ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:กล่องข้อมูล บุคลากรทหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

อาจใช้อินโฟบ็อกซ์บุคคลทางทหารเพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทางทหารแต่ละคน เช่น ทหารหรือผู้นำทางทหาร

แม่แบบนี้อาจใช้มอดูล (แม่แบบย่อย) ของ {{กล่องข้อมูล ชีวประวัติ}} โปรดดู en:Wikipedia:Infobox modules สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว

การใช้งาน

[แก้]

แม่แบบว่างเปล่า

[แก้]

ควรเพิ่มกล่องข้อมูลที่แสดงด้านล่าง:

{{{honorific prefix}}}

{{{name}}}

{{{honorific suffix}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ชื่อพื้นเมือง
{{{native_name}}}
ชื่อเกิด{{{birth_name}}}
ชื่ออื่น{{{other_name}}}
ชื่อเล่น{{{nickname}}}
เกิด{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
เสียชีวิต{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
{{{placeofburial_label}}}
{{{placeofburial}}}
({{{placeofburial_coordinates}}})
รับใช้{{{allegiance}}}
{{{branch_label}}}{{{branch}}}
{{{serviceyears_label}}}{{{serviceyears}}}
{{{rank_label}}}{{{rank}}}
เลขประจำตัว{{{servicenumber}}}
หน่วย{{{unit}}}
บังคับบัญชา{{{commands}}}
{{{battles_label}}}{{{battles}}}
บำเหน็จ{{{awards}}}
อนุสรณ์สถาน{{{memorials}}}
โรงเรียนแม่{{{alma_mater}}}
คู่สมรส{{{spouse}}}
ความสัมพันธ์{{{relations}}}
งานอื่น{{{otherwork}}}
ลายมือชื่อ[[File:{{{signature}}}|{{{signature_size}}}|alt={{{signature alt}}}|{{{signature alt}}}]]
เว็บไซต์{{{website}}}
{{{module}}}
{{กล่องข้อมูล บุคลากรทหาร
|honorific_prefix = 
|name       = 
|honorific_suffix = 
|image      = 
|image_upright  = 
|alt       = 
|caption     = 
|native_name   = 
|native_name_lang = 
|birth_name    = 
|other_name    = 
|nickname     = 
|birth_date    = <!--{{birth date and age|YYYY|MM|DD}} or {{birth date|YYYY|MM|DD}} if dead-->
|birth_place   = 
|death_date    = <!--{{death date and age|dYYYY|dMM|dDD|YYYY|MM|DD}}-->
|death_place   = 
|placeofburial  = 
|placeofburial_label = 
|placeofburial_coordinates = <!--{{coord|LAT|LONG|display=inline,title}}-->
|allegiance    = 
|branch      = 
|branch_label   = <!--"Branch" or "Service"-->
|serviceyears   = 
|serviceyears_label = 
|rank       = 
|rank_label    = 
|servicenumber  = 
|unit       = 
|commands     = 
|battles     = 
|battles_label  = 
|awards      = 
|memorials    = 
|alma_mater    = 
|spouse      = <!--{{marriage|name|start date|end date}}; add spouse if reliably sourced-->
|children     = 
|relations    = 
|laterwork    = 
|signature    = 
|signature_size  = 
|signature_alt  = 
|website     = <!--{{URL|example.com}}-->
|module      = 
}}

พารามิเตอร์

[แก้]

Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE). Please keep in mind WP:ICONDECORATION for the use of images.

