แม่แบบ:กล่องข้อมูล ประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
หมายเหตุ แม่แบบ {{Infobox Geopolitical organization}} และ {{กล่องข้อมูล อดีตประเทศ}} เปลี่ยนทางมาที่นี่ กรุณาอ่านวิธีการใช้ด้านล่าง

กล่องข้อมูลนี้ใช้สำหรับบทความประเทศ ดินแดน หรือองค์กรทางการเมือง เช่น สหประชาชาติ ท่านสามารถคัดลอกโค้ดด้านล่างและนำไปใช้ในตัวบทความได้

พารามิเตอร์[แก้]

สำหรับประเทศหรือดินแดน
{{{conventional_long_name}}}

{{{native_name}}}
[[File:{{{image_flag}}}|125px|alt={{{alt_flag}}}|border|ธงชาติของ{{{common_name}}}]]
[[File:{{{image_flag2}}}|125px|alt={{{alt_flag2}}}|border|{{{alt_flag2}}}]]
ธงชาติ
[[File:{{{image_coat}}}|85px|alt={{{alt_coat}}}|{{{symbol_type}}}ของ{{{common_name}}}]]
{{{symbol_type}}}
คำขวัญ{{{motto}}} หรือ {{{national_motto}}}
{{{englishmotto}}}
เพลงชาติ{{{anthem}}} หรือ {{{national_anthem}}}

