โรงเรียนขุขันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนขุขันธ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนขุขันธ์ (พร้อมชื่อโรงเรียน อำเภอ และจังหวัด).png
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไทย ประเทศไทย 33140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khukhan Middle High School
อักษรย่อ ข.ข. (KKS)
ประเภท รัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 กันยายน พ.ศ. 2493
รหัส รหัสโรงเรียน: 1033530914
รหัสStudent: 1033305001
รหัสSmis: 33032002
รหัสObec: 530914
ผู้อำนวยการ นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
จำนวนนักเรียน 3362 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย สหราชอาณาจักร ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ประเทศกัมพูชา

สี ██████ ขาว - แดง
เพลง มาร์ชขาว-แดง
ดอกไม้ ดอกลำดวน
เว็บไซต์

โรงเรียนขุขันธ์ (อังกฤษ: Khukhan School) (บ้างเรียก ขุขันธ์ใหญ่, ย่อ: ข.ข., KKS) โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุขันธ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทมัธยมสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ 62 ไร่ 18 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 โดยมีนายเสถียร โพธิพิพัฒน์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหา

ประวัติโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุขันธ์ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493[1] ในปีการศึกษา 2493 สังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ปีแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนมี 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 35 คน โดยใช้อาคารสถานที่ชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหนือ(ศรีประชานุกูล) (ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล) ในช่วงแรกที่ยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสรอย วุฒนานุสรณ์ ศึกษาธิการอำเภอทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเสถียร โพธิพิพัฒน์(อดีตนายอำเภอกันทรลักษณ์) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ๋ และได้ย้ายนายเล็ก ราชมณี จากโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นครูผู้สอน

 • พ.ศ. 2495 ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากกรมสามัญศึกษาเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารไม้ใต้ถุนสูง 2 ชั้นจำนวน 1 หลังขึ้น(บริเวณอาคาร 1 ในปัจจุนัน) ณ บริเวณโรงเรียนขุขันธ์ในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2496 ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านห้วยเหนือ(ศรีประชานุกูล) มาเปิดทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันายน พ.ศ. 2496
 • จะเห็นได้ว่าในเนื้อเพลงมาร์ชโรงเรียน ได้กำหนดให้วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ดังเนื้อร้องที่ว่า "...สองสี่เก้าสาม วันที่หนึ่ง เดือนกันยา สถาปนา สถาบัน ขึ้นกลาง"ขุขันธ์"..."
 • โรงเรียนขุขันธ์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา โรงเรียนขุขันธ์ มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาแล้ว ดังนี้

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายเสถียร โพธิพิพัฒน์ พ.ศ. 2494-พ.ศ. 2496
2. นายประเสริฐ สื่อสิน พ.ศ. 2496-พ.ศ. 2499
3. นายสอน พงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2499-พ.ศ. 2503
4. นายมงคล สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2503-พ.ศ. 2514
5. นายสุเทพ ขันทอง พ.ศ. 2514-พ.ศ. 2517
6. นายวีระ ทองเพ็ญ พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2519
7. นายสนิท ลีลา พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2522
8. นายเพ็ง แสนโสม พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2529
9. นายสุข มีกุล พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2535
10. นายสวัสดิ์ บุญเหลือ พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2540
11. นายสุริยนต์ บุตรศรี พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2548
12. นางสาวอรพิน จูมสีมา พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2553
13. นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์ พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2556
14. นายสำนวน เพ็งชัย พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558
15. นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

ฝ่ายบริหาร และบุคลากร[แก้]

 • ฝ่ายบริหารโรงเรียน
ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล วิทยฐานะ หมายเหตุ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขุขันธ์ นายกิตติ ทองตันวรภัทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอขุขันธ์ เขต 1)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุขันธ์ นายกิตติ ทองตันวรภัทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอขุขันธ์ เขต 1)
นายกสมาคมศิยษ์เก่าโรงเรียนขุขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการ นายอัษกร ตัณฑกูล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายอดิศักดิ์ อาษาราช รองผู้อำนวยการชำนาญการ [วิชาการโรงเรียนขุขันธ์]
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สิบเอก สุพรชัย รจนัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนโยบายและแผน นายสังวร สุนันท์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ [กลุ่มงานนโยบายและแผน โรงเรียนขุขันธ์]
รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริการ นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์ นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (ปีการศึกษา 2558)
ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล วิทยฐานะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายเรวัตร อสิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายวงเดือน ทองบาง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสุกัญญา อุทธิเสน ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสากล ประทุม ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายนำพล จุมพิต ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายมนต์ชัย ใสกระจ่าง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายระพีพัฒน์ สอนพูด ครูชำนาญการพิเศษ

