ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Infobox royalty

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบ:Person infobox header

This template may be used for anyone having royal connections. This template is only for historic biographies and must not be used for mythical / legendary characters or creatures. You can use other templates for them, such as {{Infobox character}}.

การใช้งาน[แก้]

แม่แบบเปล่า[แก้]

{{{name}}}
{{{title}}}{{{titletext}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1.0|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
{{{succession}}}
{{{moretext}}}
{{{reign-type}}}{{{reign}}}
{{{cor-type}}}{{{coronation}}}
{{{pre-type}}}{{{predecessor}}}
{{{suc-type}}}{{{successor}}}
{{{reg-type}}}{{{regent}}}
{{{succession1}}}
{{{moretext1}}}
{{{reign-type1}}}{{{reign1}}}
{{{cor-type1}}}{{{coronation1}}}
{{{pre-type1}}}{{{predecessor1}}}
{{{suc-type1}}}{{{successor1}}}
{{{reg-type1}}}{{{regent1}}}
{{{succession2}}}
{{{moretext2}}}
{{{reign-type2}}}{{{reign2}}}
{{{cor-type2}}}{{{coronation2}}}
{{{pre-type2}}}{{{predecessor2}}}
{{{suc-type2}}}{{{successor2}}}
{{{reg-type2}}}{{{regent2}}}
{{{succession3}}}
{{{moretext3}}}
{{{reign-type3}}}{{{reign3}}}
{{{cor-type3}}}{{{coronation3}}}
{{{pre-type3}}}{{{predecessor3}}}
{{{suc-type3}}}{{{successor3}}}
{{{reg-type3}}}{{{regent3}}}
ประสูติ{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
{{{birth_name}}}
สวรรคต{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
ฝังพระศพ{{{burial_date}}}
{{{burial_place}}}
มเหสี{{{queen}}}
{{{spouse-type}}}{{{spouse}}}
{{{spouses-type}}}{{{spouses}}}
{{{issue-type}}}
[[{{{issue-link}}}|{{{issue-pipe}}}]]
{{{issue}}}
พระนามเต็ม
{{{full name}}}
รัชศก
{{{era name}}}: {{{era dates}}}
พระรัชกาลนาม
{{{regnal name}}}
พระมรณนาม
{{{posthumous name}}}
วัดประจำรัชกาล
{{{temple name}}}
{{{native_lang1}}}{{{native_lang1_name1}}}
ราชวงศ์{{{house}}}
ราชสกุล{{{royal house}}}
พระราชบิดา{{{father}}}
พระราชมารดา{{{mother}}}
ศาสนา{{{religion}}}
อาชีพ{{{occupation}}}
{{{signature_type}}}[[ไฟล์:{{{signature}}}|125px|alt={{{signature_alt}}}|ลายพระอภิไธยของInfobox royalty]]
{{{module}}}
{{Infobox royalty
| embed       = 
| name        = 
| title       = 
| titletext     = 
| more        = 
| image       = 
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 

| succession     = 
| moretext      = 
| reign       = 
| reign-type     = 
| coronation     = 
| cor-type      = 
| investiture    = 
| predecessor    = 
| pre-type      = 
| successor     = 
| suc-type      = 
| regent       = 
| reg-type      = 

| succession1    = 
| moretext1     = 
| reign1       = 
| reign-type1    = 
| coronation1    = 
| cor-type1     = 
| predecessor1    = 
| pre-type1     = 
| successor1     = 
| suc-type1     = 
| regent1      = 
| reg-type1     = 

| succession2    = 
| moretext2     = 
| reign2       = 
| reign-type2    = 
| coronation2    = 
| cor-type2     = 
| predecessor2    = 
| pre-type2     = 
| successor2     = 
| suc-type2     = 
| regent2      = 
| reg-type2     = 

| succession3    = <!-- up to | succession10 = -->
| moretext3     = 
| reign3       = 
| reign-type3    = 
| coronation3    = 
| cor-type3     = 
| predecessor3    = 
| pre-type3     = 
| successor3     = 
| suc-type3     = 
| regent3      = 
| reg-type3     = 

| birth_name     = 
| birth_date     = <!-- For Gregorian dates: {{birth date and age|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| birth_place    = 
| death_date     = <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| death_place    = 
| burial_date    = 
| burial_place    = 
| queen       = 
| spouse       = <!-- or | spouses = -->
| spouse-type    = <!-- or | spouses-type = -->
| consort      = <!-- yes or no -->
| issue       = <!--list children in order of birth. Use {{plainlist}} or {{unbulleted list}} -->
| issue-link     = 
| issue-pipe     = 
| issue-type     = 
| full name     = 
| era name      = 
| era dates     = 
| regnal name    = 
| posthumous name  = 
| temple name    = 
| native_lang1    = <!-- up to | native_lang5 = -->
| native_lang1_name1 = <!-- up to | native_lang5_name1 = -->
| house       = 
| house-type     = 
| royal house    = 
| dynasty      = 
| father       = 
| mother       = 
| religion      = 
| occupation     = 
| signature_type   = 
| signature     = 
| signature_alt   = 
| module       = 
}}

