โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ข้อมูล
สี███ เขียว ███ ขาว

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา (อักษรย่อ: ก.พ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2505 ในพื้นที่ 46 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง และอาคารอื่นๆอีกมากมาย อาทิ อาคารอเนกประสงค์, อาคารหอประชุม 60 ปี, อาคารอุตสาหกรรม อาคารดนตรี เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ที่ 186 หมู่ 7 บ้านยางพัฒนา ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน นครปฐม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2505 โดยมี นายอำณัติ กระสินธุ์ อดีตนายอำเภอกำแพงแสน และนายพิน กันตะเพ็ง อดีตศึกษำธิการ อำเภอกำแพงแสน เป็นผู้เริ่มและสนับสนุนโครงกำรก่อตั้งรวมทั้งจัดหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน การดำเนินงานของโรงเรียน ได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมี จำนวนนักเรียน 30 คน โดยมีนายอนุชิต ศศิโรจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก และอาศัยหอประชุมข้าราชการอำเภอกำแพงแสนเป็นที่เรียนชั่วครำว จนถึงพ.ศ. 2507 จึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้รับ งบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนจึง ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีกจำนวน 6 ห้องเรียน รวมเป็น 10 ห้องเรียน ต่อมาโรงเรียนได้รับ งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูและบ้านพักภารโรงอีกหลายหลังและเติบโตมาโดยลำดับ จนเมื่อมาถึงปีการศึกษา 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีนักเรียนรวม 1,800 คน รวมถึงคณาจารย์ทั้งสิ้น 85 คน ที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ 7 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140 ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

 • นายอนุชิต ศศิโรจน์ พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2521
 • นายสวัสดิ์ หล่อสุวรรณ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2526
 • นายพิพัฒน์ พุ่มกุมาร พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2532
 • นายโอสถ ทองมี พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533
 • นางพรรณี เพ็งเนตร พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534
 • นายเลียง ภาคภูมิ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536
 • นายเลียบ คำภานุช พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539
 • นายประดิษฐ์ นาคกรด พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542
 • นายกนก วสวานนท์ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543
 • นายประดิษฐ์ รัตนคเชนทร์ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2549
 • นายศิริวัฒน์ อาจองค์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
 • นายสุธน บุญชัย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2254
 • ดร.คำนวณวิชญ์ สงวนพันธุ์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
 • ดร.อาคม มากมีทรัพย์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
 • ว่าที่ ร.ต.ปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
 • นายสุชาติ ศรีแดงบุตร พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
 • นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. โค้ชหญิงแข้งสาวไทย หนึ่งฤทัย สระทองเวียน. ข่าวสด. ปีที่ 24 ฉบับที่ 8,590. วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557. ISSN 1686-8218. หน้า 25

https://sites.google.com/a/kpsw.ac.th/kpsw/index1

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]