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

วิสัยทัศน์ (Vision)[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์ เป็นสถานศึกษาที่ ครูดี นักเรียนดี ครูเก่ง นักเรียนเก่ง มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานแห่งวิถีไทยได้อย่างเป็นสุข

พันธกิจ (Mission)[แก้]

 • ๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • ๒. พัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล
 • ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนอยู่ในสังคมโลกได้อย่าง
 • ๔. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล
 • ๕. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ๖. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

เป้าประสงค์ (Goals)[แก้]

 • ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • ๒. ครูและนักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ๓. นักเรียนบูรณาการองค์ความรู้ ใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารสองภาษา
 • ๔. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้มาตรฐานสากล
 • ๕. ครูและนักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 • ๖. ครูและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

กลยุทธ์ (ระดับโรงเรียน)[แก้]

 • ๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 • ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
 • ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
 • ๔. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัย
 • ๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 • ๖. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี กีฬาและนันทนาการ
 • ๗. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

 • ๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
 • ๓. มีวินัย
 • ๔. ใฝ่เรียนรู้ ล้ำเลิศวิชาการ สื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยสองภาษา
 • ๕. อยู่อย่างพอเพียง
 • ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
 • ๗. รักความเป็นไทย
 • ๘. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบงานต่อสังคมโลก

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน :
  ตราประจำโรงเรียน

ภาพสัญลักษณ์ ภาพด้านหน้าของดอกลำดวน ขนาบด้วยใบซ้ายขวาข้างละใบ เหนือช่อดอกมีมือคน 2 คน ประสานกันทั้งหมดอยู่ในกรอบวงกลมของช่อพะยูงที่ร้อยเรียงกัน

ดอกลำดวน ลำดวนจัดเป็นไม้ยืนต้น มักจะมีดอกในฤดูร้อนที่สภาพพื้นดินแห้งแล้ง ลักษณะของกลีบดอกหนา แข็ง อ่อนโค้ง มีสีเหลืองอ่อนๆ ไม่ฉูดฉาดส่งกลิ่นหอมเย็น นุ่มนวล จึงเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ที่มีร่างกายแข็งแรง อดทน ต่อสู้กับความยากลำบากในสภาแวดล้อมได้ ส่วนจิตใจกับมีความนอบน้อมถ่อมตนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย เป็นที่รักของคนทั่วไป

มือประสาน หมายถึง ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความปรารถนาดี ความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียนทุกคนที่จะร่วมพลังพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ช่อดอกพะยูง ถือเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของต้นพะยุงที่เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนมาแต่เดิมเพราะพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอดีตเป็นป่าทึบ มีต้นพะยุงขึ้นอยู่หนาแน่น ปัจจุบันยังมีต้นพะยุงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากที่ให้ร่มเงา ควมชุ่มชื่นและเป็นศรีสง่าแก่โรงเรียน จึงเป็นเครื่องแสดงถึงความร่มเย็น ความกตัญญูและร่วมรักษาเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทุกคนต้องยึดมั่น

 • สีประจำโรงเรียน :

     สีขาว
██ สีแดง

 • ปรัชญา : สุวิชาโน ภวํ โหติ อ่านว่า "สุ-วิ-ชา โน พะ-วัง โห-ติ" แปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"
 • คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา
 • เอกลักษณ์(Todentity) : ขุขันธ์โรงเรียนงาม น้ำใจประเสริฐ ล้ำเลิศวิทยาการ ยอดเยี่ยมงานอนามัย
 • อัตลักษณ์(Characteristies) : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายดี มีชีวิตเรียบง่าย สู้สิ่งยาก
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจามจุรี แสดงถึงความร่มเย็น และความกตัญญู
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกลำดวน แสดงถึงความอดทน
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน :
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ประดิษฐาน ณ ศาลาดุสิตาธรรม
  • ศาลพระภูมิ และศาลปู่-ตา ณ ทางเข้าโรงเรียนทางด้านทิศตะวันออก
  • ลานธรรม ณ ณ ทางเข้าโรงเรียนทางด้านทิศตะวันตก
 • เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชขาว-แดง(เพลงมาร์ชโรงเรียน), เพลงร่มพะยูง
 • สารประชาสัมพันธ์ประจำโรงเรียน : ช่อพะยูงนิวส์