{{{other_symbol_type}}}
{{{other_symbol}}}
[[File:{{{image_map}}}|frameless|upright=1.15|{{{map_caption}}}]]
{{{map_caption}}}
[[File:{{{image_map2}}}|frameless|alt={{{alt_map2}}}|upright=1.15|{{{map_caption2}}}]]
{{{map_caption2}}}
สถานะ{{{status}}}
เมืองหลวง{{{capital}}}
{{{coordinates}}}
{{{largest_settlement_type}}}ใหญ่สุด{{{largest_city}}} หรือ {{{largest_settlement}}}
ภาษาราชการ{{{official_languages}}}
{{{national_languages}}}
{{{regional_languages}}}
{{{languages_type}}}{{{languages}}}
{{{languages2_type}}}{{{languages2}}}
กลุ่มชาติพันธุ์
({{{ethnic_groups_year}}}){{{ethnic_groups_ref}}}
{{{ethnic_groups}}}
ศาสนา
({{{religion_year}}}){{{religion_ref}}}
{{{religion}}}
เดมะนิม{{{demonym}}}
การปกครอง{{{government_type}}}
• {{{leader_title1}}}
{{{leader_name1}}}
• {{{leader_title2}}}
{{{leader_name2}}}
• {{{leader_title14}}}
{{{leader_name14}}}
สภานิติบัญญัติ{{{legislature}}}
{{{upper_house}}}
{{{lower_house}}}
{{{sovereignty_type}}} 
{{{sovereignty_note}}}
• {{{established_event1}}}
{{{established_date1}}}
• {{{established_event2}}}
{{{established_date2}}}
• {{{established_event13}}}
{{{established_date13}}}
พื้นที่
• {{{area_label}}}
[convert: %s]%s{{{area_footnote}}} ({{{area_rank}}})
{{{percent_water}}}
• {{{area_label2}}}
{{{area_data2}}}
ประชากร
• {{{population_estimate_year}}} ประมาณ
{{{population_estimate}}} ({{{population_estimate_rank}}})
• สำมะโนประชากร {{{population_census_year}}}
{{{population_census}}}
[convert: %s]%s ({{{population_density_rank}}})
Membership{{{nummembers}}}
จีดีพี (อำนาจซื้อ){{{GDP_PPP_year}}} (ประมาณ)
• รวม
{{{GDP_PPP}}} ({{{GDP_PPP_rank}}})
{{{GDP_PPP_per_capita}}} ({{{GDP_PPP_per_capita_rank}}})
จีดีพี (ราคาตลาด){{{GDP_nominal_year}}} (ประมาณ)
• รวม
{{{GDP_nominal}}} ({{{GDP_nominal_rank}}})
{{{GDP_nominal_per_capita}}} ({{{GDP_nominal_per_capita_rank}}})
จีนี ({{{Gini_year}}}){{{Gini}}}{{{Gini_ref}}}
ข้อผิดพลาด: ค่าจีนีไม่ถูกต้อง · {{{Gini_rank}}}
เอชดีไอ ({{{HDI_year}}}){{{HDI}}}{{{HDI_ref}}}
ข้อผิดพลาด: ค่า HDI ไม่ถูกต้อง · {{{HDI_rank}}}
สกุลเงิน{{{currency}}} ({{{currency_code}}})
เขตเวลาUTC{{{utc_offset}}} ({{{time_zone}}})
• ฤดูร้อน (เวลาออมแสง)
UTC{{{utc_offset_DST}}} ({{{time_zone_DST}}})
{{{DST_note}}}
ขั้วตรงข้าม{{{antipodes}}}
รูปแบบวันที่{{{date_format}}}
ไฟบ้าน{{{electricity}}}
ขับรถด้าน{{{drives_on}}}
รหัสโทรศัพท์{{{calling_code}}}
โดเมนบนสุด{{{cctld}}}
[[File:{{{image_map3}}}|frameless|alt={{{alt_map3}}}|upright=1.15|Location of {{{common_name}}}]]
 1. {{{footnote_a}}}
 2. {{{footnote_b}}}
 3. {{{footnote_h}}}
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
|micronation =    <!--yes if a micronation-->
|conventional_long_name = <!--Formal or official full name of the country in English-->
|native_name =    <!--Country's name (usually full name) in its native language, hence in italics (double quotemarks)-->
|common_name =    <!--Common name in English (used for wikilinks, captions, and to produce a default iso3166 code)-->
|status =       <!--Status of country, especially useful for micronations-->
|image_flag =     <!--e.g. Flag of country.svg-->
|alt_flag =      <!--alt text for flag (text shown when pointer hovers over flag)-->
|flag_border =    <!--set to no to disable border around the flag-->
|image_flag2 =    <!--e.g. Second-flag of country.svg-->
|alt_flag2 =     <!--alt text for second flag-->
|flag2_border =    <!--set to no to disable border around the flag-->
|image_coat =     <!--e.g. Coat of arms of country.svg-->
|alt_coat =      <!--alt text for coat of arms-->
|symbol_type =    <!--emblem, seal, etc (if not a coat of arms)-->
|national_motto =   <!--in inverted commas and wikilinked if link exists-->
|englishmotto =    <!--English language version of motto-->
|national_anthem =  <!--in inverted commas and wikilinked if link exists-->
|royal_anthem =    <!--in inverted commas and wikilinked if link exists-->
|other_symbol_type = <!--Use if a further symbol exists, e.g. hymn-->
|other_symbol =
|image_map =     <!--e.g. LocationCountry.svg-->
|loctext =      <!--text description of location of country-->
|alt_map =      <!--alt text for map-->
|map_caption =    <!--Caption to place below map-->
|image_map2 =     <!--Another map, if required-->
|alt_map2 =      <!--alt text for second map-->
|map_caption2 =    <!--Caption to place below second map-->
|capital =      <!--Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists-->
|coordinates =    <!-- Coordinates for capital, using {{tl|coord}} -->
|largest_city =    <!--Name of country/territory's largest city. Use "capital" (without quotation marks) if it's the capital.-->
|largest_settlement_type = <!--Type of settlement if largest settlement not a city-->
|largest_settlement = <!--Name of largest settlement-->
|official_languages = <!--Languages recognised in legislation, constitution, etc-->
|national_languages = <!--Country/territory-wide languages recognised but not necessarily in country/territory-wide law, etc-->
|regional_languages = <!--Languages recognised or associated with particular regions within the country/territory-->
|languages_type =   <!--Use to specify a further type of language, if not official, national or regional-->
