แม่แบบ:กล่องข้อมูล ประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
หมายเหตุ แม่แบบ {{Infobox Geopolitical organization}} เปลี่ยนทางมาที่นี่ กรุณาอ่านวิธีการใช้ด้านล่าง

กล่องข้อมูลนี้ใช้สำหรับบทความประเทศ ดินแดน หรือองค์กรทางการเมือง เช่น สหประชาชาติ ท่านสามารถคัดลอกโค้ดด้านล่างและนำไปใช้ในตัวบทความได้

โค้ด[แก้]

สำหรับประเทศหรือดินแดน
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
|native_name         = <!--Long-form name in native language-->
|conventional_long_name   = <!--Conventional Thai long-form-->
|common_name         = <!--Common Thai name (used as wikilink 
                and to produce a default iso3166code)-->
|image_flag         = <!--* e.g. Flag of country.svg-->
|alt_flag          = <!--alt text for flag-->
|image_coat         = <!--* e.g. Coat of arms of country.svg-->
|alt_coat          = <!--alt text for coat of arms-->
|symbol_type         = <!--emblem/seal/... based on image_coat-->
|national_motto       = <!--"[[motto]]"-->
|national_anthem       = <!--''[[name of/link to anthem]]''-->
|royal_anthem        = <!--''[[name of/link to anthem]]''-->
|other_symbol_type      = <!--Another symbol, e.g. Hymn-->
|other_symbol        = <!--another symbol text-->
|image_map          = <!--e.g. LocationCountry.svg-->
|alt_map           = <!--alt text for map-->
|map_caption         = <!--Caption to place below map-->
|image_map2         = <!--Another map, if required-->
|alt_map2          = <!--alt text for second map-->
|map_caption2        = <!--Caption to place below second map-->
|capital           = 
|latd= | latm= | latNS = <!--capital's latitude degree/min/dir-->
|longd= |longm= |longEW = <!--capital's longitude deg/min/dir-->
|largest_city        = <!--Largest city or settlement: -->
|largest_settlement     = <!--(if not a city)-->
|largest_settlement_type   = <!--Type of settlement if largest settlement not a city-->
|official_languages     = 
|regional_languages     = <!--Officially recognized languages-->
|languages_type       = <!--Other type of languages -->
|languages          = <!--Other languages list-->
|ethnic_groups        = <!--List/breakdown of ethnic groups-->
|ethnic_groups_year     = <!--Year of ethnic data (if provided)-->
|religion =      <!--Religion-->
|religion_year = <!--Year of religion data (if provided)-->
|religion_ref = <!--(for any ref/s to associate with religion data)-->
|demonym           = 
|government_type       = 
|leader_title1        = 
|leader_name1        = 
|leader_title2        = 
|leader_name2        = 
<--...-->
|leader_title6        = 
|leader_name6        = 
|sovereignty_type      = 
|sovereignty_note      = 
|established_event1     = 
|established_date1      = 
|established_event2     = 
|established_date2      = 
<!-- ... -->
|established_event9     = 
|established_date9      = 
|area_rank          = 
|area_magnitude       = 
|area_km2 = <!-- major area size (in [[Template:convert]] either km2 or sqmi first) -->
|area_km2          = <!-- major area size (in square km) -->
|area_sq_mi         = <!-- area in square mi (requires area_km2) -->
|area_footnote        = <!-- optional footnote for area -->
|percent_water        = 
|area_label         = <!-- label under "Area" (default: Total) -->
|area_label2         = <!-- label below area_label (optional) -->
|area_dabodyalign      = <!-- text after area_label2 (optional) -->
|population_estimate     = 
|population_estimate_rank  = 
|population_estimate_year  = 
|population_census      = 
|population_census_year   = 
|population_density_km2   =
|population_density_sq_mi  =
|population_density_rank   =
|GDP_PPP           = 
|GDP_PPP_rank        = 
|GDP_PPP_year        = 
|GDP_PPP_per_capita     = 
|GDP_PPP_per_capita_rank   = 
|GDP_nominal         = 
|GDP_nominal_rank      = 
|GDP_nominal_year      = 
