แม่แบบ:กล่องข้อมูล ชื่อเกาหลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้เพื่อแสดงกล่องข้อมูลชื่อเกาหลี ในกรณีที่ใช้ร่วมกับกล่องข้อมูลอื่น ควรกำหนดค่าเป็นโมดูลย่อยเช่นเดียวกับในการแก้ไขนี้ โดยไม่มีชื่อพารามิเตอร์

การใช้งาน[แก้]

{{{title}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}]]
{{{caption}}}
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล
{{{hangul}}}
ฮันจา
{{{hanja}}}
อาร์อาร์{{{rr}}}
เอ็มอาร์{{{mr}}}
IPA{{{koreanipa}}}
นามปากกา
ฮันกึล
{{{hangulho}}}
ฮันจา
{{{hanjaho}}}
อาร์อาร์{{{rrho}}}
เอ็มอาร์{{{mrho}}}
IPA{{{koreanipaho}}}
ชื่อเกิด
ฮันกึล
{{{hangulborn}}}
ฮันจา
{{{hanjaborn}}}
อาร์อาร์{{{rrborn}}}
เอ็มอาร์{{{mrborn}}}
IPA{{{koreanipaborn}}}
ชื่อวัยเยาว์
ฮันกึล
{{{hangula}}}
ฮันจา
{{{hanjaa}}}
อาร์อาร์{{{rra}}}
เอ็มอาร์{{{mra}}}
IPA{{{koreanipaa}}}
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล
{{{hangulja}}}
ฮันจา
{{{hanjaja}}}
อาร์อาร์{{{rrja}}}
เอ็มอาร์{{{mrja}}}
IPA{{{koreanipaja}}}
ชื่อในวงการ
ฮันกึล
{{{hangulstage}}}
ฮันจา
{{{hanjastage}}}
อาร์อาร์{{{rrstage}}}
เอ็มอาร์{{{mrstage}}}
IPA{{{koreanipastage}}}
ชื่อทางธรรม
ฮันกึล
{{{hangulgye}}}
ฮันจา
{{{hanjagye}}}
อาร์อาร์{{{rrgye}}}
เอ็มอาร์{{{mrgye}}}
IPA{{{koreanipagye}}}
ชื่อมรณกรรม
ฮันกึล
{{{hangulph}}}
ฮันจา
{{{hanjaph}}}
อาร์อาร์{{{rrph}}}
เอ็มอาร์{{{mrph}}}
IPA{{{koreanipaph}}}
{{{othername1}}}
ฮันกึล
{{{hangul1}}}
ฮันจา
{{{hanja1}}}
อาร์อาร์{{{rr1}}}
เอ็มอาร์{{{mr1}}}
IPA{{{koreanipa1}}}
{{{othername2}}}
ฮันกึล
{{{hangul2}}}
ฮันจา
{{{hanja2}}}
อาร์อาร์{{{rr2}}}
เอ็มอาร์{{{mr2}}}
IPA{{{koreanipa2}}}
{{{othername3}}}
ฮันกึล
{{{hangul3}}}
ฮันจา
{{{hanja3}}}
อาร์อาร์{{{rr3}}}
เอ็มอาร์{{{mr3}}}
IPA{{{koreanipa3}}}
{{{text}}}

ฟิลด์ทั้งหมดเป็นทางเลือก อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมี hangul, hanja, rr และ mr อย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อแสดงกล่องข้อมูล

ฟิลด์ที่ใช้บ่อยที่สุด[แก้]

{{Infobox Korean name
| hangul  =
| hanja   =
| rr    =
| mr    =
| koreanipa =
| context  =
| image   =
| caption  =
}}

เวอร์ชันเต็ม[แก้]

{{Infobox Korean name
| title     =
| image     =
| image_size   =
| caption    =
|
| context    =
|
| hangul     =
| hanja     =
| rr       =
| mr       =
| koreanipa   =
|
| hangulho    =
| hanjaho    =
| rrho      =
| mrho      =
| koreanipaho  =
|
| hangulborn   =
| hanjaborn   =
| rrborn     =
| mrborn     =
| koreanipaborn =
|
| hangula    =
| hanjaa     =
| rra      =
| mra      =
| koreanipaa   =
|
| hangulja    =
| hanjaja    =
| rrja      =
| mrja      =
| koreanipaja  =
|
| hangulstage  =
| hanjastage   =
| rrstage    =
| mrstage    =
| koreanipastage =
|
| hangulgye   =
| hanjagye    =
| rrgye     =
| mrgye     =
| koreanipagye  =
|
| hangulph    =
| hanjaph    =
| rrph      =
| mrph      =
| koreanipaph  =
|
| othername1   =
| hangul1    =
| hanja1     =
| rr1      =
| mr1      =
| koreanipa1   =
|
| othername2   =
| hangul2    =
| hanja2     =
| rr2      =
| mr2      =
| koreanipa2   =
|
| othername3   = 
| hangul3    = 
| hanja3     = 
| rr3      = 
| mr3      = 
| koreanipa3   = 
|
| text      =
}}

