แม่แบบ:PMID

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


แม่แบบนี้ให้ลิงก์เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลอื่นไปยังบทคัดย่อของวารสารชีวการแพทย์ PubMed

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกรณีลิงก์การอ้างอิงสั้น ๆ ในข้อความ ซึ่งเพียงพอที่จะเข้าใจประเด็น และในกรณีที่การรวมการอ้างอิงแบบเต็มอาจจะมีขนาดมากเกินไป (เช่นในหน้าพูดคุย)

การใช้งาน[แก้]

แม่แบบต้องการหมายเลขของบทคัดย่อ PMID ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็น:

เรียกแม่แบบ: {{PMID|12345678}}
ผลลัพธ์: PMID 12345678

สำหรับการค้นหาหมายเลขบทคัดย่อ PMID หรือค้นหาบทความดูที่ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

แม่แบบนี้รองรับหมายเลข PMID มากที่สุด 9 หมายเลข ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบของรายการหมายเลข PMID (ตัวอย่างเช่น ในตาราง):

เรียกแม่แบบ: {{PMID|12345678|23456789|12344321}}
ผลลัพธ์: PMID 12345678, 23456789, 12344321

สำหรับเครื่องหมายวรรคตอนสุดท้ายซึ่งปรกติคือ "," ถ้าต้องการให้เป็นอย่างอื่นสามารถกำหนดได้โดยใช้ตัวแปรเสริม |leadout=:

เรียกแม่แบบ: {{PMID|12345678|23456789|12344321|leadout=และ}}
ผลลัพธ์: PMID 12345678, 23456789 และ 12344321

แม่แบบนี้ยังสามารถแสดงลิงก์เปล่าโดยใช้ตัวแปรเสริม |plainlink=:

เรียกแม่แบบ: {{PMID|12345678|23456789|12344321|plainlink=yes}}
ผลลัพธ์: 12345678, 23456789, 12344321
เรียกแม่แบบ: {{PMID|12345678|23456789|12344321|leadout=และ|plainlink=yes}}
ผลลัพธ์: 12345678, 23456789 และ 12344321

การอ้างอิงแบบเต็ม[แก้]

เพื่อสร้างการจัดรูปแบบแบบเต็มของ แม่แบบ:Cite journal จากหมายเลขบทคัดย่อของ PubMed , สามารถใช้เครื่องมือ Diberri's Wikipedia template filling โดยจากตัวอย่างด้านบนจะให้ผลลัพธ์ในรูปแบบนี้:

Rubinstein, M. H. (1976). "A new granulation method for compressed tablets [proceedings]". Journal of Pharmacy and Pharmacology. 28 Supplement: 67P. PMID 12345.

ดูเพิ่ม[แก้]