|languages =     <!--Languages of the further type-->
|languages_sub =   <!--Is this further type of language a sub-item of the previous non-sub type? ("yes" or "no")-->
|languages2_type =  <!--Another further type of language-->
|languages2 =     <!--Languages of this second further type-->
|languages2_sub =   <!--Is the second alternative type of languages a sub-item of the previous non-sub type? ("yes" or "no")-->
|ethnic_groups =   <!--List/breakdown of ethnic groups within the country/territory-->
|ethnic_groups_year = <!--Year of ethnic groups data (if provided)-->
|ethnic_groups_ref = <!--(for any ref/s to associate with ethnic groups data)-->
|religion =      <!--Religion-->
|religion_year =   <!--Year of religion data (if provided)-->
|religion_ref =    <!--(for any ref/s to associate with religion data)-->
|demonym =      <!--Term/s describing those associated with the country/territory (e.g. "Belgian" for the country Belgium)-->
|government_type =  <!--(often a compound multi-wikilinked term, e.g. "Federal semi-presidential constitutional republic", etc)-->
|leader_title1 =   <!--(for a country, usually the head of state's (wikilinked) title, e.g. "President", "Monarch")-->
|leader_name1 =
|leader_title2 =   <!--(could be "Vice President", otherwise "Prime Minster", etc, etc)-->
|leader_name2 =
<!--......-->
|leader_title14 =   <!--(up to 14 distinct leaders may be included)-->
|leader_name14 = 
|legislature =    <!--Name of the country/territory's governing body, e.g. "Parliament", "Congress", etc-->
|upper_house =    <!--Name of governing body's upper house, if given (e.g. "Senate")-->
|lower_house =    <!--Name of governing body's lower house, if given (e.g. "Chamber of Deputies")-->
|sovereignty_type =  <!--Brief description of country/territory's status ("Independence [from...]", "Autonomous province [of...]", etc)-->
|sovereignty_note = 
|established_event1 = <!--First key event in history of country/territory's status or formation-->
|established_date1 = <!--Date of first key event-->
|established_event2 = <!--Second key event-->
|established_date2 = <!--Date of second key event-->
<!--......-->
|established_event13 = <!--(up to 13 distinct events may be included)-->
|established_date13 =
|area_rank = 
|area_km2 =      <!--Major area size (in square km)-->
|area_sq_mi =     <!--Area in square mi (requires area_km2)-->
|area_footnote =   <!--Optional footnote for area-->
|percent_water = 
|area_label =     <!--Label under "Area" (default is "Total")-->
|area_label2 =    <!--Label below area_label (optional)-->
|area_data2 =     <!--Text after area_label2 (optional)-->
|population_estimate = 
|population_estimate_rank = 
|population_estimate_year = 
|population_census = 
|population_census_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|population_density_rank = 
|nummembers =     <!--An alternative to population for micronation-->
|GDP_PPP =      <!--(Gross Domestic Product from Purchasing Power Parity)-->
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_PPP_per_capita_rank = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_rank = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|GDP_nominal_per_capita_rank = 
|Gini =        <!--(Gini measure of income inequality; input number only; valid values are between 0 and 100)-->
|Gini_ref =      <!--(for any ref/s to associate with Gini number)-->
|Gini_rank = 
|Gini_year = 
|HDI_year =      <!-- Please use the year to which the data refers, not the publication year-->
|HDI =        <!--(Human Development Index; input number only; valid values are between 0 and 1)-->
|HDI_change =     <!--increase/decrease/steady; rank change from previous year-->
|HDI_rank = 
|HDI_ref =      <!--(for any ref/s to associate with HDI number)-->
|currency =      <!--Name/s of currency/ies used in country/territory-->
|currency_code =   <!--ISO 4217 code/s for currency/ies (each usually three capital letters)-->
|time_zone =     <!--e.g. GMT, PST, AST, etc, etc (wikilinked if possible)-->
|utc_offset =     <!--in the form "+N", where N is number of hours offset-->
|time_zone_DST =   <!--Link to DST (Daylight Saving Time) used, otherwise leave empty-->
|utc_offset_DST =   <!--in the form "+N", where N is number of hours offset-->
|DST_note =      <!--Optional note regarding DST use-->
|antipodes =     <!--Place/s exactly on the opposite side of the world to country/territory-->
|date_format =    <!--all-numeric date format and era, such as [[Common Era|CE]], [[Anno Domini|AD]], [[Hijri year|AH]], etc.; e.g. {{abbr|yyyy|year}}-{{abbr|mm|month}}-{{abbr|dd|day}} ([[Anno Domini|AD]]) -->
|electricity =    <!--e.g. "230 V–50 Hz"-->
|drives_on =     <!--"right" or "left" (side of road)-->
|cctld =       <!--Internet country code top-level domain identifier (e.g. [[.br]], [[.de]], etc)
|iso3166code =    <!--ISO code only; no extra text. Use to override default from common_name parameter above; omit using "omit".-->
|calling_code =    <!--e.g. [[+1]], [[+531]], [[+44]], etc-->
|patron_saint =    <!--Use patron_saints for multiple-->
|image_map3 =     <!--Optional third map position, e.g. for use with reference to footnotes below it-->
