ตระกูลโทะกุงะวะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โทะกุงะวะ)
ตระกูลโทะกุงะวะ
Tokugawa family crest.svg

ผู้นำคนแรก โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ
ผู้นำคนสุดท้าย โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ
ช่วงเวลา ค.ศ. 1603-1868
จำนวนผู้ปกครอง 16 คน
สถาปนา ค.ศ. 1603
ตำแหน่ง โชกุนแห่งญี่ปุ่น
ปกครอง ญี่ปุ่น
เชื้อชาติ ญี่ปุ่น

ตระกูลโทะกุงะวะ (ญี่ปุ่น: 徳川氏 โทะกุงะวะ-ชิ ?) เป็นตระกูลไดเมียวที่ทรงอำนาจของญี่ปุ่นในอดีต เป็นเชื้อสายของ จักรพรรดิเซวะ ผ่านราชสกุลฟุจิวะระและราชสกุลมินะโมโตะ

ค.ศ. 1603 โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ผู้นำทางทหารที่สามารถรวบรวมแว่นแคว้นมากมายมาอยู่ในอาณัติ ได้สถาปนาตนเองเป็นโชกุน โดยตั้งบะกุฟุแห่งเอโดะ ขึ้น โดยมีสกุลโทะกุงะวะ เป็นผู้สืบตำแหน่งโชกุนเรื่อยมา จนกระทั่งสิ้นสุดการปกครองของโชกุนในสมัยของ โทะกุงะวะ โยะชิโนะบุ โชกุนคนสุดท้าย

รัฐบาลโชกุนมีลักษณะเป็นรัฐบาลทหาร กุมอำนาจทางทหารของประเทศไว้ ในขณะที่ตระกูลฟุจิวะระ มีอิทธิพลอยู่แค่ส่วนของราชสำนักขององค์จักรพรรดิ แม้สองตระกูลนี้จะสืบเชื้อสายเดียวกันแต่กลับเป็นอริกันตลอดเวลา เนื่องจากตระกูลโทะกุงะวะดูแลรัฐบาล ส่วนตระกูลฟุจิวะระดูแลราชสำนัก จนกระทั่งเมื่ออิทธิพลของชาติตะวันตกที่เข้ามาในปลายศตวรรษที่ 19 ทำให้ตระกูลโทะกุงะวะเสื่อมอำนาจลง ฝ่ายองค์จักรพรรดิจึงถือโอกาสเข้าโค่นล้มอำนาจของตระกูลโทะกุงะวะและเกิดเป็นสงครามโบะชิง ขึ้นใน ค.ศ. 1868 ตระกูลโทะกุงะวะพ่ายแพ้และสิ้นอำนาจเนื่องจากบะกุฟุล่มสลาย เนื่องจากอำนาจทั้งปวงถูกรวมไปอยู่ที่องค์จักรพรรดิ