แม่แบบ:กล่องข้อมูล เขตคุ้มครอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน[แก้]

ใช้กล่องแม่แบบนี้วางบนสุดของบทความตามตัวอย่างด้านล่าง

{{กล่องเขตคุ้มครอง
| name = 
| alt_name = 
| iucn_category = 
| photo = 
| photo_alt = 
| photo_caption = 
| photo_width = 
| map = 
| map_alt = 
| map_caption = 
| map_width = 
| relief =
| label =
| label_position =
| mark =
| marker_size =
| location = 
| nearest_city = 
| lat_d = 
| lat_m = 
| lat_s = 
| lat_NS = 
| long_d = 
| long_m = 
| long_s = 
| long_EW = 
| coords = 
| coords_ref = 
| region = 
| area = 
| designation =
| authorized =
| created =
| established = 
| designated =
| visitation_num = 
| visitation_year = 
| visitation_ref =
| governing_body = 
| administrator =
| operator =
| owner =
| world_heritage_site =
| website = 
| url = 
| child = 
| embedded = 
}}

รายละเอียดแต่ละหัวข้อ[แก้]

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อแสดงดังในตารางข้างล่าง

หัวข้อ รายละเอียด
name ชื่อเป็นทางการของเขตคุ้มครองนั้นๆ จะไปปรากฏอยู่บนหัวกล่อง จำเป็นต้องใส่
other_name ชื่ออื่นๆหรือชื่อพื้นเมืองของเขตคุ้มครอง จะไปปรากฏอยู่บนหัวกล่องข้างล่างชื่อที่เป็นทางการ
type ระบุบชนิดของเขตคุ้มครอง และเป็นตัวกำหนดสีของหัวกล่องโดยจะเป็นสีตาม IUCN Categories สามารถระบุบเป็น เขตสงวนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ อนุสรณ์สถานธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูมิทัศน์และทะเลทัศน์ หรือ เขตสงวนทรัพยากร ถ้าไม่ระบุบหัวกล่องจะไม่มีสี
iucn_category การแบ่งประเภทเขตคุ้มครองตาม IUCN สามารถระบุบเป็น Ia, Ib, II, III, IV, V, หรือ VI. ดูในหัวข้อ IUCN Categories.
skyline รูปทิวทัศน์ของเขตคุ้มครอง
skyline_caption บรรยายรายละเอียดรูปทิวทัศน์
image รูปแผนที่ระบุบตำแหน่งของเขตคุ้มครอง
caption บรรยายรายละเอียดของแผนที่
locator_x
locator_y
ใช้ระบุบพิกัดลงไปในแผนที่
country ประเทศของเขตคุ้มครอง
location ที่ตั้งของเขตคุ้มครอง
established วันที่จัดตั้งเขตคุ้มครอง
nearest_city เมืองที่อยู่ใกล้กับเขตคุ้มครอง ควรเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเพื่อง่ายต่อการค้นหา
lat_degrees องศาของละติจูด สามารถมีทศนิยมได้ สำหรับระบุบพิกัด
lat_minutes เวลานาทีของละติจูด สำหรับระบุบพิกัด
lat_seconds เวลาวินาทีของละติจูด สำหรับระบุบพิกัด
lat_direction N สำหรับเหนือเส้นศูนย์สูตร S สำหรับใต้เส้นศูนย์สูตร สำหรับระบุบพิกัด
long_degrees องศาของลองติจูด สามารถมีทศนิยมได้ สำหรับระบุบพิกัด
long_minutes เวลานาทีของลองติจูด สำหรับระบุบพิกัด
long_seconds เวลาวินาทีของลองติจูด สำหรับระบุบพิกัด
long_direction E สำหรับทางตะวันออกของเส้นเมอร์ริเดียนแรก W สำหรับทางตะวันตกของเส้นเมอร์ริเดียนแรก สำหรับระบุบพิกัด
coords สำหรับระบุบพิกัดโดยใช้ {{Coord}} โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
area พื้นที่ของเขตคุ้มครอง
altitude ความสูง ณ. จุดสูงสุดของเขตคุ้มครองจากระดับน้ำทะเล หน่วยเป็นเมตร (ใส่แต่ตัวเลขไม่ต้องใส่หน่วย)
coastline ความยาวชายฝั่ง หน่วยเป็นกิโลเมตร (ใส่แต่ตัวเลขไม่ต้องใส่หน่วย)
precip ปริมาณหยาดน้ำฟ้า หน่วยเป็นมิลลิเมตร (ใส่แต่ตัวเลขไม่ต้องใส่หน่วย)
temp_annual อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี หน่วยเป็น °C (ใส่แต่ตัวเลขไม่ต้องใส่หน่วย)
temp_summer อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อน หน่วยเป็น °C (ใส่แต่ตัวเลขไม่ต้องใส่หน่วย)
temp_winter อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาว หน่วยเป็น °C (ใส่แต่ตัวเลขไม่ต้องใส่หน่วย)
visitation_num จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปี
visitation_year ปีที่ระบุบจำนวนนักท่องเที่ยว
governing_body หน่วยงานที่ดูแลเขตคุ้มครอง
website เวปไซต์ของเขตคุ้มครอง เช่น http://www.example.org/