ตัวอย่าง[แก้]

พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
ลอร์ดและพระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์
ครองราชย์21 เมษายน ค.ศ. 1509 – 28 มกราคม ค.ศ. 1547
ราชาภิเษก24 มิถุนายน ค.ศ. 1509
ก่อนหน้าพระเจ้าเฮนรีที่ 7
ถัดไปพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6
พระราชสมภพ28 มิถุนายน ค.ศ. 1491(1491-06-28)
พระราชวังพลาเซ็นเทีย, กรีนิช
สวรรคต28 มกราคม ค.ศ. 1547(1547-01-28) (55 ปี)
พระราชวังไวต์ฮอล, กรุงลอนดอน
ฝังพระศพพระราชวังวินด์เซอร์
ชายาแคเธอรีนแห่งอารากอน
แอนน์ โบลีน
เจน ซีมัวร์
แอนน์แห่งคลีฟส์
แคเธอรีน ฮอเวิร์ด
แคเธอรีน พารร์
พระราชบุตร
Among others
สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1
เฮนรี ฟิซรอย
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6
ราชวงศ์ราชวงศ์ทิวดอร์
พระราชบิดาพระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ
พระราชมารดาเอลิซาเบธแห่งยอร์ก
ศาสนาคริสต์ (โรมันคาทอลิก
ต่อมาคริสตจักรแห่งอังกฤษ)
ลายพระอภิไธย
{{Infobox royalty
|name = พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ
|image = Henry-VIII-kingofengland 1491-1547.jpg
|succession = [[พระมหากษัตริย์อังกฤษ|พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ]]</br>ลอร์ดและพระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์
|moretext = 
|reign =21 เมษายน ค.ศ. 1509 – 28 มกราคม ค.ศ. 1547
|coronation = 24 มิถุนายน ค.ศ. 1509
|predecessor = [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรีที่ 7]]
|successor = [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6]]
|spouses = [[แคเธอรีนแห่งอารากอน พระราชินีแห่งอังกฤษ|แคเธอรีนแห่งอารากอน]]<br/>[[แอนน์ โบลีน พระราชินีแห่งอังกฤษ|แอนน์ โบลีน]]<br/>[[เจน ซีมัวร์ พระราชินีแห่งอังกฤษ|เจน ซีมัวร์]]<br/>[[แอนน์แห่งคลีฟส์ พระราชินีแห่งอังกฤษ|แอนน์แห่งคลีฟส์]]<br/>[[แคเธอรีน ฮอเวิร์ด พระราชินีแห่งอังกฤษ|แคเธอรีน ฮอเวิร์ด]]<br/>[[แคเธอรีน พารร์ พระราชินีแห่งอังกฤษ|แคเธอรีน พารร์]]
|issue = [[สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ|สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1]]<br/>[[เฮนรี ฟิซรอย ดยุกแห่งริชมอนด์และซัมเมอร์เซต|เฮนรี ฟิซรอย]]<br/>[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ|สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1]]<br/>[[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6]]
|issue-link = #Marriages and issue
|issue-pipe = Among others
|house = [[ราชวงศ์ทิวดอร์]]
|father = [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ]]
|mother = [[เอลิซาเบธแห่งยอร์ก พระราชินีแห่งอังกฤษ|เอลิซาเบธแห่งยอร์ก]]
|birth_date = {{Birth date|1491|6|28|df=yes}}
|birth_place = [[พระราชวังพลาเซ็นเทีย]], [[กรีนิช]]
|death_date = {{Death date and age|1547|1|28|1491|6|28|df=yes}}
|death_place = [[พระราชวังไวต์ฮอล]], [[กรุงลอนดอน]]
|burial_place = [[พระราชวังวินด์เซอร์]]
|signature = HenryVIIISig.svg
|religion = [[คริสต์]] ([[โรมันคาทอลิก]] <br/>ต่อมา[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]])
}}

ตัวแปร[แก้]

