โรงเรียนขุขันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนขุขันธ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนขุขันธ์ (พร้อมชื่อโรงเรียน อำเภอ และจังหวัด).png
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไทย ประเทศไทย 33140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khukhan Middle High School
อักษรย่อ ข.ข. (KKS)
ประเภท รัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 กันยายน พ.ศ. 2493
รหัส รหัสโรงเรียน: 1033530914
รหัสStudent: 1033305001
รหัสSmis: 33032002
รหัสObec: 530914
ผู้อำนวยการ นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย
จำนวนนักเรียน 3362 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย สหราชอาณาจักร ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

สี ██████ ขาว - แดง
เพลง มาร์ชขาว-แดง
ดอกไม้ ดอกลำดวน
เว็บไซต์

โรงเรียนขุขันธ์ (อังกฤษ: Khukhan School) (บ้างเรียก ขุขันธ์ใหญ่, ย่อ: ข.ข., KKS) โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุขันธ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทมัธยมสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ 62 ไร่ 18 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 โดยมีนายเสถียร โพธิพิพัฒน์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหา

ประวัติโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุขันธ์ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493[1] ในปีการศึกษา 2493 สังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ปีแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนมี 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 35 คน โดยใช้อาคารสถานที่ชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหนือ(ศรีประชานุกูล) (ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล) ในช่วงแรกที่ยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสรอย วุฒนานุสรณ์ ศึกษาธิการอำเภอทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเสถียร โพธิพิพัฒน์(อดีตนายอำเภอกันทรลักษณ์) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ๋ และได้ย้ายนายเล็ก ราชมณี จากโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นครูผู้สอน

 • พ.ศ. 2495 ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากกรมสามัญศึกษาเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารไม้ใต้ถุนสูง 2 ชั้นจำนวน 1 หลังขึ้น(บริเวณอาคาร 1 ในปัจจุนัน) ณ บริเวณโรงเรียนขุขันธ์ในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2496 ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านห้วยเหนือ(ศรีประชานุกูล) มาเปิดทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันายน พ.ศ. 2496
 • จะเห็นได้ว่าในเนื้อเพลงมาร์ชโรงเรียน ได้กำหนดให้วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ดังเนื้อร้องที่ว่า "...สองสี่เก้าสาม วันที่หนึ่ง เดือนกันยา สถาปนา สถาบัน ขึ้นกลาง"ขุขันธ์"..."
 • โรงเรียนขุขันธ์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา โรงเรียนขุขันธ์ มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาแล้ว ดังนี้

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายเสถียร โพธิพิพัฒน์ พ.ศ. 2494-พ.ศ. 2496
2. นายประเสริฐ สื่อสิน พ.ศ. 2496-พ.ศ. 2499
3. นายสอน พงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2499-พ.ศ. 2503
4. นายมงคล สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2503-พ.ศ. 2514
5. นายสุเทพ ขันทอง พ.ศ. 2514-พ.ศ. 2517
6. นายวีระ ทองเพ็ญ พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2519
7. นายสนิท ลีลา พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2522
8. นายเพ็ง แสนโสม พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2529
9. นายสุข มีกุล พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2535
10. นายสวัสดิ์ บุญเหลือ พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2540
11. นายสุริยนต์ บุตรศรี พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2548
12. นางสาวอรพิน จูมสีมา พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2553
13. นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์ พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2556
14. นายสำนวน เพ็งชัย พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558
15. นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน :
  ตราประจำโรงเรียน

ภาพสัญลักษณ์ ภาพด้านหน้าของดอกลำดวน ขนาบด้วยใบซ้ายขวาข้างละใบ เหนือช่อดอกมีมือคน 2 คน ประสานกันทั้งหมดอยู่ในกรอบวงกลมของช่อพะยูงที่ร้อยเรียงกัน

