โซเดียมโบรไมด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โซเดียมโบรไมด์
Sodium bromide
Sodium bromide
ชื่อตาม IUPAC Sodium bromide
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7647-15-6][CAS]
คุณสมบัติ
สูตรเคมี NaBr
มวลต่อหนึ่งโมล 102.89 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ ผงสีขาว
ความหนาแน่น 3.21 g/cm3, ของแข็ง
จุดหลอมเหลว

755 °C

จุดเดือด

1390 °C

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 73.3 g/100 mL (20 °C)
116.0 g/100 mL (50 °C)
ความอันตราย
MSDS External MSDS
EU Index Not listed
จุดวาบไฟ Non-flammable
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

โซเดียมโบรไมด์ (Sodium Bromide หรือ NaBr) เป็นสารประกอบ มีผลึกคล้ายเกลือแกงเป็นแหล่งของโบรไมด์ไอออน