แม่แบบ:กล่องข้อมูล นักวิทยาศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล่องข้อมูล นักวิทยาศาสตร์
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

กล่องข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ สามารถจะถูกใช้เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือ นักคณิตศาสตร์

การใช้[แก้]

{{{honorific_prefix}}}

{{{name}}}

{{{honorific_suffix}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
เกิด{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
เสียชีวิต{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
สาเหตุเสียชีวิต{{{death_cause}}}
สุสาน{{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
สัญชาติ{{{nationality}}}
ชื่ออื่น{{{other_names}}}
Siglum{{{siglum}}}
พลเมือง{{{citizenship}}}
การศึกษา{{{education}}}
ศิษย์เก่า{{{alma_mater}}}
มีชื่อเสียงจาก{{{known_for}}}
คู่สมรส{{{spouse}}} or {{{spouses}}}
คู่รัก{{{partner}}} or {{{partners}}}
บุตร{{{children}}}
รางวัล{{{awards}}}
อาชีพทางวิทยาศาสตร์
สาขา{{{fields}}}
สถาบันที่ทำงาน{{{workplaces}}}
ผู้สนับสนุน{{{patrons}}}
วิทยานิพนธ์[ thesis_title ] (year)
or
[
thesis_title1 ] (year1)
[ thesis_title2 ] (year2)
อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอก{{{doctoral_advisor}}}
อาจารย์ที่ปรึกษาอื่น ๆ{{{academic_advisors}}}
ลูกศิษย์ในระดับปริญญาเอก{{{doctoral_students}}}
ลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ{{{notable_students}}}
มีอิทธิพลต่อ{{{influences}}}
ได้รับอิทธิพลจาก{{{influenced}}}
ชื่อย่อที่ใช้ทางพฤกษศาสตร์{{{author_abbrev_bot}}}
ชื่อย่อที่ใช้ทางสัตววิทยา{{{author_abbrev_zoo}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
ลายมือชื่อ
[[File:{{{signature}}}|150px|alt={{{signature_alt}}}|{{{signature_alt}}}]]
หมายเหตุ
{{{footnotes}}}

กล่องข้อมูล (infobox) นี้ สามารถจะถูกเติมลงในบทความได้โดยการ คัดลอก/วางการคัดลอก แม่แบบ ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

{{กล่องข้อมูล นักวิทยาศาสตร์
| honorific_prefix = 
| name       = 
| honorific_suffix = 
| native_name    = 
| native_name_lang = 
| image       = <!--(filename only, i.e. without "File:" prefix)-->
| image_size    = 
| image_upright   = 
| alt        = 
| caption      = 
| birth_name    = <!-- if different from "name" -->
| birth_date    = <!--{{birth date |YYYY|MM|DD}}-->
| birth_place    = 
| death_date    = <!--{{death date and age |YYYY|MM|DD |YYYY|MM|DD}} (death date then birth date)-->
| death_place    = 
| death_cause    = 
| resting_place   = 
| resting_place_coordinates = <!--{{coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline,title}}-->
| other_names    = 
| siglum      =
| pronounce     =
| citizenship    = 
| nationality    = 
| fields      = 
| workplaces    = 
| patrons      = 
| education     = 
| alma_mater    = 
| thesis_title   = <!--(or | thesis1_title = and | thesis2_title = )-->
| thesis_url    = <!--(or | thesis1_url =  and | thesis2_url = )-->
| thesis_year    = <!--(or | thesis1_year =  and | thesis2_year = )-->
| doctoral_advisor = <!--(or | doctoral_advisors = )-->
| academic_advisors = 
| doctoral_students = 
| notable_students = 
| known_for     = 
| influences    = 
| influenced    = 
| awards      = 
| author_abbrev_bot = 
| author_abbrev_zoo = 
| spouse      = <!--(or | spouses = )-->
| partner      = <!--(or | partners = )-->
| children     = 
| signature     = <!--(filename only)-->
| signature_alt   = 
| website      = <!--{{URL|www.example.com}}-->
| footnotes     = 
}}

