ข้ามไปเนื้อหา

โทสต์มาสเตอร์คลับ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โทสต์มาสเตอร์คลับ

โทสต์มาสเตอร์ คลับ เป็นหนึ่งในองค์กรสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ และการพูดในที่ชุมชน ในลักษณะขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนหาความชำนาญในการพูดในที่สาธารณะ ในโอกาสต่าง ๆ ศึกษามารยาทและการวางตัวเมื่อต้องขึ้นปรากฏตัวในที่ชุมชนอย่างเป็นงานเป็นการและเหมาะสม ขจัดความขวยเขินและแบบอย่างในการพูดที่มีมาแต่เดิม ให้รู้จักคุณค่าของการรักษาเวลาขณะทำการพูดหรือบรรยายอยู่ในกรอบ ทำให้ผู้ฟังติดตามฟังด้วยความสนใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำ ตามหลักสากลที่ถูกต้อง

ประวัติการก่อตั้ง[แก้]

โทสต์มาสเตอร์ คลับ เริ่มก่อตั้งครั้งแรก ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2467 โดย ดร. ราล์ฟ ซี. สเม็ดลีย์ ประชุมครั้งแรกที่ วายเอ็มซีเอ ในเมือง ซานตาแอนา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันโทสต์มาสเตอร์มีจำนวนสมาชิก ถึง 345,000 คน 15,900 คลับ ใน 142 ประเทศ ความสำเร็จของโทสมาสเตอร์ ขึ้นกับโปรแกรม การพัฒนา การพูดในรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และ ตอบสนองความต้องการของบุคคลในทุกอาชีพ อายุ เชื้อชาติ ในการพัฒนา ขีดความสามารถของตนเอง รวมทั้งรูปแบบการประชุมที่เป็นกันเอง บรรยากาศที่เป็นมิตร สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ไทย โทสต์มาสเตอร์คลับรอริด้วน่น[แก้]

ในสมัยเริ่มแรก สโมสรโทสต์มาสเตอร์ จะแบ่งเป็นสโมสรสำหรับผู้ชาย เรียกว่า Toastmasters และสโมสรสำหรับผู้หญิงเรียกว่า Toastmistresses มีสาขาที่อยู่ในเครือกระจายออกไปตามเมืองและประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วทุกมุมโลก และในประเทศไทยได้มี สโมสร Bangkok Toastmasters Club ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ผู้ก่อตั้งคือ Mr. A.W. Altken. มีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ต่อมาเนื่องจากมีสมาชิกเพิ่มจำนวนขึ้นจนเกินขอบเขตที่จะให้ความรู้กันได้อย่างทั่วถึง จึงได้ก่อตั้งสโมสร Laemthong Toastmasters Club ขึ้นในภายหลัง ทั้ง 2 สโมสรนี้สมาชิกเป็นชายล้วน มิได้มีสตรีเข้าปะปนอยู่ด้วยเลย

ความสนใจต่อการดำเนินงานได้แพร่หลายออกไปในวงการนักธุรกิจ นักบริหาร เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนเสมียนพนักงานของบริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จึงได้มีการก่อตั้งสโมสรสำหรับสมาชิกหญิงโดยเฉพาะ เรียกว่า สโมสร Bangkok Toastmistresses Club

ปัจจุบันโทสต์มาสเตอร์ในประเทศไทย มีการขยายและเพิ่มจำนวน มากกว่า 20 คลับ ในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด และมีการประชุมทุกวัน จันทร์ - วันอาทิตย์ ในสถานที่และบรรยากาศที่แตกต่างกัน โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการดำเนินรายการและฝึกฝน

อย่างไรก็ตามโทสต์มาสเตอร์ไม่ได้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ แต่เป็นสถานที่สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษ การปรากฏกายในที่ชุมชน ขจัดการพูดแบบ ทิงลิช และฝึกการเป็นผู้นำ

โปรแกรมประจำปีโทสต์มาสเตอร์[แก้]

นอกจากโทสต์มาสเตอร์คลับจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้งแล้ว โทสมาสเตอร์จะมีโปรแกรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ตัวอย่างเช่น

  1. การแข่งขันโต้วาที ระหว่างคลับต่างๆ โดยใช้หัวข้อที่น่าสนใจมาอภิปรายในรูปแบบของการโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ
  2. Humorous Speech Contest การแข่งขันพูดในหัวข้อขบขันที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความบันเทิงใจ โดยทั่วไปจะมีการจัดการแข่งขันปีละ 2 ครั้ง โดยแต่ละคลับจะจัดส่งสมาขิกเข้าร่วมแข่งขันปีละ 2 ครั้ง
  3. Table Topics Contest การแข่งขันตอบปัญหาแบบทันทีทันใด < Impromtu Speech > เป็นการแข่งขันตอบปัญหาที่ตรงประเด็น ชัดเจน สละสลวย เป็นภาษาอังกฤษ
  4. Evaluation Contest การแข่งขันการประเมินผู้พูด โดยจะมีผู้พูด1 คนหน้าเวที และให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันของแต่

ละคลับ แข่งการประเมินการพูด การใช้ภาษาท่าทาง การใช้น้ำเสียง การวางโครงเรื่อง ของนักพูด โดยมีหลักพื้นฐานการประเมินที่ตรงประเด็น เสริมสร้างกำลังใจ แก้ไขจุดบกพร่อง ของนักพูด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]