|GDP_nominal_per_capita   = 
|GDP_nominal_per_capita_rank = 
|Gini            =
|Gini_rank          =
|Gini_year          =
|Gini_category        =
|HDI             =
|HDI_rank          =
|HDI_year          =
|HDI_category        =
|currency          =
|currency_code        =
|time_zone          =
|utc_offset         = <!-- +N, where N is number of hours-->
|time_zone_DST        =
|date_format         = <!-- numeric dates (dd-mm-yyyy, yyyy.mm.dd, etc.) plus era (AD, AH, etc.) -->
|DST_note          =
|utc_offset_DST       = <!-- +N, where N is number of hours-->
|drives_on          = vehicles drive on the left or right of the road
|cctld            =ined
|iso3166code         = optional to override the default determined using the
                ''common_name'' parameter; set to ''omit'' to omit.
|calling_code        =
|image_map3         =
|alt_map3          =
|footnotes          = <!--for any generic non-numbered footnotes-->
|footnote1          =
|footnote2          =
<--...-->
|footnote7          =
}}
สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
|native_name    = <!--Long-form name in native language-->
|name        = 
|linking_name    = <!--For wikilinks, if diff from name-->
|image_flag     = <!--Flag image's filename-->
|alt_flag      = <!--alt text for flag-->
|symbol_type    = <!--Symbol, Emblem, Logo, etc.-->
|image_symbol    = <!--Symbol image's filename-->
|alt_symbol     = <!--alt text for symbol-->
|symbol_width    = <!--Symbol image's width (default 85px)-->
|motto       = <!--"[motto]"-->
|anthem       = <!--''[anthem name]''-->
|text_symbol_type  = <!--for other types of text symbol-->
|text_symbol    = <!--e.g. ''[hymn name]''-->
|image_map     = <!--Map image's filename-->
|alt_map      = <!--alt text for map image-->
|map_width     = <!--Map image's width (default 250px)-->
|map_caption    = 
|org_type      = <!--e.g. Trade bloc-->
|membership_type  = <!--(default "Membership")-->
|membership     = <!--Type/s and/or number/s of members-->
|admin_center_type = <!--e.g. "Administrative center" (default)-->
|admin_center    = <!--Location/s of administrative center/s-->
|languages_type   = <!--e.g. "[[Official language]]s" (default)-->
|languages     = 
|leader_title1   = <!--e.g. "Chair", "President", etc.-->
|leader_name1    = 
|leader_title2   = <!--e.g. "Deputy chair", etc.-->
|leader_name2    = 
<--...-->
|leader_title6   = 
|leader_name6    = 
|established    = <!--Usually a date, in lieu of event/s below-->
|established_event1 = 
|established_date1 = 
|established_event2 = 
|established_date2 = 
<--...-->
|established_event9 = 
|established_date9 = 
|official_website  = 
|area_rank     = 
|area_magnitude   = 
|area_km2      = major area size (in square km)
|area_sq_mi     = area in square mi (requires area_km2)
|area_footnote   = optional footnote for area
|percent_water   = 
|area_label     = label under "Area" (default: Total)
|area_label2    = label below area_label (optional)
|area_dabodyalign     = text after area_label2 (optional)
|population_estimate   = 
|population_estimate_rank = 
|population_estimate_year = 
|population_density_km2  = 
|population_density_sq_mi = 
|population_density_rank = 
|GDP_PPP         = 
|GDP_PPP_rank       = 
|GDP_PPP_year       = 
|GDP_PPP_per_capita    = 
|GDP_PPP_per_capita_rank = 
|GDP_nominal       = 
|GDP_nominal_rank     = 
|GDP_nominal_year     = 
|GDP_nominal_per_capita  = 
|GDP_nominal_per_capita_rank = 
|Gini      = 
|Gini_year    = 
|Gini_category  = 
|HDI       = 
|HDI_rank    = 
|HDI_year    = 
|HDI_category  = 
|currency    = 
|currency_code  = 
|time_zone    = 
|utc_offset   = <!-- +N, where N is number of hours -->
|footnotes    = <!--For generic non-numbered footnotes-->
|footnote1    = 
|footnote2    = 
<--...-->
|footnote7    = 
}}

