แม่แบบ:Infobox Chinese

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Usage[แก้]

Use this template to show a Chinese name, word, term or phrase in various renderings.

{{Infobox Chinese
| ibox-order    = <!-- Order of languages -->
| title       = <!-- Box title    (Default is the article title) -->
| float       = <!-- left|right|none (Default float position is right) -->
| collapse     = <!-- yes|no  -->
| pic        = <!-- image -->
| piccap      = <!-- image caption -->
| picsize      = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pictooltip    = <!-- image tooltip (use for [[WP:ALT|alt text]]) -->
| pic2       = <!-- additional image -->
| piccap2      = <!-- additional image caption -->
| picsize2     = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pic2tooltip    = <!-- additional image tooltip -->
| headercolor    = <!-- header color   (Default is #b0c4de) -->
<!-- Chinese name -->
| name1       = <!-- First name (used when embedding this infobox, see optional flags) -->
| t         = <!-- Traditional (use for topics related to places where traditional Chinese is used) -->
| s         = <!-- Simplified (use for topics related to places where simplified Chinese is used) -->
| c         = <!-- Chinese (uses non-specific Chinese locale) -->
| l         = <!-- Literal Meaning -->
| tp        = <!-- Tongyong pinyin -->
| p         = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin -->
| w         = <!-- Wade Giles -->
| mi        = <!-- Mandarin IPA -->
| psp        = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling -->
| myr        = <!-- Mandarin Yale Romanization -->
| gr        = <!-- Gwoyeu Romatzyh -->
| bpmf       = <!-- Bopomofo -->
| mps        = <!-- Mandarin Phonetic Symbols -->
| xej        = <!-- Xiao'erjing -->
| zh-dungan     = <!-- Mandarin Cyrillic -->
| sic        = <!-- Sichuanese Mandarin -->
| lj        = <!-- Nanjing Mandarin -->
| y         = <!-- Cantonese Yale -->
| j         = <!-- Cantonese Jyutping -->
| sl        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation -->
| gd        = <!-- Guangdong / Canton Romanization -->
| hk        = <!-- Hong Kong Government Cantonese Romanisation -->
| mo        = <!-- Macau Government Romanization -->
| ci        = <!-- Cantonese IPA -->
| toi        = <!-- Taishanese -->
| gan        = <!-- Gan romanization -->
| wuu        = <!-- Wu romanization -->
| hsn        = <!-- Xiang romanization -->
| h         = <!-- Hakka -->
| phfs       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ -->
| poj        = <!-- Taiwanese POJ -->
| tl        = <!-- Tâi-Lô -->
| bp        = <!-- Bbanlam Pingyim -->
| buc        = <!-- Eastern Min BUC -->
| hhbuc       = <!-- Pu-Xian Min BUC -->
| mblmc       = <!-- Jian'ou Romanized of Northern Min -->  
| lmz        = <!-- Shanghainese long-short romanization -->
| ouji       = <!-- Wenzhounese romanization -->
| suz        = <!-- Suzhounese romanization -->
| teo        = <!-- Teochew -->
| hain       = <!-- Hainanese / Qiongwen Min --> 
| lizu       = <!-- Leizhou Min -->
| mc        = <!-- Middle Chinese (reconstruction) -->
| emc        = <!-- Early Middle Chinese (reconstruction) -->
| lmc        = <!-- Late Middle Chinese (reconstruction) -->
| oc-b92      = <!-- Old Chinese (Baxter [1992] reconstruction) -->
| oc-bs       = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction) -->
| oc-zz       = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction) -->
<!-- First alternative name -->
| altname      = <!-- First alternative name -->
| c2        = <!-- Chinese2 -->
| t2        = <!-- Traditional2 -->
| s2        = <!-- Simplified2 -->
| l2        = <!-- Literal Meaning2 -->
| tp2        = <!-- Tongyong pinyin2 -->
| p2        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin2 -->
| w2        = <!-- Wade Giles2 -->
| mi2        = <!-- Mandarin IPA2 -->
| psp2       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling2 -->
| my2        = <!-- Mandarin Yale2 -->
| gr2        = <!-- Gwoyeu Romatzyh2 -->
| mps2       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 2 -->
| bpmf2       = <!-- Bopomofo2 -->
| xej2       = <!-- Xiao'erjing2 -->
| zh-dungan2    = <!-- Mandarin Cyrillic2 -->
| sic2       = <!-- Sichuanese Mandarin2 -->
| y2        = <!-- Cantonese Yale 2-->
| j2        = <!-- Cantonese Jyutping 2-->
| sl2        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 2-->
| gd2        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 2-->
| ci2        = <!-- Cantonese IPA2 -->
| toi2       = <!-- Taishanese2 -->
| gan2       = <!-- Gan romanization2 -->
| wuu2       = <!-- Wu romanization2 -->
| hsn2       = <!-- Xiang romanization2 -->
| h2        = <!-- Hakka2 -->
| phfs2       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ2 -->
| poj2       = <!-- Taiwanese POJ 2 -->
| buc2       = <!-- Eastern Min BUC 2 -->
| hhbuc2      = <!-- Pu-Xian Min BUC 2 -->
| mblmc2      = <!-- Jian'ou Romanized 2 of Northern Min -->  
| lmz2       = <!-- Shanghainese long-short romanization 2 -->
| ouji2       = <!-- Wenzhounese romanization 2 -->
| suz2       = <!-- Suzhounese romanization 2 -->
| teo2       = <!-- Teochew2 -->
| oc-bs2      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction2) -->
| oc-zz2      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction2) -->
<!-- Second alternative name -->
| altname3     = <!-- Second alternative name -->
| c3        = <!-- Chinese3 -->
| t3        = <!-- Traditional3 -->
| s3        = <!-- Simplified3 -->
| l3        = <!-- Literal Meaning3 -->
| tp3        = <!-- Tongyong pinyin3 -->
| p3        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin3 -->
| w3        = <!-- Wade Giles3 -->
| mi3        = <!-- Mandarin IPA3 -->
| psp3       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling3 -->
| my3        = <!-- Mandarin Yale3 -->
| gr3        = <!-- Gwoyeu Romatzyh3 -->
| mps3       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 3 -->
| bpmf3       = <!-- Bopomofo3 -->
| xej3       = <!-- Xiao'erjing3 -->
| zh-dungan3    = <!-- Mandarin Cyrillic3 -->
| sic3       = <!-- Sichuanese Mandarin3 -->
| y3        = <!-- Cantonese Yale 3-->
| j3        = <!-- Cantonese Jyutping 3-->
| sl3        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 3-->
| gd3        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 3-->
| ci3        = <!-- Cantonese IPA3 -->
| toi3       = <!-- Taishanese3 -->
| gan3       = <!-- Gan romanization3 -->
| wuu3       = <!-- Wu romanization3 -->
| hsn3       = <!-- Xiang romanization3 -->
| h3        = <!-- Hakka3 -->
| phfs3       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ3 -->
| poj3       = <!-- Taiwanese POJ 3 -->
| buc3       = <!-- Eastern Min BUC 3 -->
| hhbuc3      = <!-- Pu-Xian Min3 BUC -->
| mblmc3      = <!-- Jian'ou Romanized 3 of Northern Min -->  
| lmz3       = <!-- Shanghainese long-short romanization 3 -->
| ouji3       = <!-- Wenzhounese romanization 3 -->
| suz3       = <!-- Suzhounese romanization 3 -->
| teo3       = <!-- Teochew3 -->
| oc-bs3      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction3) -->
| oc-zz3      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction3) -->
<!-- Third alternative name -->
| altname4     = <!-- Third alternative name -->
| c4        = <!-- Chinese4 -->
