนเทพ ชื่นชม (พรรคผ่อน) ;ชนะการเลือกตั้ง

งานอาคารและสถานที่[แก้]

ไฟล์:กิจกรรมหน้าเสาธง คช..jpg
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำปี 2557

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ปัจจุบันมีอาคารที่สำหรับการเรียน อยู่โดยปัจจุบันจัดให้มีการเรียนการสอนในฝั่งทิศใต้ของโรงเรียน ให้ทิศเหนือเป็นแปลงสาธิตและบ้านพักครูรวมถึงการใช้สถานที่จัดตั้งเครื่องทำน้ำดื่ม รวมถึงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยฝั่งทิศใต้มีอาคารสำนักงาน 7 แห่ง

 • อาคาร 1 หมวดวิชาแนะแนว หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ และพื้นที่ใช้สอยของกลุ่มงานบริหารวิชาการ ห้องประชุมเล็ก
 • อาคาร 2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศิลปะและนาฏศิลป์
 • อาคาร 3 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน
 • อาคาร 4 หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาสังคมศึกษา ลานพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างห้องอนุสรณ์ 40 ปี
 • อาคาร 5,6 พื้นที่บริเวณด้านตะวันออก รวบ 2 อาคาร หมวดวิชาการงานอาชีพ งานคหกรรมและวิชาช่าง
 • อาคารด้านหลังหอประชุม หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เดิมเป็นห้องพยาบาล และห้องพยาบาลย้ายไปที่ห้องโภชนาการ โดยใช้สถานที่เก่าของหมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นพื้นที่ใช้สอยของคณะกรรมการนักเรียนในปี 2559
 • ลานโพธิ์ พื้นที่กิจกรรมระหว่างด้านทิศตะวันออกของอาคาร 2 สำหรับจัดการเรียนศิลปะและการแสดงดนตรี
 • ร่มไทร พื้นที่บริเวณด้านข้างน้ำพุด้านข้างห้องสมุด
 • ห้องน้ำชาย 3 แห่ง ด้านบนอาคาร 4 ทิศใต้ ชั้น 1,3,4 และชั้นล่างด้านข้างอาคาร 4 ทางทิศเหนือ
 • ห้องน้ำหญิง 6 แห่ง ด้านบนอาคาร 4 ทิศเหนือ ชั้น 1,2,3,4 รวมถึงทิศใต้ชั้น 2 และด้านข้างอาคาร 4 ทางทิศใต้

ปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

ไฟล์:แปลนการสร้างโดมโรงเรียน.jpg
แบบการสร้างโดมภายในโรงเรียน สมัยผู้อำนวยการมานิต ในปี 2555
 • การสร้างโดมโรงเรียน

นับเป็นปัญหาที่เนิ่นนานตั้งแต่สมัยผู้อำนวยการมานิต เขียวศรี ที่จะจัดทำโดมขึ้น โดยมีการวางแปลนออกแบบและแผนการสร้าง โดยให้มีการจัดทำผ้าป่าโรงเรียนขึ้นในปี 2555 สมจิตร์ มาลัย กล่าวในที่ประชุมโดยเล่าเมื่อครั้งสมัยที่มีการทำผ้าป่า และเป็นที่นิยมในช่วงนั้น เพราะเป็นการสร้างความฮือฮาให้กับทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่จะใช้โดมในการใช้สอยกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณลานเข้าแถว โดยได้เงินจากการทำผ้าป่าครั้งนั้นได้จำนวนเงิน 2 ล้านเศษ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น และในปี 2558 สมัยผู้อำนวยการอัศนีศักดิ์ ศิริชัย มีการจัดทำผ้าป่า "รวมพลังสร้างโดมเพื่อน้อง" และมีการจัดกิจกรรมต่างๆภายในงาน เช่น ลีลาศรำวง และการบริจาคในภาคส่วนต่างๆของศิษย์เก่า แต่ก็ไม่มีวี่แววที่จะเห็นโดมซึ่ง อัศนีศักดิ์ เคยกล่าวในช่วงพบปะกับนักเรียนว่าจะนำเงินทุกบาทที่ได้มาพัฒนาโดมโดยเทียบเท่ากับ Sport Complex แต่ก็ไร้วี่แววเมื่อถึงเวลาโยกย้ายตำแหน่ง

 • ซุ้มประตูโรงเรียน

เป็นปัญหาที่มีข้อถกเถียงภายในโรงเรียน โดยคณะครูบางส่วน แต่สุดท้ายมีการแก้ไขเฉพาะหน้า โดยการรื้อถอนเกาะกลางออก และเมื่อมีการประเมินภายในโรงเรียนหรือกิจกรรมต่างๆ ทางโรงเรียนจะให้หมวดวิชาศิลปะรับผิดชอบ การทำกล่องเพื่อมาประดับบริเวณเกาะกลางให้ดูสวยงาม โดยในขณะนี้ทางโรงเรียน ใช้ปูนปิดบริเวณที่นำเกาะกลางถนนออกเพื่อให้ความกว้างของถนน สามารถทดแทนถนนที่แคบลง จากการสร้างซุ้มประตูได้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากการรื้อถอนเกาะกลางแล้ว ยังมีขนาดของซุ้มประตูที่เล็กกว่า การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ราคาไม่ตรงตาม แผนที่วางไว้ โดยก่อนหน้าผู้ร่างแบบคือ อุทัย ทองลุม อดีตครูประจำภาควิชาศิลปะ ปัจจุบันยังไม่มีการให้ข้อมูลใดๆในการแก้ไขปัญหา

 • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เริ่มมีการทดสอบและใช้งานจริง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 โดยการวางโครงข่ายและสายเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบที่โรงเรียนวางไว้ โดยก่อนหน้านี้มีการเพิ่มลายนิ้วมือให้นักเรียนพร้อมระบุเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก แต่ทว่าเนื่องจากปัญหาของจำนวนเครื่องและผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ทางโรงเรียนได้จัดซื้อ จำนวน 10 ชุด (หน้าห้องผู้อำนวยการ 2 ชุด, ด้านประตูหน้า 5 ชุด, ด้านประตูหลัง 3 ชุด) โดยภายหลังมีการเปลี่ยนสถานที่และเพิ่มจุดสแกน เช่น ด้านทิศตะวันตกของโรงอาหาร เป็นต้น เพราะนักเรียนที่เพิ่มจำนวนในภาคเรียนถัดไป ทยอยเพิ่มเข้ามา จึงทำให้ระบบนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ที่จะเพิ่มลายนิ้วมือนักเรียน รวมทั้งปัญหาและข้อถกเถียงต่างๆของนักเรียนที่มีต่อครูประจำชั้นในการตรวจคนเข้าเรียน ด้าน นิเทศก์ ศิริโสม อดีตครูประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความเห็นกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือว่า ไม่มีประสิทธิภาพพอ เพราะโรงเรียนไม่สามารถรับรองจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นได้ เนื่องจากการย้ายมาและการที่ตนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบสแกนลายนิ้วมือของโรงเรียนอนุบาลยโสธร โดยปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลยโสธร ได้ยกเลิกระบบไปแล้ว จึงมีเหตุผลน้อยมากที่จะให้การสแกนลายนิ้วมือดำเนินการต่อไป แต่ปัจจุบันระบบการสแกนลายนิ้วมือยังใช้แค่กับพนักงานโรงเรียนและครูผู้สอนเท่านั้น


ในขณะนี้มีการซ่อมแซมและต่อเติมหอประชุมโดยให้มีเครื่องปรับอากาศภายใน โดยก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนหลังคา ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจากปัจจัยของศิษย์เก่าโรงเรียน พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร (ประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูง) จำนวนเงิน 480,000 บาท โดยการต่อเติมส่วนที่เหลือของอาคารจะใช้ทุนจากรายได้ที่เข้ามาในช่วงการจัดทำผ้าป่าโรงเรียนในงานวันสถาปนาโรงเรียนประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมและพบปะนักเรียนเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา (19 มกราคม 2559) ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวว่าจะพัฒนาให้ทัดเทียมให้เท่ากับโรงแรมใหญ่ ซึ่งชาญวิทย์ แสงงาม และสุกล กิจเกียรติ์ ก็เห็นด้วยกับการต่อเติมหอประชุมที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ โดยกล่าวเสริมว่าถ้าได้เงินจากผ้าป่าโรงเรียนก็จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน (เริ่มจากมีนาคม 2559 และสิ้นสุดที่พฤษภาคม 2559 ขณะนี้อยู่ในช่วงเดือนที่ 11 แล้ว) และกล่าวถึงหม้อแปลงไฟขนาดใหญ่ที่จะนำมาใช้รองรับอาคารดังกล่าว โดยที่รองผู้อำนวยการพิเชษฐ์เสนองบประมาณในการเบิกจ่าย 800,000 บาทสำหรับหม้อแปลงที่ใช้แล้วไฟจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยในขณะนี้มีการซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคาร การเสริมเหล็กดัดห้องพักครูบริเวณกลางแปลงสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหน้าอาคาร 1 การต่อเติมห้องประชุมเล็ก(ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) การเพิ่มห้องให้กับนักเรียนห้องพิเศษ ทั้งห้องพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และห้องพิเศษทางด้านภาษา ปัจจุบันมีหลายรายการที่ยังรอซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงการสร้างสนามฟุตซอลโดยจะมีการเพิ่มแผ่นพื้นสนามฟุตซอลทำจากโฟลีพร็อพไพลีน-โคโพลีเมอร์ (Polypropylene (PP) Copolymer) ภายในลานสนามกีฬา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว

ผลงานในระดับประเทศ[แก้]

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตามกรอบแนวคิด "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ประจำปี 2558 โครงการไม่ใช่แฟนทำแทนก็ได้ - เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกถั่วลิสง
 • งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประจำเทอม Sci Fighting วิทย์สู้วิทย์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

เมล็ดต้อยติ่งแตกสาวน้อยตกน้ำ (วันออกอากาศ:17 กรกฎาคม 2556) เพ้นท์เป้าระยะไกล (วันออกอากาศ:6 พฤศจิกายน 2556)

 • เหรียญทองระดับประเทศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 การขับร้องเพลงสากล
 • เหรียญทองระดับประเทศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ตัดต่อภาพยนตร์

บุคลากร, ศิษย์ ที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • สุทัศน์ รงรอง (อังกฤษ: Suthat Ronglong) ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารบริษัท DO IN THAI เยาวชนดีเด่น
 • ถวิล นันทธีโร (อังกฤษ: Thawil Nandhatheero) กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]