โครงการประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครงการประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศ
ชื่อย่อPISA
ก่อตั้งพ.ศ. 2540
วัตถุประสงค์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั่วโลก
สํานักงานใหญ่สำนักงานองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่ตั้ง
  • เลขที่ 2 ถนนอองเดรปาสกาล เขต 16 กรุงปารีส รหัสไปรษณีย์ 75775
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
ทั่วโลก
สมาชิก
กระทรวงศึกษาธิการ 79 ประเทศ
ภาษาทางการ
อังกฤษและฝรั่งเศส
องค์กรปกครอง
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เว็บไซต์oecd.org/pisa

โครงการประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศ หรือปิซา (PISA) เป็นการทดสอบทางการศึกษาจัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้แก่ทั้งประเทศสมาชิกและประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก มุ่งเน้นวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ในนักเรียนอายุ 15 ปี [1] จั้ดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 ผลการทดสอบของโครงการฯ มุ่งเน้นให้ประเทศที่เข้าร่วมได้พัฒนานโยบายการศึกษาตลอดจนถึงผลลัพธ์[2]

ประเทศไทย แม้ไม่ใช่สมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่ได้เข้าร่วมโครงการนี้โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม การทดสอบ และการนำผลการทดสอบไปใช้

กระบวนการทดสอบ[แก้]

โครงการประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศ จะเลือกนักเรียนในระบบ (ไม่เลือกนักเรียนนอกระบบ เช่น นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน) ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 ปี 3 เดือน จนถึง 16 ปี 2 เดือน โดยไม่คำนึงถึงชั้นปีทางการศึกษา เป็นกลุ่มทดสอบ โดยแต่ละประเทศจะต้องเก็บตัวอย่างนักเรียนให้ได้อย่างน้อย 5,000 คน ทั้งนี้ในประเทศเล็ก ๆ เช่น ไอซ์แลนด์ และ ลักเซมเบิร์ก อาจจัดการทดสอบแก่นักเรียนทุกคน บางประเทศซึ่งมีขนาดใหญ่อาจจัดสอบให้นักเรียนมากกว่า 5,000 คนก็ได้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างภูมิภาคได้

ในการทดสอบ จะใช้ข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ) ผสมกับข้อสอบอัตนัย (เขียนตอบ) จำนวนทั้งหมด 6 ชั่วโมง 30 นาที แต่ใช้คอมพิวเตอร์เลือกมาทดสอบ 2 ชั่วโมง ต่อจากการทดสอบ นักเรียนที่เข้าสอบจะตอบคำถามเกี่ยวกับภูมิหลังของตนเอง เช่น นิสัยการเรียน แรงขับเคลื่อน และครอบครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนจะตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนประกอบด้วย ในปี พ.ศ. 2555 ข้อสอบมีการปรับปรุงให้ซับซ้อน และมีการทดสอบจำนวนมากขึ้น[3][4]

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอนุญาตให้แต่ละประเทศผสานการทดสอบขององค์การฯ และการทดสอบของประเทศตนเองเข้าด้วยกันได้ เช่นเยอรมนี หลังจากการทดสอบตามโครงการฯ แล้ว จะจัดการทดสอบในลักษณะเดียวกันเป็นการทดสอบระดับชาติ เรียกว่า PISA-E (E คือ Ergänzung แอร์เกนซุง แปลว่า เสริม) โดยที่นักเรียนจำนวน 5,000 คนจะเข้าสอบทั้งระหว่างชาติและระดับชาติ ในขณะที่นักเรียนอีก 45,000 คนจะเข้าสอบเฉพาะระดับชาติอย่างเดียว เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มากขึ้นสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระหว่างรัฐ อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2549 เกิดความขัดแย้งในการตีความผลการทดสอบสองแบบ เป็นเหตุให้องค์การฯ สั่งเตือนประเทศเยอรมนีให้เลิกใช้ PISA ในการทดสอบระดับชาติ [5]

ผลการทดสอบเมื่อได้คะแนนดิบออกมาแล้วย่อมจะแตกต่างกัน เพราะนักเรียนแต่ละคนจะทำข้อสอบคนละชุดกัน ดังนั้นในชั้นแรกจึงต้องนำคะแนนไปปรับให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 500 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 100[6] ต่อมาได้มีการนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการปรับคะแนน[7]