ตัวอย่าง[แก้]

ตัวอย่างสำหรับประเทศหรือดินแดน

โค้ด

{{กล่องข้อมูล ประเทศ
| native_name = ราชอาณาจักรไทย
| conventional_long_name = {{lang|th|ราชอาณาจักรไทย}} <small>{{th icon}}</small>
| common_name = ไทย
| conventional_long_name = 
| image_flag = Flag of Thailand.svg
| image_coat = Emblem of Thailand.svg
| image_map = Location Thailand ASEAN.svg
| map_caption = ตำแหน่งของ'''ประเทศไทย''' (สีเขียว) <br />ใน[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] (สีเทาเข้ม)
| national_motto = 
| national_anthem = [[เพลงชาติไทย]]
| royal_anthem = [[สรรเสริญพระบารมี]]
| official_languages = [[ภาษาไทย]]
| capital = [[กรุงเทพมหานคร]]
| latd = 13|latm=44|latNS=N|longd=100|longm=30|longEW=E
| largest_city = [[กรุงเทพมหานคร]]
| government_type = [[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]]<sup>1</sup> และ [[ประชาธิปไตย]][[ระบบรัฐสภา|แบบมีรัฐสภา]] <sup>2</sup>
| leader_title1 = [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]
| leader_title2 = [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]
| leader_name1 = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
| leader_name2 = [[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]
| area_rank = 50
| area_magnitude = 1 E11
| area_km2 = 513,115
| area_sq_mi = 198,457
| percent_water = 0.4
| population_estimate = 67,422,887
| population_estimate_year = 2553
| population_estimate_rank = 20
| population_census = 60,606,947<ref>{{cite web|url = http://web.nso.go.th/eng/en/pop2000/prelim_e.htm |title = Population and Housing Census 2000 (Preliminary results)|date = |publisher = [[สำนักงานสถิติแห่งชาติ]]|accessdate=Mar 8, 2010|language = en}}</ref>
| population_census_year = 2543
| population_density_km2 = 122
| population_density_rank = 85
| GDP_PPP_year = 2551
| GDP_PPP = $608.0 พันล้าน<ref name="IMF">{{cite web|url = http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weorept.aspx?sy=2004&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=578&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=52&pr.y=6|title = "Thailand"|date = |publisher = [[กองทุนการเงินระหว่างประเทศ|IMF]]|accessdate=Mar 8, 2010|language = en}}</ref>
| GDP_PPP_rank = 24
| GDP_PPP_per_capita = $9,727<ref name="IMF" />
| GDP_PPP_per_capita_rank = 83
| GDP_nominal = $334.026 พันล้าน<ref name=IMF/>
| GDP_nominal_rank = 30 <!---IMF--->
| GDP_nominal_year = 2553
| GDP_nominal_per_capita = $4,954<ref name=IMF/>
| GDP_nominal_per_capita_rank = 92 <!---IMF--->
| Gini = 42
| Gini_rank = 
| Gini_year = 2545
| Gini_category = 
| HDI_year = 2550
| HDI = {{increase}} 0.783<ref name="UNHDI">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf|title=Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G|publisher=The United Nations|accessdate=October 5, 2009}}</ref>
| HDI_rank = 87
| HDI_category = <span style="color:#fc0;">ปานกลาง</span> 
| sovereignty_type = สถาปนาเป็น
| established_event1 = [[อาณาจักรสุโขทัย|กรุงสุโขทัย]]
| established_date1 = [[พ.ศ. 1781]] – [[พ.ศ. 1911]]
| established_event2 = [[อาณาจักรอยุธยา|กรุงศรีอยุธยา]]
| established_date2 = [[พ.ศ. 1893]] – [[พ.ศ. 2310]]
| established_event3 = [[อาณาจักรธนบุรี|กรุงธนบุรี]]
| established_date3 = พ.ศ. 2310 – [[6 เมษายน]] [[พ.ศ. 2325]]
| established_event4 = [[กรุงรัตนโกสินทร์]]
| established_date4 = 6 เมษายน พ.ศ. 2325 – ปัจจุบัน
| currency = [[บาท (สกุลเงิน)|บาท]] (฿)
| currency_code = THB
| time_zone = 
| utc_offset = +7
| time_zone_DST = 
| utc_offset_DST = 
| cctld = [[.th]]
| calling_code = 66
| religion =
| footnotes = <sup>1</sup> รูปแบบรัฐ<ref name="เที่ยงคืน">{{cite web|url = http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document95070.html|title = สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑) |date = |author = กำพล จำปาพันธ์|publisher=[[มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน]]|accessdate=Mar 8, 2010}}</ref>; <sup>2</sup> รูปแบบการปกครอง
}}