IUCN Categories[แก้]

การแบ่งประเภทเขตคุ้มครองตาม IUCN แบ่งได้เป็น Ia, Ib, II, III, IV, V และ VI

IUCN Category IV (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
IUCN Category V (ภูมิทัศน์และทะเลทัศน์)
IUCN Category VI (เขตสงวนทรัพยากร)

การระบุบตำแหน่ง[แก้]

การระบุบตำแหน่งบนแผนที่ด้วยพิกัด XY[แก้]

พิกัด x และ y เป็นการระบุบตามพิกเซลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแผนที่กว้าง 288px โดยมีวิธีระบุดังนี้

locator_x นับพิกเซลจากขอบด้านซ้ายของรูป
locator_y นับพิกเซลจากขอบด้านบนของรูป
Yosemite National Park
ที่ตั้งCalifornia
เมืองใกล้สุดMariposa
พื้นที่761,266 acres
จัดตั้ง1 ตุลาคม ค.ศ. 1890 (1890-10-01)
ผู้เยี่ยมชม3,280,911 (2004)
หน่วยราชการNational Park Service
เว็บไซต์www.nps.gov/yose/
{{กล่องเขตคุ้มครอง
| name        = Yosemite National Park
| iucn_category  = Ib
| image       = US_Locator_Blank.svg
| caption       = Map of the USA
| locator_x     = 32
| locator_y     = 55
| country       = [[United States]]
| location       = [[California]]
| nearest_city    = [[Mariposa, California|Mariposa]]
| lat_degrees    = 37
| lat_minutes    = 51
| lat_seconds    = 00
| lat_direction    = N
| long_degrees   = 119
| long_minutes   = 34
| long_seconds   = 04
| long_direction   =W
| area         = 761,266 acres
| established     = {{Start date|1890|10|1}}
| visitation_num   = 3,280,911
| visitation_year   = 2004
| governing_body   = [[National Park Service]]
| website       = www.nps.gov/yose/
}}

การระบุบพิกัด[แก้]

พิกัดสามารถใช้ {{Coord}} ได้ในหัวข้อ coords หรือจะระบุบตามวิธีตัวอย่างเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

Example dms
Example dm
Example d
| lat_d  = 33
| lat_m  = 39
| lat_s  = 3.6
| lat_NS = S
| long_d = 151
| long_m = 12
| long_s = 04
| long_EW = E
| lat_d  = 33
| lat_m  = 39
| lat_NS = S
| long_d = 151
| long_m = 12
| long_EW = E
 
 
| lat_d  = 33
| lat_NS = S
| long_d = 151
| long_EW = E
 
 
 
 
Example unsigned dd
Example signed dd
| lat_d  = 33.65100
| lat_NS = S
| long_d = 51.20100
| long_EW = E
| lat_d  = -33.65100
| long_d = 51.20100
 
 
{{coord|33|39|03.6|S|151|12|03.6|E|format=dms|region:AU_type:landmark|display=inline,title}}

ตัวอย่าง[แก้]

มีแต่แผนที่[แก้]

