โฆษณาชวนเชื่อในนาซีเยอรมนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
No period per MoS
โยเซ็ฟ เกิบเบิลส์, ผู้นำนาซีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาแถลงข่าวและโฆษณาชวนเชื่อ

โฆษณาชวนเชื่อในนาซีเยอรมนีหมายถึงสื่อที่ถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จโดยรัฐในสมัยการปกครองของพรรคนาซี ในการนำของฮิตเลอร์ ภายหลังพรรคนาซีได้รุ่งเรืองอำนาจในปี ค.ศ. 1933 บรรดาหนังสือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศเยอรมนีอยู่ภายใต้การควบคุมบทบรรณาธิการของนาซีอย่างสมบูรณ์ซึ่งผ่านนโยบายไกลช์ชัลทุง เป็นผลทำให้สำนักงานหนังสือพิมพ์ต่างๆไม่มีความเป็นอิสระเลยในช่วงระบอบนาซี[1] โฆษณาชวนเชื่อที่ถูกใช้โดยพรรคนาซีเยอรมันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (ค.ศ. 1933-1945) เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการแสวงหาและรักษาอำนาจ และดำเนินการตามนโบบายของนาซี การใช้แพร่หลายของโฆษณาชวนเชื่อโดยนาซีเป็นผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่สำหรับคำว่า "โฆษณาชวนเชื่อ" ของตัวเองที่ได้ให้ความหมายเชิงลบในช่วงปัจจุบัน[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. Herzstein, Robert. The Nazis. Alexandria: Time-Life Books.
  2. Welch, 6.