แม่แบบ:Native name checker

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{Native name checker}} inspects the value in the |native_name= parameter in infoboxen that support that parameter, and returns that value and, when appropriate, an error message.

การใช้งาน[แก้]

การใช้งานทั่วไปคือ

|dataxx={{Native name checker|{{{native_name|}}}}}

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด[แก้]

{{Native name checker}} ส่งคืนข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้

  • Error {{native name checker}}: parameter value is malformed|native_name= is expected to hold {{Native name}} or {{Native name list}}. The detector is looking for a lang= html attribute with a properly formatted IETF language tag. If not found, {{Native name checker}} emits this error message.
  • Error {{native name checker}}: list markup expected for multiple names – when {{Native name checker}} detects more than one name in |native_name=, those names are expected to be listed using appropriate list markup. The detector is looking for <div class="plainlist">...</div> html list markup. When that markup is not detected, {{Native name checker}} emits this error message. Data from multiple {{Native name}} templates can be combined into a single {{Native name list}} template or multiple {{Native name}} templates can be listed using {{Plainlist}}.
  • Error {{native name checker}}: <br /> lists not allowed – Per MOS:NOBREAKS, the use of <br /> to separate items of a list is proscribed. Usually <br />-separated lists are caught by the list markup expected detector but, occasionally, not. The detector looks for a variety of acceptable and unacceptable <br /> variants. Data from multiple {{Native name}} templates can be combined into a single {{Native name list}} template or multiple {{Native name}} templates can be listed using {{Plainlist}}.

Mainspace articles with any of the above errors are listed in หมวดหมู่:Native name checker template errors. A help link at the end of each error message links to this page.

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

หมวดหมู่:ข้อผิดพลาดแม่แบบ Native name checker (0)