โรงเรียนขุขันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนขุขันธ์
Khukhan Middle High School
ที่ตั้ง
เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไทย ประเทศไทย 33140
ข้อมูล
ชื่ออื่นข.ข. / KKS
ประเภทรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
คำขวัญเรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
สถาปนา1 กันยายน พ.ศ. 2493
(71 ปี 305 วัน)
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัสรหัสโรงเรียน: 1033530914
รหัสStudent: 1033305001
รหัสSmis: 33032002
รหัสObec: 530914
ผู้อำนวยการนายเทวิน ชินบุตร
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
วิทยาเขตขุขันธ์
สี
 • ██ สีขาว
  ██ สีแดง
เพลงมาร์ชขาว-แดง
เพลงพะยูงรำลึก
ดอกไม้ประจำโรงเรียนลำดวน
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นพะยูง
เว็บไซต์www.khukhan.ac.th

โรงเรียนขุขันธ์ (อังกฤษ: Khukhan School) (บ้างเรียก ขุขันธ์ใหญ่, ย่อ: ข.ข., KKS) โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุขันธ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทมัธยมสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ 62 ไร่ 18 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) (เดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุขันธ์" เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493[1] ในปีการศึกษา 2493 สังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ปีแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนมี 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 35 คน โดยใช้อาคารสถานที่ชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) (ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล) ในช่วงแรกที่ยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ทางราชการได้แต่งตั้งให้ "นายสรอย วุฒนานุสรณ์" ศึกษาธิการอำเภอทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ "นายเสถียร โพธิพิพัฒน์" (อดีตนายอำเภอกันทรลักษ์) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้าย"นายเล็ก ราชมณี" จากโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นครูผู้สอน

 • พ.ศ. 2495 ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากกรมสามัญศึกษา เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารไม้ใต้ถุนสูง 2 ชั้นจำนวน 1 หลังขึ้น (บริเวณอาคาร 1 ในปัจจุนัน) ณ บริเวณโรงเรียนขุขันธ์ในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2496 ได้ทำการย้ายจากโรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) มาเปิดทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันายน พ.ศ. 2496
 • ดังจะเห็นได้จากคำร้องของเพลงมาร์ชโรงเรียน ซึ่งได้ให้คำร้องไว้ถึงการสถาปนาโรงเรียนขุขันธ์ เป็นวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 ดังคำร้องที่ว่า "...สองสี่เก้าสาม วันที่หนึ่ง เดือนกันยา สถาปนา สถาบัน ขึ้นกลาง"ขุขันธ์"..."

รายนามผู้บริหารโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา โรงเรียนขุขันธ์ มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาแล้ว ดังนี้

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายเสถียร โพธิพิพัฒน์ พ.ศ. 2494-พ.ศ. 2496
2. นายประเสริฐ สื่อสิน พ.ศ. 2496-พ.ศ. 2499
3. นายสอน พงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2499-พ.ศ. 2503
4. นายมงคล สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2503-พ.ศ. 2514
5. นายสุเทพ ขันทอง พ.ศ. 2514-พ.ศ. 2517
6. นายวีระ ทองเพ็ญ พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2519
7. นายสนิท ลีลา พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2522
8. นายเพ็ง แสนโสม พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2529
9. นายสุข มีกุล พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2535
10. นายสวัสดิ์ บุญเหลือ พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2540
11. นายสุริยนต์ บุตรศรี พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2548
12. นางสาวอรพิน จูมสีมา พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2553
13. นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์ พ.ศ. 2554-30 กันยายน พ.ศ. 2556
14. นายสำนวน เพ็งชัย ตุลาคม พ.ศ. 2556-30 กันยายน พ.ศ. 2558
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน (ตุลาคม พ.ศ. 2558)
15. นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ตุลาคม พ.ศ. 2558- 30 กันยายน พ.ศ. 2561
นายชูศักดิ์ มะปรางค์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน (1 ตุลาคม-13 มีนาคม พ.ศ. 2563)
16. นายเทวิน ชินบุตร[2] 13 มีนาคม พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

มูลนิธิโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • หลักสูตรภาคปกติ
 • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนเลือกลงหน่วยกิตตามความสนใจและการวางแผนการเรียนของผู้เรียน และวิชาหลักสูตรขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรภาคปกติ) ประกอบด้วยแผนการเรียน ดังต่อไปนี้
  • แผนการเรียนห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) 
  • แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
  • แผนการเรียนภาษาจีน
  • แผนการเรียนห้องเรียนเตรียมทหาร-ตำรวจ (Pre-Cadet)
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • แผนการเรียนเน้นสถาปัตยกรรม โปรแกรมเมอร์ (Programmer) และวิศวกรรม
  • แผนการเรียนศิลปศาสตร์
 • แผนการเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
 • หลักสูตรเพิ่มเติมทางวิชาการภายในโรงเรียนภายใต้โครงการมอกระจาย