All parameters are optional (even "name" can be taken from PAGENAME).

name / title / type / image
name = Most common name in English-language sources (e.g. George III; Prince William (not William, Duke of Cumberland); Sophie (neither Princess Edward nor Princess Sophie); Elizabeth Bowes-Lyon (rather than Queen Elizabeth); Prince William (rather than Prince William of Wales) etc.)
title = Principal substantive title(s) in use (e.g. King of England; prev. Duke of Edinburgh) (omit this field if any one "succession(X)" field would be identical to it). Automatically italicized, so do not use {{plainlist}} or similar templates; use <br /> for line breaks.
titletext = An explanatory note about "title", already in small text — such as a link to full titles (dependent upon "title")
more = Automatically-generated alternative to "titletext"; only appears if "titletext" is undefined/empty and "realm" is defined
 • austria
 • belgium
 • britain
 • china
 • cyprus
 • denmark
 • en-sco
 • england
 • ethiopia
 • france
 • hre
 • hungary
 • italy
 • jerusalem
 • luxembourg
 • malaysia
 • monaco
 • netherlands
 • norway
 • parma
 • portugal
 • russia
 • scotland
 • sicilies
 • spain-crown
 • spain-heir
 • sweden
image = i.e. X.jpg, that is to say no [[Image:
image_size = Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. This parameter should not normally need to be set.
alt = Alt text for the image, for visually impaired readers see WP:ALT
caption = Details of artist and year, for instance see WP:CAP
succession fields
succession = Primary substantive hereditary title (regarding the following fields, "reign" 'til "suc-type"; omit the "title" field if the two would be identical)
moretext = An explanatory note about the "succession", already in small text — such as a link to full titles (dependent upon "succession")
reign = D Month YYYY – D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts (although dates may differ between the two))
reign-type = Optional alternative text for 'Reign' (dependent upon "reign")
coronation = D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts)
cor-type = Optional alternative text for 'Coronation', such as 'Investiture' (dependent upon "coronation"). Automatically links to country-specific article if one of the following values is entered:
 • britain
 • france
 • hre
 • hungary
 • japan
 • malaysia
 • norway
 • ottoman
 • poland
 • russia
predecessor = For use in succession whose titles are entirely and directly hereditary. Link should be piped as appropriate — when it is reasonably clear that the person in context is a (e.g.) King of Scots, he may be linked as "James II" rather than "James II of Scotland".
pre-type = Optional alternative text for 'Predecessor' (dependent upon "predecessor")
regent = Any regents of the monarch in their role in this succession only; listed by most common name/title, most recent first, using {{unbulleted list}}.
reg-type = Optional alternative text for 'Regent' (dependent upon "regent")
successor = As predecessor, mutatis mutandis
suc-type = Optional alternative text for 'Successor'. e.g. 'Heir apparent' or 'Heir presumptive' (dependent upon "successor")
"succession" to "suc-type" repeated as "successionX" to "suc-typeX" for 1–9
birth_name = If different from name or full name
birth_date =
birth_place = Residence, Town/City/County/Region/Country (although almost invariably Country is obvious) HOWEVER, TAKE CARE TO AVOID FLAGCRUFT (dependent upon "date of birth")
death_date =
death_place = See "birth_place", m.m. (dependent upon "death_date")
burial_date = See "death_date"
burial_place = See "birth_place"
spouse fields
consort =
 • yes, if the subject is the consort of any monarch — affects "reign"
 • no, which is the default if the field is omitted
spouse = Husbands/wives only; listed by most common name/title, in chronological order, using {{unbulleted list}}, and dates if needed, e.g. (m. 2004; div. 2006). Break dates onto a new line if more visually appropriate. spouses is an alternative.
spouse-type = Optional alternative text for 'Spouse', spouses-type is an alternative.
Another alternative is to repeat as "spouseX" and "spouseX-type" for 1–9; label is 'Wife' or 'Wives'.
issue = Children in order of birth, using {{unbulleted list}}; listed by name and highest shorthand title (e.g. Prince Edward, Earl of Wessex), do not use preceding styles (e.g. HM). Individuals without articles and/or who died as infants may be omitted from the list on an arbitrary basis. See also note for 'predecessor'.
issue-link = Creates small link to a section in the article for further details on offspring (dependent upon "issue")
issue-pipe = Changes the output text of the above link (dependent upon "issue-link")
full name = English/Anglicised full legal non-titular name (current/most recent), with maiden name '(née Whatever)' and translation in their native/official tongue(s) on a new line (each) underneath (use a ''{{lang-XX|}}'' multilingual support template)

