แม่แบบ:กล่องข้อมูล ชื่อเกาหลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search


Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
{{{title}}}
{{{caption}}}
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล {{{hangul}}}
ฮันจา {{{hanja}}}
RR {{{rr}}}
MR {{{mr}}}
นามปากกา
ฮันกึล {{{hangulho}}}
ฮันจา {{{hanjaho}}}
RR {{{rrho}}}
MR {{{mrho}}}
ชื่อเกิด
ฮันกึล {{{hangulborn}}}
ฮันจา {{{hanjaborn}}}
RR {{{rrborn}}}
MR {{{mrborn}}}
ชื่อวัยเยาว์
ฮันกึล {{{hangula}}}
ฮันจา {{{hanjaa}}}
RR {{{rra}}}
MR {{{mra}}}
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล {{{hangulja}}}
ฮันจา {{{hanjaja}}}
RR {{{rrja}}}
MR {{{mrja}}}
ชื่อในวงการ
ฮันกึล {{{hangulstage}}}
ฮันจา {{{hanjastage}}}
RR {{{rrstage}}}
MR {{{mrstage}}}
ชื่อทางธรรม
ฮันกึล {{{hangulgye}}}
ฮันจา {{{hanjagye}}}
RR {{{rrgye}}}
MR {{{mrgye}}}
ชื่อหลังเสียชีวิต
ฮันกึล {{{hangulph}}}
ฮันจา {{{hanjaph}}}
RR {{{rrph}}}
MR {{{mrph}}}
{{{othername1}}}
ฮันกึล {{{hangul1}}}
ฮันจา {{{hanja1}}}
RR {{{rr1}}}
MR {{{mr1}}}
{{{othername2}}}
ฮันกึล {{{hangul2}}}
ฮันจา {{{hanja2}}}
RR {{{rr2}}}
MR {{{mr2}}}
{{{text}}}

This template is used to display an infobox of Korean name(s).

Usage[แก้]

All fields are optional; however, at least one of hangul, hanja, rr, and mr is required to display the infobox.

Most commonly used fields[แก้]

{{Infobox Korean name
| hangul = 
| hanja  = 
| rr   = 
| mr   = 
| context = 
| img   = 
| caption = 
}}

Full version[แก้]

{{Infobox Korean name
| hangul   = 
| hanja    = 
| rr     = 
| mr     = 

| context   = 

| title    = 
| tablewidth = 
| color    = 
| fontcolor  = 
| logo    = 
| logowidth  = 
| img     = 
| imgwidth  = 
| caption   = 

| hangulho  = 
| hanjaho   = 
| rrho    = 
| mrho    = 

| hangulborn = 
| hanjaborn  = 
| rrborn   = 
| mrborn   = 

| hangula   = 
| hanjaa   = 
| rra     = 
| mra     = 

| hangulja  = 
| hanjaja   = 
| rrja    = 
| mrja    = 

| hangulstage = 
| hanjastage = 
| rrstage   = 
| mrstage   = 

| hangulgye  = 
| hanjagye  = 
| rrgye    = 
| mrgye    = 

| hangulph  = 
| hanjaph   = 
| rrph    = 
| mrph    = 

| othername1 = 
| hangul1   = 
| hanja1   = 
| rr1     = 
| mr1     = 

| othername2 = 
| hangul2   = 
| hanja2   = 
| rr2     = 
| mr2     = 

| text    = 
}}


Description of fields[แก้]

Field Description Default
hangul Korean name in Hangul.
Leaving this field empty will add the page to Category:Articles needing Korean script or text.
hanja The Hanja for a given Korean name.
Leave this field empty or set to none if there is no corresponding hanja name.
Set this field to ! to add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
rr The Revised Romanization of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
mr The McCune-Reischauer of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
context Context specification. Set this to "north" for North Korean articles; this will cause the box to use North Korean terms and spellings (chosŏn'gul, hancha instead of hangul, hanja).
title A text field at the top of the table. {{PAGENAME}}
tablewidth The width of the infobox in px or em (raw numbers will be interpreted as px). Do not use unless necessary. 22em
color A background color for title. Do not use unless necessary. #CCCCFF
fontcolor A font color for title. Do not use unless necessary. #000000 (black)
logo The filename of the logo (for File:Koreageostub.svg, set "logo=Koreageostub.svg".)
logowidth The width of the logo in px. Do not use unless necessary. 80px
img The filename of the image (for File:Koreageostub.svg, set "img=Koreageostub.svg".)
imgwidth The width of the img in px (i.e. 220px). Do not use unless necessary. frameless
caption A caption for the img; appears beneath the img.
*ho Courtesy name replace * with
hangul, hanja, rr, or mr
*born Birth name
*a Childhood name
*ja Courtesy name
*stage Stage name
*gye Dharma name
*ph Posthumous name
*1 Other names that do not fall under the above headings.
*2
othername1 Text fields to create headings for *1 and *2. Other name
othername2
child Set child=yes to use this template inside another infobox.

Examples[แก้]

Subtemplates[แก้]

Tracking categories[แก้]

See also[แก้]