โทษประหารชีวิตในสหราชอาณาจักร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โทษประหารชีวิตในสหราชอาณาจักร มีการใช้งานมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายในสหราชอาณาจักรดำเนินการโดยวิธีแขวนคอและเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1964 ก่อนที่โทษประหารชีวิตสำหรับความผิดฐานฆ่าคนจะถูกยกเลิกไป (ใน ค.ศ. 1965 สำหรับบริเตนใหญ่ และใน ค.ศ. 1973 สำหรับไอร์แลนด์เหนือ) แต่แม้ไม่มีการใช้งานอีก โทษประหารชีวิตยังคงเป็นโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดบางฐาน เช่น กบฏ จนกระทั่งมีการยกเลิกโดยสิ้นเชิงใน ค.ศ. 1998 ต่อมาใน ค.ศ. 2004 พิธีสารฉบับที่ 13 สำหรับอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (13th Protocol to the European Convention on Human Rights) เริ่มมีผลผูกพันสหราชอาณาจักร ทำให้สหราชอาณาจักรไม่อาจรื้อฟื้นโทษประหารชีวิตขึ้นมาได้อีก จนกว่าจะพ้นจากความเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว[1]

อ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

  • Hoffman, David; Rowe, John (2010), Human Rights in the UK: An Introduction to the Human Rights Act of 1998 (3 ed.), Pearson Longman, ISBN 978-1-4058-7403-8