แม่แบบ:การตอบรับของวิดีโอเกม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
Things to remember
 1. This template is not required in video game articles.
 2. This template is meant to supplement a reception section, not replace it.
 3. Not every review score in existence is needed.
 4. The scores should not be repetitive.

One of the required elements for a video game article on Wikipedia is a reception section, which itself should include critical response to the game. One of the tools that has been developed to help with this is the template {{Video game reviews}}, which allows one to include both aggregate sites (Metacritic, etc.) and individual site scores for a game. This template should be used as a support for a good reception, but not as a replacement for it. That is, it is very easy to pile in every possible review score you can find into the box and write a couple of supporting sentences to go with it and call it good, but this is not the best approach.

Guidelines[แก้]

The following is some advice to help improve the use of the {{Video game reviews}} template and the reception section.

Consider if you even need to use {{Video game reviews}}
For some older games or games that never made it to Western countries, traditional reviews, or those that provide some type of score, may be few and far between. (For example, Space Invaders and Defender.) If you only have a couple such reviews that could be used to fill the table, consider foregoing the table and instead simply state these in the body of reception text.
Only add a score if you cite it with a reference.
For further information on video game sources, see Wikipedia:WikiProject Video games/Sources.
Limit aggregate scores to 2 digits of precision.
Aggregates like Game Rankings will tend to report their aggregate score to 3 or more significant figures (eg: 83.78% has 4 digits of precision), however, their core date - individual review scores - rarely have more than 2 digits of precision to start and the extra figures are generally extraneous. As such, these aggregates should be rounded to two digits of precision when we report here. 83.78% would be 84%, 83.48% would be 83%, for example.
Every single-site review source should be used within the reception section
Putting a site's score and reference without using that reference elsewhere is just purposely loading that table for no reason. This does not apply for the aggregate scores references.
Consider the game's scoring breakdown.
Once a game has enough reviews (15 or more), it is a good idea to review how the game review aggregate sites qualify these, and then to look at the breakdown of those scores. A game that has received a similar grade across all reviews likely needs only a few data points to support it; a set of scores like 7.8, 8, 8.2, 7.9, 8, and 7.9 does not offer much to the reader when they can simply look at an aggregate score that is 80%. On the other hand, a game that had a wide variance may need more, particularly at the top and bottom levels - after all, you are going to want to use these extreme points to pull good and bad points about the game into the reception section.
A good rule of thumb is to consider what grades fall out of a +/− 5 or 10 point range from the aggregate average (e.g. for a game that scored 75 on average, one would look for scores above 80 and below 70 as outliers) If there are only a few, then the game has received relatively equal acclaim and only a handful of sources are necessary, while if there are variances, these definitely should be focused on if they are generally accepted sources.
Also be aware of how those rankings break down. A game that has received a 90 from 15 sources (give or take a few points) and a 60 from a single, reliable source has a strong outlier that needs to be considered in the body of the article, and it is important to understand the reasoning of the low grade from the source and to see if that can be used to meet up with other minor complains that the other 15 sources stated. Note, however, this should only be for those gaming review sources that are reliable. If the outlier score is from a source that is not strongly reliable, caution should be taken before including it. However, do consider reading that review and identifying what their praise or complaints are , as this may lead to search terms to find other, more reliable reviews that reiterate them.
Stay with the "usual suspects"
Barring unique cases described above, the following is usually a good selection of reviews that will help to scope the table, provide references for an in-depth reception section, and yet prevent table bloat:
 • Metacritic − aggregate
 • GameRankings − aggregate with slightly different input feeds and method than MC.
 • IGN
 • GameSpot
 • 1UP.com
 • GameSpy
 • Eurogamer − Used for non-North American input
 • VideoGamer − Used for non-North American input and covers all gaming platforms
 • Game Informer − One of the few print magazines that cover all gaming
 • Edge − Used for non-North American input and one of the few print magazines that cover all gaming
 • One of the platform specific magazines: Nintendo Power,PlayStation: The Official Magazine, Official Xbox Magazine,PC World, or similar titles, appropriate to the platform for console-exclusives.
  • Occasionally, a game is released or re-released on several platforms, but the different versions received different receptions. (For example,Ōkami.) A platform specific magazine would be appropriate in this case.
 • For games that are first released in Japan, a Famitsu score is usually helpful.
  • The same is true for all games that depict or are first released in any country. Scores from reliable sources from that country are usually helpful.
Using these will give most tables 2 aggregates, and 5 to 6 scores. This is not meant to prevent adding more references to the reception section, but it will usually give the reader a good picture of any game's reception without additional work.
Never ignore traditional non-gaming sources
If your game gets reviews in the New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, or other major national newspaper, Wired, the BBC, or such other sources that normally have limited game coverage, these by all means are extremely valuable to include as they usually are written as reviews directed to the non- or casual gaming reader. They may not have scores (and thus not included in the table), but will likely have good, concise statements of why a game is good or bad, and other details.