era name =

For Asian era names, wikilinked if appropriate (dependent upon "era dates")
era dates = The dates of the monarch's era (per the above)
regnal name = The monarch's regnal name
posthumous name = The posthumous name given to monarchs in certain traditions
temple name = As "posthumous name" m.m.
house = The houses, dynasties, or families to which the subject belonged/s (by birth, marriage or otherwise), listed chronologically first to last, using {{unbulleted list}} (e.g. {{unbulleted list|[[House of Saxe-Coburg and Gotha|Saxe-Coburg and Gotha]] | [[House of Windsor|Windsor]] }}) (formerly called "house name" and listed last to first — it is strongly recommended that, for clarity, (by birth/marriage) or similar be included after each House's link)
house-type = Optional alternative text for 'Royal house', such as 'Dynasty' or 'Family' (dependent upon "house")
father = Most common shorthand name, do not use preceding styles (e.g. HM). May include multiple individuals, such as (biological), (adoptive) or (hānai). See also note for 'predecessor'.
mother = Most common maiden name or highest title held in her own right
occupation = Primary non-royal occupations, listed most recent first (if the subject is deceased there's no need for 'prev.') e.g. 'Theatre; prev. Broadcasting' (alive), or 'Military; Author' (dead)
signature = X.jpg, being an image of the subject's personal signature
signature_type = A label to replace the default 'Signature', e.g. Tughra for Ottoman sultans
signature_alt = Alt text for signature
religion = Despite an RFC that generally forbids religion in "person" infoboxes, because religion is a relevant characteristic of many monarchs, religion may be listed if relevant, sourced and uncontroversial. See this template's talk page for related discussions.

Use as a child template[แก้]

The embed parameter is used when embedding this infobox into another.

แม่แบบ:Infobox person module documentation

Embedding other templates[แก้]

The module parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox royalty
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox military person | embed=yes
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Notes[แก้]

Peer wikilinks
The wikilinks of substantive peers (or those in another kind of numbered succession) should always show that number (eg Richard, 1st Earl of Cornwall rather than Richard, Earl of Cornwall), unless other conventions say otherwise (such as that one should always see Prince Edward, Duke of Kent, never Prince Edward, 2nd Duke of Kent). Generally, use the article's title, omitting surplus fore- and surnames or disambiguation.

Microformats[แก้]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[แก้]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[แก้]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[แก้]

TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ Infobox royalty (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

An infobox for royalty

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Namename

Most common name in English-language sources.

สตริงเลือกได้
Titletitle

Principal substantive title(s) in use.

สตริงเลือกได้
Titletexttitletext

An explanatory note about 'title', already in small text — such as a link to full titles (dependent upon 'title').

สตริงเลือกได้
Moremore

Automatically-generated alternative to 'titletext', only appears if 'titletext' is undefined/empty and 'realm' is defined.

สตริงเลือกได้
Imageimage

i.e. X.jpg, that is to say no [[Image:

ไฟล์เลือกได้
image_sizeimage_size

Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height).

ค่าปริยาย
220px
สตริงเลือกได้
Altalt

Alt text for the image

สตริงเลือกได้
Captioncaption

Details of author and year

สตริงเลือกได้
Successionsuccession

Primary substantive hereditary title (regarding the following fields, 'reign' 'til 'suc-type'; omit the 'title' field if the two would be identical)

สตริงเลือกได้
moretextmoretext

An explanatory note about the 'succession', already in small text — such as a link to full titles (dependent upon 'succession')

สตริงเลือกได้
Reignreign

D Month YYYY – D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts (although dates may differ between the two))

สตริงเลือกได้
Reign-typereign-type

Optional alternative text for 'Reign' (dependent upon 'reign')

สตริงเลือกได้
Coronationcoronation

D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts)

สตริงเลือกได้
Coronation-typecor-type

Optional alternative text for 'Coronation', such as 'Investiture' (dependent upon 'coronation'). Automatically links to country-specific article if one of the following values is entered:britain,france,hre,hungary,japan,malaysia,norway,ottoman,poland,russia.

สตริงเลือกได้
Predecessorpredecessor

For use in succession whose titles are entirely and directly hereditary. Link should be piped as appropriate — when it is reasonably clear that the person in context is a (e.g.) King of Scots, he may be linked as 'James II' rather than 'James II of Scotland'.

สตริงเลือกได้
Predecessor-typepre-type

Optional alternative text for 'Predecessor' (dependent upon 'predecessor')

สตริงเลือกได้
Regentregent

Any regents of the monarch in their role in this succession only; listed by most common name/title, most recent first, using <nowiki>{{unbulleted list}}</nowiki>

สตริงเลือกได้
Regent-typereg-type

Optional alternative text for 'Regent' (dependent upon 'regent')

สตริงเลือกได้
Successorsuccessor

As predecessor, mutatis mutandis

สตริงเลือกได้
Successor-typesuc-type

Optional alternative text for 'Successor'. e.g. 'Heir apparent' or 'Heir presumptive' (dependent upon 'successor')

สตริงเลือกได้
Birth namebirth_name

If different from name or full name.

สตริงเลือกได้
Birth datebirth_date

for dead people with dates in the Gregorian calendar, {{birth date|yyyy|mm|dd|df=yes}} (m.m. per MOS:DATE#Dates and Template:Birth date), for living persons, {{birth date and age|yyyy|mm|dd|df=yes}} (m.m. per MOS:DATE#Dates and Template:Birth date and age)

สตริงเลือกได้
Birth placebirth_place

Residence, Town/City/County/Region/Country (although almost invariably Country is obvious) HOWEVER, TAKE CARE TO AVOID FLAGCRUFT (dependent upon 'date of birth')

สตริงเลือกได้
Death datedeath_date

for those who died aged 3 years old or over, {{death date and age|YYYY|MM|DD|yyyy|mm|dd|df=yes}} (dd/mm/yyyy being DoB; m.m. per MOS:DATE#Dates and Template:Death date and age), for those who died aged under 3 years old, {{death date|YYYY|MM|DD|df=yes}} (aged {{age for infant|abbr=yes|yyyy|mm|dd|YYYY|MM|DD|df=yes}}) (dd/mm/yyyy being DoB; m.m. per MOS:DATE#Dates, Template:Death date and Template:age for infant)

สตริงเลือกได้
Death placedeath_place

See 'birth_place', m.m. (dependent upon 'death_date')

สตริงเลือกได้
Burial dateburial_date date of burial

See 'death_date'

สตริงเลือกได้
Burial placeburial_place place of burial

See 'birth_place'

สตริงเลือกได้
Consortconsort

yes, if the subject is the consort of any monarch — affects 'reign' no, which is the default if the field is omitted

สตริงเลือกได้
Spousespouse spouses

Husbands/wives only; listed by most common name/title, in chronological order, using <nowiki>{{unbulleted list}}</nowiki>, and dates if needed, e.g. (m. 2004; div. 2006). Break dates onto a new line if more visually appropriate. 'spouses' will have label 'Spouses' instead of 'Spouse'.

สตริงเลือกได้
Spouse-typespouse-type spouses-type

Optional alternative text for 'Spouse' and 'Spouses'.

สตริงเลือกได้
Issueissue

Children in order of birth, separated using <nowiki>{{unbulleted list}}</nowiki>; listed by name and highest shorthand title (e.g. Prince Edward, Earl of Wessex), do not use preceding styles (e.g. HM). Individuals without articles and/or who died as infants may be omitted from the list on an arbitrary basis. See also note for 'predecessor'.

สตริงเลือกได้
Issue-linkissue-link

Creates small link to a section in the article for further details on offspring (dependent upon 'issue')

สตริงเลือกได้
Issue-pipeissue-pipe

Changes the output text of the above link (dependent upon 'issue-link')

สตริงเลือกได้
Full namefull name family_name clan_name given_name

English/Anglicised full legal non-titular name (current/most recent), with maiden name '(née Whatever)' and translation in their native/official tongue(s) on a new line (each) underneath (use a ''{{lang-XX|}}'' Multilingual support template)

สตริงเลือกได้
Era nameera name

For Asian era names, wikilinked if appropriate (dependent upon 'era dates')

สตริงเลือกได้
Era datesera dates

The dates of the monarch's era (per the above)

สตริงเลือกได้
Regnal nameregnal name

The monarch's regnal name

สตริงเลือกได้
Posthumous nameposthumous name

The posthumous name given to monarchs in certain traditions

สตริงเลือกได้
Temple nametemple name

As 'posthumous name' m.m.

