แม่แบบ:ดพ7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขบวนรถ ต้นทาง ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ7 กรุงเทพอภิวัฒน์ 09.05 {{{1}}} เชียงใหม่ 19.30 ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อนปี 2555)
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า