ดอกลำดวน ลำดวนจัดเป็นไม้ยืนต้น มักจะมีดอกในฤดูร้อนที่สภาพพื้นดินแห้งแล้ง ลักษณะของกลีบดอกหนา แข็ง อ่อนโค้ง มีสีเหลืองอ่อนๆ ไม่ฉูดฉาดส่งกลิ่นหอมเย็น นุ่มนวล จึงเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ที่มีร่างกายแข็งแรง อดทน ต่อสู้กับความยากลำบากในสภาแวดล้อมได้ ส่วนจิตใจกับมีความนอบน้อมถ่อมตนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย เป็นที่รักของคนทั่วไป

มือประสาน หมายถึง ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความปรารถนาดี ความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียนทุกคนที่จะร่วมพลังพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ช่อดอกพะยูง ถือเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของต้นพะยุงที่เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนมาแต่เดิมเพราะพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอดีตเป็นป่าทึบ มีต้นพะยุงขึ้นอยู่หนาแน่น ปัจจุบันยังมีต้นพะยุงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากที่ให้ร่มเงา ควมชุ่มชื่นและเป็นศรีสง่าแก่โรงเรียน จึงเป็นเครื่องแสดงถึงความร่มเย็น ความกตัญญูและร่วมรักษาเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทุกคนต้องยึดมั่น

 • สีประจำโรงเรียน :

     สีขาว
██ สีแดง

 • ปรัชญา : สุวิชาโน ภวํ โหติ อ่านว่า "สุ-วิ-ชา โน พะ-วัง โห-ติ" แปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"
 • คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา
 • เอกลักษณ์(Todentity) : ขุขันธ์โรงเรียนงาม น้ำใจประเสริฐ ล้ำเลิศวิทยาการ ยอดเยี่ยมงานอนามัย
 • อัตลักษณ์(Characteristies) : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายดี มีชีวิตเรียบง่าย สู้สิ่งยาก
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพะยูง แสดงถึงความร่มเย็น และความกตัญญู
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกลำดวน แสดงถึงความอดทน
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน :
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ประดิษฐาน ณ ศาลาดุสิตาธรรม
  • ศาลพระภูมิ และศาลปู่-ตา ณ ทางเข้าโรงเรียนทางด้านทิศตะวันออก
  • ลานธรรม ณ ณ ทางเข้าโรงเรียนทางด้านทิศตะวันตก
 • เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชขาว-แดง(เพลงมาร์ชโรงเรียน), เพลงร่มพะยูง
 • สารประชาสัมพันธ์ประจำโรงเรียน : ช่อพะยูงนิวส์

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชขาว-แดง(เพลงประจำสถาบัน)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • หลักสูตรภาคปกติ
 • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program :MEP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ
 • แผนการเรียนภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
 • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

 • กีฬาภายในหรือกีฬาสี
  • กีฬาภายในโรงเรียนขุขันธ์ มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา ชื่อคณะสีของโรงเรียนจะเป็นชื่อของบุคคลและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แทบทั้งสิ้น การแบ่งโดยใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็นห้องซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องจะสังกัดคณะสีเดียวกัน โดยเปลี่ยนคณะสีใหม่อีกครั้งเมื่อขึ้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 6 คณะสี อันประกอบด้วย
 • ██ คณะทุ่งสัมฤทธิ์ (สีเขียว)
 • ██ คณะบางระจัน (สีฟ้า)
 • ██ คณะเทพกระษัตรี (สีแสด)
 • ██ คณะดอนเจดีย์ (สีเหลือง)
 • ██ คณะศรีสุนทร (สีม่วง)
 • ██ คณะอโยธยา (สีชมพู)
 • พิธีไหว้ครู
  • กิจกรรมการทำพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละห้อง และประกวดพานไหว้ครูประจำปีของแต่ละสายชั้น
 • กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
  • โรงเรียนขุขันธ์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย" โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีนิทรรศการ แสดงหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียน มีการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การประกวดชุดรีไซต์เคิล การตอบปัญญาความรู้วิทยาศาตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงโชว์การทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อันเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และBig Cleening Day
 • กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 • กิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือ
 • ค่ายจุดประกายฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
 • กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และวันอำลาสถาบัน
  • เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสจบการศึกษาภาคบังคับ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียน และยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียน ฯลฯ
 • กิจกรรมพี่น้องรหัส
 • กิจกรรมKnowledge FunFair
 • กิจกรรมวันคืนสู่เหย้า ชาวขาว-แดง

ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

 • ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)
 • เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • ปีการศึกษา 2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย o-net ปีการศึกษา 2555 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ของจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินมาตรฐานการประเมินระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โรงเรียนพระราชทาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชยสายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2556 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จากธนาคารออมสิน
 • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและผู้แทนองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปีการศึกษา 2557 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ปปส.)
 • ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินมาตรฐานการประเมินระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
 • พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมทำข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากัยสถาบันทางการศึกษาในต่างประเทศ[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา MOU กับต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาระหว่างกัน ดังนี้

สถานีโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์ {Khukhan School Television Station (KKTV)}[แก้]

ประวัติความเป็นมา

สถานีโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์ มีประวัติความเป็นมาคือ เดิมเกิดจากการนำเครื่องเล่น VCD มาเชื่อมต่อกับตัวแปลงสัญญาณ AV เป็น RF ผสมกับสัญญาณ RF อื่น ๆ เช่นสัญญาณไกลกังวล ถ่ายทอดออกทางโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวีภายในโรงเรียน โดยนายเฉลิมวุฒิ หอมจิต เมื่อ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2548 ต่อมาได้บรรจุในพรรณนางานของโรงเรียน ในคำสั่งโรงเรียนขุขันธ์ที่ 4/2550 โดยผู้อำนวยการอรพิน จูมสีมา คืองานโทรทัศน์โรงเรียน สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป

ไฟล์:อาคารส่งสัญญาณการเรียนรู้.jpg
สถานีโทรทัศน์วิทยุเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนขุขันธ์ (KKTV)
 • ในปี 2554 ผู้อำนวยการวรรณกิจ อินทรประพงศ์ ได้แบ่งงานบริหารออกเป็น 6 กลุ่มบริหาร งานโทรทัศน์โรงเรียน ได้เปลี่ยนมาสังกัดกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์ และ ได้อนุมัติซื้อกล้องนักข่าวสัมภาษณ์ที่ทันสมัย ทำให้การสัมภาษณ์ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ อนุมัติติดตั้ง โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง และวิทยุสื่อสารจำนวน 4 เครื่องเพื่อใช้ในการถ่ายทอดสด เพื่อให้นักเรียนได้รับชมทั่วทั้งภายในโรงเรียน ทำให้งานโทรทัศน์โรงเรียน (KKTV) สามารถถ่ายทอดสดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นครั้งแรก ในงานและกิจกรรมสำคัญๆ ของโรงเรียน แต่ยังมีขีดจำกัดเรื่องอุปกรณ์การถ่ายทอดอยู่บ้าง เนื่องจากไม่ใช้ อุปกรณ์ถ่ายทอดจริง เป็นอุปกรณ์ราคาถูกที่ได้นำมาดัดแปลงเอง จึงมีขีดจำกัดในเรื่องคุณภาพสัญญาณและความยุ่งยากในการเชื่อมต่อ
 • ในปี 2555 ผู้อำนวยการวรรณกิจ อินทรประพงศ์ได้เจรจาขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจนคุณศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ บริจาคเงิน พัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ หนึ่งในการบริจาค คือ บริจาคสร้างอาคาร KKTV จำนวนเงินมากกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสงานทำบุญวันคล้ายวันสถานปนาโรงเรียนขุขันธ์ [สถานีโทรทัศน์โรงเรียนขุขันธ์]