สตริงเลือกได้
Househouse

The houses, dynasties, or families to which the subject belonged/s (by birth, marriage or otherwise), listed chronologically first to last, using <nowiki>{{unbulleted list}}</nowiki> (e.g. <nowiki>{{unbulleted list|[[House of Saxe-Coburg and Gotha]] | [[House of Windsor]] }}</nowiki>) (formerly called 'house name' and listed last to first — it is strongly recommended that, for clarity, (by birth/marriage) or similar be included after each House's link)

สตริงเลือกได้
House-typehouse-type

Optional alternative text for 'Royal house', such as 'Dynasty' or 'Family' (dependent upon 'house')

สตริงเลือกได้
Fatherfather

Most common shorthand title, do not use preceding styles (e.g. HM). May include multiple individuals, such as (biological), (adoptive) or (''hānai''). See also note for 'predecessor'.

สตริงเลือกได้
Mothermother

Most common maiden name or highest title held in her own right

สตริงเลือกได้
Occupationoccupation

Primary non-royal occupations, listed most recent first (if the subject is deceased there's no need for 'prev.') e.g. 'Theatre; prev. Broadcasting' (alive), or 'Military; Author' (dead).

สตริงเลือกได้
signaturesignature

X.jpg, being an image of the subject's personal signature

สตริงเลือกได้
Signature typesignature_type

A label to replace the default 'Signature', e.g. 'Tughra' for Ottoman sultans

สตริงเลือกได้
Signature altsignature_alt

Alt text for signature

สตริงเลือกได้
Religionreligion

The subject's religion(s) may be listed with dates (in chronological order) if relevant, sourced and uncontroversial

สตริงเลือกได้
embedembed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
22

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
investitureinvestiture

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession1succession1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext1moretext1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type1reign-type1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign1reign1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type1cor-type1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation1coronation1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type1pre-type1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor1predecessor1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type1suc-type1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor1successor1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type1reg-type1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent1regent1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession2succession2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext2moretext2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type2reign-type2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign2reign2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type2cor-type2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation2coronation2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type2pre-type2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor2predecessor2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type2suc-type2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor2successor2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type2reg-type2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent2regent2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession3succession3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext3moretext3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type3reign-type3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign3reign3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type3cor-type3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation3coronation3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type3pre-type3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor3predecessor3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type3suc-type3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor3successor3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type3reg-type3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent3regent3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession4succession4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext4moretext4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type4reign-type4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign4reign4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type4cor-type4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation4coronation4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type4pre-type4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor4predecessor4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type4suc-type4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor4successor4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type4reg-type4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent4regent4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession5succession5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext5moretext5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type5reign-type5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign5reign5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type5cor-type5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation5coronation5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type5pre-type5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor5predecessor5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type5suc-type5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor5successor5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type5reg-type5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent5regent5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession6succession6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext6moretext6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type6reign-type6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign6reign6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type6cor-type6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation6coronation6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type6pre-type6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor6predecessor6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type6suc-type6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor6successor6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type6reg-type6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent6regent6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession7succession7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext7moretext7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type7reign-type7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign7reign7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type7cor-type7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation7coronation7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type7pre-type7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor7predecessor7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type7suc-type7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor7successor7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type7reg-type7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent7regent7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession8succession8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext8moretext8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type8reign-type8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign8reign8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type8cor-type8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation8coronation8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type8pre-type8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor8predecessor8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type8suc-type8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor8successor8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type8reg-type8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent8regent8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession9succession9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext9moretext9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type9reign-type9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign9reign9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type9cor-type9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation9coronation9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type9pre-type9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor9predecessor9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type9suc-type9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor9successor9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type9reg-type9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent9regent9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succession10succession10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
moretext10moretext10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign-type10reign-type10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reign10reign10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cor-type10cor-type10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coronation10coronation10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pre-type10pre-type10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
predecessor10predecessor10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
suc-type10suc-type10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
successor10successor10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reg-type10reg-type10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
regent10regent10

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
queenqueen

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
typetype

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spouse 2spouse 2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spouse 1spouse 1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spouse 3spouse 3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spouse 4spouse 4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spouse 5spouse 5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spouse 6spouse 6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spouse 7spouse 7

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spouse 8spouse 8

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spouse 9spouse 9

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
issue-typeissue-type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang1native_lang1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang1_name1native_lang1_name1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang2native_lang2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang2_name1native_lang2_name1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang3native_lang3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang3_name1native_lang3_name1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang4native_lang4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang4_name1native_lang4_name1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang5native_lang5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_lang5_name1native_lang5_name1

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
royal houseroyal house

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dynastydynasty

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
modulemodule

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pronunciationpronunciation

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้

Tracking categories[แก้]

See also[แก้]