แม่แบบ:Uw-softerblock

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดีย แต่ตามนโยบายของเราไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อผู้ใช้ที่มีลักษณะส่งเสริมว่าเป็นตัวแทนของกลุ่ม องค์กรหรือเว็บไซต์ โดยเราได้บล็อกบัญชีนี้แล้ว โปรดดำเนินการสร้างบัญชีใหม่ด้วยชื่อผู้ใช้ที่ระบุถึงเฉพาะตัวคุณเองในฐานะปัจเจกบุคคลและสอดคล้องตามนโยบายชื่อผู้ใช้ของเราหรือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

นอกจากนี้คุณควรอ่านแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและโปรดทราบว่าการแก้ไขเพื่อส่งเสริมนั้นไม่สามารถยอมรับได้ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ชื่อผู้ใช้ใด ๆ ก็ตาม นอกจากนี้ หากคุณเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดียไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยได้รับหรืออาจได้รับค่าตอบแทน คุณต้องเปิดเผยว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างคุณเพื่อทำการแก้ไข

โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ที่มีชื่อบริษัทหรือองค์กรได้ถ้ามีการระบุในลักษณะรายบุคคล ตัวอย่างเช่น "Sara Smith at XYZ Company", "Mark at WidgetsUSA", or "FoobarFan87".

หากชื่อผู้ใช้ของคุณไม่ได้สื่อถึงกลุ่ม องค์กรหรือเว็บไซต์ คุณสามารถที่จะอุทธรณ์การบล็อกชื่อผู้ใช้นี้ด้วยการเพิ่มข้อความ{{ปลดบล็อก|reason=เหตุผลที่ควรปลดบล็อก ~~~~}} ที่ด้านล่างในหน้าคุยของคุณ

คุณสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้ แต่คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของคุณให้สอดคล้องกับนโยบายชื่อผู้ใช้เพื่อเก็บรักษาข้อมูลการเข้ามีส่วนร่วมในอดีตจากชื่อผู้ใช้เก่าของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ คุณสามารถอุทธรณ์การบล็อกชื่อผู้ใช้นี้ด้วยการเพิ่มข้อความ

{{unblock-un|ชื่อผู้ใช้ใหม่|reason=เหตุผลที่เปลี่ยน ~~~~}}

ที่ด้านล่างในหน้าคุยของคุณ โปรดทราบว่าคุณสามารถขอได้เฉพาะชื่อที่ยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้ใช้ไปแล้วที่นี่

  ขอขอบคุณ

ไม่ควรใช้แม่แบบนี้ในหน้าคุยของผู้ใช้สำหรับบัญชีที่มีสถานะ (ปิดการสร้างบัญชี) ใช้แม่แบบนี้ในหน้าคุยของผู้ใช้สำหรับบัญชีที่มีสถานะ (ปิดใช้งานการบล็อกอัตโนมัติ) เท่านั้น

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

แม่แบบนี้ใช้เพื่อแจ้งผู้ใช้ว่าพวกเขาถูกบล็อก แม่แบบได้อธิบายถึงเหตุผลที่พวกเขาถูกบล็อกและอธิบายถึงขั้นตอนที่พวกเขาสามารถกระทำได้ถ้าต้องการที่จะดำเนินการแก้ไขต่อ

โปรดอ้างถึงดัชนีของสารแม่แบบก่อนที่จะใช้แม่แบบใด ๆ ในหน้าคุยของผู้ใช้เพื่อตักเตือนผู้ใช้ การนำแม่แบบที่เหมาะสมไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณอาจช่วยลดความสับสนจากสารที่คุณกำลังส่งถึงผู้ใช้

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถบล็อกผู้ใช้ได้ การเพิ่มแม่แบบบล็อกนั้นไม่ได้ทำให้เกิดการบล็อก ไปที่ วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ เพื่อแจ้งขอให้บล็อกผู้ใช้

การใช้[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]