แม่แบบ:กล่องข้อมูล กฎหมายสหรัฐฯ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:กฎหมายสหรัฐฯ)
กล่องข้อมูล กฎหมายสหรัฐฯ
มหาลัญจกรแห่งสหรัฐอเมริกา (Great Seal of the United States).
การเรียก
การประมวล
ประวัติทางนิติบัญญัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ
ไม่มี
คดีที่เกี่ยวข้องของศาลสูงสุดแห่งสหรัฐฯ
ไม่มี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
{{Infobox U.S. legislation
| name = 
| fullname = <!--Official title (e.g. An act to...)-->
| acronym = 
| nickname =
| enacted by = <!--Name of Congress. (e.g. 1st, 10th, 100th). Auto-links to corresponding page. Adding other characters breaks the link-->
| effective date = 
| public law url = 
| cite public law = 
| cite statutes at large = <!--{{usstat}} can be used-->
| acts amended = 
| acts repealed =
| title amended = <!--US code titles changed-->
| sections created = <!--{{USC}} can be used-->
| sections amended = 
| leghisturl = 
| introducedin = <!--House or Senate-->
| introducedbill = 
| introducedby = <!--sponsor(s)-->
| introduceddate = 
| committees = 
| passedbody1 = 
| passeddate1 = 
| passedvote1 = 
| passedbody2 = 
| passedas2 = <!-- used if the second body changes the name of the legislation -->
| passeddate2 = 
| passedvote2 = 
| conferencedate = 
| passedbody3 = 
| passeddate3 = 
| passedvote3 = 
| agreedbody3 = <!-- used when the other body agrees without going into committee -->
| agreeddate3 = <!-- used when the other body agrees without going into committee -->
| agreedvote3 = <!-- used when the other body agrees without going into committee -->
| agreedbody4 = <!-- used if agreedbody3 further amends legislation -->
| agreeddate4 = <!-- used if agreedbody3 further amends legislation -->
| agreedvote4 = <!-- used if agreedbody3 further amends legislation -->
| passedbody4 = 
| passeddate4 = 
| passedvote4 = 
| signedpresident = 
| signeddate = 
| unsignedpresident = <!-- used when passed without presidential signing -->
| unsigneddate = <!-- used when passed without presidential signing -->
| vetoedpresident = <!-- used when passed by overriding presidential veto -->
| vetoeddate= <!-- used when passed by overriding presidential veto -->
| overriddenbody1 = <!-- used when passed by overriding presidential veto -->
| overriddendate1 = <!-- used when passed by overriding presidential veto -->
| overriddenvote1 = <!-- used when passed by overriding presidential veto -->
| overriddenbody2 = <!-- used when passed by overriding presidential veto -->
| overriddendate2 = <!-- used when passed by overriding presidential veto -->
| overriddenvote2 = <!-- used when passed by overriding presidential veto -->
| amendments = 
| SCOTUS cases =
}}