แม่แบบ:Chinese

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Infobox Chinese)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Chinese
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


Chinese
image 1 tooltip
Put caption here
image 2 tooltip
Put caption here
ชื่อจีน
จีน c
จีนตัวเต็ม t
จีนตัวย่อ s
ความหมายตามตัวอักษร l
altname
จีน c2
จีนตัวเต็ม t2
จีนตัวย่อ s2
ความหมายตามตัวอักษร l2
Filipino name
Tagalog tgl
ชื่อฮินดี
ฮีนดี hin
Indonesian name
Indonesian ind
ชื่อญี่ปุ่น
คันจิ kanji
คะนะ kana
ฮิระงะนะ hiragana
คีวจิไต kyujitai
ชินจิไต shinjitai
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล hangul
ฮันจา hanja
ความหมายตามตัวอักษร lk
ชื่อมาเลย์
มาเลย์ msa
ชื่อแมนจู
แมนจู mnc
ชื่อมองโกเลีย
มองโกเลีย mon
ชื่อโปรตุเกส
โปรตุเกส por
ชื่อรัสเซีย
รัสเซีย rus
โรมัน rusr
ชื่อทมิฬ
ทมิฬ tam
ชื่อไทย
ไทย tha
RTGS rtgs
ชื่อทิเบต
ทิเบต tib
Uyghur name
Uyghur ui
ชื่อเวียดนาม
เวียดนาม vie
โกว๊กหงือ qn
จื๋อโนม chunom
จื๋อฮ้าน {{{chuhan}}}
Zhuang name
Zhuang zha
Dunganese name
Dungan dungan
Xiao'erjing dungan-xej
Romanization dungan-latin
ฮั่น dungan-han
ชื่อlang2
lang2 lang2_content
lang3 name
lang3 lang3_content

Usage[แก้]

Use this template to show a Chinese name, word, term or phrase in various renderings.

