โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ตั้งอยู่ที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่แปลงทดลองของโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน และสถานีบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยยึดหลักการ "ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ" นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพอื่นๆจากผลผลิตจากสภาพธรรมชาติที่ดีอันเนื่องมาจากโครงการฯ เช่นการใช้พืชที่ปลูกไว้ใช้ในการกรองน้ำเสีย เช่น กกธูป เพื่อทำจักสาน, การทำประมงและจับสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น

การบำบัดน้ำเสียชุมชนในโครงการฯ มี 3 วิธีหลักๆ ได้แก่

  1. แบบ oxidation pond
  2. แบบ constructed wetland
  3. แบบใช้ป่าชายเลนในการกรองน้ำเสีย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ตั้งอยู่ ณ บ้านพะเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76100 โดยมีพื้นที่การรับน้ำจากเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มายังสถานีสูบน้ำเสียคลองยาง (ข้างคลองเจ็กสี และคลองยาง) บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จากนั้นน้ำเสียจะถูกส่งมาตามท่อไปตามแนวคลองชลประทาน เมื่อมาถึงตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จึงเลียบถนนกั้นน้ำเค็ม (ถนนริเวียร่า)จนถึงวัดสมุทรโคดมจึงจะเข้าถึงที่ทำการ

ในอดีตพื้นที่ตั้งโครงการเคยศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี [1] แต่ประชาชนที่บุกรุกที่ดินป่าชายเลนแปลงนี้บางส่วนไม่ยอมออกจากพื้นที่จึงทำให้โครงก่อสร้างมหาวิทยาลัยได้ไปใช้พื้นที่ดินราชพัสดุในอำเภอชะอำแทน ประกอบกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินการในจังหวัดราชบุรีประสบปัญหาเรื่องที่ตั้งโครงการ จึงได้ย้ายมาที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีแล้วใช้ที่แปลงนี้แทน

อ้างอิง[แก้]

  1. สนอง ประกอบชาติ,2535.ท้องถิ่นของเรา. เพชรภูมิการพิมพ์.จังหวัดเพชรบุรี.