แม่แบบ:เส้นเวลาธรรมชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

{{Graphical timeline

| 
| help=off
| link-to=Nature timeline
| scale-increment=1.0
| plot-colour=#878772
| from=-13.8
| to=0
| title=เส้นเวลาธรรมชาติ
| bar11-from=-13.8
| bar11-to=-13.6
| bar11-text= ความโน้มถ่วง 
| bar11-colour=
| bar11-left=0
| bar11-nudge-right=0.6
| bar11-nudge-down=-0.2
| bar10-from=-13.48
| bar10-to=-13.40
| bar10-text=
| bar10-colour=white
| bar10-left=0
| bar10-nudge-right=0.6
| bar10-nudge-down=0
| bar1-from=-13.8
| bar1-to=-13.6
| bar1-text= การขยายตัวของอวกาศ 
| bar1-colour=#5c5c4e
| bar1-left=0
| bar1-nudge-right=0.4
| bar1-nudge-down=-7.2
| bar2-from=-13.8
| bar2-to=-13.42 
| bar2-text=[[รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล|รังสีไมโครเวฟ]
| bar2-colour=orange
| bar2-left=0
| bar2-nudge-right=0.5
| bar2-nudge-down=-1.1
| bar3-from=-8.800
| bar3-to=-4.54
| bar3-left=0
| bar3-colour=#9f9f8e
| bar3-text= ความเร่งตัว 
| bar3-nudge-left=-0.5
| bar3-nudge-down=-1.7
| bar12-from=-8.7
| bar12-to=-8.6
| bar12-text= พลังงานมืด
| bar12-colour=
| bar12-left=0
| bar12-nudge-right=0.6
| bar12-nudge-down=-0.25
| bar13-from=-8.4
| bar13-to=-8.3
| bar13-text= ที่เปรียว
| bar13-colour=
| bar13-left=0
| bar13-nudge-right=0.6
| bar13-nudge-down=-0.25
| bar4-from=-4.54
| bar4-to=-4.4
| bar4-text=ระบบสุริยะ 
| bar4-colour=#e5cc7f
| bar4-left=0
| bar4-nudge-right=0.6
| bar4-nudge-down=0.6
| bar5-from=-4.400
| bar5-text=น้ำ
| bar5-colour=#99ccff
| bar5-left=0.01
| bar5-nudge-right=0.6
| bar5-nudge-down=5.25
| bar6-from=-4.100
| bar6-text=สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
| bar6-colour=#b3d9ff
| bar6-left=0.01 
| bar6-nudge-right=0.5
| bar6-nudge-down=4.6
| bar7-from=-3.500
| bar7-text=การสังเคราะห์ด้วยแสง
| bar7-colour=#99ffff
| bar7-left=0.07
| bar7-nudge-right=0.2
| bar7-nudge-down=3.2
| bar8-from=-2.500
| bar8-text=สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
| bar8-colour=#b3ffdb
| bar8-left=0.14
| bar8-nudge-right=0.0
| bar8-nudge-down=0.0
| bar9-from=-0.4438
| bar9-to=0
| bar9-text=สิ่งมีชีวิตบนบก
| bar9-colour=#cc9900
| bar9-left=0.20
| bar9-nudge-down=0.0
| note1-at=-13.800

| note1=

การระเบิดของบิกแบง (-13.8)
| note2-at=-13.4

| note2=

ดาราจักรยุคแรก
| note3-at=-13.0

| note3=

ควอซาร์
| note3-nudge-down=0.0
| note4-at=-11.3

| note4=

โอเมกาคนครึ่งม้า
| note5-at=-10.0

| note5=

ดาราจักรแอนดรอเมดาก่อตัว
| note6-at=-8.8

| note6=

ทางช้างเผือก
| note7-at=-6.8

| note7=

NGC 188
| note8-at=-6.0
| note8= 
| note9-at=-5.5

| note9=

อัลฟาคนครึ่งม้า
| note10-at=-4.54 

| note10=

โลก
(-4.54)
| note11-at=-4.400 
| note11=
| note12-at=-4.100

| note12=

[[กำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต|สิ่งมีชีวิต]
| note13-at=-3.500

| note13=

ประวัติออกซิเจน
| note14-at=-2.500

| note14=

แก๊สออกซิเจน O2
| note15-at=-1.200 

| note15=

การสืบพันธุ์/div>
| note16-at=-0.541
| note16=
| note17-at=-0
| note17= | note18=
ชี
วิ

| note18-at=-1.0
| note18-nudge-left=13
| note18-nudge-up=-2.0
| note18-remove-arrow=yes
| note19=

ยุ


ริ่

ต้
บิ| note19-at=-5.25
| note19-nudge-left=13
| note19-nudge-up=-4.925
| note19-remove-arrow=yes
| caption=มาตราส่วน: พันล้านปี
ดูเพิ่มที่ {{เส้นเวลามนุษย์}} และ {{เส้นเวลาสิ่งมีชีวิต}}

}}