การทดสอบของโครงการฯ มีค่าใช้จ่าย โดยประเทศที่เข้าร่วมเป็นผู้ชำระ

ผลการทดสอบตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2558[แก้]

คณิตศาสตร์
ประเทศ 2558 2555 2552 2549 2546
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
ค่าเฉลี่ยระหว่างประเทศ (OECD) 490 494 495 494 499
 แอลเบเนีย 413 57 394 54 377 53
 แอลจีเรีย 360 72
 อาร์เจนตินา 409 58
 ออสเตรเลีย 494 25 504 17 514 13 520 12 524 10
 ออสเตรีย 497 20 506 16 496 22 505 17 506 18
 จีน B-S-J-G[a] 531 6
 เบลเยียม 507 15 515 13 515 12 520 11 529 7
 บราซิล 377 68 389 55 386 51 370 50 356 39
 บัลแกเรีย 441 47 439 43 428 41 413 43
 อาร์เจนตินา CABA[b] 456 43 418 49
 แคนาดา 516 10 518 11 527 8 527 7 532 6
 ชิลี 423 50 423 47 421 44 411 44
 ไต้หวัน 542 4 560 3 543 4 549 1
 โคลอมเบีย 390 64 376 58 381 52 370 49
 คอสตาริกา 400 62 407 53
 โครเอเชีย 464 41 471 38 460 38 467 34
 ไซปรัส 437 48
 เช็กเกีย 492 28 499 22 493 25 510 15 516 12
 เดนมาร์ก 511 12 500 20 503 17 513 14 514 14
 สาธารณรัฐโดมินิกัน 328 73
 เอสโตเนีย 520 9 521 9 512 15 515 13
 ฟินแลนด์ 511 13 519 10 541 5 548 2 544 2
 ฝรั่งเศส 493 26 495 23 497 20 496 22 511 15
 มาซิโดเนียเหนือ 371 69
 จอร์เจีย 404 60
 เยอรมนี 506 16 514 14 513 14 504 19 503 19
 กรีซ 454 44 453 40 466 37 459 37 445 32
 ฮ่องกง 548 2 561 2 555 2 547 3 550 1
 ฮังการี 477 37 477 37 490 27 491 26 490 25
 ไอซ์แลนด์ 488 31 493 25 507 16 506 16 515 13
 อินโดนีเซีย 386 66 375 60 371 55 391 47 360 37
 ไอร์แลนด์ 504 18 501 18 487 30 501 21 503 20
 อิสราเอล 470 39 466 39 447 39 442 38
 อิตาลี 490 30 485 30 483 33 462 36 466 31
 ญี่ปุ่น 532 5 536 6 529 7 523 9 534 5
 จอร์แดน 380 67 386 57 387 50 384 48
 คาซัคสถาน 460 42 432 45 405 48
 เกาหลีใต้ 524 7 554 4 546 3 547 4 542 3
 คอซอวอ 362 71
 ลัตเวีย 482 34 491 26 482 34 486 30 483 27
 เลบานอน 396 63
 ลิทัวเนีย 478 36 479 35 477 35 486 29
 ลักเซมเบิร์ก 486 33 490 27 489 28 490 27 493 23
 มาเก๊า 544 3 538 5 525 10 525 8 527 8
 มาเลเซีย 446 45 421 48
 มอลตา 479 35
 เม็กซิโก 408 59 413 50 419 46 406 45 385 36
 มอลโดวา 420 52
 มอนเตเนโกร 418 54 410 51 403 49 399 46
 เนเธอร์แลนด์ 512 11 523 8 526 9 531 5 538 4
 นิวซีแลนด์ 495 21 500 21 519 11 522 10 523 11
 นอร์เวย์ 502 19 489 28 498 19 490 28 495 22
 เปรู 387 65 368 61 365 57
 โปแลนด์ 504 17 518 12 495 23 495 24 490 24
 โปรตุเกส 492 29 487 29 487 31 466 35 466 30
 กาตาร์ 402 61 376 59 368 56 318 52
 โรมาเนีย 444 46 445 42 427 42 415 42
 รัสเซีย 494 23 482 32 468 36 476 32 468 29
 สิงคโปร์ 564 1 573 1 562 1
 สโลวาเกีย 475 38 482 33 497 21 492 25 498 21
 สโลวีเนีย 510 14 501 19 501 18 504 18
 สเปน 486 32 484 31 483 32 480 31 485 26
 สวีเดน 494 24 478 36 494 24 502 20 509 16
 สวิตเซอร์แลนด์ 521 8 531 7 534 6 530 6 527 9
 ไทย 415 56 427 46 419 45 417 41 417 35
 ตรินิแดดและโตเบโก 417 55 414 47
 ตูนิเซีย 367 70 388 56 371 54 365 51 359 38
 ตุรกี 420 51 448 41 445 40 424 40 423 33
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 427 49 434 44
 สหราชอาณาจักร 492 27 494 24 492 26 495 23 508 17
 สหรัฐ 470 40 481 34 487 29 474 33 483 28
