ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Non-free use rationale book cover

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูตัวอย่างการกรอกแม่แบบ
ดูตัวอย่างการกรอกแม่แบบ
สารสนเทศสื่อไม่เสรีและคำชี้แจงเหตุผลการใช้- ภาพปกหนังสือที่ใช้โดยชอบธรรม  — ไม่มีบทความ {{{Article}}}
กรุณาตรวจสอบการสะกด และต้องไม่มีวงเล็บเหลี่ยม
คำอธิบาย

นี่เป็นภาพปกหน้าหนังสือ {{{Article}}} ลิขสิทธิ์ของภาพปกเชื่อว่าอยู่ใต้กรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ หรือนักศิลป์ผู้ทำปก

แหล่งที่มา

เชื่อว่าปกสามารถพบได้ที่สำนักพิมพ์

ใช้ในบทความ

[[{{{Article}}}]]

ส่วนที่ใช้

ปกหน้าทั้งหมด เพราะเป็นภาพหน้าปก ซึ่งเป็นวิธีการวางตลาดหนังสือ ภาพปกหน้าทั้งหมดจึงจำเป็นเพื่อระบุหนังสือ เพื่อสื่อความหมายและสร้างตราผลิตภัณฑ์ตามที่ประสงค์ และเพื่อไม่ทำภาพให้เสียหายหรือบิดเบือน

ความละเอียดต่ำ?

แม้ภาพนี้มีรายละเอียดพอเพื่อแสดงเนื้อความและระบุหนังสือ แต่ก็ยังละเอียดน้อยกว่าปกหนังสือดั้งเดิม ดังนั้น ภาพทำซ้ำก็จะมีคุณภาพด้อยกว่า ไม่เหมาะเป็นภาพปกสำหรับหนังสือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเพื่อการอื่น ๆ ที่แข่งขันทางพาณิชย์กับงานดั้งเดิม

วัตถุประสงค์

Choose from Infobox / Header / Section / Author / Other

มีภาพเสรีทดแทน?

เพราะเป็นปกหนังสือ จึงไม่สามารถทดแทนได้ด้วยภาพเสรี ภาพอื่น ๆ ที่แสดงปกเยี่ยงเดียวกันย่อมมีลิขสิทธิ์เช่นกัน และภาพที่ไม่เหมือนกับงานดั้งเดิมย่อมไม่สามารถระบุหนังสือหรือแสดงเนื้อความเกี่ยวกับหนังสือได้เป็นอย่างดี

สารสนเทศอื่น

การใช้ปกหนังสือในบทความเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาไม่เสรีของวิกิพีเดีย และการใช้โดยชอบธรรมตามกฏหมายสหรัฐดังที่กล่าวไปแล้ว

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[สร้าง]