รายละเอียดการใช้อาคารเรียน[แก้]

อาคาร ๑ อาคารเอกอัมรินทร์[แก้]

อาคาร ๑ หรืออาคารเอกอัมรินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยชั้นล่างเป็นส่วนของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ของโรงเรียน มีรายละเอียดการใช้อาคารเรียน ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องโสตทัศนศึกษา
 • ห้องสวัสดิการ
 • ห้องประชุมจามจุรี
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องกลุ่มบริหารอำนวยการ
 • ห้องการเงิน
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องประชุมสีมารังสรรค์
 • ห้องกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
 • ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และดนตรีไทย (ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย) (111)
 • ห้องเรียน
 • ห้องแนะแนว (116)
 • ห้องวิพิทธภาษาไทย (118)

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (121)
 • ห้องเรียน
 • ห้องไทยที่ ๑ หรือห้องปฏิบัติการภาษาไทย (127)

อาคาร ๒ อาคารอรุณเบิกฟ้า[แก้]

อาคาร ๒ หรืออาคารอรุณเบิกฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดีไม่ผุกร่อน ขนาดความสูง ๒ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แต่เนื่องจากวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นวิชาที่ต้องใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เด็กนักเรียนที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาส่วนใหญ่จึงได้เรียนที่โดมกีฬา หรือหอประชุมอรุณโรจน์ หรือไม่ก็ตามร่มไม้ต่าง ๆ ทำให้อาคารเรียนนี้ว่างเกือบตลอดทั้งวัน ปัจจุบันอาคารเรียนนี้ได้เป็นอาคารรวมวิชาไปโดยปริยาย เพราะอาคารประจำกลุ่มสาระของแต่ละกลุ่มสาระฯไม่เพียงพอ ครูจึงจำเป็นต้องใช้อาคารประจำกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ ในการทำการเรียนการสอนแทน อาคารอรุณเบิกฟ้ามีรายละเอียดการใช้ ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) (ห้อง 213-215)
 • ห้องเรียน
 • ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (228)

อาคาร ๓ อาคารการะเกด[แก้]

อาคาร ๓ หรืออาคารการะเกด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดี ไม่ผุกร่อนเช่นเดียวกับอาคารอรุณเบิกฟ้า ขนาดอาคาร ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องกลุ่มบริหารบริการ
 • ห้องเรียน
 • ห้องร้านค้าถ่ายสำเนา และบริการปริ้นงาน
 • ห้องสภานักเรียน
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียน
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (312, 313)
 • ห้องปฏิบัติการภาษาจีน (316)
 • ห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น (315)
 • ห้อง Sound Lab (318)

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องศูนย์สื่อการเรียนกลุ่มวิชาการเกษตรกรรม (328)

อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส[แก้]

อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส

อาคาร ๔ หรืออาคารสุริยาเจิดจรัส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ออกแบบแตกต่างจากอาคารเรียนทั่วไป โดยลักษณะตัวอาคารคล้ายอาคารในมหาวิทยาลัย เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขนาดอาคารเป็นอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้อง (แต่เนื่องจากเป็นอาคารวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองเป็นประจำ ทำให้การจัดสรรพื้นที่แต่ละห้องเรียนเหลือเพียง ๔ ห้องเรียนต่อชั้น) มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียนปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้อง Discovery Room
 • ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๔ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการเคมี
 • ห้องน้ำชาย

อาคาร ๕ อาคารฟ้าใส[แก้]

อาคาร ๕ หรืออาคารฟ้าใส เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ขนาดอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงประกอบด้วยกลุ่มสาระ ฯ สามกลุ่มหลักคือ กลุ่มสาระ ฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้นที่ ๑ ทั้งหมด กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์ ในส่วนของชั้น ๒ ทั้งหมดและชั้น ๓ บางส่วน และกลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ ในส่วนของชั้น ๓ บางส่วน และชั้น ๔ ทั้งหมด ดังรายละเอียดการใช้อาคารต่อไปนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • ศูนย์วิทยบริการ ๑
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียน
 • ห้องคำนวณสื่อผสม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (526)
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียน
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ห้องน้ำชาย