 อุรุกวัย 418 53 409 52 427 43 427 39 422 34
 เวียดนาม 495 22 511 15
วิทยาศาสตร์
ประเทศ 2558 2555 2552 2549
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
ค่าเฉลียระหว่างประเทศ (OECD) 493 501 501 498
 แอลเบเนีย 427 54 397 58 391 54
 แอลจีเรีย 376 72
 อาร์เจนตินา 432 52
 ออสเตรเลีย 510 14 521 14 527 9 527 8
 ออสเตรีย 495 26 506 21 494 28 511 17
 จีน B-S-J-G[a] 518 10
 เบลเยียม 502 20 505 22 507 19 510 18
 บราซิล 401 66 402 55 405 49 390 49
 บัลแกเรีย 446 46 446 43 439 42 434 40
 อาร์เจนตินา CABA[b] 475 38 425 49
 แคนาดา 528 7 525 9 529 7 534 3
 ชิลี 447 45 445 44 447 41 438 39
 ไต้หวัน 532 4 523 11 520 11 532 4
 โคลอมเบีย 416 60 399 56 402 50 388 50
 คอสตาริกา 420 58 429 47
 โครเอเชีย 475 37 491 32 486 35 493 25
 ไซปรัส 433 51
 เช็กเกีย 493 29 508 20 500 22 513 14
 เดนมาร์ก 502 21 498 25 499 24 496 23
 สาธารณรัฐโดมินิกัน 332 73
 เอสโตเนีย 534 3 541 5 528 8 531 5
 ฟินแลนด์ 531 5 545 4 554 1 563 1
 ฝรั่งเศส 495 27 499 24 498 25 495 24
 มาซิโดเนียเหนือ 384 70
 จอร์เจีย 411 63
 เยอรมนี 509 16 524 10 520 12 516 12
 กรีซ 455 44 467 40 470 38 473 37
 ฮ่องกง 523 9 555 1 549 2 542 2
 ฮังการี 477 35 494 30 503 20 504 20
 ไอซ์แลนด์ 473 39 478 37 496 26 491 26
 อินโดนีเซีย 403 65 382 60 383 55 393 48
 ไอร์แลนด์ 503 19 522 13 508 18 508 19
 อิสราเอล 467 40 470 39 455 39 454 38
 อิตาลี 481 34 494 31 489 33 475 35
 ญี่ปุ่น 538 2 547 3 539 4 531 6
 จอร์แดน 409 64 409 54 415 47 422 43
 คาซัคสถาน 456 43 425 48 400 53
 เกาหลีใต้ 516 11 538 6 538 5 522 10
 คอซอวอ 378 71
 ลัตเวีย 490 31 502 23 494 29 490 27
 เลบานอน 386 68
 ลิทัวเนีย 475 36 496 28 491 31 488 31
 ลักเซมเบิร์ก 483 33 491 33 484 36 486 33
 มาเก๊า 529 6 521 15 511 16 511 16
 มาเลเซีย 443 47 420 50
 มอลตา 465 41
 เม็กซิโก 416 61 415 52 416 46 410 47
 มอลโดวา 428 53
 มอนเตเนโกร 411 62 410 53 401 51 412 46
 เนเธอร์แลนด์ 509 17 522 12 522 10 525 9
 นิวซีแลนด์ 513 12 516 16 532 6 530 7
 นอร์เวย์ 498 24 495 29 500 23 487 32
 เปรู 397 67 373 61 369 57
 โปแลนด์ 501 22 526 8 508 17 498 22
 โปรตุเกส 501 23 489 34 493 30 474 36
 กาตาร์ 418 59 384 59 379 56 349 52
 โรมาเนีย 435 50 439 46 428 43 418 45
 รัสเซีย 487 32 486 35 478 37 479 34
 สิงคโปร์ 556 1 551 2 542 3
 สโลวาเกีย 461 42 471 38 490 32 488 29
 สโลวีเนีย 513 13 514 18 512 15 519 11
 สเปน 493 30 496 27 488 34 488 30
 สวีเดน 493 28 485 36 495 27 503 21
 สวิตเซอร์แลนด์ 506 18 515 17 517 13 512 15
 ไทย 421 57 444 45 425 45 421 44
 ตรินิแดดและโตเบโก 425 56 410 48
 ตูนิเซีย 386 69 398 57 401 52 386 51
 ตุรกี 425 55 463 41 454 40 424 42
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 437 48 448 42
 สหราชอาณาจักร 509 15 514 19 514 14 515 13
 สหรัฐ 496 25 497 26 502 21 489 28
 อุรุกวัย 435 49 416 51 427 44 428 41
 เวียดนาม 525 8 528 7
การอ่าน
ประเทศ 2558 2555 2552 2549 2546 2543
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
ค่าเฉลียระหว่างประเทศ (OECD) 493 496 493 489 494 493
 แอลเบเนีย 405 63 394 58 385 55 349 39
 แอลจีเรีย 350 71
 อาร์เจนตินา 425 56
 ออสเตรเลีย 503 16 512 12 515 8 513 7 525 4 528 4
 ออสเตรีย 485 33 490 26 470 37 490 21 491 22 492 19