Helpful[แก้]

Star system[แก้]

If a reviewer uses a star system instead of a numerical rating, you can use the {{rating}} template to create the stars. However, this is not required and regular numbers can be used. If the reviewer does not use a star system, please do not replace their number system with stars.

Examples:

Code Result
{{Rating|3|5}} 3/5 starsStar full.svgStar full.svgStar empty.svgStar empty.svg
{{Rating|3.5|5}} 3.5/5 starsStar full.svgStar full.svgStar half.svgStar empty.svg
{{Rating|3.5|10}} 3.5/10 starsStar full.svgStar full.svgStar half.svgStar empty.svgStar empty.svgStar empty.svgStar empty.svgStar empty.svgStar empty.svg

General[แก้]

Usage[แก้]

All of the following fields are optional:

title*
Can be used to provide a custom title for the table; otherwise, it will default to "Reception".
subtitle*
Used to add additional text before the collapsible section. This is necessary to add if want a longer title, as long titles via the "title" parameter will not center correctly.
state* [autocollapse, collapsed, expanded, off, plain]
 1. autocollapse  –  The table will start out collapsed if there are two or more tables on the same page that use other collapsible tables. Otherwise, the table will be expanded. For the technically minded, see MediaWiki:Common.js.
 2. collapsed  –  The table will be collapsed (hidden) by default. This is useful for very long tables.
 3. expanded  –  The table will be expanded (shown) by default. This is useful if autocollapse is not showing the table in a section that it wouldn't matter.
 4. off  –  The table will always be expanded with no [hide] link on the right, but no padding will be used to keep the title centered. This is for advanced use only; the "plain" option should suffice for most applications where the [show]/[hide] button needs to be hidden.
 5. plain  –  The table will always be expanded and the [hide] link on the right will not be displayed.
 6. If set to blank, the table will always start be set to expanded state.
align*
 1. right  –  Displays the table on the right. This is default.
 2. left  –  Displays the table on the left.
 3. inherit  –  Specifies that the value of the float property should be inherited from the parent element.
 4. none  –  The table is not aligned, and will be displayed just where it occurs in the text on the page.

Code[แก้]

