โขมด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

โขมด [ขะ-โหฺมด] เป็นผีชนิดหนึ่ง มาจากภาษาเขมร (เขมร: ខ្មោច "โขฺมจ" [โคมจ]) แปลว่าผีทั่วไป[1] พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายคำว่า ผีโขมด ไว้ว่า "น. ผีชนิดหนึ่งในพวกผีกระสือหรือผีโพง เห็นเป็นแสง เรืองวาวในเวลากลางคืนทำให้หลงผิดนึกว่ามีคนถือไฟหรือจุดไฟ อยู่ข้างหน้า พอเข้าไปใกล้ก็หายไป. (ดู โขมด ๑)." และอธิบายคำว่า โขมด ๑ ว่า "[ขะโหฺมด] น. ชื่อผีชนิดหนึ่งในพวกผีกระสือหรือผีโพง เห็นเป็นแสง เรืองวาวในเวลากลางคืน ทำให้หลงผิดนึกว่ามีคนถือไฟหรือจุดไฟอยู่ ข้างหน้า พอเข้าไปใกล้ก็หายไป ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายว่า ได้แก่ แก๊สมีเทน (methane) ที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของสารอินทรีย์แล้ว ติดไฟในอากาศ เป็นแสงวอบแวบในที่มืด. (ข. โขฺมจ ว่า ผี)"[2]

ผีโขมด ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผีกระสือและผีโพง ไม่มีรูปร่าง เป็นเพียงดวงไฟวับแวมดวงใหญ่ยามวิกาลบริเวณที่ชื้นแฉะ มักลวงคนเดินป่าหลงผิด เข้าใจว่ามีคนถือคบไฟ หรือมีกองไฟอยู่ข้างหน้า หากเดินตามเข้าไปมันก็หายวับ แล้วปรากฏเป็นดวงไฟรอบตัวทั้งหน้าและหลัง[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. บรรจบ พันธุเมธา, ศาสตราจารย์, ดอกเตอร์. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2514, หน้า 67
  2. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
  3. เสฐียรโกเศศ. ผีสางเทวดา. กรุงเทพฯ : เอเธนส์บุ๊คส์ (1997), 2549, หน้า 55