แม่แบบ:Uw-coi

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Information icon สวัสดีคุณ Uw-coi เราเปิดโอกาสให้คุณเข้ามีส่วนร่วมกับวิกิพีเดีย แต่ถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่หรือสิ่งใด ๆ ที่คุณได้เขียนขึ้น อาจถือว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจได้รับการโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อหัวข้อดังกล่าว ดู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอให้คุณ:

  • หลีกเลี่ยงการแก้ไขหรือการสร้างบทความเกี่ยวกับตัวคุณเอง ครอบครัวของคุณ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน บริษัท องค์กรหรือคู่แข่ง
  • เสนอการเปลี่ยนแปลงในหน้าคุยของบทความที่ได้รับผลกระทบ
  • เปิดเผยถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของคุณเมื่อมีการอภิปรายถึงบทความที่ได้รับผลกระทบ
  • หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ขององค์กรของคุณในบทความอื่น
  • ทำให้เต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเนื้อหา (เขียนด้วยมุมมองที่เป็นกลาง สามารถพิสูจน์ยืนยันได้และงดงานค้นคว้าต้นฉบับ) ของวิกิพีเดีย

นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ว่างจ้าง ลูกค้าและความเกี่ยวข้องของคุณที่มีต่อการเข้ามีส่วนร่วมใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณได้รับมอบหมายหรือคาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนตามข้อกำหนดของมูลนิธิวิกิมีเดีย

นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมบุคคลหรือสิ่งใด ๆ ขอขอบคุณ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

การใช้งาน:

{{subst:Uw-coi}}
{{subst:Uw-coi|Article}} สำหรับอ้างอิงถึงหน้า article เป็นการเฉพาะ
{{subst:Uw-coi|Article|ข้อความเพิ่มเติม}} สำหรับการเพิ่มข้อความอื่นที่ท้ายสารเตือนแทนค่าปัจจุบัน "ขอบคุณ"
{{subst:Uw-coi||ข้อความเพิ่มเติม}} หรือ {{subst:Uw-coi|2=ข้อความเพิ่มเติม}} และจะเพิ่มข้อความไปยังท้ายสารแทนที่ "ขอบคุณ" หมายเหตุว่าสารเตือนนี้ไม่รองรับการลิงก์ โดยการระบุพารามิเตอร์ article
  • พึงใช้งานแม่แบบเหล่านี้โดยใช้การรวมผ่านเสมอ โดยการใช้ {{subst:Uw-coi}} แทนใช้เพียง {{Uw-coi}} อย่างเดียว
  • สำหรับรายละเอียดในสารของคุณเพิ่มเติมจากค่าปริยาย อาจใส่ |article= และบางข้อความอื่น ๆ ที่ท้ายสารปริยายได้ หากชื่อแม่แบบมี |article= ประกอบไปด้วยอักษรสงวนเช่นยูอาร์แอลหรืออักขระเสมอภาค ("=") อาจทำให้แสดงผลผิดพลาดได้ เว้นเสียแต่คุณใช้พารามิเตอร์แบบมีชื่อ เช่นใช้ "1=" แทนการใช้ |article=
  • นี่คือเอกสารกำกับการใช้งานจากมาตรฐานจาก {{Single notice}} ซึ่งถูกใช้งานในแม่แบบเตือนผู้ใช้แบบระดับเดียว และเนื้อหานำจาก แม่แบบ:Single notice/inner (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ)

แม่แบบ:Single notice links