โปรแกรมอรรถประโยชน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเภทการจัดการไฟล์ (file manager)

โปรแกรมอรรถประโยชน์ (อังกฤษ: utility program/software) เรียกสั้นๆ ว่า ยูทิลิตี เป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ คุณสมบัติการใช้งานนั้นค่อนข้างหลากหลาย ส่วนมากใช้เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ ช่วยสนับสนุน เพิ่ม หรือขยายขีดความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยูทิลิตี้แบ่งออกเป็นสองชนิดคือ โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับระบบปฏิบัติการ (OS utility program) และโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ (stand-alone utility program)

โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับระบบปฏิบัติการ[แก้]

  • ประเภทการจัดการไฟล์ (file manager)
  • ประเภทการถอนโปรแกรม (uninstaller)
  • ประเภทการสแกนดิสก์ (disk scanner)
  • ประเภทการจัดพื้นที่เก็บข้อมูล (disk defragmenter)
  • ประเภทรักษาหน้าจอ (screen saver)

โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ[แก้]