| t4        = <!-- Traditional4 -->
| s4        = <!-- Simplified4 -->
| l4        = <!-- Literal Meaning4 -->
| tp4        = <!-- Tongyong pinyin4 -->
| p4        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin4 -->
| w4        = <!-- Wade Giles4 -->
| mi4        = <!-- Mandarin IPA4 -->
| psp4       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling4 -->
| my4        = <!-- Mandarin Yale4 -->
| gr4        = <!-- Gwoyeu Romatzyh4 -->
| mps4       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 4 -->
| bpmf4       = <!-- Bopomofo4 -->
| xej4       = <!-- Xiao'erjing4 -->
| zh-dungan4    = <!-- Mandarin Cyrillic4 -->
| sic4       = <!-- Sichuanese Mandarin4 -->
| y4        = <!-- Cantonese Yale 4-->
| j4        = <!-- Cantonese Jyutping 4-->
| sl4        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 4-->
| gd4        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 4-->
| ci4        = <!-- Cantonese IPA4 -->
| toi4       = <!-- Taishanese4 -->
| gan4       = <!-- Gan romanization4 -->
| wuu4       = <!-- Wu romanization4 -->
| hsn4       = <!-- Xiang romanization4 -->
| h4        = <!-- Hakka4 -->
| phfs4       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ4 -->
| poj4       = <!-- Taiwanese POJ 4 -->
| buc4       = <!-- Eastern Min BUC 4 -->
| hhbuc4      = <!-- Pu-Xian Min 4 BUC -->
| mblmc4      = <!-- Jian'ou Romanized 4 of Northern Min -->  
| lmz4       = <!-- Shanghainese long-short romanization 4 -->
| ouji4       = <!-- Wenzhounese romanization 4 -->
| suz4       = <!-- Suzhounese romanization 4 -->
| teo4       = <!-- Teochew4 -->
| oc-bs4      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction4) -->
| oc-zz4      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction4) -->
| hangul      = <!-- Korean Hangul -->
| hanja       = <!-- Korean Hanja -->
| rr        = <!-- Revised Romanization of Korean -->
| mr        = <!-- McCune-Reischauer Romanization of Korean -->
| northkorea    = <!-- yes (Hangul becomes Chosŏn'gŭl; Hanja becomes Hancha; in Korean name group) -->
| lk        = <!-- Literal meaning in Korean -->
| cnhangul     = <!-- Chinese Korean Hangul -->
| cnhanja      = <!-- Chinese Korean Hanja -->
| cnrr       = <!-- Revised Romanization of Chinese Korean -->
| cnmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of Chinese Korean -->
| cnlk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| nkhangul     = <!-- North Korean Hangul -->
| nkhanja      = <!-- North Korean Hanja -->
| nkmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of North Korean -->
| nkrr       = <!-- Revised Romanization of North Korean -->
| nklk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| skhangul     = <!-- South Korean Hangul -->
| skhanja      = <!-- South Korean Hanja -->
| skrr       = <!-- Revised Romanization of South Korean -->
| skmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of South Korean -->
| sklk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| kanji       = <!-- Japanese Kanji -->
| kyujitai     = <!-- Japanese Kanji in Kyujitai -->
| shinjitai     = <!-- Japanese Kanji in Shinjitai -->
| kana       = <!-- Japanese Kana -->
| hiragana     = <!-- Japanese Hiragana -->
| katakana     = <!-- Japanese Katakana -->
| romaji      = <!-- Romaji (Preferably use Revised Hepburn, except at exceptions per WP:MOS-JA) -->
| revhep      = <!-- Revised Hepburn romanization of Japanese -->
| tradhep      = <!-- Traditional Hepburn romanization of Japanese -->
| kunrei      = <!-- Kunrei-shiki romanization of Japanese -->
| nihon       = <!-- Nihon-shiki romanization of Japanese -->
| tgl        = <!-- Filipino Tagalog -->
| ben        = <!-- Bengali language -->
| asm        = <!-- Assamese language -->
| nep        = <!-- Nepali language -->
| pra        = <!-- Prakrit language -->
| hin        = <!-- Hindi language -->
| san        = <!-- Sanskrit language -->
| pli        = <!-- Pali language -->
| ind        = <!-- Indonesian language -->
| lao        = <!-- Lao language -->
| li        = <!-- Lao IPA -->
| khm        = <!-- Khmer language -->
| ki        = <!-- Khmer IPA -->
| msa        = <!-- Malay language -->
| mnc        = <!-- Manchu language in vertical Manchu script -->
| mnc_rom      = <!-- Manchu language in horizontal romanizations -->
| mnc_a       = <!-- Manchu language in horizontal Abkai transliteration -->
| mnc_v       = <!-- Manchu language in horizontal Möllendorff transliteration -->
| mon        = <!-- Mongolian language in Cyrillic alphabet -->
| mong       = <!-- Mongolian language in Mongolian script -->
| monr       = <!-- SASM/GNC romanization of Mongolian -->
| rus        = <!-- Russian language in Cyrillic alphabet -->
| rusr       = <!-- Russian language in Latin alphabet -->
| tam        = <!-- Tamil language -->
| tha        = <!-- Thai language -->
| tha_northern   = <!-- Northern Thai language -->
| rtgs       = <!-- Royal Thai General System of Transcription -->
| tib        = <!-- Tibetan language -->
| wylie       = <!-- Wylie transliteration of Tibetan -->
| thdl       = <!-- THDL Simplified Phonetic Transcription of Tibetan -->
| zwpy       = <!-- Zangwen Pinyin (PRC's official Tibetan transliteration) -->
| lhasa       = <!-- Lhasa dialect of Tibetan in IPA -->
| uig        = <!-- Uyghur language (Arabic script) -->
| lu        = <!-- Literal meaning in Uyghur -->
| uly        = <!-- Uyghur Latin script (Uyghur Latin Yëziqi) -->
| uyy        = <!-- Uyghur New script (Yengi Yeziⱪ) -->
| sgs        = <!-- PRC's official Uyghur transliteration -->
| usy        = <!-- Uyghur Cyrillic alphabet (Uyghur Siril Yëziqi) -->
| uipa       = <!-- Uyghur in IPA -->
| vie        = <!-- Vietnamese language (generic) -->
| qn        = <!-- Vietnamese in Quoc Ngu script -->
| chuhan      = <!-- Chu Han (Chinese characters used in Vietnam) -->
| chunom      = <!-- Vietnamese Chu Nom -->
| lqn        = <!-- Literal meaning in Vietnamese -->
| zha        = <!-- Zhuang languages -->
| zha57       = <!-- Zhuang 1957 orthography -->
| sd        = <!-- Zhuang Sawndip -->
| dungan      = <!-- Dungan language -->
| dungan-xej    = <!-- Dungan Xiao'erjing -->
| dungan-han    = <!-- Dungan Hanzi -->
| dungan-latin   = <!-- Dungan Romanization -->
| my        = <!-- Burmese language -->
| bi        = <!-- Burmese IPA -->
| phagspa      = <!-- 'Phags-pa script -->
| phagspa-latin   = <!-- Romanization of 'Phags-pa name -->
| tet        = <!--Tetum language -->
| por        = <!-- Portuguese language -->
| lang1_content   = <!-- Contents of lang1 -->
| lang1       = <!-- Additional language1 -->
| lang2_content   = <!-- Contents of lang2 -->
| lang2       = <!-- Additional language2 -->
| lang2_content   = <!-- Contents of lang2 -->
| lang3       = <!-- Additional language3 -->
| lang3_content   = <!-- Contents of lang3 (you can go in order until lang11) -->
<!-- ... -->
| lang11      = <!-- Additional language11 -->
| lang11_content  = <!-- Contents of lang11 -->
}}
Infobox Chinese
Mediawiki-logo.png
In this sample, the template is using showflag=py with order=st. Simplified Chinese is shown first in order. Pinyin and Yale are displayed outside of the alphabetized hide area.
อักษรจีนตัวย่อSimplified text
อักษรจีนตัวเต็มTraditional text
ฮั่นยฺหวี่พินอินpinyin
เยลกวางตุ้งyale
ความหมายตามตัวอักษรLiteral text

