แม่แบบ:Infobox Chinese

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Usage[แก้]

Use this template to show a Chinese name, word, term or phrase in various renderings.

{{Infobox Chinese
| ibox-order    = <!-- Order of languages -->
| title       = <!-- Box title    (Default is the article title) -->
| float       = <!-- left|right|none (Default float position is right) -->
| collapse     = <!-- yes|no  -->
| pic        = <!-- image -->
| piccap      = <!-- image caption -->
| picsize      = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pictooltip    = <!-- image tooltip (use for [[WP:ALT|alt text]]) -->
| pic2       = <!-- additional image -->
| piccap2      = <!-- additional image caption -->
| picsize2     = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pic2tooltip    = <!-- additional image tooltip -->
| headercolor    = <!-- header color   (Default is #b0c4de) -->
<!-- Chinese name -->
| name1       = <!-- First name (used when embedding this infobox, see optional flags) -->
| t         = <!-- Traditional (use for topics related to places where traditional Chinese is used) -->
| s         = <!-- Simplified (use for topics related to places where simplified Chinese is used) -->
| c         = <!-- Chinese (uses non-specific Chinese locale) -->
| l         = <!-- Literal Meaning -->
| tp        = <!-- Tongyong pinyin -->
| p         = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin -->
| w         = <!-- Wade Giles -->
| mi        = <!-- Mandarin IPA -->
| psp        = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling -->
| myr        = <!-- Mandarin Yale Romanization -->
| gr        = <!-- Gwoyeu Romatzyh -->
| bpmf       = <!-- Bopomofo -->
| mps        = <!-- Mandarin Phonetic Symbols -->
| xej        = <!-- Xiao'erjing -->
| zh-dungan     = <!-- Mandarin Cyrillic -->
| sic        = <!-- Sichuanese Mandarin -->
| lj        = <!-- Nanjing Mandarin -->
| y         = <!-- Cantonese Yale -->
| j         = <!-- Cantonese Jyutping -->
| sl        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation -->
| gd        = <!-- Guangdong / Canton Romanization -->
| hk        = <!-- Hong Kong Government Cantonese Romanisation -->
| mo        = <!-- Macau Government Romanization -->
| ci        = <!-- Cantonese IPA -->
| toi        = <!-- Taishanese -->
| gan        = <!-- Gan romanization -->
| wuu        = <!-- Wu romanization -->
| hsn        = <!-- Xiang romanization -->
| h         = <!-- Hakka -->
| phfs       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ -->
| poj        = <!-- Taiwanese POJ -->
| tl        = <!-- Tâi-Lô -->
| bp        = <!-- Bbanlam Pingyim -->
| buc        = <!-- Eastern Min BUC -->
| hhbuc       = <!-- Pu-Xian Min BUC -->
| mblmc       = <!-- Jian'ou Romanized of Northern Min -->  
| lmz        = <!-- Shanghainese long-short romanization -->
| ouji       = <!-- Wenzhounese romanization -->
| suz        = <!-- Suzhounese romanization -->
| teo        = <!-- Teochew -->
| hain       = <!-- Hainanese / Qiongwen Min --> 
| lizu       = <!-- Leizhou Min -->
| mc        = <!-- Middle Chinese (reconstruction) -->
| emc        = <!-- Early Middle Chinese (reconstruction) -->
| lmc        = <!-- Late Middle Chinese (reconstruction) -->
| oc-b92      = <!-- Old Chinese (Baxter [1992] reconstruction) -->
| oc-bs       = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction) -->
| oc-zz       = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction) -->
<!-- First alternative name -->
| altname      = <!-- First alternative name -->
| c2        = <!-- Chinese2 -->
| t2        = <!-- Traditional2 -->
