โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนในตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในสังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2500 มีชื่อเดิมโรงเรียนคือ “โรงเรียนวิสามัญคำเขื่อนแก้ว” [1]

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2499 คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันวางแผนงานจัดหาสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียน แรงงาน งบประมาณ และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยในการก่อสร้างครั้งนี้ได้ให้ครูสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนายเพิ่ม พุทธวัน, นายบน ปกป้อง,นายวัน เครือชาลี, นายพันธ์ ศรีสร้อย และนักการภารโรง(นายฮุย กุลวงศ์) จากโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว มาดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งในพ.ศ. 2500 ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ สอนในระดับมัธยมศึกษา ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ยโสธร ศรีสะเกษ)

ชื่อย่อ[แก้]

ค.ช.

ปรัชญาประจำโรงเรียน[แก้]

อตฺตนา โจทยตฺตานํ = จงเตือนตนด้วยตนเอง

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน

สีธง[แก้]

ฟ้า - แดง

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

มาร์ช คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ (นายบัญชา เกียรติจรุงพันธ์: ประพันธ์คำร้อง,ทำนอง, วงดนตรีช่อสะเดาหวาน: บรรเลง)

- สถาบันงามเด่น เป็นสง่า    นี้ชื่อว่าคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

การศึกษา การกีฬา เราเลิศล้ำ คุณธรรมประจำจิตรมิตรไมตรี

- ชื่อย่อ ค.ช. สูงสศักดิ์    เรารัก ชูเชิดเทิดศักดิ์ศรี

เตือนตนด้วยตนเอง ให้ทำดี คือวิถี ปรัชญาสถาบัน

--ฟ้า..แดง งามเด่น เป็น    ศูนย์รวมใจให้รักมั่น

สามัคคีร่วมแรง แข็งแกร่งร่วมกัน สร้างสรรค์ พัฒนา

-ชนูปถัมภ์ ร่ำลือชื่อก้อง      เราพี่น้อง มีวินัย ใฝ่ศึกษา

ขจรเกียรติ เกรียงไกรในศรัทธา รักบูชา เชิดชูชนูปถัมภ์.

ผลงาน[แก้]

วงโยธวาทิต เหรียญทอง ระดับประเทศ

บุคลากร, ศิษย์ ที่มีชื่อเสียง[แก้]

นายสุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารบริษัท DO IN THAI เยาวชนดีเด่น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]