ชั้น ๔ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำหญิง
 • ห้องเรียน
 • ห้องประวัติศาสตร์ (544)
 • ห้องสันติธรรม (545)
 • ห้องจริยธรรมศึกษา (546)
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ห้องน้ำชาย

อาคาร ๖[แก้]

อาคารอุตสาหกรรม (อาคารลีลาวดี)[แก้]

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการชุมนุมเครื่องบินวิทยุบังคับ
 • ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สายอาชีพเบื้องต้น (งานช่าง งานไฟฟ้า งานเขียนแบบ ฯลฯ)
 • ห้องปรับซ่อมพัสดุ
 • ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

อาคารคหกรรม (อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า)[แก้]

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ขนาด ๖ ห้องเรียน แต่เนื่องจากเป็นอาคารปฏิบัติการแต่ละห้องเรียนจึงมีขนาดกว้างกว่าห้องเรียนทั่ว ๆ ไป ทำให้มีห้องเรียนได้เพียง ๓ ห้องเรียน และอีก ๑ ห้องพักครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ห้องปฏิบัติการตัดเย็บและสื่อผสม
 • ห้องปฏิบัติการอาหารและสื่อผสม
 • ห้องพักครูกลุ่มคหกรรม {กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)}

อาคารปฏิบัติการดนตรีสากล[แก้]

 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
 • ห้องซ้อมดนตรี บันทึกเสียง

อาคารปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน (โปงลาง)[แก้]

 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน (โปงลาง)

อาคารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์[แก้]

รายละเอียดการใช้งานอาคารอื่น ๆ[แก้]

อาคารหอประชุม ๑ อาคารอรุณโรจน์[แก้]

อาคารหอประชุมอรุณโรจน์ เป็นอาคารที่ใช้เป็นทั้งหอประชุม และโรงยิม ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ชั้นแต่ขนาดความสูงเท่าอาคาร ๒ ชั้น เนื่องจากลักษณะอาคารที่เป็นทั้งหอประชุมและโรงยิม จึงจำเป็นต้อง จัดการพื้นที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • หอประชมอเนกประสงค์
 • สนามแบดมินตัน
 • สนามเทเบิลเทนนิส
 • สนามวอลเลย์บอล
 • ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องน้ำชาย-หญิง

อาคารหอประชุม ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ[แก้]

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • โรงอาหาร และร้านค้า
 • ศูนย์วิทยบริการ ๒

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารหอประชุม ๓ อาคารหอประชุมรวมใจภักดิ์[แก้]

หอประชุมรวมใจภักดิ์
 • ห้องประชุมขนาดใหญ่

อาคารศาลาดุสิตาธรรม[แก้]

 • ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

อาคารเรือนพยาบาล[แก้]

 • งานพยาบาลเบื้องต้น
 • ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

อาคารศาลาเกียรติยศ หรืออาคาร Khukhan Center Point (KKCP)[แก้]

 • งานประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนขุขันธ์ (ธนาคารโรงเรียน)
 • ห้องนั่งเล่น

อาคารพยุงทอง[แก้]

 • ห้องจัดแสดงโชว์ผลงานฝืมือนักเรียนด้านกลุ่มคหกรรมต่าง ๆ
 • ห้องเก็บอุปกรณ์ทางคหกรรมและสาธารณูปโภค
 • ลานกว้าง

อาคารกลุ่มบริหารวิชาการ[แก้]

ตั้งอยู่อาคาร ๑ ชั้น ๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โดยต่อเดิมจากตัวอาคาร ๑ ชั้น ๑ ด้านทิศตะวันตก

 • กลุ่มบริหารวิชาการ

อาคารส่งสัญญาณการเรียนรู้[แก้]

 • ห้องส่งสัญญาณสถานีโทรทัศน์วิทยุเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนขุขันธ์ (KKTV)

อาคารสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

กิจกรรมสหกณ์โรงเรียนขุขันธ์ (KK Mart) สมาคมผู้ปกครองและครูปีการศึกษา 2556 บริจาคสร้างเป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

อาคารศูนย์กีฬาสามัคคี(โดม)[แก้]

อาคารศูนย์กีฬาสามัคคี Harmonize Sport Complex น้ำใจสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนขุขันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖ บริจาค ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนดีศรีขุขันธ์ โดมกีฬาในร่มแห่งแรก ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

อาคารสุขา ๖ อาคาร[แก้]

ประกอบด้วย

 • อาคารสุขาชาย ๓ อาคาร
 • อาคารสุขาหญิง ๓ อาคาร

ศาลาพยุงรำลึก[แก้]

อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง[แก้]

อาคารบ้านพักครู ๑๔ หลัง[แก้]

อาคารบ้านพักนักการ-ภารโรง ๒ หลัง[แก้]

อาคารศาลาไทย[แก้]

ศาลาทรงไทย[แก้]

เป็นศาลาไม้ทรงไทย ประกอบไปด้วยศาลาไม้ทรงไทยขนาดใหญ่ 2 หลัง ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเอกอัมรินทร์ (อาคาร 1)

อาคารศาลาป้องกันภัย[แก้]

ป้อมยาม[แก้]

สถานที่อื่น ๆ[แก้]

ลานธรรม[แก้]

 • ลานธรรม โรงเรียนขุขันธ์ ตั้งอยู่ทางเข้าโรงเรียนด้านทิศตะวันตก(ด้านทิศเหนืออาคารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

อาคารเกียรติยศ[แก้]

ที่ตั้งกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนขุขันธ์ (ธนาคารโรงเรียน)

สนามฟุตบอล[แก้]

 • สนามฟุตบอลของโรงเรียนขุขันธ์ เป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ๔๐๐ เมตร

สนามฟุตซอล[แก้]

 • สนามฟุตซอลโรงเรียนขุขันธ์ เป็นสนามมาตรฐานที่เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ Well Buffur on System จัดสร้างโดยงบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 จำนวนเงิน 1,990,000 บาท

สนามบาสเก็ตบอล[แก้]

 • เป็นสนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๓ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สนามวอลเลย์บอล[แก้]

 • เป็นสนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๑ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สนามตะกร้อ[แก้]

 • เป็นสนามตะกร้อขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๓ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สวนวิทยาศาสตร์[แก้]

 • เป็นสวนที่มีต้นไม้ร่มรื่น ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้อาคารสุริยาเจิดจรัส จัดแสดงรูปปั้นนักวิทยาศาสตร์ แบบจำลองอะตอม และรวมภายไปถึงผลงานของนักวิทยาศาสตร์ และยังมีกังหันลมและแผงโซลาเซลล์สำหรับเก็บพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ภายในสวน และภายในสวนวิทยาศาสตร์ก็ยังมีสวนผีเสื้อหลากหลายชนิด ฯลฯ

สระน้ำและแปลงเกษตร[แก้]

 • ในส่วนของสระน้ำเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ รองรับน้ำฝนไว้ในการอุปโภคอย่างเดียว เช่น รดสวนหย่อมต่าง ๆ ภายในสระมีการเลี้ยงปลาหลายชนิด
 • ในส่วนของแปลงเกษตรเป็นแปลงเกษตรสำหรับการเพาะปลูกของนักเรียน อยู่ริมสระใหญ่ ภายในแปลงเกษตรยังมีสระเล็ก ๆ อีก เพื่อให้นักเรียนสามารถตักน้ำมารดผักตนเองได้

แผนผังโรงเรียน[แก้]

ติดต่อโรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนขุขันธ์ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
 • โทรศัพท์ 0-4567-1249
 • โทรสาร 0-4567-1479
 • E-mail : kks@khukhan.ac.th

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]