แม่แบบ:Infobox royalty

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ
Henry-VIII-kingofengland 1491-1547.jpg
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
ลอร์ดและพระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์
ครองราชย์21 เมษายน ค.ศ. 1509 – 28 มกราคม ค.ศ. 1547
ราชาภิเษก24 มิถุนายน ค.ศ. 1509
ก่อนหน้าพระเจ้าเฮนรีที่ 7
ถัดไปพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6
ชายาแคเธอรีนแห่งอารากอน
แอนน์ โบลีน
เจน ซีมัวร์
แอนน์แห่งคลีฟส์
แคเธอรีน ฮอเวิร์ด
แคเธอรีน พารร์
พระราชบุตร
Among others
สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1
เฮนรี ฟิซรอย
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6
ราชวงศ์ราชวงศ์ทิวดอร์
พระราชบิดาพระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ
พระราชมารดาเอลิซาเบธแห่งยอร์ก
ประสูติ28 มิถุนายน ค.ศ. 1491(1491-06-28)
พระราชวังพลาเซ็นเทีย, กรีนิช
สวรรคต28 มกราคม ค.ศ. 1547 (55 ปี)
พระราชวังไวต์ฮอล, กรุงลอนดอน
ฝังพระศพพระราชวังวินด์เซอร์
ศาสนาคริสต์ (โรมันคาทอลิก
ต่อมาคริสตจักรแห่งอังกฤษ)
ลายพระอภิไธย

การใช้งาน[แก้]

แม่แบบเปล่า[แก้]

{{Infobox royalty
|name     =
|title    = 
|titletext  =
|more     =
|image    =
|image_size  =
|alt     =
|caption   =
|succession  =
|moretext   =
|reign    =
|reign-type  =
|coronation  =
|cor-type   =
|predecessor =
|pre-type   =
|regent    =
|reg-type   =
|successor  =
|suc-type   =
|succession1 =
|moretext1  =
|reign1    =
|reign-type1 =
|coronation1 =
|cor-type1  =
|predecessor1 =
|pre-type1  =
|regent1   =
|reg-type1  =
|successor1  =
|suc-type1  =
|succession2 =
|moretext2  = 
|reign2    = 
|reign-type2 = 
|coronation2 = 
|cor-type2  = 
|predecessor2 = 
|pre-type2  = 
|regent2   = 
|reg-type2  = 
|successor2  = 
|suc-type2  = 
|succession3 = 
|moretext3  = 
|reign3    = 
|reign-type3 =
|coronation3 = 
|cor-type3  = 
|predecessor3 = 
|pre-type3  = 
|regent3   = 
|reg-type3  = 
|successor3  = 
|suc-type3  = 
|spouse    = 
|spouse-type = 
|consort   = <!-- yes or no -->
|issue    = 
|issue-link  = 
|issue-pipe  = 
|full name  = 
|era name   = 
|era dates  = 
|posthumous name = 
|temple name = 
|house    = 
|house-type  = 
|father    = 
|mother    = 
|father2    = 
|mother2    =
|father3    = 
|mother3    =
|birth_date  = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
|birth_place = 
|death_date  = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
|death_place = 
|burial_date = 
|burial_place = 
|occupation  = 
|signature  = 
|religion   = 
}}


All parameters are optional (even "name" can be taken from PAGENAME).

