แม่แบบ:ทางแยก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ทางแยก คือแม่แบบที่สร้างตารางรายชื่อทางแยกของทางหลวงและถนนประเภทอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยใช้แม่แบบ {{ทางแยก}} วางในส่วนของหัวข้อ "รายชื่อทางแยก" โดยได้แสดงตัวอย่างการใช้งานที่ด้านล่าง คุณสามารถกด "แก้ไข" แล้ว "คัดลอก" โค้ดดังกล่าวแล้ว "วาง" เพื่อเป็นต้นแบบในการเขียนได้

โค้ด[แก้]

ด้านล่างนี้เป็นโค้ดที่จะต้องเขียน โดยกรอกข้อมูลหลังเครื่องหมายเท่ากับ

{{ทางแยก/เริ่ม
| ประเภท =
| หมายเลข =
| ทิศทาง =
}}
{{ทางแยก/ส่วน
| ประเภท =
| หมายเลข =
| ทิศทาง =
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด =
| pspan =
| กม. =
| ชื่อ =
| ขนาด =
| ต่อ =
| ซ้าย =
| ขวา =
}}
{{ทางแยก/สะพาน
| ชื่อ =
| ข้าม =
}}
{{ทางแยก/อุโมงค์
| ชื่อ =
| ลอด =
}}
{{ทางแยก/จบ}}

รายละเอียด[แก้]

แม่แบบนี้ประกอบไปด้วย ทางแยก, ทางแยก/เริ่ม, ทางแยก/ส่วน, ทางแยก/สะพาน และทางแยก/จบ โดยวางแม่แบบ ทางแยก/เริ่ม ไว้บนสุด และวางแม่แบบ ทางแยก/จบ ไว้ล่างสุด ส่วนข้อมูลทางแยกต่าง ๆ ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

ทางแยก/เริ่ม และ ทางแยก/ส่วน[แก้]

 • ประเภท : ประเภทของถนนนั้น ๆ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ ทางพิเศษ และถนน
  • หากเป็นทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงพิเศษ ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
   • หมายเลข : หมายเลขทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงพิเศษ หากเป็นทางพิเศษที่ไม่มีหมายเลขให้เว้นว่างไว้
  • หากเป็นทางพิเศษ ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
   • ชื่อ : ชื่อของทางพิเศษ เช่น ทางพิเศษอุดรรัถยา
  • หากเป็นถนนที่นอกเหนือจากทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษ หรือทางพิเศษ ให้กรอกข้อมูลในช่องประเภทเป็น "ถนน" โดยให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้
   • ชื่อ : ชื่อถนน เช่น ถนนรัชดาภิเษก
   • ป้าย : หากถนนนั้นมีป้ายให้ใส่ไฟล์รูปภาพป้ายของถนนนั้น
 • ทิศทาง : เริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด

ทางแยก[แก้]

 • จังหวัด : จังหวัดที่ทางแยกนั้นตั้งอยู่
 • pspan : การผสานแถวของคอลัมน์จังหวัด ถ้าแถวก่อนหน้าทำการ pspan ไปแล้ว ให้ละส่วนนี้ไว้
 • กม. : ระยะทางจากจุดเริ่มต้นของถนนที่มีทางแยกนั้นตั้งอยู่ ให้ใส่เป็นทศนิยม เช่น 15.000 หรือเครื่องหมายบวก 15+000 ก็ได้
 • ชื่อ : ชื่อทางแยกนั้น หากไม่มีให้ละไว้
 • ขนาด : ถ้าทางแยกต้องการตารางตั้งแต่ 2 แถวขึ้นไปให้กรอกในส่วนนี้ ทางแยกที่อยู่ในแถวถัดไปจะเป็นแยกต่อ
 • ต่อ : ให้ใส่ yes เพื่อแสดงว่าเป็นแยกต่อ ถ้าใส่ yes ไม่ต้องกรอกในส่วนของ กม. และ ชื่อ
 • ซ้าย : รายละเอียดเส้นทางฝั่งซ้ายของถนน ให้กรอกข้อมูลตามลำดับดังนี้ ได้แก่ ป้าย ชื่อหรือหมายเลข จุดหมายปลายทาง ตัวอย่างการใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ไป จังหวัดอ่างทอง
 • ขวา : รายละเอียดเส้นทางฝั่งขวาของถนน ให้กรอกข้อมูลเช่นเดียวกับส่วนของ "ซ้าย"

ทางแยก/สะพาน[แก้]

 • ชื่อ : ชื่อของสะพาน
 • ข้าม : สถานที่ที่สะพานนั้นข้าม

ทางแยก/อุโมงค์[แก้]

 • ชื่อ : ชื่อของอุโมงค์
 • ข้าม : สถานที่ที่อุโมงค์นั้นลอดใต้

ดูเพิ่ม[แก้]