Ku-ring-gai Chase National Park
ที่ตั้งNew South Wales
เมืองใกล้สุดSydney
พื้นที่154 km2 (38,000 เอเคอร์)
จัดตั้ง1 ตุลาคม ค.ศ. 1967 (1967-10-01)
ผู้เยี่ยมชม2 Million (2001)
หน่วยราชการDepartment of Environment and Climate Change
{{กล่องเขตคุ้มครอง
| name      = Ku-ring-gai Chase National Park
| iucn_category  = II
| image       = Australia location map.svg
| caption     = Located on the east coast of Australia, about three quarters of the way down from the north
| locator_x = 220
| locator_y = 150
| country = [[Australia]]
| location    = [[New South Wales]]
| nearest_city  = [[Sydney]]
| lat_degrees      = 33
| lat_minutes      = 39
| lat_seconds      = 3.6
| lat_direction     = S
| long_degrees     = 151
| long_minutes     = 12
| long_seconds     = 3.6
| long_direction     = E
| area      = {{convert|154|km2|acre|abbr=on}}
| established   = {{start date|1967|10|1}}
| visitation_num = 2 Million
| visitation_year = 2001
| governing_body = [[Department of Environment and Climate Change (New South Wales)|Department of Environment and Climate Change]]
}}

มีภาพทิวทัศน์อย่างเดียว[แก้]

Yosemite National Park
100 1325.JPG
Yosemite Valley from Tunnel View
ที่ตั้งCalifornia
เมืองใกล้สุดMariposa
พื้นที่761266 acres
จัดตั้ง1 ตุลาคม ค.ศ. 1890 (1890-10-01)
ผู้เยี่ยมชม3,280,911 (2004)
หน่วยราชการNational Park Service
เว็บไซต์www.nps.gov/yose/
{{กล่องเขตคุ้มครอง
| name      = Yosemite National Park
| iucn_category  = Ib
| skyline     = 100 1325.JPG
| skyline_caption  = Yosemite Valley from Tunnel View
| country = [[United States]]
| location    = [[California]]
| nearest_city  = [[Mariposa, California|Mariposa]]
| lat_degrees    = 37
| lat_minutes    = 51
| lat_seconds    = 00
| lat_direction    = N
| long_degrees   = 119
| long_minutes   = 34
| long_seconds   = 04
| long_direction   =W
| area      = 761266 acres
| established   = {{start date|1890|10|1}}
| visitation_num = 3,280,911
| visitation_year = 2004
| governing_body = [[National Park Service]]
| website      = http://www.nps.gov/yose/
}}

ไม่มีภาพไม่มีแผนที่[แก้]

Harz National Park
ที่ตั้งLower Saxony and Saxony-Anhalt
พิกัด51°47′00″N 10°34′00″E / 51.78333°N 10.56667°E / 51.78333; 10.56667
พื้นที่8,900 เฮกตาร์ (22,000 เอเคอร์)
จัดตั้ง1990, 1994, 2006
หน่วยราชการNationalparkverwaltung Harz
{{กล่องเขตคุ้มครอง
| name      = Harz National Park
| other_name    = ''Nationalparkverwaltung Harz''
| iucn_category  = II
| country =  [[Germany]]
| location    = [[Lower Saxony]] and [[Saxony-Anhalt]]
| nearest_city  = 
| coords     = {{coord|51|47|00|N|10|34|00|E|region:DE_type:landmark|display=inline}}
| area      = {{convert|8900|ha|acre}}
| established   = 1990, 1994, 2006
| visitation_num = 
| visitation_year = 
| governing_body = Nationalparkverwaltung Harz
}}

มีภาพและมีแผนที่[แก้]

Dry Island Buffalo Jump Provincial Park
Dry Island Provincial Park2.jpg
Panoramic view
ที่ตั้งAlberta
เมืองใกล้สุดThree Hills
พื้นที่34.5 km2 (13.3 sq mi)
จัดตั้ง15 ธันวาคม ค.ศ. 1970 (1970-12-15)
หน่วยราชการAlberta Tourism, Parks and Recreation
{{กล่องเขตคุ้มครอง
| name      = Dry Island Buffalo Jump Provincial Park
| skyline     = Dry Island Provincial Park2.jpg
| skyline_caption = Panoramic view
| iucn_category = III
| image      = Canada Alberta location map.svg
| map_caption  = Map of Alberta, Canada 
| country = [[Canada]]
| locator_x = 150
| locator_y = 220
| location    = [[Alberta, Canada|Alberta]]
| nearest_city  = [[Three Hills, Alberta|Three Hills]]
| lat_degrees     = 51
| lat_minutes     = 56
| lat_seconds     = 10
| lat_direction     = N
| long_degrees     = 112
| long_minutes     = 57
| long_seconds     = 41
| long_direction    = W
| area      = {{convert|34.5|km2|sqmi|abbr=on}}
| established  = {{start date|1970|12|15}}
| governing_body = [[Alberta Tourism, Parks and Recreation]]
}}