แม่แบบ:อายัน-วิษุวัต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันที่และเวลาของการเกิดอายันและวิษุวัตตามเวลาสากลเชิงพิกัด[1]
ปี
พ.ศ.
วิษุวัต
มี.ค.
อายัน
มิ.ย.
วิษุวัต
ก.ย.
อายัน
ธ.ค.
วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
2545 20 19:16 21 13:24 23 04:55 22 01:14
2546 21 01:00 21 19:10 23 10:47 22 07:04
2547 20 06:49 21 00:57 22 16:30 21 12:42
2548 20 12:33 21 06:46 22 22:23 21 18:35
2549 20 18:26 21 12:26 23 04:03 22 00:22
2550 21 00:07 21 18:06 23 09:51 22 06:08
2551 20 05:48 20 23:59 22 15:44 21 12:04
2552 20 11:44 21 05:45 22 21:18 21 17:47
2553 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38
2554 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30
2555 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:11
2556 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11
2557 20 16:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03
  1. United States Naval Observatory (28 January 2007). "Earth's Seasons: Equinoxes, Solstices, Perihelion, and Aphelion, 2000-2020".