โมะริ ฮิเดะนะริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โมะริ ฮิเดะนะริ
โชกุน โทะกุงะวะ อิเอะมิสึ
ตำแหน่ง ไดเมียว แห่ง โจชู คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง 1623-1651
ระยะเวลา 28 ปี
สมัยก่อนหน้า โมะริ เทะรุโมะโตะ
สมัยถัดไป โมะริ สึนะฮิโระ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1595
ถึงแก่อสัญกรรม 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1651 (55 ปี)
สถานที่ถึงแก่อสัญกรรม แคว้นโจชู
บิดา โมะริ เทะรุโมะโตะ
บุตร-ธิดา โมะริ สึนะฮิโระ
    

'โมะริ ฮิเดะนะริ' (อังกฤษ: Mori Hidenari,19 พฤศจิกายน 1595 - 24 กุมภาพันธ์ 1651) เป็นไดเมียวแห่งโจชูคนที่ 2 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 1623-1651