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

 • สภานักเรียน
 • กีฬาภายใน
  • กีฬาภายในโรงเรียนขุขันธ์ มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา ซึ่งชื่อของคณะสีโรงเรียนได้กำหนดเป็นชื่อของบุคคลสำคัญในอดีตของไทย รวมถึงชื่อสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย โดยมีวิธีการแบ่งนักเรียนเข้าสังกัดคณะสีแบ่งเป็นห้องเรียนต่อหนึ่งคณะสี ซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องเรียนจะสังกัดคณะสีเดียวกัน คณะสีโรงเรียนขุขันธ์ประกอบด้วย 6 คณะสี คือ
 • พิธีไหว้ครู
  • กิจกรรมพิธีไหว้ครู จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีของเดือนมิถุนายน (ประมาณกลางเดือน) เป็นประจำทุกปี และประกอบด้วยกิจกรรมประดิษฐ์และออกแบบพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละห้อง และมีการจัดประกวดพานไหว้ครูประจำปีของแต่ละสายชั้นด้วย
 • กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
  • เป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบและจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยและสุนทรภู่ การแข่งขันโต้วาที การแข่งขันอ่าน ท่อง แต่ง กลอน และทำนองเสนาะ การแข่งขันวาดภาพวรรณคดีไทย เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการประกวดชุดรีไซเคิลตัวละครในวรรณคดีไทยอีกด้วย
 • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย" โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีนิทรรศการ แสดงหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียน มีการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดชุดรีไซต์เคิล การตอบปัญญาความรู้วิทยาศาตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงโชว์การทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อันเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และกิจกรรม Big Cleening Day
 • กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
 • กิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือ
 • กิจกรรมค่ายจุดประกายฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นจากการร่วมมืองานแนะแนวโรงเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียน โดยใช้ชื่อหลักของงานว่า ค่ายจุดประกายฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยในค่ายจะมีการแนะแนวการศึกษาต่อและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาจะใช้เวลาในการจัดค่ายประมาณ 2-3 วัน ปัจจุบันค่ายจุดประกายฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 15 ครั้ง
 • กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ค่ายรับขวัญน้องใหม่)
 • กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และวันอำลาสถาบัน
  • เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสจบการศึกษาภาคบังคับ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียน และยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียน ฯลฯ
 • กิจกรรมพี่น้องห้องรหัส
 • กิจกรรม Knowledge Fun Fair
 • กิจกรรมวันคืนสู่เหย้า ชาวขาว-แดง

ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

 • ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)
 • เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
 • พุทธศักราช 2563 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 • พุทธศักราช 2561 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับมัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พุทธศักราช 2561 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 • พุทธศักราช 2560 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 • ปีการศึกษา 2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย o-net ปีการศึกษา 2555 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ของจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินมาตรฐานการประเมินระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โรงเรียนพระราชทาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชยสายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2556 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จากธนาคารออมสิน
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและผู้แทนองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปีการศึกษา 2557 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ปปส.)
 • ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินมาตรฐานการประเมินระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมทำข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา MOU กับต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาระหว่างกัน ดังนี้

รายละเอียดการใช้อาคารเรียน[แก้]

อาคาร ๑ อาคารเอกอัมรินทร์[แก้]

อาคาร ๑ หรืออาคารเอกอัมรินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยชั้นล่างเป็นส่วนของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ของโรงเรียน มีรายละเอียดการใช้อาคารเรียน ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องโสตทัศนศึกษา
 • ห้องประชุมจามจุรี
 • ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ห้องกลุ่มบริหารอำนวยการ
 • ห้องงานการเงิน
 • ห้องงานพัสดุ
 • หัองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ควบคุมระบบเครื่องขยายเสียงสนามฟุตบอล)
 • ห้องประชุมสีมารังสรรค์
 • ห้องกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
 • ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน
 • ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
 • ห้องสำเนาเอกสารโรงเรียน (หลังห้องกลุ่มบริหารวิชาการ)

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียนศิลปะและดนตรีไทย (ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย) (๑๑๑)
 • ห้องเรียนภาษาไทย
 • ห้องงานแนะแนว (๑๑๖)
 • ห้องวิพิทธภาษาไทย (๑๑๘)

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (๑๒๑)
 • ห้องเรียนภาษาไทย
 • ห้องไทยที่ ๑ หรือห้องปฏิบัติการภาษาไทย (๑๒๘)

อาคาร ๒ อาคารอรุณเบิกฟ้า[แก้]