Predefined Aggregator Fields
Aggregator Code Rating system
example
GameRankings GR 83.50%
Game Ratio GRO 83%
GameStats GMS 4/5
GameTab GTab 3/5 starsStar full.svgStar full.svgStar empty.svgStar empty.svg
Metacritic MC 83
Reviewer Code Rating system
example
1UP.com 1UP A+ to D−
Adventure Gamers AdvGamers
Allgame Allgame
Amstrad Action AAction
Amtix! Amtix
Computer and Video Games CVG 9.2 (0.0 to 10.0)
Crash CRASH
Destructoid Destruct
Dragon Dragon
Edge Edge 1 to 10
Electronic Gaming Monthly EGM 9.5 (0.0 to 10.0)
Eurogamer EuroG
Famitsu Fam 0 to 40
G4 G4
GameFan GameFan
Game Informer GI
GamePro GamePro
Game Revolution GameRev
GamesMaster GMaster
GameSpot GSpot
Reviewer Code Rating system
example
GameSpy GSpy
GamesRadar GRadar
GamesTM GTM
GameTrailers GT
GameWire GW
GameZone GameZone
Giant Bomb GB
Hyper Hyper
IGN IGN
Joystiq Joystiq
Maximum PC MaxPC
NGC Magazine N64 or NGC
NintendoLife NLife
Nintendo Power NP
Nintendo World Report NWR
Official Nintendo Magazine ONM
Official PlayStation Magazine (US) OPM
Official PlayStation Magazine (UK) OPMUK
Official PlayStation Magazine (Australia) OPMAU
Official Xbox Magazine OXM
Reviewer Code Rating system
example
Official Xbox Magazine (UK) OXMUK
PALGN PALGN
PC Format PCF
PC Gamer (UK) PCGUK
PC Gamer (US) PCGUS
PC PowerPlay PCPP
PC Zone PCZone
Play Play
Polygon Poly
PSM PSM
PSM3 PSM3
Sinclair User SUser
TeamXbox TX
VideoGamer.com VG
X-Play XPlay
Your Sinclair YSinclair

Award layout[แก้]

Usage[แก้]

แม่แบบ:Video game multiple platforms reviews

awardn*
These are for the title of the awards that the title has won.
awardnPub*
These are the publishers that provided the award for the title.

Code[แก้]

Example Blank Template
{{Video game reviews
| title   = 
| subtitle  = 
<!--Formatting-->
| state   = <!--plain/collapsible-->
| align   = <!--left/right/none/inherit-->
<!-- Awards No limit -->
| award1Pub = 
| award1   = 
| award2Pub = 
| award2   = 
}}

Single-Platform/Column layout[แก้]

แม่แบบ:Video game multiple platforms reviews

Usage[แก้]

awardn*
These are for the title of the awards that the title has won.
awardnPub*
These are the publishers that provided the award for the title.
revn*
These are for custom reviewers. Use with revnScore.
revnScore*
These are for custom reviewers scores for each Platform. Use with revn.
aggn*
These are for custom aggregate. Use with aggnScore.
aggnScore*
These are for custom aggregate scores for each Platform. Use with aggn.

Code[แก้]

Example Blank Template
{{Video game reviews
| title   = 
| subtitle  = 
<!--Formatting-->
| state   = <!--plain/collapsible-->
| align   = <!--left/right/none/inherit-->
<!-- Aggregators -->
| MC     = 
<!-- Reviewers -->
| XPlay   = 
| IGN    = 
<!-- Custom aggregators limit is set to 10 -->
| agg1   = 
| agg1Score = 
| agg2   = 
| agg2Score = 
<!-- Custom Reviewers limit is set to 10-->
| rev1    = 
| rev1Score = 
| rev2    = 
| rev2Score = 
<!-- Awards No limit -->
| award1Pub = 
| award1   = 
| award2Pub = 
| award2   = 
}}

Multi-Platform[แก้]

Usage[แก้]

Documentation Template
For testing
คะแนนรีวิว
สิ่งพิมพ์เผยแพร่คะแนน
ดีเอสPCPSSaturn
1อัป.คอมBไม่มีไม่มีไม่มี
เกมสปอต7.97.28.27.3
เกมสปาย2.5/5 starsStar full.svgStar half.svgStar empty.svgStar empty.svgไม่มีไม่มีไม่มี
ไอจีเอ็น7.0ไม่มี8.7ไม่มี
Custom ReviewerWith scoreไม่มีไม่มีไม่มี
Other Custom Reviewer.ไม่มีCan skip numbers.ไม่มีไม่มี
คะแนนการรวม
เกมแรงกิงส์71.91%80.00%89.95%75.33%
เมทาคริติก71/100ไม่มี91/100ไม่มี
รางวัล
สิ่งพิมพ์เผยแพร่รางวัล
BAFTAPC Game of the Year (2000)
PC ZoneBest PC Game of All Time
na*
This will set a fill of N/A grayed out.
awardn*
These are for the title of the awards that the title has won.
awardnPub*
These are the publishers that provided the award for the title.
revn*
These are for custom reviewers. Use with revnPlatform.
revnPlatform*
These are for custom reviewers scores for each Platform. Use with revn.