| s2        = <!-- Simplified2 -->
| l2        = <!-- Literal Meaning2 -->
| tp2        = <!-- Tongyong pinyin2 -->
| p2        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin2 -->
| w2        = <!-- Wade Giles2 -->
| mi2        = <!-- Mandarin IPA2 -->
| psp2       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling2 -->
| my2        = <!-- Mandarin Yale2 -->
| gr2        = <!-- Gwoyeu Romatzyh2 -->
| mps2       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 2 -->
| bpmf2       = <!-- Bopomofo2 -->
| xej2       = <!-- Xiao'erjing2 -->
| zh-dungan2    = <!-- Mandarin Cyrillic2 -->
| sic2       = <!-- Sichuanese Mandarin2 -->
| y2        = <!-- Cantonese Yale 2-->
| j2        = <!-- Cantonese Jyutping 2-->
| sl2        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 2-->
| gd2        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 2-->
| ci2        = <!-- Cantonese IPA2 -->
| toi2       = <!-- Taishanese2 -->
| gan2       = <!-- Gan romanization2 -->
| wuu2       = <!-- Wu romanization2 -->
| hsn2       = <!-- Xiang romanization2 -->
| h2        = <!-- Hakka2 -->
| phfs2       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ2 -->
| poj2       = <!-- Taiwanese POJ 2 -->
| buc2       = <!-- Eastern Min BUC 2 -->
| hhbuc2      = <!-- Pu-Xian Min BUC 2 -->
| mblmc2      = <!-- Jian'ou Romanized 2 of Northern Min -->  
| lmz2       = <!-- Shanghainese long-short romanization 2 -->
| ouji2       = <!-- Wenzhounese romanization 2 -->
| suz2       = <!-- Suzhounese romanization 2 -->
| teo2       = <!-- Teochew2 -->
| oc-bs2      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction2) -->
| oc-zz2      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction2) -->
<!-- Second alternative name -->
| altname3     = <!-- Second alternative name -->
| c3        = <!-- Chinese3 -->
| t3        = <!-- Traditional3 -->
| s3        = <!-- Simplified3 -->
| l3        = <!-- Literal Meaning3 -->
| tp3        = <!-- Tongyong pinyin3 -->
| p3        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin3 -->
| w3        = <!-- Wade Giles3 -->
| mi3        = <!-- Mandarin IPA3 -->
| psp3       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling3 -->
| my3        = <!-- Mandarin Yale3 -->
| gr3        = <!-- Gwoyeu Romatzyh3 -->
| mps3       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 3 -->
| bpmf3       = <!-- Bopomofo3 -->
| xej3       = <!-- Xiao'erjing3 -->
| zh-dungan3    = <!-- Mandarin Cyrillic3 -->
| sic3       = <!-- Sichuanese Mandarin3 -->
| y3        = <!-- Cantonese Yale 3-->
| j3        = <!-- Cantonese Jyutping 3-->
| sl3        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 3-->
| gd3        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 3-->
| ci3        = <!-- Cantonese IPA3 -->
| toi3       = <!-- Taishanese3 -->
| gan3       = <!-- Gan romanization3 -->
| wuu3       = <!-- Wu romanization3 -->
| hsn3       = <!-- Xiang romanization3 -->
| h3        = <!-- Hakka3 -->
| phfs3       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ3 -->
| poj3       = <!-- Taiwanese POJ 3 -->
| buc3       = <!-- Eastern Min BUC 3 -->
| hhbuc3      = <!-- Pu-Xian Min3 BUC -->
| mblmc3      = <!-- Jian'ou Romanized 3 of Northern Min -->  
| lmz3       = <!-- Shanghainese long-short romanization 3 -->
| ouji3       = <!-- Wenzhounese romanization 3 -->
| suz3       = <!-- Suzhounese romanization 3 -->
| teo3       = <!-- Teochew3 -->
| oc-bs3      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction3) -->
| oc-zz3      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction3) -->
<!-- Third alternative name -->
