แม่แบบ:Lts

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบ:Lts (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ)

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
Similar templates at English sister projects [edit]
mta Meta-wiki Lts
wpd Wikipedia Lts
cms Commons Lts
wbk Wikibooks Lts
wsp Wikispecies Lts
wvy Wikiversity Lts

Documentation[แก้]

W:Template:Lts, M:Template:Lts, etc. on various Sister projects are a smaller variant of {{Lt}} with pleasant output, for use especially also on browsers which don't support ·.

Usage[แก้]

{{Lts|template}} shows links for the specified template.
{{Lts}} shows links for a template wrt the {{PAGENAME}}.

Example[แก้]

Code Result
{{Lts|Lt}} แม่แบบ:Lt (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ)
{{Lts}} แม่แบบ:Lts (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ)

See also[แก้]

แม่แบบ:Lts (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ) for templates
แม่แบบ:Lcs (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ) for categories
แม่แบบ:Lps (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ) for {{ns:Project}} (= วิกิพีเดีย)
แม่แบบ:Ltsmeta (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ) for templates copied from Meta
แม่แบบ:Lts/ (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ) for template lists (see below)
แม่แบบ:Lx (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ) boilerplate for the Lx family
Category:Internal link templates for a comparison of this zoo see below
แม่แบบ:Lps  (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ) บน เมต้าวิกิ
แม่แบบ:Lts  (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ) บน เมต้าวิกิ
แม่แบบ:Ltsmeta  (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ) บน เมต้าวิกิ

Comparison[แก้]

We got a zoo of similar templates, pick what you like. This list is probably incomplete and intentionally omits variants with parameters like {{Tlx}} and redirections like {{Tln}}:

Source Code Result
แม่แบบ:Lts/ {{lt|x4}} Template:X4 (แก้ไข|อภิปราย|ประวัติ|ลิงก์มา|เฝ้าดู|ปูม)
แม่แบบ:Lts/ {{lts|x4}} แม่แบบ:X4 (แก้ พูดคุย ลิงก์ ประวัติ)
แม่แบบ:Lts/ {{lts/|x4}} แม่แบบ:Lts/
แม่แบบ:Lts/ {{tetl|x4}} แม่แบบ:Tetl
แม่แบบ:Lts/ {{ti|x4}} แม่แบบ:Ti
แม่แบบ:Lts/ {{tic|x4}} แม่แบบ:Tic
แม่แบบ:Lts/ {{tiw|x4}} {{x4}}
แม่แบบ:Lts/ {{tl|x4}} {{x4}}
แม่แบบ:Lts/ {{tls|x4}} {{subst:x4}}
แม่แบบ:Lts/ {{tlsetl|x4}} แม่แบบ:Tlsetl
แม่แบบ:Lts/ {{tlt|x4}} {{x4}} (คุย)
แม่แบบ:Lts/ {{ttl|x4}} แม่แบบ:Ttl
แม่แบบ:Lts/ {{twlh|x4}} แม่แบบ:Twlh