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชขาว-แดง(เพลงประจำสถาบัน)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • หลักสูตรภาคปกติ
 • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program :MEP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ
 • แผนการเรียนภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
 • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

 • กีฬาภายในหรือกีฬาสี
  • กีฬาภายในโรงเรียนขุขันธ์ มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา ชื่อคณะสีของโรงเรียนจะเป็นชื่อของบุคคลและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แทบทั้งสิ้น การแบ่งโดยใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็นห้องซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องจะสังกัดคณะสีเดียวกัน โดยเปลี่ยนคณะสีใหม่อีกครั้งเมื่อขึ้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 6 คณะสี อันประกอบด้วย
 • ██ คณะทุ่งสัมฤทธิ์ (สีเขียว)
 • ██ คณะบางระจัน (สีฟ้า)
 • ██ คณะเทพกระษัตรี (สีแสด)
 • ██ คณะดอนเจดีย์ (สีเหลือง)
 • ██ คณะศรีสุนทร (สีม่วง)
 • ██ คณะอโยธยา (สีชมพู)
 • พิธีไหว้ครู
  • กิจกรรมการทำพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละห้อง และประกวดพานไหว้ครูประจำปีของแต่ละสายชั้น
 • กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  • โรงเรียนขุขันธ์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย" โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีนิทรรศการ แสดงหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียน มีการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การประกวดชุดรีไซต์เคิล การตอบปัญญาความรู้วิทยาศาตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงโชว์การทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อันเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และBig Cleening Day
 • กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 • กิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือ
 • ค่ายจุดประกายฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
 • กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และวันอำลาสถาบัน
  • เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสจบการศึกษาภาคบังคับ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียน และยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียน ฯลฯ
 • กิจกรรมพี่น้องรหัส
 • กิจกรรมKnowledge FunFair
 • กิจกรรมวันคืนสู่เหย้า ชาวขาว-แดง

ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

 • ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)
 • เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • ปีการศึกษา 2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย o-net ปีการศึกษา 2555 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ของจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินมาตรฐานการประเมินระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โรงเรียนพระราชทาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชยสายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2556 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จากธนาคารออมสิน
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและผู้แทนองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปีการศึกษา 2557 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ปปส.)
 • ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินมาตรฐานการประเมินระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมทำข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากัยสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศ[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา MOU กับต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาระหว่างกัน ดังนี้

สถานีโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์ {Khukhan School Television Station (KKTV)}[แก้]

ประวัติความเป็นมา

สถานีโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์ มีประวัติความเป็นมาคือ เดิมเกิดจากการนำเครื่องเล่น VCD มาเชื่อมต่อกับตัวแปลงสัญญาณ AV เป็น RF ผสมกับสัญญาณ RF อื่น ๆ เช่นสัญญาณไกลกังวล ถ่ายทอดออกทางโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวีภายในโรงเรียน โดยนายเฉลิมวุฒิ หอมจิต เมื่อ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2548 ต่อมาได้บรรจุในพรรณนางานของโรงเรียน ในคำสั่งโรงเรียนขุขันธ์ที่ 4/2550 โดยผู้อำนวยการอรพิน จูมสีมา คืองานโทรทัศน์โรงเรียน สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป

ไฟล์:อาคารส่งสัญญาณการเรียนรู้.jpg
สถานีโทรทัศน์วิทยุเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนขุขันธ์ (KKTV)
 • ในปี 2554 ผู้อำนวยการวรรณกิจ อินทรประพงศ์ ได้แบ่งงานบริหารออกเป็น 6 กลุ่มบริหาร งานโทรทัศน์โรงเรียน ได้เปลี่ยนมาสังกัดกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์ และ ได้อนุมัติซื้อกล้องนักข่าวสัมภาษณ์ที่ทันสมัย ทำให้การสัมภาษณ์ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ อนุมัติติดตั้ง โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง และวิทยุสื่อสารจำนวน 4 เครื่องเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสด เพื่อให้นักเรียนได้รับชมทั่วทั้งภายในโรงเรียน ทำให้งานโทรทัศน์โรงเรียน (KKTV) สามารถถ่ายทอดสดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นครั้งแรก ในงานและกิจกรรมสำคัญๆ ของโรงเรียน แต่ยังมีขีดจำกัดเรื่องอุปกรณ์การถ่ายทอดอยู่บ้าง เนื่องจากไม่ใช้ อุปกรณ์ถ่ายทอดจริง เป็นอุปกรณ์ราคาถูกที่ได้นำมาดัดแปลงเอง จึงมีขีดจำกัดในเรื่องคุณภาพสัญญาณและความยุ่งยากในการเชื่อมต่อ
 • ในปี 2555 ผู้อำนวยการวรรณกิจ อินทรประพงศ์ได้เจรจาขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจนคุณศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ บริจาคเงิน พัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ หนึ่งในการบริจาค คือ บริจาคสร้างอาคาร KKTV จำนวนเงินมากกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสงานทำบุญวันคล้ายวันสถานปนาโรงเรียนขุขันธ์ [สถานีโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์]

รายละเอียดการใช้อาคารเรียน[แก้]

อาคาร ๑ อาคารเอกอัมรินทร์[แก้]

อาคาร ๑ หรืออาคารเอกอัมรินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยชั้นล่างเป็นส่วนของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ของโรงเรียน มีรายละเอียดการใช้อาคารเรียน ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องโสตทัศนศึกษา
 • ห้องสวัสดิการ
 • ห้องประชุมจามจุรี
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องกลุ่มบริหารอำนวยการ
 • ห้องการเงิน
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องประชุมสีมารังสรรค์
 • ห้องกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
 • ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และดนตรีไทย (ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย) (111)
 • ห้องเรียน
 • ห้องแนะแนว (116)
 • ห้องวิพิทธภาษาไทย (118)

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (121)
 • ห้องเรียน
 • ห้องไทยที่ ๑ หรือห้องปฏิบัติการภาษาไทย (127)

อาคาร ๒ อาคารอรุณเบิกฟ้า[แก้]

อาคาร ๒ หรืออาคารอรุณเบิกฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดีไม่ผุกร่อน ขนาดความสูง ๒ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แต่เนื่องจากวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นวิชาที่ต้องใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เด็กนักเรียนที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาส่วนใหญ่จึงได้เรียนที่โดมกีฬา หรือหอประชุมอรุณโรจน์ หรือไม่ก็ตามร่มไม้ต่าง ๆ ทำให้อาคารเรียนนี้ว่างเกือบตลอดทั้งวัน ปัจจุบันอาคารเรียนนี้ได้เป็นอาคารรวมวิชาไปโดยปริยาย เพราะอาคารประจำกลุ่มสาระของแต่ละกลุ่มสาระฯไม่เพียงพอ ครูจึงจำเป็นต้องใช้อาคารประจำกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ ในการทำการเรียนการสอนแทน อาคารอรุณเบิกฟ้ามีรายละเอียดการใช้ ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP)
 • ห้องเรียน
 • ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (228)

อาคาร ๓ อาคารการะเกด[แก้]

อาคาร ๓ หรืออาคารการะเกด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดี ไม่ผุกร่อนเช่นเดียวกับอาคารอรุณเบิกฟ้า ขนาดอาคาร ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องกลุ่มบริหารบริการ
 • ห้องเรียน
 • ห้องร้านค้าถ่ายสำเนา และบริการปริ้นงาน
 • ห้องสภานักเรียน
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียน
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (312, 313)
 • ห้องปฏิบัติการภาษาจีน (316)
 • ห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น (315)
 • ห้อง Sound Lab (318)

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องศูนย์สื่อการเรียนกลุ่มวิชาการเกษตรกรรม (328)

อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส[แก้]

อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส

อาคาร ๔ หรืออาคารสุริยาเจิดจรัส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ออกแบบแตกต่างจากอาคารเรียนทั่วไป โดยลักษณะตัวอาคารคล้ายอาคารในมหาวิทยาลัย เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขนาดอาคารเป็นอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้อง (แต่เนื่องจากเป็นอาคารวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองเป็นประจำ ทำให้การจัดสรรพื้นที่แต่ละห้องเรียนเหลือเพียง ๔ ห้องเรียนต่อชั้น) มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียนปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้อง Discovery Room
 • ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๔ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการเคมี
 • ห้องน้ำชาย

