ข้ามไปเนื้อหา

โรคของระบบประสาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Neurological disorder
Neurons in person with epilepsy, 40x magnified.
สาขาวิชาประสาทวิทยา

โรคของระบบประสาท (อังกฤษ: neurological disorder, nervous system disease) หมายรวมถึงโรคและความผิดปกติใดๆ ที่เกิดกับระบบประสาท ไม่ว่าจะเป็นสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ความผิดปกติอาจมีที่มาทางโครงสร้าง ทางชีวเคมี ทางกิจกรรมไฟฟ้า และอื่นๆ ทำให้เกิดอาการได้หลากหลาย เช่น อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อสูญเสียการประสานงาน ประสาทสัมผัสบกพร่อง ชัก สับสน เจ็บปวด ซึมหมดสติ เป็นต้น โรคของระบบประสาทมีเป็นที่รู้จักแล้วหลายโรค มีทั้งที่พบได้บ่อยและพบได้น้อย การตรวจหาโรคทำได้โดยการตรวจร่างกายระบบประสาท องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและรักษาโรคของระบบประสาทถือเป็นการแพทย์เฉพาะทางเรียกว่าประสาทวิทยา (neurology) และจิตประสาทวิทยา (neuropsychology)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

การจำแนกโรค