Optional flags

 • child=yes: to use this template inside another infobox. If this flag is set, the title parameter should be omitted.
 • order=st: By default Traditional Chinese comes first on display. If this flag is called, Simplified Chinese will be displayed first. This is for articles having to do with PRC, Singapore, Malaysia, or Simplified Chinese. Articles that are not strictly regarding the given examples (such as ROC) or can apply to both Traditional Chinese and Simplified Chinese are strongly suggested to not use this.
 • hide=no: By default all romanizations and transcriptions are hidden. If this flag is called, all the transcriptions will be shown.

Optional showflag[แก้]

By default no romanization will show outside of the hide area. You can call this flag when using the template to have certain romanizations appear permanently in favor of certain regions.

Mandarin
 • showflag=p: this will show pinyin outside of the hide area.
 • showflag=bpmf: this will show Bopomofo outside of the hide area.
 • showflag=xej: this will show Xiao'erjing outside of the hide area.
 • showflag=xejp: this will show Xiao'erjing, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=wp: this will show Wade–Giles, then pinyin outside of the hide area.
Hakka
 • showflag=h: this will show Hakka outside of the hide area.
Min
 • showflag=poj: this will show Hokkien poj outside of the hide area.
 • showflag=teo: this will show Teochew Peng'im outside of the hide area.
 • showflag=buc: this will show Fuzhou buc outside of the hide area.
 • showflag=lizu: this will show Leizhou Min outside of the hide area.
 • showflag=hain: this will show Hainanese Romanised outside of the hide area.
Yue
 • showflag=y: this will show Yale outside of the hide area.
 • showflag=yj: this will show Yale, then Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=jy: this will show Jyutping, then Yale outside of the hide area.
 • showflag=j: this will show Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=py: this will show pinyin, then Yale outside of the hide area.
 • showflag=pj: this will show pinyin, then Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=jyp: this will show Jyutping, Yale, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=jp: this will show Jyutping, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=gdp: this will show Guangdong Romanization, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=toip: this will show Taishanese, then pinyin outside of the hide area.
Wu
 • showflag=wuu: this will show Wu outside of the hide area.
 • showflag=pwuu: this will show pinyin, then Wu outside of the hide area.
 • showflag=lmz: this will show Shanghainese outside of the hide area.
Xiang
 • showflag=hsn: this will show Xiang outside of the hide area.
 • showflag=phsn: this will show pinyin, then Xiang outside of the hide area.
Gan
 • showflag=gan: this will show Gan outside of the hide area.
Sichuanese Mandarin
 • showflag=psic: this will show pinyin then Sichuanese pinyin outside of the hide area.

Usage inside other infoboxes[แก้]

Alternatively, subtemplates for each language can be used inside other templates. In each subtemplate, |header=hide can be used to hide the header reading "Language name".