อาคาร ๕ อาคารฟ้าใส[แก้]

อาคาร ๕ หรืออาคารฟ้าใส เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ขนาดอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงประกอบด้วยกลุ่มสาระ ฯ สามกลุ่มหลักคือ กลุ่มสาระ ฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้นที่ ๑ ทั้งหมด กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์ ในส่วนของชั้น ๒ ทั้งหมดและชั้น ๓ บางส่วน และกลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ ในส่วนของชั้น ๓ บางส่วน และชั้น ๔ ทั้งหมด ดังรายละเอียดการใช้อาคารต่อไปนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • ศูนย์วิทยบริการ ๑
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียน
 • ห้องคำนวณสื่อผสม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (526)
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียน
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๔ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียน
 • ห้องประวัติศาสตร์ (544)
 • ห้องสันติธรรม (545)
 • ห้องจริยธรรมศึกษา (546)
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ห้องน้ำชาย

อาคารอุตสาหกรรม (อาคารลีลาวดี)[แก้]

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการชุมนุมเครื่องบินวิทยุบังคับ
 • ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สายอาชีพเบื้องต้น (งานช่าง งานไฟฟ้า งานเขียนแบบ ฯลฯ)
 • ห้องปรับซ่อมพัสดุ
 • ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

อาคารคหกรรม (อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า)[แก้]

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ขนาด ๖ ห้องเรียน แต่เนื่องจากเป็นอาคารปฏิบัติการแต่ละห้องเรียนจึงมีขนาดกว้างกว่าห้องเรียนทั่ว ๆ ไป ทำให้มีห้องเรียนได้เพียง ๓ ห้องเรียน และอีก ๑ ห้องพักครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ห้องปฏิบัติการตัดเย็บและสื่อผสม
 • ห้องปฏิบัติการอาหารและสื่อผสม
 • ห้องพักครูกลุ่มคหกรรม {กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)}

อาคารปฏิบัติการดนตรีสากล[แก้]

 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
 • ห้องซ้อมดนตรี บันทึกเสียง

อาคารปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน (โปงลาง)[แก้]

 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน (โปงลาง)

อาคารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์[แก้]

รายละเอียดการใช้งานอาคารอื่น ๆ[แก้]

อาคารหอประชุม ๑ อาคารอรุณโรจน์[แก้]

อาคารหอประชุมอรุณโรจน์ เป็นอาคารที่ใช้เป็นทั้งหอประชุม และโรงยิม ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ชั้นแต่ขนาดความสูงเท่าอาคาร ๒ ชั้น เนื่องจากลักษณะอาคารที่เป็นทั้งหอประชุมและโรงยิม จึงจำเป็นต้อง จัดการพื้นที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • หอประชมอเนกประสงค์
 • สนามแบดมินตัน
 • สนามเทเบิลเทนนิส
 • สนามวอลเลย์บอล
 • ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องน้ำชาย-หญิง

อาคารหอประชุม ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ[แก้]

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
ไฟล์:บรรยากาศภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนขุขันธ์.png
บรรยากาศภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนขุขันธ์

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • โรงอาหาร และร้านค้า
 • ศูนย์วิทยบริการ ๒

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารหอประชุมรวมใจภักดิ์[แก้]

หอประชุมรวมใจภักดิ์
 • ห้องประชุมขนาดใหญ่

อาคารศาลาดุสิตาธรรม[แก้]

 • ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ไฟล์:ศาลาดุสิตาธรรม.jpg
ศาลาดุสิตาธรรม ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

อาคารเรือนพยาบาล[แก้]

 • งานพยาบาลเบื้องต้น
 • ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

อาคารศาลาเกียรติยศ หรืออาคาร Khukhan Center Point (KKCP)[แก้]

 • งานประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนขุขันธ์ (ธนาคารโรงเรียน)
 • ห้องนั่งเล่น

อาคารพยุงทอง[แก้]

 • ห้องจัดแสดงโชว์ผลงานฝืมือนักเรียนด้านกลุ่มคหกรรมต่าง ๆ
 • ห้องเก็บอุปกรณ์ทางคหกรรมและสาธารณูปโภค
 • ลานกว้าง

อาคารกลุ่มบริหารวิชาการ[แก้]

ตั้งอยู่อาคาร ๑ ชั้น ๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โดยต่อเดิมจากตัวอาคาร ๑ ชั้น ๑ ด้านทิศตะวันตก