name / title / type / image
name = Most common English/Anglicised name (e.g. George III; Prince William (not William, Duke of Cumberland); Sophie (neither Princess Edward nor Princess Sophie); Elizabeth Bowes-Lyon (rather than Queen Elizabeth); Prince William (rather than Prince William of Wales) etc.)
title = Principal substantive title(s) in use (e.g. King of England; prev. Duke of Edinburgh) (omit this field if any one "succession(X)" field would be identical to it)
titletext = An explanatory note about "title", already in <small>s — such as a link to full titles (dependent upon "title")
more = Automatically-generated alternative to "titletext"; only appears if "titletext" is undefined/empty and "realm" is defined
 • austria
 • belgium
 • britain
 • china
 • cyprus
 • denmark
 • en-sco
 • england
 • ethiopia
 • france
 • hre
 • hungary
 • italy
 • jerusalem
 • luxembourg
 • malaysia
 • monaco
 • netherlands
 • norway
 • parma
 • portugal
 • russia
 • scotland
 • sicilies
 • spain-crown
 • spain-heir
 • sweden
image = i.e. X.jpg, that is to say no [[Image:
image_size = Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. This parameter should not normally need to be set.
alt = Alt text for the image, for visually impaired readers see WP:ALT
caption = Details of artist and year, for instance see WP:CAP
succession fields
succession = Primary substantive hereditary title (regarding the following fields, "reign" 'til "suc-type"; omit the "title" field if the two would be identical)
moretext = An explanatory note about the "succession", already in <small>s — such as a link to full titles (dependent upon "succession")
reign = D Month YYYY – D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts (although dates may differ between the two))
reign-type = Optional alternative text for 'Reign' (dependent upon "reign")
coronation = D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts)
cor-type = Optional alternative text for 'Coronation', such as 'Investiture' (dependent upon "coronation"). Automatically links to country-specific article if one of the following values is entered:
 • britain
 • france
 • hre
 • hungary
 • japan
 • malaysia
 • norway
 • ottoman
 • poland
 • russia
predecessor = For use in succession whose titles are entirely and directly hereditary. Link should be piped as appropriate — when it is reasonably clear that the person in context is a (e.g.) King of Scots, he may be linked as "James II" rather than "James II of Scotland".
pre-type = Optional alternative text for 'Predecessor' (dependent upon "predecessor")
regent = Any regents of the monarch in their role in this succession only; listed by most common name/title, most recent first, with line breaks (<br />)
reg-type = Optional alternative text for 'Regent' (dependent upon "regent")
successor = As predecessor, mutatis mutandis
suc-type = Optional alternative text for 'Successor'. e.g. 'Heir-Apparent' or 'Heir-Presumptive' (dependent upon "successor")
"succession" to "suc-type" repeated as "successionX" to "suc-typeX" for 1–3
spouse fields
consort =
 • yes, if the subject is the consort of any monarch — effects "spouse"
 • no, which is the default if the field is omitted
spouse = Husbands/wives only; listed by most common name/title, in chronological order, with line breaks (<br />), and dates if needed, e.g. (m. 2004; div. 2006; dec. 2007; wid. 2008). Break dates onto a new line if more visually appropriate
spouse-type = Optional alternative text for 'Spouse' (no plurals needed); "consort"=yes (above) produces 'Consort to' here (dependent upon "spouse", effected by "consort")
repeated as "spouseX" and "spouseX-type" for 1–4
issue = Descending in order of birth, separated by line breaks (<br />); listed by name and highest shorthand title (e.g. Prince Edward, Earl of Wessex), no need for preceding styles (e.g. HM). Individuals without articles and/or who died as infants may be omitted from the list on an arbitrary basis. See also note for 'predecessor'.
issue-link = Creates small link to a section in the article for further details on offspring (dependent upon "issue")
issue-pipe = Changes the output text of the above link (dependent upon "issue-link")
full name = English/Anglicised full legal non-titular name (current/most recent), with maiden name '(née Whatever)' and translation in their native/official tongue(s) on a new line (each) underneath (use a ''{{lang-XX|}}'' Multilingual support template)

era name =

For Asian era names, wikilinked if appropriate (dependent upon "era dates")
era dates = The dates of the monarch's era (per the above)
posthumous name = The posthumous name given to monarchs in certain traditions
temple name = As "posthumous name" m.m.
house = The Houses, Dynasties, or Families to which the subject belonged/s (by birth, marriage or otherwise), listed chronologically first to last, with line breaks (e.g. House of Saxe-Coburg and Gotha]<br />[[House of Windsor]) (formerly called "house name" and listed last to first — it is strongly recommended that, for clarity, (by birth/marriage) or similar be included after each House's link)
house-type = Optional alternative text for 'Royal house', such as 'Dynasty' or 'Family' (dependent upon "house")
father = Most common shorthand title, no need for preceding styles (e.g. HM). May include multiple individuals, such as (Biological), (Adoptive) or (Hanai). See also note for 'predecessor'.
mother = As "father", m.m.
birth_date =
birth_place = Residence, Town/City/County/Region/Country (although almost invariably Country is obvious) HOWEVER, TAKE CARE TO AVOID FLAGCRUFT (dependent upon "date of birth")
death_date =
death_place = See "birth_place", m.m. (dependent upon "death_date")
burial_date = See "birth_date", m.m.
burial_place = See "birth_place", m.m. (dependent upon "burial_place")
occupation = Primary non-royal occupations, listed most recent first (if the subject is deceased there's no need for 'prev.') e.g. 'Theatre; prev. Broadcasting' (alive), or 'Military; Author' (dead)
signature = X.jpg, being an image of the subject's personal signature
signature_alt = Alt text for signature
religion = The subject's religion(s) — may be listed with dates (in chronological order) if applicable

ดูเพิ่ม[แก้]