{{Infobox
...
| data =
{{Infobox Chinese/Korean
| hangul      = <!--Korean Hangul -->
| hanja       = <!--Korean Hanja -->
| rr        = <!--Revised Romanization of Korean -->
| mr        = <!--McCune-Reischauer Romanization of Korean -->
| northkorea    = <!--yes (Hangul becomes Chosŏn'gŭl; Hanja becomes Hancha; in Korean name group) -->
| lk        = <!--Literal meaning in Korean -->
}}
{{Infobox Chinese/Japanese
| kanji       = <!--Japanese Kanji -->
| kyujitai     = <!--Japanese Kanji in Kyujitai -->
| shinjitai     = <!--Japanese Kanji in Shinjitai -->
| kana       = <!--Japanese Kana -->
| hiragana     = <!--Japanese Hiragana -->
| katakana     = <!--Japanese Katakana -->
| romaji      = <!--Romaji  (Preferably use Revised Hepburn, except at exceptions per WP:MOS-JA)-->
| revhep      = <!--Revised Hepburn romanization of Japanese -->
| tradhep      = <!--Traditional Hepburn romanization of Japanese -->
| kunrei      = <!--Kunrei-shiki romanization of Japanese -->
| nihon       = <!--Nihon-shiki romanization of Japanese -->
}}
{{Infobox Chinese/Russian
| rus        = <!--Russian language in Cyrillic alphabet -->
| rusr       = <!--Russian language in Latin alphabet -->
}}
...
}}

which gives the following result:

Infobox
Korean name
ฮันกึล
{{{hangul}}}
ฮันจา
{{{hanja}}}
ความหมายตามตัวอักษร{{{lk}}}
Japanese name
คันจิ{{{kanji}}}
ชินจิไต{{{shinjitai}}}
คีวจิไต{{{kyujitai}}}
คานะ{{{kana}}}
ฮิรางานะ{{{hiragana}}}
คาตากานะ{{{katakana}}}
Russian name
ภาษารัสเซีย{{{cyrillic}}}
อักษรโรมัน{{{romanization}}}

Using the collapse parameter[แก้]

Infobox Chinese
Mediawiki-logo.png
Put caption here
Mediawiki-logo.png
Put caption here
ชื่อภาษาจีน
ภาษาจีนc
อักษรจีนตัวเต็มt
อักษรจีนตัวย่อs
ไปรษณีย์psp
ความหมายตามตัวอักษรl
altname
ภาษาจีนc2
อักษรจีนตัวเต็มt2
อักษรจีนตัวย่อs2
ไปรษณีย์psp2
ความหมายตามตัวอักษรl2
ชื่อภาษาพม่า
ภาษาพม่าmy
ชื่อภาษาทิเบต
อักษรทิเบต tib
ชื่อภาษาดุงกาน
ภาษาดุงกานdungan
อักษรเสี่ยวเอ้อร์dungan-xej
อักษรโรมันdungan-latin
อักษรจีนdungan-han
ชื่อภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนามvie
จื๋อโกว๊กหงือqn
จื๋อโนมchunom
ชื่อภาษาไทย
อักษรไทยtha
อักษรโรมันrtgs
ชื่อภาษาจ้วง
ภาษาจ้วงzha
ชื่อภาษาเกาหลี
ฮันกึล
hangul
ฮันจา
hanja
ความหมายตามตัวอักษรlk
ชื่อภาษามองโกเลีย
อักษรซิริลลิกมองโกเลียmon
อักษรมองโกเลีย mong
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
คันจิkanji
ชินจิไตshinjitai
คีวจิไตkyujitai
คานะkana
ฮิรางานะhiragana
คาตากานะkatakana
ชื่อมลายู
มลายูmsa
ชื่ออินโดนีเซีย
อินโดนีเซียind
ชื่อภาษาฟิลิปีโน
ตากาล็อกtgl
ชื่อภาษาอุยกูร์
ภาษาอุยกูร์
uig
ชื่อภาษาแมนจู
อักษรแมนจู mnc
ชื่อทมิฬ
ทมิฬtam
ชื่อฮินดี
ฮินดีhin
ชื่อโปรตุเกส
โปรตุเกสpor
ชื่อภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซียrus
อักษรโรมันrusr
ชื่อลาว
ลาวlao
ชื่อเขมร
เขมรkhm
ชื่อเตตุน
เตตุนtet
ชื่อlang2
lang2lang2_content
ชื่อlang3
lang3lang3_content

The collapse parameter allows abbreviated, expandable versions of this template. At right is the same template as above, with collapse set to yes.

 • collapse=yes (collapsable template, initially in collapsed state)
 • collapse=no (collapsable template, initially in expanded state)
 • if the parameter is omitted, the standard (non-collapsable) version is used.

Subtemplates used by Infobox Chinese[แก้]

Related templates[แก้]


TemplateData[แก้]

TemplateData
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ Infobox Chinese (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

Used to represent Chinese personal and place names, as well as those of some other East Asian cultures

[จัดการข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์แม่แบบ

This template has custom formatting.

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Name in Chinesec

Name in Chinese characters when traditional and simplified coincide

ตัวอย่าง
天下
บรรทัดแนะนำ
Name in traditional characterst

Name in traditional Chinese characters

ตัวอย่าง
中國
บรรทัดแนะนำ
Name in simplified characterss

Name in simplified Chinese characters

ตัวอย่าง
中国
บรรทัดแนะนำ
Pinyin transcriptionp

Transcription in Hanyu Pinyin

ตัวอย่าง
Zhōngguó
บรรทัดแนะนำ
Tongyong pinyintp

Transcription in Tongyong Pinyin

ตัวอย่าง
Jhōngguó
บรรทัดเลือกได้
Literal meaningl

Meaning of the name in English

ตัวอย่าง
Central kingdom
บรรทัดเลือกได้
Wade-Gilesw

Transcription in Wade-Giles

ตัวอย่าง
Chung1-kuo2
บรรทัดเลือกได้
Yale Romanization (Cantonese)y

Transcription in Cantonese Yale Romanization

ตัวอย่าง
Jùnggwok
บรรทัดเลือกได้
Jyutpingj

Transcription in Jyutping (Cantonese)

ตัวอย่าง
zung1 gwok3
บรรทัดแนะนำ
Mandarin IPAmi

International phonetic alphabet pronunciation of the name in Modern Standard Mandarin

ตัวอย่าง
{{IPAc-cmn|zh|ong|1|.|g|uo|2}}
เนื้อหาแนะนำ
Cantonese IPAci

International phonetic alphabet pronunciation of the name in Standard Cantonese

ตัวอย่าง
{{IPAc-yue|z|ung|1|.|g|wok|3}}
เนื้อหาแนะนำ
Peh-oe-jipoj

Transcription in Peh-oe-ji, as in Hokkien

ตัวอย่าง
Tiong-kok
บรรทัดเลือกได้
Tâi-Lô (Taiwanese romanization)tl

Transcription Tâi-Lô, as in Taiwan

ตัวอย่าง
Tiong-kok
บรรทัดเลือกได้
Nanjing Mandarinlj

Transcription in Nanjing Mandarin

บรรทัดเลือกได้
Wu Romanizationwuu

Transcription in Wu (e.g. Shanghainese)