|alt_map3 =      <!--alt text for third map position-->
|footnote_a =     <!--For any footnote <sup>a</sup> used above-->
|footnote_b =     <!--For any footnote <sup>b</sup> used above-->
<!--......-->
|footnote_h =     <!--For any footnote <sup>h</sup> used above-->
|footnotes =     <!--For any generic non-numbered footnotes-->
}}
 • ถ้าในหน้าใดหน้าหนึ่งมีความกว้างเริ่มต้นของภาพธงและตราอาร์ม/สัญลักษณ์ ที่ไม่น่าพอใจ ให้ใช้ flag_width (กำหนดเป็น % หรือ px) เพื่อระบุความกว้างที่จะใช้สำหรับภาพธง จากนั้นความกว้างที่เหลือจะถูกกำหนดให้กับตราอาร์ม/สัญลักษณ์ (ถ้ามี)
สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ
{{{name}}}
[[File:{{{image_flag}}}|125px|alt={{{alt_flag}}}|border|ธงชาติของ{{{name}}}]]
ธงชาติ
[[File:{{{image_symbol}}}|{{{symbol_width}}}|alt={{{alt_symbol}}}|{{{symbol_type}}}ของ{{{name}}}]]
{{{symbol_type}}}
คำขวัญ{{{motto}}}
{{{englishmotto}}}
{{{text_symbol_type}}}
{{{text_symbol}}}
[[File:{{{image_map}}}|{{{map_width}}}|alt={{{alt_map}}}|upright=1.15|{{{map_caption}}}]]
{{{map_caption}}}
ที่ตั้ง{{{loctext}}}
{{{admin_center_type}}}{{{admin_center}}}
{{{languages_type}}}{{{languages}}}
ประเภท{{{org_type}}}
{{{membership_type}}}{{{membership}}}
ผู้นำ
• {{{leader_title1}}}
{{{leader_name1}}}
• {{{leader_title2}}}
{{{leader_name2}}}
• {{{leader_title14}}}
{{{leader_name14}}}
สถาปนา{{{established}}}
• {{{established_event1}}}
{{{established_date1}}}
• {{{established_event2}}}
{{{established_date2}}}
• {{{established_event9}}}
{{{established_date9}}}
พื้นที่
• {{{area_label}}}
[convert: %s]%s{{{area_footnote}}}
{{{percent_water}}}
ประชากร
• {{{population_estimate_year}}} ประมาณ
{{{population_estimate}}}
[convert: %s]%s
จีดีพี (อำนาจซื้อ){{{GDP_PPP_year}}} (ประมาณ)
• รวม
{{{GDP_PPP}}} ({{{GDP_PPP_rank}}})
{{{GDP_PPP_per_capita}}}
จีดีพี (ราคาตลาด){{{GDP_nominal_year}}} (ประมาณ)
• รวม
{{{GDP_nominal}}}
{{{GDP_nominal_per_capita}}}
จีนี ({{{Gini_year}}}){{{Gini}}}{{{Gini_ref}}}
ข้อผิดพลาด: ค่าจีนีไม่ถูกต้อง
เอชดีไอ ({{{HDI_year}}}){{{HDI}}}{{{HDI_ref}}}
ข้อผิดพลาด: ค่า HDI ไม่ถูกต้อง
สกุลเงิน{{{currency}}} ({{{currency_code}}})
เขตเวลาUTC{{{utc_offset}}} ({{{time_zone}}})
เว็บไซต์
{{{official_website}}}
 1. {{{footnote1}}}
 2. {{{footnote2}}}
 3. {{{footnote7}}}
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
|name =       
|native_name =    <!-- Long-form name in native or any -->
|linking_name =   <!-- For wikilinks, if diff from name -->
|image_flag =    <!-- Flag image's filename -->
|alt_flag =     <!-- alt text for flag-->
|flag_border =    <!--set to no to disable border around the flag-->
|symbol_type =    <!-- Symbol, Emblem, Logo, etc. -->
|image_symbol =   <!-- Symbol image's filename -->
|alt_symbol =    <!-- alt text for symbol -->
|symbol_width =   <!-- Symbol image's width (default 85px) -->
|motto =       <!-- "[motto]" -->
|englishmotto =   <!--English language version of motto-->
|anthem =      <!-- ''[anthem name]'' -->
|text_symbol_type = <!-- for other types of text symbol -->
|text_symbol =    <!-- e.g. ''[hymn name]'' -->
|image_map =     <!-- Map image's filename -->
|loctext =      <!--text description of location of organization-->
|alt_map =      <!-- alt text for map image -->
|map_width =     <!-- Map image's width (default 250px) -->
|map_caption = 
|org_type =     <!-- e.g. Trade bloc -->
|membership_type =  <!-- (default "Membership") -->
|membership =    <!-- Type/s and/or number/s of members -->
|admin_center_type = <!-- e.g. "Administrative center" (default) -->
|admin_center =   <!-- Location/s of administrative center/s -->
|languages_type =  <!-- e.g. "[[Official language]]s" (default) -->
|languages = 
|leader_title1 =   <!-- e.g. "Chair", "President", etc. -->
|leader_name1 = 
|leader_title2 =   <!-- e.g. "Deputy chair", etc. -->
|leader_name2 = 
<--......-->
|leader_title14 = 
|leader_name14 =
|established =    <!-- Usually a date, in lieu of event/s hereafter -->
|established_event1 = 
|established_date1 = 
|established_event2 = 
|established_date2 = 
<--......-->
|established_event9 = 
|established_date9 = 
|official_website = 
|area_km2 =     <!-- major area size (in sq_km) -->
|area_sq_mi =    <!-- area in square mi (requires area_km2) -->
|area_footnote =   <!-- optional footnote for area -->
|percent_water = 
|area_label =    <!-- label under "Area" (default is "Total") -->
|area_label2 =    <!-- label below area_label (optional) -->
|area_dabodyalign = <!-- text after area_label2 (optional) -->
|population_estimate = 
|population_estimate_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|GDP_PPP = 
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|Gini =       <!-- number only, 0-100 -->
|Gini_ref =     <!-- for any ref/s to associate with Gini number -->
|Gini_year = 
|HDI =        <!-- number only, 0-1 -->
|HDI_ref =      <!-- for any ref/s to associate with HDI number -->
|HDI_year = 
|currency = 
|currency_code = 
|time_zone = 
|utc_offset =    <!-- +N, where N is number of hours -->
|footnote1 = 
|footnote2 = 
<--......-->
|footnote7 = 
|footnotes =     <!-- For generic non-numbered footnotes -->
}}
สำหรับอดีตประเทศ
{{{conventional_long_name}}}