 • honorific_prefix – titles such as "Sir", "General".
 • name – the full name of the person.
 • honorific_suffix – post-nominal honours such as "OBE"
 • imageoptional – an image of the person. The image must be given in the form Example.jpg; an image of a nation's highest award, such as the Medal of Honor or Victoria Cross, may be displayed for recipients of it, especially as a placeholder.
 • image_uprightoptional – See WP:UPRIGHT
 • image_sizeoptional – the size of the image in px. Give the number without the px suffix (for example, 220 rather than 220px). |image_upright= is preferred.
 • alt Alt text, if used, must be placed here.
 • captionoptional – the text to be placed below the image.
 • native_name – the person's name in their own language
 • native_name_lang – ISO 639-2 code e.g. "fre" or "fra" for French. If more than one, use {{lang}} for |native_name= instead
 • birth_nameoptional – the name the person was born with, if different from that used later in life.
 • other_nameoptional – other names by which the person was known.
 • nicknameoptional – nickname(s) by which the person was known.
 • birth_dateoptional – the date of birth, if known, using {{Birth date}} or {{Birth date and age}}.
 • birth_placeoptional – the person's birthplace.
 • death_dateoptional – the date of death, if applicable and known, in {{Death date and age}}.
 • death_placeoptional – the place where the person died.
 • placeofburialoptional – the place where the person's remains are buried or otherwise interred.
 • placeofburial_labeloptional – the label of the placeofburial field (above). The placeofburial field is normally preceded by the label "Buried"; if this is not appropriate for the particular manner in which the remains were disposed of, a different label can be specified here.
 • placeofburial_coordinatesoptional – the precise location where the person's remains are buried or otherwise interred. สำหรับพิกัด ให้ใช้แม่แบบ {{coord}} กับ display=inline,title และไม่ควรกรอกค่าละเอียดเกินไป
 • allegianceoptional – the country or other power the person served. Multiple countries may be indicated together with the corresponding dates. This field should not be used to indicate a particular service branch, which is better indicated by the branch field (below).
 • branchoptional – the service branch (Army, Navy, etc.) the person was a part of; this should be left blank for people who were not part of a formal armed service, or who predate the establishment of formal service branches.
 • branch_labeloptional – the label of the branch field (above). The branch field is normally preceded by "Service/Branch"; to avoid word wrapping, one of "Service" or "Branch" can be specified.
 • serviceyearsoptional – the years during which the person served.
 • serviceyears_labeloptional – the label to use for the serviceyears field (above); defaults to "Years of service".
 • rankoptional – the highest rank achieved by the person unless a reduction in rank occurred (whether by punishment, voluntary, or as part of joining another military unit or military service). The rank being awarded posthumously, may be noted. In cases where the person held different ranks in different armies, multiple ranks should be specified with dates and country noted for each. Separate multiple entries using {{Plainlist}}.
 • rank_labeloptional – the label to use for the rank field (above); defaults to "Rank".
 • service numberoptional – the service number held by the individual during military service. Do not supply for living persons unless published by secondary sources such as the London Gazette.
 • unitoptional – for persons who are not notable as commanding officers, the unit (company, battalion, regiment, etc.) in which they served. This should be omitted if the commands are specified (as below).
 • commandsoptional – for persons who are notable as commanding officers, the units they commanded. Dates should be given if multiple notable commands were held. Separate multiple entries using {{Plainlist}}.
 • battlesoptional – any notable battles or wars in which the person participated. This should be omitted if a {{Campaignbox}} is used in conjunction with this template. Separate multiple entries using {{Plainlist}}.
 • battles_labeloptional – the label to use for the battles field (above); defaults to "Battles/wars".
 • awardsoptional – any notable awards or decorations the person received; exhaustive lists should be worked into the prose. Separate multiple entries using {{Plainlist}}.
 • memorialsoptional – Memorials or monuments to the subject (e.g. statues, streets named after them). Separate multiple entries using {{Plainlist}}.
 • alma_materoptional – educational institutions the subject graduated from and degree received, in parentheses. Separate multiple entries using {{Plainlist}}
 • spouseoptional – list the service members spouse(s) if verifiable from a reliable source.
 • childrenoptional – Only if independently notable themselves or particularly relevant. Number of children (e.g., three or 3), or list of names if notable, in which case, separate entries using {{Plainlist}} or {{Unbulleted list}}. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless notable.
 • relationsoptional – any notable relations. Only reasonably close ones should be indicated; an exhaustive listing of an extensive family tree should be avoided here.
 • laterworkoptional – profession or positions held by the person other than military service (displays with the label "Other work"). Separate multiple entries using {{Plainlist}}.
 • signatureoptional – an image of the person's signature. The image must be given in the form example.jpg.
 • signature_sizeoptional – the size of the signature in px. Give the number without the px suffix.
 • signature_altoptional – alt text for the signature.
 • websiteoptional – Use {{URL}}
 • moduleoptional – Embedded template

รายการ

[แก้]

For parameters such as |awards=, |unit= or |commands=, which take lists of values, unbulleted or bulleted lists may be preferable. See MOS:VLIST.

Unbulleted lists can be created with {{plainlist}} or {{ublist}}. The use of <br /> is common but แม่แบบ:Dcr See MOS:NOBR.