ตัวอย่าง
tson koq (T1)
บรรทัดเลือกได้
Gan romanizationgan

Romanization of the name for Gan Chinese dialects

ตัวอย่าง
Tung-koe̍t
บรรทัดเลือกได้
Gwoyeu Romatzyhgr

Gwoyeu Romatzyh Mandarin romanization of the name

ตัวอย่าง
Jonggwo
บรรทัดเลือกได้
Mandarin Phonetic Symbolsmps

Transcription of the name in Mandarin Phonetic Symbols

ตัวอย่าง
Jūngguó
บรรทัดเลือกได้
Xiao'erjiang arabicizationxej

Name in the Xiao'erjiang "Children's script" Arabic script

ตัวอย่าง
ﺟْﻮﻗُﻮَع
บรรทัดเลือกได้
Name in Dungan scriptzh-dungan

Name in the Cyrillic script for the Dungan Mandarin dialect

ตัวอย่าง
Җунгуй
บรรทัดเลือกได้
Sichuanese Mandarinsic

Transcription of the name into Sichuanese Mandarin

ตัวอย่าง
Zong1 gwe2
บรรทัดเลือกได้
Bopomofo (Zhuyin)bpmf

Zhuyin phonetic pronunciation guide of the name

ตัวอย่าง
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ
บรรทัดเลือกได้
Xiang romanizationhsn

Romanization of the name for Xiang Chinese

ตัวอย่าง
zhong1 gue6
บรรทัดเลือกได้
Hakka Transliteration Schemeh

Romanization of the name for Hakka Chinese

ตัวอย่าง
zung´ gued`
บรรทัดเลือกได้
Pha̍k-fa-sṳ Hakka romanizationphfs

Pha̍k-fa-sṳ romanization of the name for Hakka Chinese

ตัวอย่าง
Chûng-koet
บรรทัดเลือกได้
Peng'im (Teochow)teo

Peng'im romanization of the name for Teochow Min Nan

ตัวอย่าง
Diê⁵ziu¹ uê⁷
บรรทัดเลือกได้
Hokkien Bbánlám pìngyīm (Pumindian)bp

Bbánlám pìngyīm romanization of the name for Hokkien

ตัวอย่าง
Bbánlám Hōng'ggián Pìngyīm Hōng'àn
บรรทัดเลือกได้
Bàng-uâ-cê Eastern Min Romanizationbuc

Bàng-uâ-cê (BUC) Foochow Min Dong romanization of the name for Eastern Min dialects

ตัวอย่าง
Dṳ̆ng-guók
บรรทัดเลือกได้
Hinghwa Romanization, Putian Minhhbuc

Pu-Xian Min Báⁿ-uā-ci̍ (BUC) transcription of the name

ตัวอย่าง
Báⁿ-uā-ci̍
บรรทัดเลือกได้
Northern Min Jian'ou romanizationmblmc

Kienning Colloquial Romanization (KCR/LMC) of the name

ตัวอย่าง
Dô̤ng-gŏ
บรรทัดเลือกได้
Postal romanizationpsp

Chinese postal map romanization of the name

ตัวอย่าง
Peking
บรรทัดเลือกได้
Mandarin Yale Romanizationmyr

Mandarin Yale romanization of the name

ตัวอย่าง
Hwáyǔwén Nénglì Tsèyàn
บรรทัดเลือกได้
Hide romanizations?hide

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
no
สตริงเลือกได้
Show a romanization by default?showflag

Show a chosen transcription outside of collapsed box, even when other transcriptions are collapsed

ตัวอย่าง
poj
สตริงเลือกได้
Display orderorder first

If 'st', lists the name in simplified Chinese characters first. This is recommended for Malaysia, PRC, Singapore and Simplified Chinese characters-related articles since their adoption, and strongly recommended to not be used for other articles.

ตัวอย่าง
st
สตริงเลือกได้
Is this infobox a child of another?child

If 'yes', allows proper formatting as a nested infobox. In this case, omit the 'title' parameter.

ตัวอย่าง
yes
สตริงเลือกได้
Collapse infobox?collapse

If 'yes', allows the infobox to collapse by default. If 'no', it will not.

ตัวอย่าง
yes
สตริงเลือกได้
Infobox titletitle

Title of this infobox; defaults to the article title.

ตัวอย่าง
Miles Kwok
บรรทัดเลือกได้
Header colorheadercolor

Color for the heading

ค่าปริยาย
#b0c4de
บรรทัดเลือกได้
Picturepic

Picture for the infobox

ไฟล์เลือกได้
Picture captionpiccap

A caption for the first picture

ตัวอย่าง
"Zhejiang" in Chinese characters
เนื้อหาเลือกได้
Picture sizepicsize

Size of the first picture

ตัวอย่าง
260px
บรรทัดเลือกได้
Picture alt textpictooltip

Tooltip (alt text) for the first picture

บรรทัดเลือกได้
Second picturepic2

Second picture for the infobox

ไฟล์เลือกได้
Second picture captionpiccap2

A caption for the second picture

ตัวอย่าง
"Zhejiang" in Chinese characters
เนื้อหาเลือกได้
Second picture sizepicsize2

Size of the second picture

ตัวอย่าง
260px
บรรทัดเลือกได้
Second picture alt textpic2tooltip

Tooltip (alt text) for the second picture

บรรทัดเลือกได้
First alternative name titlealtname

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
[[Chinese name#Milk|milk name]]
ข้อความวิกิที่ไม่สมดุลแนะนำ
Second alternative name titlealtname3

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
[[Chinese name#School name|school name]]
ข้อความวิกิที่ไม่สมดุลเลือกได้
Third alternative name titlealtname4

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
[[Courtesy name|Courtesy name]]
ข้อความวิกิที่ไม่สมดุลเลือกได้
Fourth alternative name titlealtname5

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
[[Chinese name#Milk|milk name]]
ข้อความวิกิที่ไม่สมดุลเลือกได้
First other languagelang1

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
[[English language|English]]
บรรทัดเลือกได้
Name in first other languagelang1_content

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
Andrew Ng
บรรทัดเลือกได้
Second other languagelang2

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
[[French language|French]]
บรรทัดเลือกได้
Name in second other languagelang2_content

ไม่มีคำอธิบาย

ตัวอย่าง
Andrew Ng
บรรทัดเลือกได้
Korean name in Korean charactershangul

Korean name in the Korean alphabet, Hangul

ตัวอย่าง
발해
บรรทัดเลือกได้
Korean name in Hanjahanja

Korean name in Chinese characters used to write the Korean language, known as Hanja