{{Chinese
|title=Box title    (Default is the article title)
|float=left|right|none (Default float position is right)
|collapse=yes|no 
|pic=pic
|piccap=piccap
|picsize=200px		(Default is 260px)
|pictooltip=image 1 tooltip
|pic2=addition pic
|piccap2=additional pic caption
|picsize2=200px		(Default is 260px)
|pic2tooltip=image 2 tooltip
|c=Chinese		(Use when traditional = simplified)
|t=Traditional
|s=Simplified
|l=Literal Meaning
|tp=Tongyong pinyin
|p=Mandarin Hanyu Pinyin
|w=Wade Giles
|psp=Chinese postal map
|my=Mandarin Yale
|gr=Gwoyeu Romatzyh
|bpmf=Bopomofo
|mps=Mandarin Phonetic Symbols 2
|xej=Xiao'erjing
|zh-dungan=Mandarin Cyrillic
|j=Cantonese Jyutping
|y=Cantonese Yale
|i=IPA
|toi=Taishanese
|gan=Gan romanization
|wuu=Wu romanization
|hsn=Xiang romanization
|h=Hakka
|poj=Taiwanese POJ
|buc=Min Dong BUC
|lmz=Latin Phonetic Shanghainese
|teo=Teochew
|altname=Alternate name
|c2=Chinese2		
|t2=Traditional2
|s2=Simplified2
|l2=Literal Meaning2
|tp2=Tongyong pinyin2
|p2=Mandarin Hanyu Pinyin2
|w2=Wade Giles2
|psp2=Chinese postal map2
|my2=Mandarin Yale2
|gr2=Gwoyeu Romatzyh2
|mps2=Mandarin Phonetic Symbols 2/2
|bpmf2=Bopomofo2
|xej2=Xiao'erjing2
|zh-dungan2=Mandarin Cyrillic2
|j2=Cantonese Jyutping2
|i2=IPA2
|toi2=Taishanese2
|gan2=Gan romanization
|wuu2=Wu romanization
|hsn2=Xiang romanization
|y2=Cantonese Yale2
|h2=Hakka2
|poj2=Taiwanese POJ 2
|buc2=Min Dong BUC 2
|lmz2=Latin Phonetic Shanghainese2
|teo2=Teochew2
|hangul=Korean Hangul
|hanja=Korean Hanja
|rr=Revised Romanization of Korean
|mr=McCune-Reischauer Romanization of Korean
|northkorea=yes        (hangul becomes Chosŏn'gŭl)
|lk=Literal meaning in Korean
|kanji=Japanese Kanji
|kyujitai=Japanese Kanji in Kyujitai
|shinjitai=Japanese Kanji in Shinjitai
|kana=Japanese Kana
|hiragana=Japanese Hiragana
|romaji=Romaji
|revhep=Revised Hepburn romanization of Japanese
|tradhep=Traditional Hepburn romanization of Japanese
|kunrei=Kunrei-shiki romanization of Japanese
|nihon=Nihon-shiki romanization of Japanese
|tgl=Filipino Tagalog
|hin=Hindi language
|ind=Indonesian language
|msa=Malay language
|mnc=Manchu language
|mon=Mongolian language
|por=Portugese language
|rus=Russian language in Cyrillic alphabet
|rusr=Russian language in Latin alphabet
|tam=Tamil language
|tha=Thai language
|rtgs=Royal Thai General System of Transcription
|tib=Tibetan language
|wylie=Wylie transliteration of Tibetan
|thdl=THDL Simplified Phonetic Transcription of Tibetan
|zwpy=Zangwen Pinyin (PRC's official Tibetan translieration)
|lhasa=Lhasa dialect of Tibetan in IPA
|uig=Uyghur language
|vie=Vietnamese language (generic)
|qn=Vietnamese in Quoc Ngu script
|chunom=Vietnamese Chu Nom
|hantu=Vietnamese Han Tu
|zha=Zhung language
|dungan=Dungan language
|dungan-xej=Dungan Xiao'erjing
|dungan-han=Dungan Hanzi
|dungan-latin=Dungan Romanization
|bur=Burmese language
|Burmese_language_content=Contents of bur
|lang2=Additional language2
|lang2_content=Contents of lang2
|lang3=Additional language3 
|lang3_content=Contents of lang3 (you can go in order until lang11)
...
|lang11=Additional language11
|lang11_content=Contents of lang11
}}
Chinese
Mediawiki-logo.png
In this sample, the template is using showflag=jp with order=st. Simplified Chinese is shown first in order. Jyutping and pinyin is displayed outside of the alphabetized hide area.
จีนตัวย่อ Simplified text
จีนตัวเต็ม Traditional text
กวางตุ้ง ยวึดปิง jyutping
พินอิน pinyin
ความหมายตามตัวอักษร Literal text

Optional Flags

 • order=st - By default Traditional Chinese comes first on display. If this flag is called, Simplified Chinese will be displayed first. This is for articles having to do with PRC or Simplified Chinese.
 • hide=no - By default all romanizations and transliterations are hidden. If this flag is called, all the transliteration will be shown.

Optional Showflag[แก้]

By default no romanization will show outside of the hide area. You can call this flag when using the template to have certain romanizations appear permanently in favor of certain regions.

 • showflag=j - this will show jyutping outside of the hide area.
 • showflag=h - this will show hakka outside of the hide area.
 • showflag=p - this will show pinyin outside of the hide area.
 • showflag=poj - this will show Taiwanese poj outside of the hide area.
 • showflag=pj - this will show pinyin then jyutping outside of the hide area.
 • showflag=jp - this will show jyutping then pinyin outside of the hide area.
 • showflag=wu - this will show Wu outside of the hide area.
 • showflag=hsn - this will show Xiang outside of the hide area.
 • showflag=gan - this will show Gan outside of the hide area.
 • showflag=bpmf - this will show Bopomofo outside of the hide area
 • showflag=xej - this will show Xiao'erjing outside of the hide area

Using the collapse parameter[แก้]

The collapse parameter allows abbreviated, expandable versions of this template. At right is the same template as above, with collapse set to yes.

 • collapse=yes (collapsable template, initially in collapsed state)
 • collapse=no (collapsable template, initially in expanded state state)
 • if the parameter is omitted, the standard (non-collapsable) version is used.

Related templates[แก้]