แสดงผลราชอาณาจักรไทย
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติเพลงชาติไทย
เพลงสรรเสริญพระบารมีสรรเสริญพระบารมี
ตำแหน่งของประเทศไทย (สีเขียว) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สีเทาเข้ม)
ตำแหน่งของประเทศไทย (สีเขียว)
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สีเทาเข้ม)
เมืองหลวง
(และเมืองใหญ่สุด)
กรุงเทพมหานคร
13°44′N 100°30′E / 13.733°N 100.500°E / 13.733; 100.500
ภาษาราชการ ภาษาไทย
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ1 และ ประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา 2
•  พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
•  นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
สถาปนาเป็น
•  กรุงสุโขทัย พ.ศ. 1781พ.ศ. 1911 
•  กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893พ.ศ. 2310 
•  กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 – 6 เมษายน พ.ศ. 2325 
•  กรุงรัตนโกสินทร์ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 – ปัจจุบัน 
พื้นที่
•  รวม 513,115 ตร.กม. (50)
198,457 ตร.ไมล์ 
•  แหล่งน้ำ (%) 0.4
ประชากร
•  2553 (ประเมิน) 67,422,887[1] (20)
•  2543 (สำมะโน) 60,606,947[2] 
•  ความหนาแน่น 122 คน/ตร.กม. (85)
316 คน/ตร.ไมล์
จีดีพี (อำนาจซื้อ) 2551 (ประมาณ)
•  รวม $608.0 พันล้าน[3] (24)
•  ต่อหัว $9,727[3] (83)
จีดีพี (ราคาตลาด) 2553 (ประมาณ)
•  รวม $334.026 พันล้าน[3] (30)
•  ต่อหัว $4,954[3] (92)
จีนี (2545) 42 
HDI (2550) Increase 0.783[4] (ปานกลาง) (87)
สกุลเงิน บาท (฿) (THB)
เขตเวลา (UTC+7)
โดเมนบนสุด .th
รหัสโทรศัพท์ 66
1 รูปแบบรัฐ[5]; 2 รูปแบบการปกครอง
ตัวอย่างสำหรับองค์กรระหว่างประเทศ