 จีน B-S-J-G[a] 494 27
 เบลเยียม 499 20 509 16 506 10 501 11 507 11 507 11
 บราซิล 407 62 407 52 412 49 393 47 403 36 396 36
 บัลแกเรีย 432 49 436 47 429 42 402 43 430 32
 อาร์เจนตินา CABA[b] 475 38 429 48
 แคนาดา 527 3 523 7 524 5 527 4 528 3 534 2
 ชิลี 459 42 441 43 449 41 442 37 410 35
 ไต้หวัน 497 23 523 8 495 21 496 15
 โคลอมเบีย 425 57 403 54 413 48 385 49
 คอสตาริกา 427 52 441 45
 โครเอเชีย 487 31 485 33 476 34 477 29
 ไซปรัส 443 45
 เช็กเกีย 487 30 493 24 478 32 483 25 489 24 492 20
 เดนมาร์ก 500 18 496 23 495 22 494 18 492 19 497 16
 สาธารณรัฐโดมินิกัน 358 69
 เอสโตเนีย 519 6 516 10 501 12 501 12
 ฟินแลนด์ 526 4 524 5 536 2 547 2 543 1 546 1
 ฝรั่งเศส 499 19 505 19 496 20 488 22 496 17 505 14
 มาซิโดเนียเหนือ 352 70 373 37
 จอร์เจีย 401 65
 เยอรมนี 509 11 508 18 497 18 495 17 491 21 484 22
 กรีซ 467 41 477 38 483 30 460 35 472 30 474 25
 ฮ่องกง 527 2 545 1 533 3 536 3 510 9 525 6
 ฮังการี 470 40 488 28 494 24 482 26 482 25 480 23
 ไอซ์แลนด์ 482 35 483 35 500 15 484 23 492 20 507 12
 อินโดนีเซีย 397 67 396 57 402 53 393 46 382 38 371 38
 ไอร์แลนด์ 521 5 523 6 496 19 517 6 515 6 527 5
 อิสราเอล 479 37 486 32 474 35 439 39 452 29
 อิตาลี 485 34 490 25 486 27 469 32 476 29 487 21
 ญี่ปุ่น 516 8 538 3 520 7 498 14 498 14 522 9
 จอร์แดน 408 61 399 55 405 51 401 44
 คาซัคสถาน 427 54 393 59 390 54
 เกาหลีใต้ 517 7 536 4 539 1 556 1 534 2 525 7
 คอซอวอ 347 72
 ลัตเวีย 488 29 489 27 484 28 479 27 491 23 458 28
 เลบานอน 347 73
 ลิทัวเนีย 472 39 477 37 468 38 470 31
 ลักเซมเบิร์ก 481 36 488 30 472 36 479 28 479 27 441 30
 มาเก๊า 509 12 509 15 487 26 492 20 498 15
 มาเลเซีย 431 50 398 56
 มอลตา 447 44
 เม็กซิโก 423 58 424 49 425 44 410 42 400 37 422 34
 มอลโดวา 416 59
 มอนเตเนโกร 427 55 422 50 408 50 392 48
 เนเธอร์แลนด์ 503 15 511 13 508 9 507 10 513 8
 นิวซีแลนด์ 509 10 512 11 521 6 521 5 522 5 529 3
 นอร์เวย์ 513 9 504 20 503 11 484 24 500 12 505 13
 เปรู 398 66 384 61 370 57 327 40
 โปแลนด์ 506 13 518 9 500 14 508 8 497 16 479 24
 โปรตุเกส 498 21 488 31 489 25 472 30 478 28 470 26
 กาตาร์ 402 64 388 60 372 56 312 51
 โรมาเนีย 434 47 438 46 424 45 396 45 428 33
 รัสเซีย 495 26 475 40 459 40 440 38 442 32 462 27
 สิงคโปร์ 535 1 542 2 526 4
 สโลวาเกีย 453 43 463 41 477 33 466 33 469 31
 สโลวีเนีย 505 14 481 36 483 29 494 19
 สเปน 496 25 488 29 481 31 461 34 481 26 493 18
 สวีเดน 500 17 483 34 497 17 507 9 514 7 516 10
 สวิตเซอร์แลนด์ 492 28 509 14 501 13 499 13 499 13 494 17
 ไทย 409 60 441 44 421 46 417 40 420 35 431 31
 ตรินิแดดและโตเบโก 427 53 416 47
 ตูนิเซีย 361 68 404 53 404 52 380 50 375 39
 ตุรกี 428 51 475 39 464 39 447 36 441 33
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 434 48 442 42
 สหราชอาณาจักร 498 22 499 21 494 23 495 16 507 10 523 8
 สหรัฐ 497 24 498 22 500 16 495 18 504 15
 อุรุกวัย 437 46 411 51 426 43 413 41 434 34
 เวียดนาม 487 32 508 17
  1. 1.0 1.1 1.2 ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, เจียงซู, กว่างตง
  2. 2.0 2.1 2.2 เขตปกครองตนเองบัวโนสไอเรส