{{{native_name}}}
{{{year_start}}}–{{{year_end}}}
[[File:{{{image_flag}}}|125px|alt={{{flag_alt}}}|border|ธงชาติของ{{{common_name}}}]]
[[File:{{{image_flag2}}}|125px|alt={{{flag_alt2}}}|border|{{{flag_alt2}}}]]
{{{flag_type}}}
[[File:{{{image_coat}}}|{{{coa_size}}}|alt={{{coat_alt}}}|{{{symbol_type}}}ของ{{{common_name}}}]]
{{{symbol_type}}}
คำขวัญ{{{national_motto}}}
เพลงชาติ{{{national_anthem}}}
[[File:{{{image_map}}}|frameless|alt={{{image_map_alt}}}|upright=1.15|{{{image_map_caption}}}]]
{{{image_map_caption}}}
[[File:{{{image_map2}}}|frameless|alt={{{image_map2_alt}}}|upright=1.15|{{{image_map2_caption}}}]]
{{{image_map2_caption}}}
สถานะ{{{status_text}}}
เมืองหลวง{{{capital}}}
Capital-in-exile{{{capital_exile}}}
ภาษาทั่วไป{{{common_languages}}}
ศาสนา
{{{religion}}}
เดมะนิม{{{demonym}}}
การปกครอง{{{government_type}}}
{{{title_leader}}} 
• {{{year_leader1}}}
{{{leader1}}}
• {{{year_leader2}}}
{{{leader2}}}
• {{{year_leader3}}}
{{{leader3}}}
• {{{year_leader4}}}
{{{leader4}}}
{{{title_representative}}} 
• {{{year_representative1}}}
{{{representative1}}}
• {{{year_representative2}}}
{{{representative2}}}
• {{{year_representative3}}}
{{{representative3}}}
• {{{year_representative4}}}
{{{representative4}}}
• {{{year_representative5}}}
{{{representative5}}}
{{{title_deputy}}} 
• {{{year_deputy1}}}
{{{deputy1}}}
• {{{year_deputy2}}}
{{{deputy2}}}
• {{{year_deputy3}}}
{{{deputy3}}}
• {{{year_deputy4}}}
{{{deputy4}}}
สภานิติบัญญัติ{{{legislature}}}
• {{{type_house1}}}
{{{house1}}}
• {{{type_house2}}}
{{{house2}}}
ยุคประวัติศาสตร์{{{era}}}
• {{{event_pre}}}
{{{date_pre}}}
• {{{event_start}}}
{{{date_start}}} {{{year_start}}}
• {{{event1}}}
{{{date_event1}}}
• {{{event2}}}
{{{date_event2}}}
• {{{event3}}}
{{{date_event3}}}
• {{{event4}}}
{{{date_event4}}}
• {{{event5}}}
{{{date_event5}}}
• {{{event6}}}
{{{date_event6}}}
• {{{event_end}}}
{{{date_end}}} {{{year_end}}}
• {{{event_post}}}
{{{date_post}}}
พื้นที่
{{{stat_year1}}}[convert: %s]%s
{{{stat_year2}}}[convert: %s]%s
{{{stat_year3}}}[convert: %s]%s
{{{stat_year4}}}[convert: %s]%s
{{{stat_year5}}}[convert: %s]%s
ประชากร
• {{{stat_year1}}}
{{{stat_pop1}}}
• {{{stat_year2}}}
{{{stat_pop2}}}
• {{{stat_year3}}}
{{{stat_pop3}}}
• {{{stat_year4}}}
{{{stat_pop4}}}
• {{{stat_year5}}}
{{{stat_pop5}}}
สกุลเงิน{{{currency}}}
รหัส ISO 3166[[ISO 3166-2:{{{ISO3166CODE}}}|{{{ISO3166CODE}}}]]
ก่อนหน้า
ถัดไป
[[File:{{{flag_p1}}}|20px|border|link=|alt=]] [[{{{p1}}}]]
[[File:{{{flag_p2}}}|20px|border|link=|alt=]] [[{{{p2}}}]]
[[File:{{{flag_p3}}}|20px|border|link=|alt=]] [[{{{p3}}}]]
[[File:{{{flag_p4}}}|20px|border|link=|alt=]] [[{{{p4}}}]]
[[File:{{{flag_p5}}}|20px|border|link=|alt=]] [[{{{p5}}}]]
[[{{{s1}}}]] [[File:{{{flag_s1}}}|20px|border|link=|alt=]]
[[{{{s2}}}]] [[File:{{{flag_s2}}}|20px|border|link=|alt=]]
[[{{{s3}}}]] [[File:{{{flag_s3}}}|20px|border|link=|alt=]]
[[{{{s4}}}]] [[File:{{{flag_s4}}}|20px|border|link=|alt=]]
[[{{{s5}}}]] [[File:{{{flag_s5}}}|20px|border|link=|alt=]]
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ{{{today}}}
 1. {{{footnote_a}}}
 2. {{{footnote_b}}}
 3. {{{footnote_h}}}
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล ประเทศ
|native_name      = <!-- Name in a modern syntax of native language(s). Leave blank if name is only in English.
                Separate with line breaks<br/> or use Template:Plainlist. If language uses Latin characters, place name(s) in italics. -->
|conventional_long_name = <!-- Full name in English -->
|common_name      = <!-- Name to be used in constructing links and category names; not for display -->
|iso3166code = omit    <!-- For a country or geopolitical version of a country that ceased to exist prior to the introduction of iso3166-->
|era          = <!-- Use: "Napoleonic Wars", "Cold War", etc. -->
|status         = <!-- Status: see Category list on template page -->
|status_text      = <!-- A free text to describe status at the top of the infobox. Use sparingly. -->
|empire         = <!-- The empire or country to which the entity was in a state of dependency -->
|government_type    = <!-- To generate categories: "Monarchy", "Republic", etc. to generate categories -->
<!-- Rise and fall, events, years and dates -->
<!-- only fill in the start/end event entry if a specific article exists. Don't just say "abolition" or "declaration" -->
|event_start      = <!-- Default: "Established" -->
|date_start       = <!-- Optional: Date of establishment, in format 1 January (no year) -->
|year_start       = <!-- Year of establishment -->
|event_end       = <!-- Default: "Disestablished" -->
|date_end        = <!-- Optional: Date of disestablishment, in format 1 January (no year) -->
|year_end        = <!-- Year of disestablishment -->
|year_exile_start    = <!-- Year of start of exile (if dealing with exiled government: status="Exile") -->
|year_exile_end     = <!-- Year of end of exile (leave blank if still in exile) -->
|event1         = <!-- Optional: other events between "start" and "end" -->
|date_event1      = 
|event2         = 
|date_event2      = 
|event3         = 
|date_event3      = 
|event4         = 
|date_event4      = 
|event5         = 
|date_event5      = 
|event6         = 
|date_event6      = 
|event_pre       = <!-- Optional: A crucial event that took place before "event_start" -->
|date_pre        = 
|event_post       = <!-- Optional: A crucial event that took place after "event_end" -->
|date_post       = 
<!-- Flag navigation: Preceding and succeeding entities p1 to p5 and s1 to s5 -->
|p1           = <!-- Name of the article for preceding entity, numbered 1-5 -->
|flag_p1        = <!-- Default: "Flag of {{{p1}}}.svg" (size 30) -->
|image_p1        = <!-- Use: [[File:Sin escudo.svg|20px|Image missing]] -->
|p2           = 
|flag_p2        = 
|p3           = 
|flag_p3        = 
|p4           = 
|flag_p4        = 
|p5           = 
|flag_p5        = 
|s1           = <!-- Name of the article for succeeding entity, numbered 1-5 -->
|flag_s1        = <!-- Default: "Flag of {{{s1}}}.svg" (size 30) -->
|image_s1        = <!-- Use: [[File:Sin escudo.svg|20px|Image missing]] -->
|s2           = 
|flag_s2        = 
|s3           = 
|flag_s3        = 
|s4           = 
|flag_s4        = 
|s5           = 
|flag_s5        = 
|image_flag       = <!-- Default: Flag of {{{common_name}}}.svg -->
|flag_alt        = <!-- Alt text for flag -->
|image_flag2      = <!-- Second flag -->
|flag_alt2       = <!-- Alt text for second flag -->
|flag          = <!-- Link target under flag image. Default: Flag of {{{common_name}}} -->
|flag_type       = <!-- Displayed text for link under flag. Default "Flag" -->
|image_coat       = <!-- Default: Coat of arms of {{{common_name}}}.svg -->
|coa_size        = <!-- Size of coat of arms -->
|coat_alt        = <!-- Alt text for coat of arms -->
|symbol_type      = <!-- Displayed text for link under symbol. Default "Coat of arms" -->
|symbol_type_article  = <!-- Link target under symbol image. Default: Coat of arms of {{{common_name}}} -->
|image_map       = 
|image_map_alt     = 
|image_map_caption   = 
|image_map2       = <!-- If second map is needed; does not appear by default -->
|image_map2_alt     = 
|image_map2_caption   = 
|capital        = 
|capital_exile     = <!-- If status="Exile" -->
|national_motto     = 
|national_anthem    = 
|common_languages    = 
|religion        = 
|demonym        = 
|currency        = 
<!-- Titles and names of the first and last leaders and their deputies -->
|leader1        = <!-- Name of king or president -->
|leader2        = 
|leader3        = 
|leader4        = 
<!--......-->
|leader21        =   <!--(up to 21 distinct leaders may be included)-->
|year_leader1      = <!-- Years served -->
|year_leader2      = 
|year_leader3      = 
|year_leader4      =
<!--......-->
|year_leader21        = 
|title_leader      = <!-- Default: "King" for monarchy, otherwise "President" -->
|representative1    = <!-- Name of representative of head of state (e.g. colonial governor) -->
|representative2    = 
|representative3    = 
|representative4    = 
|representative5    = 
|year_representative1  = <!-- Years served -->
|year_representative2  = 
|year_representative3  = 
|year_representative4  = 
|year_representative5  = 
|title_representative  = <!-- Default: "Governor" -->
|deputy1        = <!-- Name of prime minister -->
|deputy2        = 
|deputy3        = 
|deputy4        = 
|year_deputy1      = <!-- Years served -->
|year_deputy2      = 
|year_deputy3      = 
|year_deputy4      = 
|title_deputy      = <!-- Default: "Prime minister" -->
<!-- Legislature -->
|legislature      = <!-- Name of legislature -->
|house1         = <!-- Name of first chamber -->
|type_house1      = <!-- Default: "Upper house" -->
|house2         = <!-- Name of second chamber -->
|type_house2      = <!-- Default: "Lower house" -->
<!-- Area and population of a given year -->
|stat_year1       = <!-- year of the statistic, specify either area, population or both -->
|stat_area1       = <!-- area in square kílometres (w/o commas or spaces), area in square miles is calculated -->
|stat_pop1       = <!-- population (w/o commas or spaces), population density is calculated if area is also given -->
|stat_year2       = 
|stat_area2       = 
|stat_pop2       = 
|stat_year3       = 
|stat_area3       = 
|stat_pop3       = 
|stat_year4       = 
|stat_area4       = 
|stat_pop4       = 
|stat_year5       = 
|stat_area5       = 
|stat_pop5       = 
|today         = <!-- Present-day countries that overlap with the territorial extent of the former country. Do not use this parameter if there are more than four such countries. --><!-- Do NOT add flags, per MOS:INFOBOXFLAG -->
|footnote_a       = <!-- Accepts wikilinks -->
|footnote_b       = <!-- Accepts wikilinks -->
...
|footnote_h       = <!-- Accepts wikilinks -->
|footnotes       = <!-- Accepts wikilinks -->
}}