| altname4     = <!-- Third alternative name -->
| c4        = <!-- Chinese4 -->
| t4        = <!-- Traditional4 -->
| s4        = <!-- Simplified4 -->
| l4        = <!-- Literal Meaning4 -->
| tp4        = <!-- Tongyong pinyin4 -->
| p4        = <!-- Mandarin Hanyu Pinyin4 -->
| w4        = <!-- Wade Giles4 -->
| mi4        = <!-- Mandarin IPA4 -->
| psp4       = <!-- Chinese Postal Map Romanisation spelling4 -->
| my4        = <!-- Mandarin Yale4 -->
| gr4        = <!-- Gwoyeu Romatzyh4 -->
| mps4       = <!-- Mandarin Phonetic Symbols 4 -->
| bpmf4       = <!-- Bopomofo4 -->
| xej4       = <!-- Xiao'erjing4 -->
| zh-dungan4    = <!-- Mandarin Cyrillic4 -->
| sic4       = <!-- Sichuanese Mandarin4 -->
| y4        = <!-- Cantonese Yale 4-->
| j4        = <!-- Cantonese Jyutping 4-->
| sl4        = <!-- Sidney Lau Cantonese Romanisation 4-->
| gd4        = <!-- Guangdong / Canton Romanization 4-->
| ci4        = <!-- Cantonese IPA4 -->
| toi4       = <!-- Taishanese4 -->
| gan4       = <!-- Gan romanization4 -->
| wuu4       = <!-- Wu romanization4 -->
| hsn4       = <!-- Xiang romanization4 -->
| h4        = <!-- Hakka4 -->
| phfs4       = <!-- Pha̍k-fa-sṳ4 -->
| poj4       = <!-- Taiwanese POJ 4 -->
| buc4       = <!-- Eastern Min BUC 4 -->
| hhbuc4      = <!-- Pu-Xian Min 4 BUC -->
| mblmc4      = <!-- Jian'ou Romanized 4 of Northern Min -->  
| lmz4       = <!-- Shanghainese long-short romanization 4 -->
| ouji4       = <!-- Wenzhounese romanization 4 -->
| suz4       = <!-- Suzhounese romanization 4 -->
| teo4       = <!-- Teochew4 -->
| oc-bs4      = <!-- Old Chinese (Baxter-Sagart reconstruction4) -->
| oc-zz4      = <!-- Old Chinese (Zhengzhang Shangfang reconstruction4) -->
| hangul      = <!-- Korean Hangul -->
| hanja       = <!-- Korean Hanja -->
| rr        = <!-- Revised Romanization of Korean -->
| mr        = <!-- McCune-Reischauer Romanization of Korean -->
| northkorea    = <!-- yes (Hangul becomes Chosŏn'gŭl; Hanja becomes Hancha; in Korean name group) -->
| lk        = <!-- Literal meaning in Korean -->
| cnhangul     = <!-- Chinese Korean Hangul -->
| cnhanja      = <!-- Chinese Korean Hanja -->
| cnrr       = <!-- Revised Romanization of Chinese Korean -->
| cnmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of Chinese Korean -->
| cnlk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| nkhangul     = <!-- North Korean Hangul -->
| nkhanja      = <!-- North Korean Hanja -->
| nkmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of North Korean -->
| nkrr       = <!-- Revised Romanization of North Korean -->
| nklk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| skhangul     = <!-- South Korean Hangul -->
| skhanja      = <!-- South Korean Hanja -->
| skrr       = <!-- Revised Romanization of South Korean -->
| skmr       = <!-- McCune-Reischauer Romanization of South Korean -->
| sklk       = <!-- Literal meaning in Korean -->
| kanji       = <!-- Japanese Kanji -->
| kyujitai     = <!-- Japanese Kanji in Kyujitai -->
| shinjitai     = <!-- Japanese Kanji in Shinjitai -->
| kana       = <!-- Japanese Kana -->
| hiragana     = <!-- Japanese Hiragana -->
| katakana     = <!-- Japanese Katakana -->
| romaji      = <!-- Romaji (Preferably use Revised Hepburn, except at exceptions per WP:MOS-JA) -->
| revhep      = <!-- Revised Hepburn romanization of Japanese -->
| tradhep      = <!-- Traditional Hepburn romanization of Japanese -->
| kunrei      = <!-- Kunrei-shiki romanization of Japanese -->
| nihon       = <!-- Nihon-shiki romanization of Japanese -->
| tgl        = <!-- Filipino Tagalog -->
| ben        = <!-- Bengali language -->