ตัวอย่าง
渤海
บรรทัดเลือกได้
Korean revised romanizationrr

Revised Romanization of the Korean language name

ตัวอย่าง
Balhae
บรรทัดเลือกได้
Korean McCune–Reischauer romanizationmr

McCune–Reischauer romanization of the Korean name (as used in North Korea)

ตัวอย่าง
Parhae
บรรทัดเลือกได้
North Korea specific name?northkorea

if yes, Hangul becomes Chosŏn'gŭl and Hanja becomes Hancha; in the Korean name group

ตัวอย่าง
yes
สตริงเลือกได้
Literal meaning of Korean namelk

The meaning in English of the Korean name

ตัวอย่าง
Bohai bay
บรรทัดเลือกได้
Japanese name in Kanjikanji

Japanese name in Chinese characters used to write the Japanese language, known as Kanji

ตัวอย่าง
日本国
บรรทัดเลือกได้
Traditional Japanese Kanjikyujitai

Traditional (Kyujitai) Kanji to write the name in Japanese

ตัวอย่าง
日本國
บรรทัดเลือกได้
Japanese simplified Kanjishinjitai

Japanese name in Shinjitai, simplified Kanji characters

ตัวอย่าง
大日本帝国
บรรทัดเลือกได้
Japanese kanakana

ไม่มีคำอธิบาย

บรรทัดเลือกได้
Japanese hiraganahiragana

Japanese name in the hiragana phonetic script

ตัวอย่าง
にっぽんこ
บรรทัดเลือกได้
Japanese katakanakatakana

Japanese name in the katakana phonetic script

ตัวอย่าง
ニホンコク
บรรทัดเลือกได้
Japanese Rōmaji romanizationromaji

Rōmaji romanization of the Japanese name

ตัวอย่าง
Nihon-koku
บรรทัดเลือกได้
Japanese Hepburn romanizationhepburn revhep

Revised Hepburn romanization of the Japanese name

ตัวอย่าง
Nippon-koku
บรรทัดเลือกได้
Japanese traditional Hepburn romanizationtradhep

ไม่มีคำอธิบาย

บรรทัดเลือกได้
kunreikunrei

ไม่มีคำอธิบาย

บรรทัดเลือกได้
nihonnihon

ไม่มีคำอธิบาย

บรรทัดเลือกได้
Russian namerus

Name in Russian

ตัวอย่าง
Дунгане
บรรทัดเลือกได้
Alternate name in Chinesec2

Alternate name in Chinese characters when traditional and simplified coincide

บรรทัดเลือกได้
Alternate name in traditional characterst2

Alternate name in traditional Chinese characters

บรรทัดเลือกได้
Alternate name in simplified characterss2

Alternate name in simplified Chinese characters

บรรทัดเลือกได้
Pinyin transcription 2p2

Hanyu Pinyin transcription of the alternate name

บรรทัดเลือกได้
Tongyong pinyin 2tp2

Tongyong Pinyin transcription of the alternate name

บรรทัดเลือกได้
Literal meaning 2l2

Meaning of the alternate name in English

บรรทัดเลือกได้
Wade-Giles 2w2

Wade-Giles transcription of the alternate name

บรรทัดเลือกได้
Yale Romanization 2y2

Cantonese Yale transcription of the alternate name

บรรทัดเลือกได้
Jyutping 2j2

Jyutping transcription of the alternate name

บรรทัดเลือกได้
Mandarin IPA 2mi2

International phonetic alphabet pronunciation of the alternate name in Modern Standard Mandarin

เนื้อหาเลือกได้
Cantonese IPA 2ci2

International phonetic alphabet pronunciation of the alternate name in Standard Cantonese

เนื้อหาเลือกได้
Peh-oe-ji 2poj2

Peh-oe-ji transcription of the alternate name

บรรทัดเลือกได้
Tâi-Lô 2tl2

Tâi-Lô transcription of the alternate name

บรรทัดเลือกได้
Nanjing Mandarin 2lj2

Nanjing Mandarin transcription of the alternate name

บรรทัดเลือกได้
Wu Romanization 2wuu2

Wu transcription of the alternate name

บรรทัดเลือกได้
Gan romanization 2gan2

Romanization of the alternate name for Gan Chinese dialects

ตัวอย่าง
Tung-koe̍t
บรรทัดเลือกได้
Gwoyeu Romatzyh 2gr2

Gwoyeu Romatzyh Mandarin romanization of the alternate name

ตัวอย่าง
Jonggwo
บรรทัดเลือกได้
Mandarin Phonetic Symbols 2mps2

Transcription of the alternate name in Mandarin Phonetic Symbols

ตัวอย่าง
Jūngguó
บรรทัดเลือกได้
Xiao'erjiang arabicization 2xej2

Alternate in the Xiao'erjiang "Children's script" Arabic script

ตัวอย่าง
ﺟْﻮﻗُﻮَع
บรรทัดเลือกได้
Alternate name in Dungan scriptzh-dungan2

Alternate name in the Cyrillic script for the Dungan Mandarin dialect

ตัวอย่าง
Җунгуй
บรรทัดเลือกได้
Sichuanese Mandarin 2sic2

Transcription of the alternate name into Sichuanese Mandarin

ตัวอย่าง
Zong1 gwe2
บรรทัดเลือกได้
Bopomofo (Zhuyin) 2bpmf2

Zhuyin phonetic pronunciation guide of the alternate name

ตัวอย่าง
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ
บรรทัดเลือกได้
Xiang romanization 2hsn2

Romanization of the alternate name for Xiang Chinese

บรรทัดเลือกได้
Hakka Transliteration 2h2

Romanization of the alternate name for Hakka Chinese

บรรทัดเลือกได้
Pha̍k-fa-sṳ 2phfs2

Pha̍k-fa-sṳ romanization of the alternate name for Hakka Chinese

ตัวอย่าง
Mòi-yen-fa
บรรทัดเลือกได้
Peng'im (Teochow) 2teo2

Peng'im romanization of the alternate name for Teochow Min Nan

ตัวอย่าง
Diê⁵ziu¹ uê⁷
บรรทัดเลือกได้
Hokkien Bbánlám pìngyīm 2bp2

Bbánlám pìngyīm romanization of the alternate name for Hokkien

ตัวอย่าง
Bbánlám Hōng'ggián Pìngyīm Hōng'àn
บรรทัดเลือกได้
Bàng-uâ-cê, Foochow Romanized 2buc2