ตัวอย่าง[แก้]

ตัวอย่างสำหรับประเทศหรือดินแดน

โค้ด

{{กล่องข้อมูล ประเทศ
| native_name = ราชอาณาจักรไทย
| conventional_long_name = 
| common_name = ไทย
| image_flag = Flag of Thailand.svg
| image_coat = Emblem of Thailand.svg
| image_map = Location Thailand ASEAN.svg
| map_caption = {{map caption|country=ประเทศไทย|location_color=สีเขียว |region=[[อาเซียน]] |region_color=สีเทาเข้ม |legend=Location Thailand ASEAN.svg}}
| map_width = 300px
| national_anthem = ''[[เพลงชาติไทย]]''<br>''เพลงชาติไทย (บรรเลง)''<center>[[ไฟล์:Thai National Anthem - US Navy Band.ogg]]</center>
| royal_anthem = ''[[สรรเสริญพระบารมี]]''<br>''สรรเสริญพระบารมี (บรรเลง)''<center>[[ไฟล์:Thai Royal Anthem - US Navy Band.ogg]]</center>
| official_languages = [[ภาษาไทย]]
| regional_languages = [[ภาษาในประเทศไทย|รัฐบาลรับรอง 62 ภาษา]]
| languages_type = ภาษาถิ่น
| languages = {{hlist|[[ภาษาไทยถิ่นอีสาน|ภาษาอีสาน]]|[[ภาษาไทยถิ่นเหนือ|คำเมือง]]|[[ภาษาไทยถิ่นใต้|ภาษาปักษ์ใต้]]}}
| ethnic_groups = {{unbulleted list
 | {{nowrap|[[ชาวไทย]]}}<br />{{nowrap| '''∟''' [[ไทยกลาง]] 34.1%}}<br />{{nowrap| '''∟''' [[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเทศไทย)|อีสาน]] 24.9%}}<ref name="DraperKamnuansilpa">{{cite journal|last= Draper|first= John|last2= Kamnuansilpa|first2= Peerasit|date= 2016|title= The Thai Lao Question: The Reappearance of Thailand's Ethnic Lao Community and Related Policy Questions|url= http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631369.2016.1258300|journal= Asian Ethnicity|volume= 19|issue= |pages= 81–105|doi= 10.1080/14631369.2016.1258300|access-date= 23 November 2016 |archiveurl= https://archive.is/20161221094349/http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631369.2016.1258300|archivedate= 21 December 2016|df= dmy-all}}</ref><br />{{nowrap| '''∟''' [[ล้านนา]] 9.9%}} <br />{{nowrap| '''∟''' [[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|ใต้]] 7.5%}}
 | [[ไทยเชื้อสายจีน]] 14%
 | อื่น ๆ 12% <small>(เช่น [[ชาวกะเหรี่ยง|กะเหรี่ยง]], [[ไทยเชื้อสายมลายู]], [[ชาวมอญ|มอญ]], [[ไทยเชื้อสายเขมร]], ชาวเขา)</small><ref name="CERD/C/THA/1-3">{{cite book|title=International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Reports submitted by States parties under article 9 of the Convention: Thailand|date=28 July 2011|publisher=United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination|url=http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/CERD%201_3.pdf|accessdate=8 October 2016|language=en|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161009184727/http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/CERD%201_3.pdf|archivedate=9 October 2016|df=dmy-all}}</ref>{{RP|95–99}}<ref>{{citation |author=David Levinson |title=Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook |publisher=Oryx Pres |year=1998 |page=287|isbn=978-1-57356-019-1}}</ref><ref name=Ethno2013>{{citation|last1 = Paul|first1 = Lewis M.|last2 = Simons|first2 = Gary F.|last3 = Fennig|first3 = Charles D.|year = 2013|title = Ethnologue: Languages of the World|publisher = SIL International|isbn = 978-1-55671-216-6|url = http://www.ethnologue.com|archiveurl = https://web.archive.org/web/20071227170852/http://www.ethnologue.com/|archivedate = 27 December 2007|df = dmy-all}}</ref>}}
|ethnic_groups_year = 2552;<ref name="West794">{{citation |author=Barbara A. West |title=Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania |publisher=Facts on File |year=2009 |page=794|isbn=978-1-4381-1913-7}}</ref> 2554<ref name="CERD/C/THA/1-3" />{{RP|95–99}}
| capital = [[กรุงเทพมหานคร]]
| coordinates = {{coord|15.4|101.3|display=inline}}
| largest_city = [[กรุงเทพมหานคร]]
| government_type = {{plainlist |
* [[ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] {{เล็ก| (นิตินัย)}}
* [[รัฐเดี่ยว]] [[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]] ''และ'' [[ประชาธิปไตย]][[ระบบรัฐสภา]] {{เล็ก| (พฤตินัย)}}
}}
| leader_title1 = [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]
| leader_name1 = [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| leader_title2 = [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]
| leader_name2 = พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| legislature = [[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]]
| upper_house = [[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]]
| lower_house = [[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]]
| area_rank = 50
| area_km2 = 513,120
| area_sq_mi = 198,120
| percent_water = 0.4 (2,230 ตร.กม.)
| population_estimate = 69,558,935 คน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/024/T_0017.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๔ ง หน้า ๑๗–๑๙ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓</ref>
| population_estimate_year = 2562
| population_estimate_rank = 20
| population_census = 63,785,909 คน<ref>[http://popcensus.nso.go.th/pop_data/2553/1/whole_kingdom/T1.xls ตารางที่ 1 ประชากร จำแนกตามเพศ ครัวเรือนจำแนกตามประเภทของครัวเรือน จังหวัด และเขตการปกครอง]. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สืบค้น 7-9-2557.</ref>
| population_census_year = 2553
| population_density_km2 = 132.1
| population_density_sq_mi = 342.1 <!--Do remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| population_density_rank = 88
| GDP_PPP_year = 2562
| GDP_PPP = $1.390 ล้านล้าน<ref name=imf2>{{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=52&pr.y=7&sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=578&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |title=Thailand |publisher=[[International Monetary Fund]] |accessdate=29 April 2018 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180328013341/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=52&pr.y=7&sy=2016&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=578&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |archivedate=29 April 2018 }}</ref>
| GDP_PPP_rank = 
| GDP_PPP_per_capita = $20,474<ref name=imf2 />
| GDP_PPP_per_capita_rank = 
| GDP_nominal_year = 2562
| GDP_nominal = $516 พันล้าน<ref name="NESDBFeb2018">{{cite web|url=http://www.nesdb.go.th/nesdb_en/ewt_dl_link.php?nid=4360&filename=Macroeconomic_Planning|title= Thai Economic Performance in Q4 and 2017 and Outlook for 2018 |publisher=[[National Economic and Social Development Board]]|accessdate=21 February 2018}}</ref>
| GDP_nominal_rank = 
| GDP_nominal_per_capita = $7,607<ref name="NESDBFeb2018"/>
| GDP_nominal_per_capita_rank = 
| Gini = 36
| Gini_ref = <ref name="wb-gini">{{cite web |url=https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=TH |title=Gini Index |publisher=World Bank |accessdate=3 December 2017 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20171204065819/https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=TH |archivedate=4 December 2017}}</ref>
| Gini_rank = 
| Gini_year =2558
| HDI_year = 2561
| HDI = 0.765
| HDI_change = increase
| HDI_rank = ที่ 77
| HDI_ref = <ref name=UNDP>{{cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf|title=Human Development Report 2019|publisher=United Nations Development Programme|date=2019|accessdate=9 December 2019}}</ref>
| sovereignty_type = [[ประวัติศาสตร์ไทย|สถาปนา]]
| established_event2 = [[อาณาจักรอยุธยา]]
| established_date2 = 3 เมษายน 1893 – 7 เมษายน 2310
| established_event3 = [[อาณาจักรธนบุรี]]
| established_date3 = 28 ธันวาคม 2310 – 6 เมษายน 2325
| established_event4 = [[อาณาจักรรัตนโกสินทร์]]
| established_date4 = 6 เมษายน 2325
| established_event5 = [[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]]
| established_date5 = 24 มิถุนายน 2475
| established_event6 = [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560|รัฐธรรมนูญปัจจุบัน]]
| established_date6 = 6 เมษายน 2560
| currency = [[บาท (สกุลเงิน)|บาท]] (฿)
| currency_code = THB
| time_zone = 
| utc_offset = +7
| time_zone_DST =
| utc_offset_DST =
| drives_on = ซ้ายมือ
| cctld = {{hlist |[[.th]] |[[.ไทย]]}}
| calling_code = +66
| religion = {{ublist |item_style=white-space:nowrap; |94.50% [[Buddhism in Thailand|Buddhism]] |4.29% [[Islam in Thailand|Islam]] |1.17% [[Christianity in Thailand|Christianity]] |0.03% [[Hinduism in Southeast Asia|Hinduism]] |0.01% [[Irreligion|Unaffiliated]]<ref name="auto">{{cite web|url=http://web.nso.go.th/en/survey/popchan/data/2015-2016-Statistical%20tables%20PDF.pdf|title=Population by religion, region and area, 2015|last=|first=|website=|publisher=NSO|accessdate=2017-10-12|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171210020110/http://web.nso.go.th/en/survey/popchan/data/2015-2016-Statistical%20tables%20PDF.pdf|archivedate=10 December 2017|df=dmy-all}}</ref>}}
| footnotes = 
}}

