แม่แบบ:Railway line legend

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อธิบายสัญลักษณ์
ลักษณะเส้นสี
รถไฟรางหนักหรือขนส่งสินค้า รถไฟฟ้าเขตเมืองหรือขนส่งรางเบา
ใช้งานอยู่ ยังไม่เปิดใช้ อุโมงค์/ใต้ดิน ใช้งานอยู่ ยังไม่เปิดใช้ อุโมงค์/ใต้ดิน
BSicon STR.svg BSicon exSTR.svg BSicon tSTR.svg BSicon uSTR.svg BSicon uexSTR.svg BSicon utSTR.svg
Head station
สถานีปลายสาย
Station on track
สถานีระหว่างทาง
Station with ramp
สะดวกต่อผู้ใช้รถเข็น
Hub
สถานีขนาดเล็ก/ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/สะดวกต่อผู้ใช้รถเข็น
Unknown BSicon "pBHF"
เฉพาะรถไฟธรรมดา, รถไฟด่วนไม่จอด
Stop on track
สถานีขนาดเล็ก/ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี
Unknown BSicon "pHST"
สถานีขนาดเล็ก/ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/รถไฟด่วนไม่จอด
Unknown BSicon "eBHF"
สถานีที่ยังไม่เปิดใช้งานหรือแผนงานในอนาคต
Interchange on track
สถานีเปลี่ยนสาย (ไปรถไฟชานเมือง หรือขนส่งรางเบา)
Unknown BSicon "INTACC"
สถานีเปลี่ยนสาย ไม่สะดวกต่อผู้ใช้รถเข็น
Unknown BSicon "eINT"
สถานีเปลี่ยนสายที่ยังไม่เปิดใช้งาน ของสายรถไฟที่เปิดดำเนินงานอยู่
Non-passenger station/depot on track
ศูนย์ซ่อมบำรุงหรือสถานีขนส่ง
Unknown BSicon "eDST"
ศูนย์ซ่อมบำรุงที่ยังไม่เปิดใช้งาน ของสายรถไฟที่เปิดดำเนินงานอยู่
Unknown BSicon "exSTRq" Unknown BSicon "eABZgr"
ทางแยกไปยังสายที่ยังไม่เปิดใช้งาน
Transverse track Unknown BSicon "ABZgr"
ทางแยก
Transverse track Cross over track
สะพานยกข้ามสายอื่น
Transverse track Cross under track
ทางลอดใต้สายอื่น
Transverse track Flat crossing
ทางตัดรางรถไฟ
Transverse track Unknown BSicon "TBHF"
สถานีเปลี่ยนสายที่ตั้งอยู่บนทางแยก
Transverse track Tower station on bridge over transverse track
สถานียกระดับ
Unknown BSicon "STR+l" Junction both to and from right
ทางแยกสามทาง
Unknown BSicon "XBHF-L" Unknown BSicon "XBHF-R"
สถานีที่ชานชาลามีทางเชื่อมหากัน
Station on track + Hub
Station on track + Hub
สถานีที่ใกล้กัน/เดียวกัน
Continuation forward Straight track
เส้นทางดำเนินไปต่อนอกแผนผังนี้
One way forward
ทางเดี่ยวในเส้นทางพิเศษ
Unknown BSicon "LSTR"
ต้องจอดรอบนราง
Small bridge
สะพาน
Unknown BSicon "SKRZ-Ao"
ข้ามมอเตอร์เวย์
Unknown BSicon "hKRZWae"
สะพานข้ามแม่น้ำ
Underbridge
ลอดใต้สะพาน
Enter and exit tunnel
อุโมงค์
Unknown BSicon "TUNNEL1W"
อุโมงค์ลอดใต้น้ำ
Unknown BSicon "CSTR"
คลองแห้ง
Elevated
ทางยกระดับ
Unknown BSicon "DSTR"
ทางบนทำนบ
Unknown BSicon "GIPl"
ยอดเขา
Unknown BSicon "KMW"
การเปลี่ยนหลักไมล์หรือกิโลเมตร
Unknown BSicon "STR+GRZq"
ชายแดนที่ไม่มีการกักกัน
Unknown BSicon "ZOLL"
ชายแดนกักกันศุลกากร
Unknown BSicon "PSL"
รางหลีกขบวนรถ
Track change
จุดสับรางรถไฟ
Level crossing
จุดตัดทางรถไฟ
Unknown BSicon "PARKING" Station on track
สถานีพร้อมอาคารจอดรถ
Train travel on the ship
สถานีพร้อมท่าเรือ
Pier Station on track
สถานีเปลี่ยนทางไปเรือด่วน/เรือข้ามฟาก
Airport Station on track
สถานีเชื่อมสนามบิน
Heliport Station on track
สถานีเชื่อมท่าเฮลิคอปเตอร์
Bus station Interchange on track
สถานีเปลี่ยนทางไปรถประจำทาง
Unknown BSicon "BAHN" Interchange on track
สถานีเปลี่ยนทางไปรถไฟทางไกล
Express railway Interchange on track
สถานีเปลี่ยนทางไปรถไฟความเร็วสูง
Urban railway Interchange on track
สถานีเปลี่ยนทางไประบบรางเบาหรือรถไฟเขตเมือง
Aerial tramway Interchange on track
สถานีเปลี่ยนทางไปกระเช้า
Funicular Interchange on track
สถานีเปลี่ยนทางไปรถรางไต่เขา
Unknown BSicon "lDAMPF" Interchange on track
สถานีเปลี่ยนทางไปพิพิธพันธ์รถไฟ
Track end end
สถานีปลายสาย
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[สร้าง]