Bàng-uâ-cê (BUC) romanization of the alternate name for Eastern Min dialects

ตัวอย่าง
Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-cê
บรรทัดเลือกได้
Hinghwa Romanization, Putian Min 2hhbuc2

Pu-Xian Min Báⁿ-uā-ci̍ (BUC) transcription of the alternate name

ตัวอย่าง
Báⁿ-uā-ci̍
บรรทัดเลือกได้
Northern Min Jian'ou romanization 2mblmc2

Kienning Colloquial Romanization (LMC) of the alternate name

ตัวอย่าง
Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī
บรรทัดเลือกได้
Postal romanization 2psp2

Chinese postal map romanization of the alternate name

ตัวอย่าง
Peking
บรรทัดเลือกได้
Mandarin Yale Romanization 2myr2

Mandarin Yale romanization of the alternate name

ตัวอย่าง
Hwáyǔwén Nénglì Tsèyàn
บรรทัดเลือกได้
Second alternate name in Chinesec3

Second alternate name in Chinese characters when traditional and simplified coincide

บรรทัดเลือกได้
Second alternate name in traditional characterst3

Second alternate name in traditional Chinese characters

บรรทัดเลือกได้
Second alternate name in simplified characterss3

Second alternate name in simplified Chinese characters

บรรทัดเลือกได้
Pinyin transcription 3p3

Hanyu Pinyin transcription of the second alternate name

บรรทัดเลือกได้
Tongyong pinyin 3tp3

Tongyong Pinyin transcription of the second alternate name

บรรทัดเลือกได้
Literal meaning 3l3

Meaning of the second alternate name in English

บรรทัดเลือกได้
Wade-Giles 3w3

Wade-Giles transcription of the second alternate name

บรรทัดเลือกได้
Yale Romanization 3y3

Cantonese Yale transcription of the second alternate name

บรรทัดเลือกได้
Jyutping 3j3

Jyutping transcription of the second alternate name

บรรทัดเลือกได้
Mandarin IPA 3mi3

International phonetic alphabet pronunciation of the second alternate name in Modern Standard Mandarin

เนื้อหาเลือกได้
Cantonese IPA 3ci3

International phonetic alphabet pronunciation of the second alternate name in Standard Cantonese

เนื้อหาเลือกได้
Peh-oe-ji 3poj3

Peh-oe-ji transcription of the second alternate name

บรรทัดเลือกได้
Tâi-Lô 3tl3

Tâi-Lô transcription of the second alternate name

บรรทัดเลือกได้
Nanjing Mandarin 3lj3

Nanjing Mandarin transcription of the second alternate name

บรรทัดเลือกได้
Wu Romanization 3wuu3

Wu transcription of the second alternate name

บรรทัดเลือกได้
Gan romanization 3gan3

Romanization of the second alternate name for Gan Chinese dialects

ตัวอย่าง
Tung-koe̍t
บรรทัดเลือกได้
Gwoyeu Romatzyh 3gr3

Gwoyeu Romatzyh Mandarin romanization of the second alternate name

ตัวอย่าง
Jonggwo
บรรทัดเลือกได้
Mandarin Phonetic Symbols 3mps3

Transcription of the second alternate name in Mandarin Phonetic Symbols

ตัวอย่าง
Jūngguó
บรรทัดเลือกได้
Xiao'erjiang arabicization 3xej3

Second alternate in the Xiao'erjiang "Children's script" Arabic script

ตัวอย่าง
ﺟْﻮﻗُﻮَع
บรรทัดเลือกได้
Second alternate name in Dungan scriptzh-dungan3

Second alternate name in the Cyrillic script for the Dungan Mandarin dialect

ตัวอย่าง
Җунгуй
บรรทัดเลือกได้
Sichuanese Mandarin 3sic3

Transcription of the second alternate name into Sichuanese Mandarin

ตัวอย่าง
Zong1 gwe3
บรรทัดเลือกได้
Bopomofo (Zhuyin) 3bpmf3

Zhuyin phonetic pronunciation guide of the second alternate name

ตัวอย่าง
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ
บรรทัดเลือกได้
Xiang romanization 3hsn3

Romanization of the second alternate name for Xiang Chinese

บรรทัดเลือกได้
Hakka Transliteration 3h3

Romanization of the second alternate name for Hakka Chinese

บรรทัดเลือกได้
Pha̍k-fa-sṳ 3phfs3

Pha̍k-fa-sṳ romanization of the second alternate name for Hakka Chinese

ตัวอย่าง
Mòi-yen-fa
บรรทัดเลือกได้
Peng'im (Teochow) 3teo3

Peng'im romanization of the second alternate name for Teochow Min Nan

ตัวอย่าง
Diê⁵ziu¹ uê⁷
บรรทัดเลือกได้
Hokkien Bbánlám pìngyīm 3bp3

Bbánlám pìngyīm romanization of the second alternate name for Hokkien

ตัวอย่าง
Bbánlám Hōng'ggián Pìngyīm Hōng'àn
บรรทัดเลือกได้
Bàng-uâ-cê, Foochow Romanized 3buc3

Bàng-uâ-cê (BUC) romanization of the second alternate name for Eastern Min dialects

ตัวอย่าง
Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-cê
บรรทัดเลือกได้
Hinghwa Romanization, Putian Min 3hhbuc3

Pu-Xian Min Báⁿ-uā-ci̍ (BUC) transcription of the second alternate name

ตัวอย่าง
Báⁿ-uā-ci̍
บรรทัดเลือกได้
Northern Min Jian'ou romanization 3mblmc3

Kienning Colloquial Romanization (LMC) of the second alternate name

ตัวอย่าง
Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī
บรรทัดเลือกได้
Postal romanization 3psp3

Chinese postal map romanization of the second alternate name

ตัวอย่าง
Peking
บรรทัดเลือกได้
Mandarin Yale Romanization 3myr3

Mandarin Yale romanization of the second alternate name

ตัวอย่าง
Hwáyǔwén Nénglì Tsèyàn
บรรทัดเลือกได้
Third alternate name in Chinesec4

Third alternate name in Chinese characters when traditional and simplified coincide