ค่าที่กำหนดในแม่แบบ[แก้]

Parameter Explanation
name ใส่ชื่อ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือ นักคณิตศาสตร์ ที่นี่
box_width จัดความกว้างของ กล่องข้อมูล หากไม่ใส่ ค่าที่กำหนดไว้แล้ว คือ 26em.
image แทรก ภาพ *.jpg, ขนาดที่ดูพอดี คือ 225px.
image_width ใส่ความกว้างของภาพ (หากไม่ใส่ ค่าที่กำหนดไว้ คือ 225x250px).
caption ใส่คำอธิบายภาพ พยายามใส่ข้อมูล วันที่ถ่ายภาพ และ ชื่อของผู้ถ่ายด้วย
birth_date ใส่วันที่เกิด: เดือน, วัน, ปี
birth_place ใส่สถานที่เกิด: หมู่บ้าน, จังหวัด (เมือง), ประเทศ
death_date ใส่วันที่เสียชีวิต: เดือน, วัน, ปี
death_place ใส่สถานที่เสียชีวิต: หมู่บ้าน, จังหวัด (เมือง), ประเทศ
residence ใส่ชื่อประเทศต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ได้พักอาศัย ถ้าบางประเทศอาศัยอยู่เพียงชั่วคราว ให้ละไว้ก็ได้
citizenship ใส่สัญชาติ (citizenship) ของ นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้
nationality ใส่เชื้อชาติ (nationality) ของ นักวิทยาศาตร์ผู้นี้ ถ้าต่างจากสัญชาติ
ethnicity ใส่กลุ่มวัฒนธรรม (อาจไม่จำเป็นต้องใช้ หรือ ใช้เมื่อเห็นว่าสำคัญ)
field บอกว่า นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ เป็น นักฟิสิกส์ นักเคมี นักชีววิทยา นักคณิตศาสตร์ วิศวกร ฯลฯ
workplaces ใส่ชื่อ บริษัท และ/หรือ มหาวิทยาลัย หลักๆ ที่ เขาหรือเธอผู้นี้ทำงานให้
alma_mater ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยที่ เขา หรือ เธอ ผู้นี้ได้รับปริญญา
doctoral_advisor ใส่ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก
academic_advisors ใส่ชื่อ ครู อาจารย์ ผู้คอยดูแล ที่ได้รับการยอมรับนับถือ แล้วใช้ footnote เพื่ออธิบาย
doctoral_students ใส่ชื่อลูกศิษย์ระดับปริญญาเอก
notable_students ใส่ชื่อลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียง
known_for ใส่ชื่อสาขา หัวข้อการวิจัย ที่ทำให้ เขา หรือ เธอ มีชื่อเสียง
author_abbrev_bot ใส่ botanical author abbreviation ที่นี่, ถ้า เขาหรือเธอเป็นผู้แต่งชื่อ botanical species
author_abbrev_zoo ใส่ zoological author abbreviation ที่นี่, ถ้า เขาหรือเธอเป็นผู้แต่งชื่อ zoological species
influences ใส่ชื่อ นักวิทยาศาสตร์่ ที่มีอิทธิพล ต่องานวิจัย ของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้
influenced ใส่ หัวข้อ/สาขา วิทยาศาสตร์ และ/หรือ นักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ได้มีอิทธิพลต่อ
awards ใส่ เหรียญ หรือ รางวัล อันเป็นเกียรติที่นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ได้รับ
religion ใส่ข้อมูลศาสนา ความเชื่อ (โดยความเห็นของคนส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องใส่)
signature ใส่ภาพลายเซ็น
signature_alt ใส่ข้ออักขระที่ใช้เซ็นต์ เช่น "Is. Newton"
footnotes ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปกครองที่เป็นที่รู้จัก และ/หรือ ลูก และ บทความที่เกี่ยวข้อง

Microformat[แก้]