อาคาร ๒ หรืออาคารอรุณเบิกฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดีไม่ผุกร่อน ขนาดความสูง ๒ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แต่เนื่องจากวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นวิชาที่ต้องใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เด็กนักเรียนที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาส่วนใหญ่จึงได้เรียนที่โดมกีฬา หรือหอประชุมอรุณโรจน์ หรือไม่ก็ตามร่มไม้ต่าง ๆ ทำให้อาคารเรียนนี้ว่างเกือบตลอดทั้งวัน ปัจจุบันอาคารเรียนนี้ได้เป็นอาคารรวมวิชาไปโดยปริยาย เพราะอาคารประจำกลุ่มสาระของแต่ละกลุ่มสาระฯไม่เพียงพอ ครูจึงจำเป็นต้องใช้อาคารประจำกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ ในการทำการเรียนการสอนแทน อาคารอรุณเบิกฟ้ามีรายละเอียดการใช้ ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • สำนักงานสภานักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน) (๒๒๑)
 • ห้องเรียน
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) (๒๑๓-๒๑๕)
 • ห้องเรียน
 • ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (๒๒๘)

อาคาร ๓ อาคารการะเกด[แก้]

อาคาร ๓ หรืออาคารการะเกด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดี ไม่ผุกร่อนเช่นเดียวกับอาคารอรุณเบิกฟ้า ขนาดอาคาร ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องพักครูรายวิชาเกษตร
 • ห้องเรียนรายวิชาเกษตร
 • ร้านค้าถ่ายสำเนาและบริการปริ้นงาน
 • ห้องเก็บเอกสารกลุ่มบริหารอำนวยการ
 • ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมสภานักเรียน (ห้องสภานักเรียนเดิม)
 • ห้องนักศึกษาวิชาทหาร
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (๓๑๒, ๓๑๓)
 • ห้องปฏิบัติการภาษาจีน (๓๑๕)
 • ห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น (๓๑๖)
 • ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (๓๑๗)
 • ห้องเรียน

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องศูนย์สื่อการเรียนกลุ่มวิชาการเกษตรกรรม (๓๒๘)

อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส[แก้]

อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส

อาคาร ๔ หรืออาคารสุริยาเจิดจรัส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ออกแบบแตกต่างจากอาคารเรียนทั่วไป โดยลักษณะตัวอาคารคล้ายอาคารในมหาวิทยาลัย เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขนาดอาคารเป็นอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้อง (แต่เนื่องจากเป็นอาคารวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองเป็นประจำ ทำให้การจัดสรรพื้นที่แต่ละห้องเรียนเหลือเพียง ๔ ห้องเรียนต่อชั้น) มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียนปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้อง Discovery Room
 • ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๔ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการเคมี
 • ห้องน้ำชาย

อาคาร ๕ อาคารฟ้าใส[แก้]

อาคาร ๕ หรืออาคารฟ้าใส เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ขนาดอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงประกอบด้วยกลุ่มสาระฯ สองกลุ่มหลักคือ กลุ่มสาระฯทคโนโลยีสารเสนเทศ ในชั้นที่ ๑ ทั้งหมด และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ในส่วนของชั้น ๒-๔ ทั้งหมด ดังรายละเอียดการใช้อาคารต่อไปนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • ศูนย์วิทยบริการ ๑
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียน
 • ห้องคลินิกคอมพิวเตอร์
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียน
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องอาเซียนศึกษา
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๔ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียน
 • ห้องประวัติศาสตร์ (๕๔๔)
 • ห้องสันติธรรม (๕๔๕)
 • ห้องจริยธรรมศึกษา (๕๔๖)
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องน้ำชาย

อาคาร ๖[แก้]

เป็นอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) เป็นอาคารเรียนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการใล้อาคารเรียน ดังนี้

ใต้ถุนอาคาร

 • ห้องกลุ่มบริหารบริการ (ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอาคาร)

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรี)
 • ห้องเรียนรายวิชาวิทยาศาสร์
 • ห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียน
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน

อาคารอุตสาหกรรม (อาคารลีลาวดี)[แก้]

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการชุมนุมเครื่องบินวิทยุบังคับ
 • ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
 • ห้องเรียน
 • ห้องน้ำชาย-หญิง

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สายอาชีพเบื้องต้น (งานช่าง งานไฟฟ้า งานเขียนแบบ ฯลฯ)
 • ห้องปรับซ่อมพัสดุ
 • ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

อาคารคหกรรม (อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า)[แก้]

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ขนาด ๖ ห้องเรียน แต่เนื่องจากเป็นอาคารปฏิบัติการแต่ละห้องเรียนจึงมีขนาดกว้างกว่าห้องเรียนทั่ว ๆ ไป ทำให้มีห้องเรียนได้เพียง ๓ ห้องเรียน และอีก ๑ ห้องพักครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ห้องปฏิบัติการตัดเย็บและสื่อผสม
 • ห้องปฏิบัติการอาหารและสื่อผสม
 • ห้องพักครูกลุ่มคหกรรม {กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)}