คำอธิบายของพารามิเตอร์[แก้]

ชื่อพารามิเตอร์ คำอธิบาย ค่าเริ่มต้น
title A text field at the top of the table. {{PAGENAME}}
image The filename of the image (for File:Koreageostub.svg, set "image=Koreageostub.svg".)
image_size The width of the image in px (i.e. 220px). Do not use unless necessary. frameless
caption A caption for the image; appears beneath the image.
context Context specification. Set this to "north" for North Korean articles; this will cause the box to use North Korean terms and spellings (chosŏn'gul, hancha instead of hangul, hanja). This parameter can also be set to "old" for use in articles about events that occurred before the development of North and South Korea (pre-1945); this displays the more neutral Hunminjeongeum in place of Hangul or Chosŏn'gŭl.
hangul Korean name in Hangul.
Leaving this field empty will add the page to Category:Articles needing Korean script or text.
hanja The Hanja for a given Korean name.
Leave this field empty or set to none if there is no corresponding hanja name.
Set this field to ! to add the page to Category:Wikipedia articles needing hanja.
rr The Revised Romanization of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
mr The McCune–Reischauer romanization of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
koreanipa The IPA transcription of the name.
*ho Pen name replace * with
hangul, hanja, rr, or mr
*born Birth name
*a Childhood name
*ja Courtesy name
*stage Stage name
*gye Dharma name
*ph Posthumous name
*1 Other names that do not fall under the above headings.
*2
*3
othername1 Text fields to create headings for *1 and *2. Other name
othername2
othername3
text Text displayed at bottom of infobox.
child Set child=yes to use this template inside another infobox.
headercolor A background color for title. Do not use unless necessary, e.g. to match an infobox in which this is embedded as a module. #CCCCFF

อดีตพารามิเตอร์[แก้]

แม่แบบนี้ไม่รองรับพารามิเตอร์ต่อไปนี้อีกต่อไป:

Parameter name Description Default
tablewidth The width of the infobox in px or em (raw numbers will be interpreted as px). Do not use unless necessary. 22em
color A background color for title. Now replaced by headercolor. #CCCCFF
fontcolor A font color for title. Do not use unless necessary. #000000 (black)
logo The filename of the logo (for File:Koreageostub.svg, set "logo=Koreageostub.svg".)
logowidth The width of the logo in px. Do not use unless necessary. 80px

ตัวอย่าง[แก้]

กล่องข้อมูล ชื่อเกาหลี
โชซ็อนกึล
조선글
อาร์อาร์Joseon(-)geul
เอ็มอาร์Chosŏn'gŭl
{{Infobox Korean name
| context = north
| hangul = 조선글
| rr = Joseon(-)geul
| mr = Chosŏn'gŭl
}}
กล่องข้อมูล ชื่อเกาหลี
ฮันกึล
이순신
ฮันจา
李舜臣
อาร์อาร์I Sunsin
เอ็มอาร์I Sun-sin
นามปากกา
ฮันกึล
여해
ฮันจา
汝諧
อาร์อาร์Yeohae
เอ็มอาร์Yŏhae
{{Infobox Korean name
| image   =
| caption  = Statue of Admiral Yi
| hangul   = 이순신
| hanja   = 李舜臣
| rr     = I Sunsin
| mr     = I Sun-sin
| hangulho  = 여해
| hanjaho  = 汝諧
| rrho    = Yeohae
| mrho    = Yŏhae
}}
Example
ฮันกึล
이름
Alternate name
ฮันจา
อาร์อาร์amyeong
{{Infobox Korean name
| title   = Example
| hangul   = 이름
| hanja   = none
| othername1 = Alternate name
| hanja1   = 號
| rr1    = amyeong
}}

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล ชื่อเกาหลี (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

This template is used to display an infobox of Korean name(s).

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Titletitle

A text field at the top of the table

สตริงเลือกได้
Imageimage

The filename of the image (for File:Koreageostub.svg, set "Koreageostub.svg")

ชื่อหน้าเลือกได้
Image sizeimage_size

The width of the image in px (i.e. 220px). Do not use unless necessary

จำนวนเลือกได้
Captioncaption

A caption for the image; appears beneath it

สตริงเลือกได้
Contextcontext

Context specification. Set this to "north" for North Korean articles; this will cause the box to use North Korean terms and spellings (chosŏn'gul, hancha instead of hangul, hanja); can also be set to "old" in articles about events that occurred before the development of North and South Korea (pre-1945); this displays the more neutral Hunminjeongeum in place of Hangul or Chosŏn'gŭl