บรรทัดเลือกได้
Third alternate name in traditional characterst4

Third alternate name in traditional Chinese characters

บรรทัดเลือกได้
Third alternate name in simplified characterss4

Third alternate name in simplified Chinese characters

บรรทัดเลือกได้
Pinyin transcription 4p4

Hanyu Pinyin transcription of the third alternate name

บรรทัดเลือกได้
Tongyong pinyin 4tp4

Tongyong Pinyin transcription of the third alternate name

บรรทัดเลือกได้
Literal meaning 4l4

Meaning of the third alternate name in English

บรรทัดเลือกได้
Wade-Giles 4w4

Wade-Giles transcription of the third alternate name

บรรทัดเลือกได้
Yale Romanization 4y4

Cantonese Yale transcription of the third alternate name

บรรทัดเลือกได้
Jyutping 4j4

Jyutping transcription of the third alternate name

บรรทัดเลือกได้
Mandarin IPA 4mi4

International phonetic alphabet pronunciation of the third alternate name in Modern Standard Mandarin

เนื้อหาเลือกได้
Cantonese IPA 4ci4

International phonetic alphabet pronunciation of the third alternate name in Standard Cantonese

เนื้อหาเลือกได้
Peh-oe-ji 4poj4

Peh-oe-ji transcription of the third alternate name

บรรทัดเลือกได้
Tâi-Lô 4tl4

Tâi-Lô transcription of the third alternate name

บรรทัดเลือกได้
Nanjing Mandarin 4lj4

Nanjing Mandarin transcription of the third alternate name

บรรทัดเลือกได้
Wu Romanization 4wuu4

Wu transcription of the third alternate name

บรรทัดเลือกได้
Gan romanization 4gan4

Romanization of the third alternate name for Gan Chinese dialects

ตัวอย่าง
Tung-koe̍t
บรรทัดเลือกได้
Gwoyeu Romatzyh 4gr4

Gwoyeu Romatzyh Mandarin romanization of the third alternate name

ตัวอย่าง
Jonggwo
บรรทัดเลือกได้
Mandarin Phonetic Symbols 4mps4

Transcription of the third alternate name in Mandarin Phonetic Symbols

ตัวอย่าง
Jūngguó
บรรทัดเลือกได้
Xiao'erjiang arabicization 4xej4

Third alternate in the Xiao'erjiang "Children's script" Arabic script

ตัวอย่าง
ﺟْﻮﻗُﻮَع
บรรทัดเลือกได้
Third alternate name in Dungan scriptzh-dungan4

Third alternate name in the Cyrillic script for the Dungan Mandarin dialect

ตัวอย่าง
Җунгуй
บรรทัดเลือกได้
Sichuanese Mandarin 4sic4

Transcription of the third alternate name into Sichuanese Mandarin

ตัวอย่าง
Zong1 gwe4
บรรทัดเลือกได้
Bopomofo (Zhuyin) 4bpmf4

Zhuyin phonetic pronunciation guide of the third alternate name

ตัวอย่าง
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ
บรรทัดเลือกได้
Xiang romanization 4hsn4

Romanization of the third alternate name for Xiang Chinese

บรรทัดเลือกได้
Hakka Transliteration 4h4

Romanization of the third alternate name for Hakka Chinese

บรรทัดเลือกได้
Pha̍k-fa-sṳ 4phfs4

Pha̍k-fa-sṳ romanization of the third alternate name for Hakka Chinese

ตัวอย่าง
Mòi-yen-fa
บรรทัดเลือกได้
Peng'im (Teochow) 4teo4

Peng'im romanization of the third alternate name for Teochow Min Nan

ตัวอย่าง
Diê⁵ziu¹ uê⁷
บรรทัดเลือกได้
Hokkien Bbánlám pìngyīm 4bp4

Bbánlám pìngyīm romanization of the third alternate name for Hokkien

ตัวอย่าง
Bbánlám Hōng'ggián Pìngyīm Hōng'àn
บรรทัดเลือกได้
Bàng-uâ-cê, Foochow Romanized 4buc4

Bàng-uâ-cê (BUC) romanization of the third alternate name for Eastern Min dialects

ตัวอย่าง
Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-cê
บรรทัดเลือกได้
Hinghwa Romanization, Putian Min 4hhbuc4

Pu-Xian Min Báⁿ-uā-ci̍ (BUC) transcription of the third alternate name

ตัวอย่าง
Báⁿ-uā-ci̍
บรรทัดเลือกได้
Northern Min Jian'ou romanization 4mblmc4

Kienning Colloquial Romanization (LMC) of the third alternate name

ตัวอย่าง
Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī
บรรทัดเลือกได้
Postal romanization 4psp4

Chinese postal map romanization of the third alternate name

ตัวอย่าง
Peking
บรรทัดเลือกได้
Mandarin Yale Romanization 4myr4

Mandarin Yale romanization of the third alternate name

ตัวอย่าง
Hwáyǔwén Nénglì Tsèyàn
บรรทัดเลือกได้
Dungan name in Xiao'erjiangdungan-xej

Name in the Dungan language/Mandarin dialect, written in the Xiao'erjiang Arabic script

ตัวอย่าง
حُوِ ذَو
บรรทัดเลือกได้
Dungan namedungan

Name in the Dungan language/Mandarin dialect, written in the Cyrillic

ตัวอย่าง
Хуэйзў
บรรทัดเลือกได้
Dungan name (latin Script)dungan-latin

Name in the Dungan language/Mandarin dialect, written in the Latin script

ตัวอย่าง
Huejzw
บรรทัดเลือกได้
Dungan name in Hanzidungan-han

Name in the Dungan language/Mandarin dialect, written in Chinese characters

ตัวอย่าง
回族
บรรทัดเลือกได้
Uyghur scriptuig

Uyghur language name in the Perso-Arabic script

ตัวอย่าง
شۆھرەت زاكىر
บรรทัดเลือกได้
Uyghur name (Cyrillic)usy

Uyghur language name in the Cyrillic script (Uyghur Siril Yëziqi)

ตัวอย่าง
Шɵһрəт Закир
บรรทัดเลือกได้
Uyghur Latin scriptuly

Uyghur language name in the Uyghur Latin script (Uyghur Latin Yëziqi)

บรรทัดเลือกได้
Uyghur New scriptuyy

Uyghur language name in the Uyghur New script (Yengi Yeziⱪ)

บรรทัดเลือกได้
Uyghur name's literal meaninglu

The literal meaning of the Uyghur language name in English

บรรทัดเลือกได้
Uyghur name (PRC transliteration)sgs

Uyghur language name in the official PRC transliteration

บรรทัดเลือกได้
Uyghur IPAuipa

IPA pronunciation for the name in the Uyghur language

บรรทัดเลือกได้