แอฟริกากลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
  แอฟริกากลาง (Central Africa)
  แอฟริกากลาง (Middle Africa กำหนดโดยสหประชาชาติ)

แอฟริกากลาง เป็นภูมิภาคในทวีปแอฟริกา ได้ถูกนิยามไว้สองอย่างคือ Central Africa และ Middle Africa (นิยามโดยสหประชาชาติ) ประกอบด้วยประเทศ

ลักษณะทางเศรษฐกิจโดยรวม[แก้]

เกษตรกรรม[แก้]

การเพาะปลูกพืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง ลูกเดือย อ้อย กล้วย ยางพารา ชา กาแฟ โกโก้ มะพร้าว และปาล์ม ส่วนการเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ ไก่ โค กระบือ

อุตสาหกรรม[แก้]

อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การผลิตและการกลั่นน้ำมัน เหมืองแร่ เหมืองเพชร โรงเลื่อย สุรา เบียร์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากไม้ แปรรูปอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค