โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
MKogo-headerSilpakorn.gif
ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
สถานที่จัดการแสดงในสังกัด
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศิลปินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี โรงละครแห่งชาติเป็นองค์กรของรัฐที่มีการบริหารงานแบบไม่หวังผลกำไร ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มโรงละครแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักการสังคีต[1] เก็บถาวร 2007-06-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบัน มี นายเอนก อาจมังกร เป็นผู้อำนวยการสำนัก มี นายนิรันดร์ ใจชนะ เป็นหัวหน้ากลุ่มโรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติปัจจุบันมีอยู่รวมทั้งหมดจำนวน ๓ แห่ง โดยอยู่ในส่วนกลาง ๑ แห่ง และอยู่ในส่วนภูมิภาค ๒ แห่ง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีฐานะเป็นฝ่ายในสังกัดโรงละครแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงละครแห่งชาติในส่วนภูมิภาคขนาด ๘๕๐ ที่นั่ง มูลค่า ๒๙๓ ล้านบาท ซึ่งกำหนดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการแสดง ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ ประจำภาคตะวันตก ปัจจุบันมีนายวิรัตน์ คำแข็งขวา เป็นหัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติ[แก้]

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกจัดตั้งขึ้นมาตามแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระยะทึ่ ๗ ( พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ )

  • โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดตั้งขึ้นตาม โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบไปด้วย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี[2] เก็บถาวร 2007-06-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี[3] หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ และ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ และมีการแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๔ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖

สถานที่ตั้ง[แก้]

แผนที่ตั้งโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ( ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๕๑๑๖ โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๑๑๒

การจัดการแสดง[แก้]

แผนการจัดการแสดง[แก้]

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดการแสดงละครและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ทุกวันเสาร์ที่ ๑, ๒ และ ๓ ของเดือน อัตราค่าเข้าชมปกติราคา ๔๐ บาท ๖๐ บาทและ ๘๐ บาท สอบถามและสำรองที่นั่ง โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๕๑๑๖

วันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๑ -๓ ของเดือนเวลา ๑๔.๐๐ น.
รายการแสดงของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๔-๕ ให้บริการใช้สถานที่จัดกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและสาธารณกุศล
แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

ปฏิทินการจัดการแสดง[แก้]

http://www.suphan.biz/NationalTheater.htm

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]