| asm        = <!-- Assamese language -->
| nep        = <!-- Nepali language -->
| pra        = <!-- Prakrit language -->
| hin        = <!-- Hindi language -->
| san        = <!-- Sanskrit language -->
| pli        = <!-- Pali language -->
| ind        = <!-- Indonesian language -->
| lao        = <!-- Lao language -->
| li        = <!-- Lao IPA -->
| khm        = <!-- Khmer language -->
| ki        = <!-- Khmer IPA -->
| msa        = <!-- Malay language -->
| mnc        = <!-- Manchu language in vertical Manchu script -->
| mnc_rom      = <!-- Manchu language in horizontal romanizations -->
| mnc_a       = <!-- Manchu language in horizontal Abkai transliteration -->
| mnc_v       = <!-- Manchu language in horizontal Möllendorff transliteration -->
| mon        = <!-- Mongolian language in Cyrillic alphabet -->
| mong       = <!-- Mongolian language in Mongolian script -->
| monr       = <!-- SASM/GNC romanization of Mongolian -->
| rus        = <!-- Russian language in Cyrillic alphabet -->
| rusr       = <!-- Russian language in Latin alphabet -->
| tam        = <!-- Tamil language -->
| tha        = <!-- Thai language -->
| tha_northern   = <!-- Northern Thai language -->
| rtgs       = <!-- Royal Thai General System of Transcription -->
| tib        = <!-- Tibetan language -->
| wylie       = <!-- Wylie transliteration of Tibetan -->
| thdl       = <!-- THDL Simplified Phonetic Transcription of Tibetan -->
| zwpy       = <!-- Zangwen Pinyin (PRC's official Tibetan transliteration) -->
| lhasa       = <!-- Lhasa dialect of Tibetan in IPA -->
| uig        = <!-- Uyghur language (Arabic script) -->
| lu        = <!-- Literal meaning in Uyghur -->
| uly        = <!-- Uyghur Latin script (Uyghur Latin Yëziqi) -->
| uyy        = <!-- Uyghur New script (Yengi Yeziⱪ) -->
| sgs        = <!-- PRC's official Uyghur transliteration -->
| usy        = <!-- Uyghur Cyrillic alphabet (Uyghur Siril Yëziqi) -->
| uipa       = <!-- Uyghur in IPA -->
| vie        = <!-- Vietnamese language (generic) -->
| qn        = <!-- Vietnamese in Quoc Ngu script -->
| chuhan      = <!-- Chu Han (Chinese characters used in Vietnam) -->
| chunom      = <!-- Vietnamese Chu Nom -->
| lqn        = <!-- Literal meaning in Vietnamese -->
| zha        = <!-- Zhuang languages -->
| zha57       = <!-- Zhuang 1957 orthography -->
| sd        = <!-- Zhuang Sawndip -->
| dungan      = <!-- Dungan language -->
| dungan-xej    = <!-- Dungan Xiao'erjing -->
| dungan-han    = <!-- Dungan Hanzi -->
| dungan-latin   = <!-- Dungan Romanization -->
| my        = <!-- Burmese language -->
| bi        = <!-- Burmese IPA -->
| phagspa      = <!-- 'Phags-pa script -->
| phagspa-latin   = <!-- Romanization of 'Phags-pa name -->
| tet        = <!--Tetum language -->
| por        = <!-- Portuguese language -->
| lang1_content   = <!-- Contents of lang1 -->
| lang1       = <!-- Additional language1 -->
| lang2_content   = <!-- Contents of lang2 -->
| lang2       = <!-- Additional language2 -->
| lang2_content   = <!-- Contents of lang2 -->
| lang3       = <!-- Additional language3 -->
| lang3_content   = <!-- Contents of lang3 (you can go in order until lang11) -->
<!-- ... -->
| lang11      = <!-- Additional language11 -->
| lang11_content  = <!-- Contents of lang11 -->
}}
Infobox Chinese
Mediawiki-logo.png
In this sample, the template is using showflag=py with order=st. Simplified Chinese is shown first in order. Pinyin and Yale are displayed outside of the alphabetized hide area.
อักษรจีนตัวย่อSimplified text
อักษรจีนตัวเต็มTraditional text
พินอินpinyin
ภาษากวางตุ้งมาตรฐานแบบเยลyale
ความหมายตามตัวอักษรLiteral text

