โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ขทส.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khamtalaesor Wittaya School
อักษรย่อ ข.ท.ส.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
เพลง มาร์ชขามทะเลสอ

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อักษรย่อ ข.ท.ส. เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

คณะกรรมการ ประกอบ ด้วยข้าราชการอำเภอ กรรมการสุขาภิบาล สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรอำเภอขามทะเลสอ ได้ปรึกษากันเพื่อที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขามทะเลสอ แต่ต้องหาที่ดินให้ได้ประมาณ ๓๕ ไร่ ตามที่กรมสามัญศึกษากำหนด หลังจากได้สำรวจที่ดินแล้ว ปรากฏ ว่ามีที่ดินว่างอยู่ระหว่างสถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ และโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ประมาณ ๓๐ ไร่ (ที่ดินดังกล่าวเป็นของนางทวาย ไตรสูงเนิน และนายเลี่ยม เนตรสูงเนิน อุทิศให้แก่ทางราชการ และทางราชการสงวนไว้เพื่อก่อสร้างโรงเรียน) และต้องขอบริจาคที่ดินทางทิศตะวันตกของแปลงนี้อีกประมาณ ๕ ไร่ ก็จะครบตามกำหนดของกรมสามัญศึกษา และขอจัดตั้งโรงเรียนได้ คณะกรรมการดังกล่าวจึงขอบริจาคจากเจ้าของที่ดิน มีทั้งหมด ๖ ราย คิดเป็นดิน ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา ตาม นส.๓ ก เลขที่ ๒๒๑ เล่มที่ ๓ หน้าที่ ๒๑ เลขที่ดิน ๓๐๘ เลขทะเบียนที่ราชพัสดุ ๓๗๒๓๕ โอนให้กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ (ต่อมาได้ทำเป็นโฉนดเลขที่ ๖๙๒๐ เล่มที่ ๗๐ หน้า ๒๐ เลขที่ดิน ๖๙๙ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา)คณะกรรมการดังกล่าวจึงเสนอทางราชการ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติตามเสนอโดยประกาศตั้งโรงเรียนประจำอำเภอขามทะเลสอ สังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ตั้งอยู่ริมถนนสายโคกกรวด-โนนไทย หลักกิโลเมตรที่ ๔ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ
  • ทิศใต้ ติดกับโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
  • ทิศตะวันออก ติดกับถนนสายโคกกรวด-โนนไทย
  • ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินเอกชน[1]

อ้างอิง[แก้]