แสดงผลราชอาณาจักรไทย
เพลงชาติเพลงชาติไทย
เพลงชาติไทย (บรรเลง)

เพลงสรรเสริญพระบารมีสรรเสริญพระบารมี
สรรเสริญพระบารมี (บรรเลง)
ที่ตั้งของ ประเทศไทย  (สีเขียว) ในอาเซียน  (สีเทาเข้ม)  —  [คำอธิบายสัญลักษณ์]
ที่ตั้งของ ประเทศไทย  (สีเขียว)

ในอาเซียน  (สีเทาเข้ม)  —  [คำอธิบายสัญลักษณ์]

เมืองหลวง
และเมืองใหญ่สุด
กรุงเทพมหานคร
15°24′N 101°18′E / 15.4°N 101.3°E / 15.4; 101.3
ภาษาราชการภาษาไทย
รัฐบาลรับรอง 62 ภาษา
ภาษาถิ่น
กลุ่มชาติพันธุ์
(2552;[5] 2554[2]:95–99)
ศาสนา
การปกครอง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
สภานิติบัญญัติรัฐสภา
วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
สถาปนา
พื้นที่
• รวม
513,120 ตารางกิโลเมตร (198,120 ตารางไมล์) (50)
0.4 (2,230 ตร.กม.)
ประชากร
• 2562 ประมาณ
69,558,935 คน[7] (20)
• สำมะโนประชากร 2553
63,785,909 คน[8]
132.1 ต่อตารางกิโลเมตร (342.1 ต่อตารางไมล์) (88)
จีดีพี (อำนาจซื้อ)2562 (ประมาณ)
• รวม
$1.390 ล้านล้าน[9]
$20,474[9]
จีดีพี (ราคาตลาด)2562 (ประมาณ)
• รวม
$516 พันล้าน[10]
$7,607[10]
จีนี (2558)36[11]
ปานกลาง
เอชดีไอ (2561)เพิ่มขึ้น 0.765[12]
สูง · ที่ 77
สกุลเงินบาท (฿) (THB)
เขตเวลาUTC+7
ขับรถด้านซ้ายมือ
รหัสโทรศัพท์+66
โดเมนบนสุด

