โดกานา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จุดเข้าออกสาธารณรัฐซานมารีโนในเมืองโดกานา

โดกานา (อังกฤษ: Dogana) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซานมารีโน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีประชากรราว 7,000 คน เมืองนี้ตั้งอยู่ริมชายแดนทางเหนือของซานมารีโนที่ติดกับอิตาลี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชากรมากที่สุดในประเทศ