อ้างอิง[แก้]

  1. "About PISA". OECD PISA. สืบค้นเมื่อ 8 February 2018.
  2. Berger, Kathleen. Invitation to The Life Span (second ed.). worth. ISBN 978-1-4641-7205-2.
  3. Keeley B. PISA, we have a problem… เก็บถาวร 2021-06-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน OECD Insights, April 2014.
  4. Poddiakov, Alexander Complex Problem Solving at PISA 2012 and PISA 2015: Interaction with Complex Reality. // Translated from Russian. Reference to the original Russian text: Poddiakov, A. (2012.) Reshenie kompleksnykh problem v PISA-2012 i PISA-2015: vzaimodeistvie so slozhnoi real'nost'yu. Obrazovatel'naya Politika, 6, 34–53.
  5. C. Füller: Pisa hat einen kleinen, fröhlichen Bruder. taz, 5.12.2007 [1]
  6. Stanat, P; Artelt, C; Baumert, J; Klieme, E; Neubrand, M; Prenzel, M; Schiefele, U; Schneider, W (2002), PISA 2000: Overview of the study—Design, method and results, Berlin: Max Planck Institute for Human Development
  7. Mazzeo, John; von Davier, Matthias (2013), Linking Scales in International Large-Scale Assessments, chapter 10 in Rutkowski, L. von Davier, M. & Rutkowski, D. (eds.) Handbook of International Large-Scale Assessment: Background, Technical Issues, and Methods of Data Analysis., New York: Chapman and Hall/CRC.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]