โค้ด

{{กล่องข้อมูล ประเทศ
| native_name    = {{Collapsible list|title=<center>สหประชาชาติ<center>|<center>{{lang|en|''United Nations''}} {{en icon}}<br> {{lang|ar|'''الأمم المتحدة'''}} {{ar icon}}<br> {{lang|zh|'''联合国'''}} {{zh icon}}<br> {{lang|fr|'''Nations Unies'''}} {{fr icon}}<br> {{lang|ru|'''Организация Объединённых Наций'''}} {{ru icon}}<br> {{lang|es|'''Naciones Unidas'''}} {{es icon}} <br></center>}}
| linking_name    = สหประชาชาติ
| image_flag     = Flag of the United Nations.svg
| image_symbol = Emblem of the United Nations.svg
| symbol_width    = 100px
| symbol_type    = เครื่องหมาย
| motto       = 
| anthem       = 
| image_map     = United_Nations_Members.svg
| map_caption    = แผนที่แสดง[[รัฐสมาชิกสหประชาชาติ]]<br />ประเทศที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเอกราชจากองค์การสหประชาชาติ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของรัฐสมาชิกอื่น หรือต่อสถานภาพทางกฎหมายของประเทศใด ๆ
<ref>{{cite web|url=http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world00.pdf|title=The World Today|format=PDF|accessdate=June 18, 2009|quote=The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country}}</ref>
| admin_center_type = [[สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ|สำนักงานใหญ่]]
| admin_center    = [[แมนฮัตตัน]] [[นครนิวยอร์ก]] [[รัฐนิวยอร์ก]] [[สหรัฐอเมริกา]]
| largest_metropolitan_area = 
| languages_type   = [[ภาษาทางการ]]
| languages     = [[ภาษาอาหรับ]] [[ภาษาจีน]] [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาฝรั่งเศส]] [[ภาษารัสเซีย]] [[ภาษาสเปน]]
| membership_type  = [[รัฐสมาชิกสหประชาชาติ|รัฐสมาชิก]]
| membership     = 192 ประเทศ
| denonym      = [[เลขาธิการ]]
| government_type  = 
| leader_title1   = [[เลขาธิการสหประชาชาติ]]
| leader_name1    = [[บัน คี มูน]] 
| sovereignty_type  = การก่อตั้ง
| sovereignty_note  = 
| established_event1 = [[กฎบัตรสหประชาชาติ]]
| established_date1 = [[26 มิถุนายน]] [[ค.ศ. 1945]] 
| established_event2 = การบังคับใช้กฎบัตร
| established_date2 = [[24 ตุลาคม]] ค.ศ. 1945
| established_event3 = 
| established_date3 = 
}}

แสดงผลแผนที่แสดงรัฐสมาชิกสหประชาชาติ ประเทศที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเอกราชจากองค์การสหประชาชาติ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของรัฐสมาชิกอื่น หรือต่อสถานภาพทางกฎหมายของประเทศใด ๆ [6]
แผนที่แสดงรัฐสมาชิกสหประชาชาติ
ประเทศที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเอกราชจากองค์การสหประชาชาติ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของรัฐสมาชิกอื่น หรือต่อสถานภาพทางกฎหมายของประเทศใด ๆ [6]
สำนักงานใหญ่แมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ภาษาทางการ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
รัฐสมาชิก 192 ประเทศ
ผู้นำ
•  เลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี มูน
การก่อตั้ง
•  กฎบัตรสหประชาชาติ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 
•  การบังคับใช้กฎบัตร 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 

อ้างอิง[แก้]

โค้ดอ้างอิงที่คุณใส่ในแม่แบบ จะแสดงผลเมื่อใช้ {{รายการอ้างอิง}} ในบทความ:

 1. CIA factbook
 2. "Population and Housing Census 2000 (Preliminary results)" (in อังกฤษ). สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ Mar 8, 2010.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 ""Thailand"" (in อังกฤษ). IMF. สืบค้นเมื่อ Mar 8, 2010.
 4. "Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G" (PDF). The United Nations. สืบค้นเมื่อ October 5, 2009.
 5. กำพล จำปาพันธ์. "สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑)". มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. สืบค้นเมื่อ Mar 8, 2010.
 6. "The World Today" (PDF). สืบค้นเมื่อ June 18, 2009. The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country