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
awards = {{plainlist|
* Purple Heart (3)
* Bronze Star (2)
* World War II Victory Medal
* Presidential Unit Citation
* Orange Lanyard
}}
 • Purple Heart (3)
 • Bronze Star (2)
 • World War II Victory Medal
 • Presidential Unit Citation
 • Orange Lanyard
มาร์กอัป แสดงผลเป็น
awards = {{unbulleted list
| Purple Heart (3)
| Bronze Star (2)
| World War II Victory Medal
| Presidential Unit Citation
| Orange Lanyard
}}
 • Purple Heart (3)
 • Bronze Star (2)
 • World War II Victory Medal
 • Presidential Unit Citation
 • Orange Lanyard

Bulleted lists can be created with * markup.

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
awards = 
* Purple Heart (3)
* Bronze Star (2)
* World War II Victory Medal
* Presidential Unit Citation
* Orange Lanyard
 • Purple Heart (3)
 • Bronze Star (2)
 • World War II Victory Medal
 • Presidential Unit Citation
 • Orange Lanyard

การฝัง

[แก้]

Many military people are known for more than just their military service (e.g. Douglas Fairbanks Jr. and James Stewart), and hence it may be desirable to merge this infobox with another one, like {{Infobox person}}. By adding |embed=yes to the first line of the infobox code, one can embed this infobox into another, creating the illusion of one continuous infobox.

Though the process is a little complicated, it is possible to insert this infobox into most if not all other infoboxes. For {{Infobox person}}, this infobox is passed as a "module" using the |module= syntax. The title for the embedded section can be changed using |embed_title=.

John Infobox
เกิดJohn Military Infobox
5 พฤษภาคม ค.ศ. 1950(1950-05-05)
Template City, Country
เสียชีวิต10 มิถุนายน ค.ศ. 2010(2010-06-10) (60 ปี)
อาชีพActor
ปีปฏิบัติงาน1970–1990
Fictitious military career
รับใช้United States
แผนก/สังกัดU.S. Army Air Forces
ประจำการ1980–1985
ชั้นยศBrigadier general
เว็บไซต์example.com
{{กล่องข้อมูล ชีวประวัติ
 |name     = John Infobox
 |birth_name  = John Military Infobox
 |birth_date  = {{birth date|1950|5|5|df=y}}
 |birth_place = Template City, Country
 |death_date  = {{death date and age|2010|6|10|1950|5|5|df=y}}
 |occupation  = Actor
 |years_active = 1970–1990
 |module    = 
 {{กล่องข้อมูล บุคลากรทหาร
  |embed    = yes
  |embed_title = Fictitious military career
  |allegiance  = United States
  |branch    = U.S. Army Air Forces
  |serviceyears = 1980–1985
  |rank     = Brigadier general
  |website   = {{URL|example.com}}
 }}
}}

ตัวอย่าง

[แก้]

สาธิตแม่แบบ: {{birth date}}, {{death date and age}}, {{plainlist}} และ {{ublist}}

Carwood Lipton
ชื่อเกิดClifford Carwood Lipton
ชื่อเล่น"Lip"
เกิด30 มกราคม ค.ศ. 1920(1920-01-30)
Huntington, West Virginia
เสียชีวิต16 ธันวาคม ค.ศ. 2001(2001-12-16) (81 ปี)
Pinehurst, North Carolina
รับใช้ United States
BranchUnited States Army
Service years1942–1945
ชั้นยศFirst lieutenant
หน่วย
ConflictWorld War II
บำเหน็จ
งานอื่นGlass executive
{{กล่องข้อมูล บุคลากรทหาร
 |width_style    = person
 |name        = Carwood Lipton<!--
 |image       = Carwood lipton 506e.jpg
 |caption      = First Lieutenant Lipton in dress uniform-->
 |birth_name     = Clifford Carwood Lipton
 |nickname      = "Lip"
 |birth_date     = {{birth date|1920|01|30}}
 |birth_place    = [[Huntington, West Virginia]]
 |death_date     = {{death date and age|2001|12|16|1920|01|30}}
 |death_place    = [[Pinehurst, North Carolina]]
 |allegiance     = {{flagu|United States}}
 |branch_label    = Branch
 |branch       = [[United States Army]]
 |serviceyears_label = Service&nbsp;years
 |serviceyears    = 1942–1945
 |rank        = [[First lieutenant (United States)|First lieutenant]]
 |unit        = {{plainlist|
* [[E Company, 506th Infantry Regiment (United States)|Easy Company]],
* [[506th Infantry Regiment (United States)|506th Infantry Regiment]],
* [[101st Airborne Division]]}}
 |battles_label   = Conflict
 |battles      = World War II
* [[American airborne landings in Normandy|Normandy landings]]
* [[Operation Market Garden|''Market Garden'']]
* [[Battle of the Bulge]]
 |awards       = {{ublist|[[Bronze Star]] (2)|[[Purple Heart]] (3)}}
 |otherwork     = Glass executive
}}

