แม่แบบ:IPAc-pl

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้เพื่อแสดงสัญลักษณ์สัทศาสตร์หรือสรศาสตร์ (โดยใช้ระบบสัทอักษรสากล) ของคำหรือเสียงภาษาโปแลนด์ โดยใช้การสะกดตามธรรมชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงการออกเสียงที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ถูกลิงก์ไปยัง Wikipedia:IPA for Polish [en] นอกจากนี้ยังสามารถระบุไฟล์เสียงได้อีกด้วย

การใช้งาน[แก้]

โดยปรกติจำนวนของตัวแปรเสริมถูกจำกัดไว้ที่ 33 ตัว

การใช้งานปรกติ:

เมื่อมีไฟล์เสียง:

ในการเปลี่ยนอักขระคั่น (เช่น ถ้าแม่แบบหลายรายการจำเป็นต้องถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเนื่องจากขีดจำกัดของจำนวนตัวแปรเสริม):

ค่าพิเศษทั้งหมดสำหรับตัวแปรเสริมแรก (การเปลี่ยนอักขระคั่น และ/หรือ การระบุตัวแปรเสริมถัดไปเป็นไฟล์เสียง) มีดังนี้:

  • -- [- -] // /- -/ AUD -]AUD //AUD -/AUD

ตัวแปรเสริมต่อไปนี้แสดงถึงเสียงปรกติในภาษาโปแลนด์:

  • a ą b c ć cz d dz dź e ę f g h (หรือ ch) i j k l ł m n ń o p r s ś sz t u (หรือ ó) w y z ź ż (หรือ rz)

ตัวแปรเสริมต่อไปนี้มีความหมายพิเศษ:

  • - (ยัติภังค์) สำหรับช่องว่างระหว่างคำ
  • ' (อะพอสทรอฟี) สำหรับเครื่องหมายเน้นหลัก (วางไว้หน้าพยางค์ที่เน้นเสียง)
  • , (จุลภาค) สำหรับเครื่องหมายเน้นรอง
  • J สำหรับตัวยก j (ใช้หลังอักษร k และ g)
  • I สำหรับ i ที่ไม่ใช่พยางค์ (ปรกติสะกดด้วย j เช่นในคำว่า gaj)
  • U สำหรับ u ที่ไม่ใช่พยางค์ (ปรกติสะกดด้วย ł เช่นในคำว่า miał)
  • N สำหรับการออกเสียงเหมือน ng ในภาษาอังกฤษ (เช่นในคำว่า bank)
  • e1 สำหรับการออกเสียง e ที่ปิดมากขึ้น (เช่นเมื่ออยู่ติดกับพยัญชนะเสียงเบา, อย่างในคำว่า Maciej)

ค่าอื่น ๆ ที่ใช้เป็นตัวแปรเสริมจะถูกแสดงโดยไม่มีการแปลง (ระบบการแปลงถูกเข้ารหัสใน แม่แบบ:c-pl)

ดูเพิ่ม[แก้]