แม่แบบ:ชุดสุริยุปราคา 2576-2579

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อุปราคานี้เป็นสมาชิกของชุดเทอม โดยอุปราคาในชุดเทอมของสุริยุปราคาจะวนซ้ำโดยประมาณทุก ๆ 177 วัน 4 ชั่วโมง (เทอม) ที่การสลับโหนดของวงโคจรดวงจันทร์[1]

ชุดอนุกรมสุริยุปราคา ระหว่าง พ.ศ. 2576–2579
โหนดขึ้น   โหนดลง
120 30 มีนาคม 2576

เต็มดวง
125 23 กันยายน 2576

บางส่วน
130 20 มีนาคม 2577

เต็มดวง
136 12 กันยายน 2577

วงแหวน
140 9 มีนาคม 2578

วงแหวน
145 2 กันยายน 2578

เต็มดวง
150 27 กุมภาพันธ์ 2579

บางส่วน
155 21 สิงหาคม 2579

บางส่วน
สุริยุปราคาบางส่วนวันที่ 23 กรกฎาคม 2579 เกิดขึ้นในชุดปีจันทรคติถัดไป
  1. van Gent, R.H. "Solar- and Lunar-Eclipse Predictions from Antiquity to the Present". A Catalogue of Eclipse Cycles. Utrecht University. สืบค้นเมื่อ 6 October 2018.