ข้อมูลแม่แบบ

[แก้]
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล บุคลากรทหาร (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Honorific Prefixhonorific_prefix

Titles such as 'Sir', 'General'.

สตริงเลือกได้
Namename

The full name of the person.

สตริงเลือกได้
Honorific Suffixhonorific_suffix

Post-nominal honours such as 'OBE'

สตริงเลือกได้
Native Namenative_name

The person's name in their own language

สตริงเลือกได้
Native Name Languagenative_name_lang

Language in which the native name is given

สตริงเลือกได้
Imageimage

The image must be given in the form Example.jpg

ชื่อหน้าเลือกได้
Image scalingimage_upright

Image scaling factor, see WP:UPRIGHT

จำนวนเลือกได้
Image sizeimage_size

Size of the image in pixels.

จำนวนเลือกได้
Altalt

Alternative text, if used, must be placed here.

สตริงเลือกได้
Captioncaption

Caption for the image

สตริงเลือกได้
Birth Datebirth_date

The Date of Birth, if known,

บรรทัดเลือกได้
Death Datedeath_date

The Date of Death, if applicable and known,

บรรทัดเลือกได้
Birth Placebirth_place

The person's birth place.

สตริงเลือกได้
Death Placedeath_place

The place where the person died.

สตริงเลือกได้
Place of Burialplaceofburial

The place where the person's remains are buried or otherwise interred.

สตริงเลือกได้
Place of Burial Labelplaceofburial_label

The label to use for the place of burial field

สตริงเลือกได้
Place of burial Coordinatesplaceofburial_coordinates

The precise location where the person's remains are buried or otherwise interred.

สตริงเลือกได้
Nick Namenickname

Nick name(s) by which the person was known.

สตริงเลือกได้
Birth Namebirth_name

The name of the person was born with.

สตริงเลือกได้
Allegianceallegiance

The country or other power the person served.

สตริงเลือกได้
Branchbranch

The service branch (Army, Navy, etc.)

สตริงเลือกได้
Branch Labelbranch_label

The label of the branch field (above). The branch field is normally preceded by "Service/Branch"; to avoid word wrapping, one of "Service" or "Branch" can be specified.

ค่าปริยาย
Service/Branch
ตัวอย่าง
Branch
สตริงเลือกได้
Service Yearsserviceyears

The years during which the person served.

จำนวนเลือกได้
Rankrank

The highest rank achieved by the person

สตริงเลือกได้
Service Numberservicenumber

The service number held by the individual during military service.

สตริงเลือกได้
Unitunit

The unit in which the person served(company, battalion, regiment, etc.)

สตริงเลือกได้
Commandscommands

For persons who are notable as commanding officers, the units they commanded.

สตริงเลือกได้
Battlesbattles

Any notable battles or wars in which the person participated.

สตริงเลือกได้
Battles Labelbattles_label

The label to use for the battles field

สตริงเลือกได้
Awardsawards

Any notable awards or decorations the person received

สตริงเลือกได้
Alma materalma_mater

The linked name of attended higher education institution(s).

สตริงเลือกได้
Spousespouse

Notable spouse if verifiable from a reliable source.

สตริงเลือกได้
Childrenchildren

Notable children or number of children if verifiable from a reliable source.

สตริงเลือกได้
Relationsrelations

Any notable relations.

สตริงเลือกได้
Later Worklaterwork

Profession or positions held by the person other than military service

สตริงเลือกได้
Signaturesignature

An image of the person's signature.

สตริงเลือกได้
Websitewebsite

Military's website

สตริงเลือกได้

หมวดหมู่ติดตาม

[แก้]

ดูเพิ่ม

[แก้]