สตริงเลือกได้
Hangul namehangul

Korean name in Hangul

บรรทัดเลือกได้
Hanjahanja

The Hanja for a given Korean name

บรรทัดเลือกได้
Revised Romanizationrr

The Revised Romanization of the name

บรรทัดเลือกได้
McCune–Reischauermr

The McCune–Reischauer of the name

บรรทัดเลือกได้
Hangul hohangulho

Hangul pen name

บรรทัดเลือกได้
Hanja hohanjaho

The Hanja for the pen name

บรรทัดเลือกได้
RR horrho

The Revised Romanization of the pen name

บรรทัดเลือกได้
MR homrho

The McCune–Reischauer of the pen name

บรรทัดเลือกได้
Hangul bornhangulborn

Hangul born name

บรรทัดเลือกได้
Hanja bornhanjaborn

The Hanja for the born name

บรรทัดเลือกได้
RR bornrrborn

The Revised Romanization of the born name

บรรทัดเลือกได้
MR bornmrborn

The McCune–Reischauer of the born name

บรรทัดเลือกได้
Hangul ahangula

Hangul childhood name

บรรทัดเลือกได้
Hanja ahanjaa

The Hanja for the childhood name

บรรทัดเลือกได้
RR arra

The Revised Romanization of the childhood name

บรรทัดเลือกได้
MR amra

The McCune–Reischauer of the childhood name

บรรทัดเลือกได้
Hangul jahangulja

Hangul courtesy name

บรรทัดเลือกได้
Hanja jahanjaja

The Hanja for the courtesy name

บรรทัดเลือกได้
RR jarrja

The Revised Romanization of the courtesy

บรรทัดเลือกได้
MR jamrja

The McCune–Reischauer of the courtesy name

บรรทัดเลือกได้
Hangul stagehangulstage

Hangul stage name

บรรทัดเลือกได้
Hanja stagehanjastage

The Hanja for the stage name

บรรทัดเลือกได้
RR stagerrstage

The Revised Romanization of the stage name

บรรทัดเลือกได้
MR stagemrstage

The McCune–Reischauer of the stage name

บรรทัดเลือกได้
Hangul gyehangulgye

Hangul dharma name

บรรทัดเลือกได้
Hanja gyehanjagye

The Hanja for the dharma name

บรรทัดเลือกได้
RR gyerrgye

The Revised Romanization of the dharma name

บรรทัดเลือกได้
MR gyemrgye

The McCune–Reischauer of the dharma name

บรรทัดเลือกได้
Hangul phhangulph

Hangul posthumous name

บรรทัดเลือกได้
Hanja phhanjaph

The Hanja for the posthumous name

บรรทัดเลือกได้
RR phrrph

The Revised Romanization of the posthumous name

บรรทัดเลือกได้
MR phmrph

The McCune–Reischauer of the posthumous name

บรรทัดเลือกได้
Other name 1 headingothername1

Heading for the other name 1

บรรทัดเลือกได้
Hangul other name 1hangul1

Hangul other name 1

สตริงเลือกได้
Hanja other name 1hanja1

The Hanja for the other name 1

บรรทัดเลือกได้
RR other name 1rr1

The Revised Romanization of the other name 1

บรรทัดเลือกได้
MR other name 1mr1

The McCune–Reischauer of the other name 1

บรรทัดเลือกได้
Other name 2 headingothername2

Heading for the other name 2

สตริงเลือกได้
Hangul other name 2hangul2

Hangul other name 2

บรรทัดเลือกได้
Hanja other name 2hanja2

The Hanja for the other name 2

บรรทัดเลือกได้
RR other name 2rr2

The Revised Romanization of the other name 2

บรรทัดเลือกได้
MR other name 2mr2

The McCune–Reischauer of the other name 2

บรรทัดเลือกได้
Other name 3 headingothername3

Heading for the other name 3

สตริงเลือกได้
Hangul other name 3hangul3

Hangul other name 3

บรรทัดเลือกได้
Hanja other name 3hanja3

The Hanja for the other name 3

บรรทัดเลือกได้
RR other name 3rr3

The Revised Romanization of the other name 3

บรรทัดเลือกได้
MR other name 3mr3

The McCune–Reischauer of the other name 3

บรรทัดเลือกได้
Texttext

Text displayed at bottom of infobox.

สตริงเลือกได้
koreanipakoreanipa

IPA transcription of the name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipahokoreanipaho

IPA transcription of the courtesy name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipabornkoreanipaborn

IPA transcription of the birth name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipaakoreanipaa

IPA transcription of the childhood name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipajakoreanipaja

IPA transcription of the courtesy name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipastagekoreanipastage

IPA transcription of the stage name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipagyekoreanipagye

IPA transcription of the Dharma name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipaphkoreanipaph

IPA transcription of the posthumous name

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipa1koreanipa1

IPA transcription of other name 1

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipa2koreanipa2

IPA transcription of the other name 2

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
koreanipa3koreanipa3

IPA transcription of the other name 3

ไม่ทราบชนิดเลือกได้

ดูเพิ่ม[แก้]

แม่แบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยกล่องข้อมูลชื่อเกาหลี[แก้]

แม่แบบที่เคยใช้โดยกล่องข้อมูลชื่อเกาหลี[แก้]

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

อื่น ๆ[แก้]