Code[แก้]

You first need to put any platforms that are being used: The code to use is as follows:
Enter true into any platform used.
If not used, set to non-true value, leave blank, or delete the parameter.

Example Blank Template
{{Video game reviews
| title   = 
| subtitle  = 
<!--Formatting-->
| state   = <!--plain/collapsible-->
| align   = <!--left/right/none/inherit-->
| na     = true/false; default is false can be omitted.
<!-- Turn on platform etc. -->
| DS     = true
| iOS    = false
<!-- Aggregators etc. -->
| MC_DS   = 
| MC_iOS   = 
<!-- Reviewers etc. -->
| XPlay_iOS = 
| IGN_X360  = 
<!-- Custom Reviewers limit is set to 10-->
| rev1    = 
| rev1_PC  = 
| rev1_X360 = 
| rev2    = 
| rev2_PC  = 
<!-- Awards no limit-->
| award1Pub = 
| award1   = 
| award2Pub = 
| award2   = 
}}
Predefined System Type
System Code
Atari 2600 A2600
ColecoVision CV
Nintendo DS DS
Game Boy GB
Game Boy Advance GBA
Game Boy Color GBC
General ~~ If review is broad. GEN
iOS iOS
N-Gage (device) N-G
Nintendo 64 N64
Nintendo Entertainment System NES
GameCube NGC
Nvidia Shield NSHI
Personal Computer PC
PlayStation PS
PlayStation 2 PS2
PlayStation 3 PS3
PlayStation 4 PS4
PlayStation Portable PSP
Dreamcast SDC
Sega Game Gear SGG
Super Nintendo Entertainment System SNES
Sega Genesis (Mega Drive) SMD
Master System SMS
Sega Saturn SSAT
TurboGrafx-16 TG16
PlayStation Vita VITA
Xbox XBOX
Xbox One XONE
Xbox 360 X360
Wii WII

How to add a new platform[แก้]

Go to Module: Video game reviews and add {'wiki url/title', 'short code for the system'} within the system array.

 • Define a code for the new platform (eg. “PS2” for PlayStation 2)
 • Determine its alphabetical order, and the platform code preceding and succeeding it. (eg. For PS2, the PS precedes, and the PS3 succeeds)

How to add a new reviewer[แก้]

Go to Module: Video game reviews and add {'wikilink/title', 'short code for the reviewer'} within the reviewer array.

 • Define a code into the appropriate place (alphabetically) of the existing code.
 • Be sure to provide an appropriate wikilink if available.

Template revisions[แก้]

Style changes[แก้]

Here's a record of previous styles that were very different from one another:

 • Removed bounding box on title.
 • Added color to aggregator and reviewer title rows.

Template Data[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ การตอบรับของวิดีโอเกม (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

A template to show the review scores, aggregator scores, and awards given to a title.

พารามิเตอร์แม่แบบ

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
titletitle

Title of the template.

ค่าปริยาย
Reception
สตริงเลือกได้
subtitlesubtitle

Subtitle of the template.

ค่าปริยาย
สตริงเลือกได้
statestate

The tables collapsable settings.

ค่าปริยาย
expanded
สตริงเลือกได้
alignalign

The tables horizontal alignment settings.

ค่าปริยาย
right
สตริงเลือกได้
nana

This will set a fill of N/A grayed out.

ค่าปริยาย
true
สตริงเลือกได้

See also[แก้]

Notes[แก้]