โครโมโซมคู่เหมือน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
The paternal (blue) chromosome and the maternal (pink) chromosome are homologous chromosomes. Following chromosomal DNA replication, the blue chromosome is composed of two identical sister chromatids and the pink chromosome is composed of two identical sister chromatids. In mitosis, the sister chromatids separate into the daughter cells, but are now referred to as chromosomes (rather than chromatids) much in the way that one child is not referred to as a single twin.

โครโมโซมคู่เหมือน (อังกฤษ: homologous chromosomes, homologs) คือคู่ของโครโมโซมที่เซลล์ได้รับมาจากฝั่งพ่อและฝั่งแม่และมาจับคู่กันในขั้นตอนการปฏิสนธิ มียีนเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันของโครโมโซม ทำให้โครโมโซมคู่เหมือนนี้สามารถจับคู่กันได้พอดีก่อนที่จะแยกกันในกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

โครโมโซมคู่เหมือนมีตำแหน่งของยีนตรงกัน แต่ไม่ได้มีลำดับเบสเหมือนกันทุกประการ ถือเป็นผลผลิตจากการปฏิสนธิ และอาจถือเป็นภาวะปกติของเซลล์สิ่งมีชีวิต ต่างจากโครโมโซมคู่พี่น้องซึ่งเป็นการทำซ้ำโครโมโซมอันเดิม ด้วยกระบวนการการถ่ายแบบดีเอ็นเอเพื่อเตรียมแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ซึ่งมีลำดับเบสเหมือนกันทุกประการ[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Pollard TD, Earnshaw WC, Lippincott-Schwartz J (2008). Cell Biology (2 ed.). Philadelphia: Saunders/Elsevier. pp. 815, 821–822. ISBN 1-4160-2255-4.