Optional flags

 • child=yes: to use this template inside another infobox. If this flag is set, the title parameter should be omitted.
 • order=st: By default Traditional Chinese comes first on display. If this flag is called, Simplified Chinese will be displayed first. This is for articles having to do with PRC, Singapore, Malaysia, or Simplified Chinese. Articles that are not strictly regarding the given examples (such as ROC) or can apply to both Traditional Chinese and Simplified Chinese are strongly suggested to not use this.
 • hide=no: By default all romanizations and transcriptions are hidden. If this flag is called, all the transcriptions will be shown.

Optional showflag[แก้]

By default no romanization will show outside of the hide area. You can call this flag when using the template to have certain romanizations appear permanently in favor of certain regions.

Mandarin
 • showflag=p: this will show pinyin outside of the hide area.
 • showflag=bpmf: this will show Bopomofo outside of the hide area.
 • showflag=xej: this will show Xiao'erjing outside of the hide area.
 • showflag=xejp: this will show Xiao'erjing, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=wp: this will show Wade–Giles, then pinyin outside of the hide area.
Hakka
 • showflag=h: this will show Hakka outside of the hide area.
Min
 • showflag=poj: this will show Hokkien poj outside of the hide area.
 • showflag=teo: this will show Teochew Peng'im outside of the hide area.
 • showflag=buc: this will show Fuzhou buc outside of the hide area.
 • showflag=lizu: this will show Leizhou Min outside of the hide area.
 • showflag=hain: this will show Hainanese Romanised outside of the hide area.
Yue
 • showflag=y: this will show Yale outside of the hide area.
 • showflag=yj: this will show Yale, then Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=jy: this will show Jyutping, then Yale outside of the hide area.
 • showflag=j: this will show Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=py: this will show pinyin, then Yale outside of the hide area.
 • showflag=pj: this will show pinyin, then Jyutping outside of the hide area.
 • showflag=jyp: this will show Jyutping, Yale, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=jp: this will show Jyutping, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=gdp: this will show Guangdong Romanization, then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=toip: this will show Taishanese, then pinyin outside of the hide area.
Wu
 • showflag=wuu: this will show Wu outside of the hide area.
 • showflag=pwuu: this will show pinyin, then Wu outside of the hide area.
 • showflag=lmz: this will show Shanghainese outside of the hide area.
Xiang
 • showflag=hsn: this will show Xiang outside of the hide area.
 • showflag=phsn: this will show pinyin, then Xiang outside of the hide area.
Gan
 • showflag=gan: this will show Gan outside of the hide area.
Sichuanese Mandarin
 • showflag=psic: this will show pinyin then Sichuanese pinyin outside of the hide area.

Usage inside other infoboxes[แก้]

Alternatively, subtemplates for each language can be used inside other templates. In each subtemplate, |header=hide can be used to hide the header reading "Language name".

{{Infobox
...
| data =
{{Infobox Chinese/Korean
| hangul      = <!--Korean Hangul -->
| hanja       = <!--Korean Hanja -->
| rr        = <!--Revised Romanization of Korean -->
| mr        = <!--McCune-Reischauer Romanization of Korean -->
| northkorea    = <!--yes (Hangul becomes Chosŏn'gŭl; Hanja becomes Hancha; in Korean name group) -->
| lk        = <!--Literal meaning in Korean -->
}}
{{Infobox Chinese/Japanese
| kanji       = <!--Japanese Kanji -->
| kyujitai     = <!--Japanese Kanji in Kyujitai -->
| shinjitai     = <!--Japanese Kanji in Shinjitai -->
| kana       = <!--Japanese Kana -->
| hiragana     = <!--Japanese Hiragana -->
| katakana     = <!--Japanese Katakana -->
| romaji      = <!--Romaji  (Preferably use Revised Hepburn, except at exceptions per WP:MOS-JA)-->
| revhep      = <!--Revised Hepburn romanization of Japanese -->
| tradhep      = <!--Traditional Hepburn romanization of Japanese -->
| kunrei      = <!--Kunrei-shiki romanization of Japanese -->
| nihon       = <!--Nihon-shiki romanization of Japanese -->
}}
{{Infobox Chinese/Russian
| rus        = <!--Russian language in Cyrillic alphabet -->
| rusr       = <!--Russian language in Latin alphabet -->
}}
...
}}