 • กลุ่มบริหารวิชาการ

อาคารส่งสัญญาณการเรียนรู้[แก้]

 • ห้องส่งสัญญาณสถานีโทรทัศน์วิทยุเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนขุขันธ์ (KKTV)
ไฟล์:อาคารส่งสัญญาณการเรียนรู้.jpg
สถานีโทรทัศน์วิทยุเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนขุขันธ์ (KKTV)

อาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนขุขันธ์[แก้]

กิจกรรมสหกณ์โรงเรียนขุขันธ์ (KK Mart) สมาคมผู้ปกครองและครูปีการศึกษา 2556 บริจาคสร้างเป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

ไฟล์:กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนขุขันธ์.jpg
อาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนขุขันธ์

อาคารศูนย์กีฬาสามัคคี(โดม)[แก้]

อาคารศูนย์กีฬาสามัคคี Harmonize Sport Complex น้ำใจสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนขุขันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖ บริจาค ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนดีศรีขุขันธ์ โดมกีฬาในร่มแห่งแรก ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

อาคารสุขา ๖ อาคาร[แก้]

ประกอบด้วย

 • อาคารสุขาชาย ๓ อาคาร
 • อาคารสุขาหญิง ๓ อาคาร

ศาลาพยุงรำลึก[แก้]

อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง[แก้]

อาคารบ้านพักครู ๑๔ หลัง[แก้]

อาคารบ้านพักนักการ-ภารโรง ๒ หลัง[แก้]

อาคารศาลาไทย[แก้]

ศาลาทรงไทย[แก้]

เป็นศาลาไม้ทรงไทย ประกอบไปด้วยศาลาไม้ทรงไทยขนาดใหญ่ 2 หลัง ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเอกอัมรินทร์ (อาคาร 1)

อาคารศาลาป้องกันภัย[แก้]

ป้อมยาม[แก้]

สถานที่อื่น ๆ[แก้]

ลานธรรม[แก้]

 • ลานธรรม โรงเรียนขุขันธ์ ตั้งอยู่ทางเข้าโรงเรียนด้านทิศตะวันตก(ด้านทิศเหนืออาคารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

อาคารเกียรติยศ[แก้]

สนามฟุตบอล ๑ แห่ง[แก้]

 • สนามฟุตบอลของโรงเรียนขุขันธ์ เป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ๔๐๐ เมตร

สนามฟุตซอล ๑ แห่ง[แก้]

 • สนามฟุตซอลโรงเรียนขุขันธ์ เป็นสนามมาตรฐานที่เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ Well Buffur on System จัดสร้างโดยงบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 จำนวนเงิน 1,990,000 บาท

สนามบาสเก็ตบอล[แก้]

 • เป็นสนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๓ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สนามวอลเลย์บอล[แก้]

 • เป็นสนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๑ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สนามตะกร้อ[แก้]

 • เป็นสนามตะกร้อขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๓ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สวนวิทยาศาสตร์[แก้]

 • เป็นสวนที่มีต้นไม้ร่มรื่น ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้อาคารสุริยาเจิดจรัส จัดแสดงรูปปั้นนักวิทยาศาสตร์ แบบจำลองอะตอม และรวมภายไปถึงผลงานของนักวิทยาศาสตร์ และยังมีกังหันลมและแผงโซลาเซลล์สำหรับเก็บพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ภายในสวน และภายในสวนวิทยาศาสตร์ก็ยังมีสวนผีเสื้อหลากหลายชนิด ฯลฯ

สระน้ำและแปลงเกษตร[แก้]

 • ในส่วนของสระน้ำเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ รองรับน้ำฝนไว้ในการอุปโภคอย่างเดียว เช่น รดสวนหย่อมต่าง ๆ ภายในสระมีการเลี้ยงปลาหลายชนิด
 • ในส่วนของแปลงเกษตรเป็นแปลงเกษตรสำหรับการเพาะปลูกของนักเรียน อยู่ริมสระใหญ่ ภายในแปลงเกษตรยังมีสระเล็ก ๆ อีก เพื่อให้นักเรียนสามารถตักน้ำมารดผักตนเองได้

แผนผังโรงเรียน[แก้]

ติดต่อโรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนขุขันธ์ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
 • โทรศัพท์ 0-4567-1249
 • โทรสาร 0-4567-1479
 • E-mail : kks@khukhan.ac.th

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]