แรงต้านของหลอดเลือด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
3D Medical animation still showing normal blood vessel (L) vs. vasodilation (R)

Vascular resistance หรือความต้านทานของหลอดเลือด เป็นแรงที่ต้านการไหลของเลือดผ่านระบบไหลเวียน แรงต้านที่เกิดจากระบบไหลเวียนส่วนปลายทั้งหมดเรียกรวมว่า systemic vascular resistance (SVR) หรือความต้านทานของหลอดเลือดทั่วร่าง ในขณะที่แรงต้านนี้เกิดจากหลอดเลือดในปอดเรียกว่า pulmonary vascular resistance (PVR) หรือความต้านทานของหลอดเลือดปอด บางครั้ง SVR อาจเรียกอีกชื่อว่า total peripheral resistance หรือความต้านทานรวมของหลอดเลือดส่วนปลาย การเกิดการหดเกร็งของหลอดเลือดจะทำให้ SVR เพิ่มขึ้น ในขณะที่การขยายตัวของหลอดเลือดจะทำให้ SVR ลดลง