อ้างอิง

 1. Draper, John; Kamnuansilpa, Peerasit (2016). "The Thai Lao Question: The Reappearance of Thailand's Ethnic Lao Community and Related Policy Questions". Asian Ethnicity. 19: 81–105. doi:10.1080/14631369.2016.1258300. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 21 ธันวาคม 2016. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2016.
 2. 2.0 2.1 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Reports submitted by States parties under article 9 of the Convention: Thailand (PDF) (ภาษาอังกฤษ). United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination. 28 กรกฎาคม 2011. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 9 ตุลาคม 2016. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2016.
 3. David Levinson (1998), Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook, Oryx Pres, p. 287, ISBN 978-1-57356-019-1
 4. Paul, Lewis M.; Simons, Gary F.; Fennig, Charles D. (2013), Ethnologue: Languages of the World, SIL International, ISBN 978-1-55671-216-6, คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 27 ธันวาคม 2007
 5. Barbara A. West (2009), Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania, Facts on File, p. 794, ISBN 978-1-4381-1913-7
 6. "Population by religion, region and area, 2015" (PDF). NSO. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 10 ธันวาคม 2017. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2017.
 7. ประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๔ ง หน้า ๑๗–๑๙ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
 8. ตารางที่ 1 ประชากร จำแนกตามเพศ ครัวเรือนจำแนกตามประเภทของครัวเรือน จังหวัด และเขตการปกครอง. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สืบค้น 7-9-2557.
 9. 9.0 9.1 "Thailand". International Monetary Fund. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 29 April 2018. สืบค้นเมื่อ 29 April 2018.
 10. 10.0 10.1 "Thai Economic Performance in Q4 and 2017 and Outlook for 2018". National Economic and Social Development Board. สืบค้นเมื่อ 21 February 2018.
 11. "Gini Index". World Bank. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 4 December 2017. สืบค้นเมื่อ 3 December 2017.
 12. "Human Development Report 2019" (PDF). United Nations Development Programme. 2019. สืบค้นเมื่อ 9 December 2019.
ตัวอย่างสำหรับองค์กรระหว่างประเทศ

โค้ด

{{กล่องข้อมูล ประเทศ
| native_name    = {{Collapsible list|title=<center>สหประชาชาติ<center>|<center>{{lang|en|United Nations}} {{en icon}}<br> {{lang|ar|'''الأمم المتحدة'''}} {{ar icon}}<br> {{lang|zh|'''联合国'''}} {{zh icon}}<br> {{lang|fr|'''Nations Unies'''}} {{fr icon}}<br> {{lang|ru|'''Организация Объединённых Наций'''}} {{ru icon}}<br> {{lang|es|'''Naciones Unidas'''}} {{es icon}} <br></center>}}
| linking_name    = สหประชาชาติ
| image_flag     = Flag of the United Nations.svg
| image_symbol = Emblem of the United Nations.svg
| symbol_width    = 100px
| symbol_type    = เครื่องหมาย
| motto       = 
| anthem       = 
| image_map     = United_Nations_Members.svg
| map_caption    = แผนที่แสดง[[รัฐสมาชิกสหประชาชาติ]]<br />ประเทศที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเอกราชจากองค์การสหประชาชาติ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของรัฐสมาชิกอื่น หรือต่อสถานภาพทางกฎหมายของประเทศใด ๆ
| admin_center_type = [[สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ|สำนักงานใหญ่]]
| admin_center    = [[แมนฮัตตัน]] [[นครนิวยอร์ก]] [[รัฐนิวยอร์ก]] [[สหรัฐอเมริกา]]
| largest_metropolitan_area = 
| languages_type   = [[ภาษาทางการ]]
| languages     = [[ภาษาอาหรับ]] [[ภาษาจีน]] [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาฝรั่งเศส]] [[ภาษารัสเซีย]] [[ภาษาสเปน]]
| membership_type  = [[รัฐสมาชิกสหประชาชาติ|รัฐสมาชิก]]
| membership     = 192 ประเทศ
| denonym      = [[เลขาธิการ]]
| government_type  = 
| leader_title1   = [[เลขาธิการสหประชาชาติ]]
| leader_name1    = [[บัน คี มูน]] 
| sovereignty_type  = การก่อตั้ง
| sovereignty_note  = 
| established_event1 = [[กฎบัตรสหประชาชาติ]]
| established_date1 = [[26 มิถุนายน]] [[ค.ศ. 1945]] 
| established_event2 = การบังคับใช้กฎบัตร
| established_date2 = [[24 ตุลาคม]] ค.ศ. 1945
| established_event3 = 
| established_date3 = 
}}

แสดงผลธงชาติของสหประชาชาติ
ธงชาติ
เครื่องหมายของสหประชาชาติ
เครื่องหมาย
แผนที่แสดงรัฐสมาชิกสหประชาชาติ ประเทศที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเอกราชจากองค์การสหประชาชาติ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของรัฐสมาชิกอื่น หรือต่อสถานภาพทางกฎหมายของประเทศใด ๆ
แผนที่แสดงรัฐสมาชิกสหประชาชาติ
ประเทศที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเอกราชจากองค์การสหประชาชาติ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของรัฐสมาชิกอื่น หรือต่อสถานภาพทางกฎหมายของประเทศใด ๆ
สำนักงานใหญ่แมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ภาษาทางการภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
รัฐสมาชิก192 ประเทศ
ผู้นำ
บัน คี มูน
การก่อตั้ง
26 มิถุนายน ค.ศ. 1945
• การบังคับใช้กฎบัตร
24 ตุลาคม ค.ศ. 1945

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]