โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ขทส.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khamtalaesor Wittaya School
อักษรย่อ ข.ท.ส.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขึ้นกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 20 พฤษภาคม พ.ศ.2517

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อักษรย่อ ข.ท.ส. เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

คณะกรรมการ ประกอบ ด้วยข้าราชการอำเภอ กรรมการสุขาภิบาล สมาชิกสภาจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรอำเภอขามทะเลสอ ได้ปรึกษากันเพื่อที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขามทะเลสอ แต่ต้องหาที่ดินให้ได้ประมาณ ๓๕ ไร่ ตามที่กรมสามัญศึกษากำหนด หลังจากได้สำรวจที่ดินแล้ว ปรากฏ ว่ามีที่ดินว่างอยู่ระหว่างสถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ และโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ประมาณ ๓๐ ไร่ (ที่ดินดังกล่าวเป็นของนางทวาย ไตรสูงเนิน และนายเลี่ยม เนตรสูงเนิน อุทิศให้แก่ทางราชการ และทางราชการสงวนไว้เพื่อก่อสร้างโรงเรียน) และต้องขอบริจาคที่ดินทางทิศตะวันตกของแปลงนี้อีกประมาณ ๕ ไร่ ก็จะครบตามกำหนดของกรมสามัญศึกษา และขอจัดตั้งโรงเรียนได้ คณะกรรมการดังกล่าวจึงขอบริจาคจากเจ้าของที่ดิน มีทั้งหมด ๖ ราย คิดเป็นดิน ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา ตาม นส.๓ ก เลขที่ ๒๒๑ เล่มที่ ๓ หน้าที่ ๒๑ เลขที่ดิน ๓๐๘ เลขทะเบียนที่ราชพัสดุ ๓๗๒๓๕ โอนให้กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ (ต่อมาได้ทำเป็นโฉนดเลขที่ ๖๙๒๐ เล่มที่ ๗๐ หน้า ๒๐ เลขที่ดิน ๖๙๙ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา)คณะกรรมการดังกล่าวจึงเสนอทางราชการ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติตามเสนอโดยประกาศตั้งโรงเรียนประจำอำเภอขามทะเลสอ สังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ตั้งอยู่ริมถนนสายโคกกรวด-โนนไทย หลักกิโลเมตรที่ ๔ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ
  • ทิศใต้ ติดกับโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
  • ทิศตะวันออก ติดกับถนนสายโคกกรวด-โนนไทย
  • ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินเอกชน[1]

อ้างอิง[แก้]