which gives the following result:

Infobox
Korean name
ฮันกึล
{{{hangul}}}
ฮันจา
{{{hanja}}}
ความหมายตามตัวอักษร{{{lk}}}
Japanese name
คันจิ{{{kanji}}}
ชินจิไต{{{shinjitai}}}
คีวจิไต{{{kyujitai}}}
คานะ{{{kana}}}
ฮิรางานะ{{{hiragana}}}
คาตากานะ{{{katakana}}}
Russian name
ภาษารัสเซีย{{{cyrillic}}}
อักษรโรมัน{{{romanization}}}

Using the collapse parameter[แก้]

Infobox Chinese
Mediawiki-logo.png
Put caption here
Mediawiki-logo.png
Put caption here
ชื่อภาษาจีน
ภาษาจีนc
อักษรจีนตัวเต็มt
อักษรจีนตัวย่อs
ไปรษณีย์psp
ความหมายตามตัวอักษรl
altname
ภาษาจีนc2
อักษรจีนตัวเต็มt2
อักษรจีนตัวย่อs2
ไปรษณีย์psp2
ความหมายตามตัวอักษรl2
ชื่อภาษาพม่า
ภาษาพม่าmy
ชื่อภาษาทิเบต
อักษรทิเบต tib
ชื่อภาษาดุงกาน
ภาษาดุงกานdungan
อักษรเสี่ยวเอ้อร์dungan-xej
อักษรโรมันdungan-latin
อักษรจีนdungan-han
ชื่อภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนามvie
จื๋อโกว๊กหงือqn
จื๋อโนมchunom
ชื่อภาษาไทย
อักษรไทยtha
อักษรโรมันrtgs
ชื่อภาษาจ้วง
ภาษาจ้วงzha
ชื่อภาษาเกาหลี
ฮันกึล
hangul
ฮันจา
hanja
ความหมายตามตัวอักษรlk
ชื่อภาษามองโกเลีย
อักษรซิริลลิกมองโกเลียmon
อักษรมองโกเลีย mong
ชื่อภาษาญี่ปุ่น
คันจิkanji
ชินจิไตshinjitai
คีวจิไตkyujitai
คานะkana
ฮิรางานะhiragana
คาตากานะkatakana
ชื่อมลายู
มลายูmsa
ชื่ออินโดนีเซีย
อินโดนีเซียind
ชื่อภาษาฟิลิปีโน
ตากาล็อกtgl
ชื่อภาษาอุยกูร์
ภาษาอุยกูร์
uig
ชื่อภาษาแมนจู
อักษรแมนจู mnc
ชื่อทมิฬ
ทมิฬtam
ชื่อฮินดี
ฮินดีhin
ชื่อโปรตุเกส
โปรตุเกสpor
ชื่อภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซียrus
อักษรโรมันrusr
ชื่อลาว
ลาวlao
ชื่อเขมร
เขมรkhm
ชื่อเตตุม
เตตุมtet
ชื่อlang2
lang2lang2_content
ชื่อlang3
lang3lang3_content

The collapse parameter allows abbreviated, expandable versions of this template. At right is the same template as above, with collapse set to yes.

 • collapse=yes (collapsable template, initially in collapsed state)
 • collapse=no (collapsable template, initially in expanded state)
 • if the parameter is omitted, the standard (non-collapsable) version is used.

Subtemplates used by Infobox Chinese[แก้]

Related templates[แก้]


TemplateData[แก้]