โรงเรียนกุมภวาปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนกุมภวาปี
Kumphawapi School
170px
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
หมู่ที่ 3 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kumphawapi School
อักษรย่อ ก.ว. / KWP
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของรัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491

(71 ปี 36 วัน)

รหัส 1041680845
ผู้อำนวยการ นายอาวุธ เคนแสนโคตร
จำนวนนักเรียน 2,170 คน
สี ██ เขียว
██ ขาว
เพลง มาร์ชโรงเรียนกุมภวาปี
เว็บไซต์

โรงเรียนกุมภวาปี (อังกฤษ: Kumphawapi School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย (ม.4-6) แผนการเรียนทั่วไป โรงเรียน ตั้งอยู่บนถนน กุมภวาปี - ห้วยเกิ้ง ห่างจากอำเภอกุมภวาปี ประมาณ 1 กิโลเมตร หมู่ที่ 3 บ้านดงเมือง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกุมภวาปี ตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2491 โดยอนุมัติของกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่ 3 ของจังหวัดอุดรธานี เปิดสอนในครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยอาศัยห้องเรียนของโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) ต่อมาเดือน ตุลาคม 2492 จึงได้ย้ายห้องเรียนไปที่อาคารเรียนของโรงเรียนกุมภวาปี (บริเวณตรงข้ามตลาดเทศบาลกุมภวาปี) ผู้บริหารคนแรกคือ นายกมล จันทะชุม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

 • ปีการศึกษา 2496 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปีการศึกษา 2504 เปิดสอนในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1- ม.ศ.3) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503
 • ปีการศึกษา 2512 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าร่วมโครงการ ศ.ม.ส.2 ทำให้โรงเรียนมีอาคารเกษตร อาคารคหกรรม และหอประชุม/โรงอาหารอย่างละ 1 หลัง
 • ปีการศึกษา 2513 นายมั่น จงเรียน อาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น ได้ดำเนินการจัดหาที่ดิน เพื่อเป็นสถานที่สร้างอาคารเรียนเนื่องจากมีการขยายอาคารเรียนเพิ่มมากขึ้นที่ดินเดิมมีพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน
 • ปีการศึกษา 2520 ได้รับคัดเลือกจากหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 9 ให้เป็นโรงเรียนโครงการทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO
 • ปีการศึกษา 2545 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
 • ปีการศึกษา 2549 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุด (ยอดนิยม)
 • ปีการศึกษา 2550 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนประเภท เพื่อรองรับ การกระจายอำนาจเป็นโรงเรียนนิติบุคคล
 • ปีการศึกษา 2555 นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ได้พัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทุกด้านนำพาบุคลากรสู่เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
 • ปีการศึกษา 2557 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกด้านสู่ประชาคมอาเซียน
 • ปีการศึกษา 2561 นายอาวุธ เคนแนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี (ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พ.ค.2561)

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]