อาคารปฏิบัติการดนตรี[แก้]

 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
 • ห้องซ้อมดนตรีและบันทึกเสียง

อาคารปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน (โปงลาง)[แก้]

 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน (โปงลาง)

อาคารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[แก้]

 • ชั้น 1 ประกอบด้วย
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ชั้น 2 ประกอบด้วย
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ชั้น 3 ประกอบด้วย
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียดการใช้งานอาคารอื่น ๆ[แก้]

อาคารอรุณโรจน์

อาคารอรุณโรจน์ เป็นอาคารที่ใช้เป็นทั้งห้องเรียน หอประชุม และโรงยิม ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ชั้น แต่ขนาดความสูงเท่าอาคาร ๒ ชั้น เนื่องจากลักษณะอาคารที่เป็นทั้งห้องเรียน หิประชุม และโรงยิม จึงจำเป็นต้องจัดการพื้นที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • หอประชุมอเนกประสงค์
 • สนามแบดมินตัน
 • สนามเทเบิลเทนนิส
 • ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องน้ำชาย-หญิง
อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • โรงอาหารและร้านค้า
 • ห้องงานโภชนาการ

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • หอประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
อาคารหอประชุมรวมใจภักดิ์

มีห้องประชุมขนาดใหญ่

ด้านหน้าหอประชุมรวมใจภักดิ์
อาคารศาลาดุสิตาธรรม

ประดิษฐานพระพุทธรูปดุสิตาธรรม พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

อาคารเรือนพยาบาล
 • งานพยาบาลเบื้องต้น
 • ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 • ห้องงานพยาบาลโรงเรียน
อาคารศาลาเกียรติยศ หรืออาคาร Khukhan Center Point (KKCP)
 • งานประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนขุขันธ์ (ธนาคารโรงเรียน)
อาคารพยุงทอง
 • ห้องจัดแสดงโชว์ผลงานชุมนุมเครื่องบินวิทยุบังคับโรงเรียน
 • ห้องเก็บอุปกรณ์ทางคหกรรมและสาธารณูปโภคโรงเรียน
 • ลานกว้าง
อาคารโครงการห้องเรียนโครงการมอกระจาย
 • ห้องสำนักงานโครงการ
 • ห้องเรียน
อาคารสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนขุขันธ์

กิจกรรมสหกณ์โรงเรียนขุขันธ์ (KK Mart) สมาคมผู้ปกครองและครูปีการศึกษา ๒๕๕๖ บริจาคสร้างเป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

อาคารศูนย์กีฬาสามัคคี (โดม)

อาคารศูนย์กีฬาสามัคคี Harmonize Sport Complex น้ำใจสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนขุขันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖ บริจาค ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนดีศรีขุขันธ์ โดมกีฬาในร่มแห่งแรกของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

อาคารตักสิล

เป็นอาคาร 1 ชั้น ใช้สำหรับเป็นบ้านพักครู จำนวน 4 ห้อง และบ้านพักนักเรียน จำนวน 1 ห้อง (เป็นห้องโถงขนาดใหญ่) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารจากเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

ศาลาพยุงรำลึก

อาคารศาลาทรงไทยเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร 1 เป็นจุดรวมพลของโรงเรียน

สถานที่อื่น ๆ[แก้]

สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอลของโรงเรียนขุขันธ์ เป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ๔๐๐ เมตร

สนามฟุตซอล

สนามฟุตซอลโรงเรียนขุขันธ์ เป็นสนามมาตรฐานที่เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ Well Buffur on System จัดสร้างโดยงบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 จำนวนเงิน 1,990,000 บาท

สนามบาสเก็ตบอล

เป็นสนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๓ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สนามวอลเลย์บอล

เป็นสนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๑ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สนามตะกร้อ

เป็นสนามตะกร้อขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๓ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สวนวิทยาศาสตร์

เป็นสวนที่มีต้นไม้ร่มรื่น ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้อาคารสุริยาเจิดจรัส จัดแสดงรูปปั้นนักวิทยาศาสตร์ แบบจำลองอะตอม และรวมภายไปถึงผลงานของนักวิทยาศาสตร์ และยังมีกังหันลมและแผงโซลาเซลล์สำหรับเก็บพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ภายในสวน และภายในสวนวิทยาศาสตร์ก็ยังมีสวนผีเสื้อหลากหลายชนิด ฯลฯ

สระน้ำ

ในส่วนของสระน้ำเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ รองรับน้ำฝนไว้ในการอุปโภคอย่างเดียว เช่น รดสวนหย่อมต่าง ๆ ภายในสระมีการเลี้ยงปลาหลายชนิด

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]