แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว
แม่เจ้ารถแก้ว.jpg

พระนาม หม่อมราชวงศ์หญิงรถแก้ว อิศรเสนา
พระนามเต็ม แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้วราชเทวี
พระอิสริยยศ ชายาในเจ้านครลำพูน
ฐานันดรศักดิ์ แม่เจ้า
ราชวงศ์ จักรี (ประสูติ)
ทิพย์จักร (เสกสมรส)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2393
พิราลัย พ.ศ. 2468
พระบิดา หม่อมเจ้าสัตบุศ อิศรเสนา
พระมารดา เจ้าหญิงในวงศ์เจ้าเจ็ดตน
พระสวามี เจ้าอินทยงยศโชติ
พระราชบุตร 5 องค์

แม่เจ้ารถแก้ว หรือพระนามเดิม หม่อมราชวงศ์หญิงรถแก้ว อิศรเสนา เป็นชายาในเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 9 และเป็นธิดาในหม่อมเจ้าสัตบุศ อิศรเสนา (พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช) กับเจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักร (เชื้อเจ้าเจ็ดตน)

พระประวัติ[แก้]

แม่เจ้ารถแก้ว หรือพระนามเดิม หม่อมราชวงศ์หญิงรถแก้ว อิศรเสนา เป็นธิดาในหม่อมเจ้าสัตบุศ อิศรเสนา ซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช กับคุณหญิงพลับ ศิลานนท์ (หม่อมเจ้าหญิงทับ พระธิดาองค์ที่ 2 ในสมเด็จเจ้าฟ้าศิลา พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) และหม่อมมารดาไม่ปรากฏนามเป็นเจ้าหญิงในวงศ์เจ้าเจ็ดตน สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในสมัยยังทรงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ. 2440 ได้ทรงเทียบฐานันดรศักดิ์ให้แก่แม่เจ้ารถแก้ว ในชั้นหม่อมราชวงศ์ เป็นที่ทราบแก่บรรดาเจ้านายในราชวงศ์จักรีในกรุงเทพมหานครโดยทั่วกันในสมัยนั้น

แม่เจ้ารถแก้ว เสกสมรสกับเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 9 ตั้งแต่สมัยที่เจ้าอินทยงยศโชติยังรับราชการในตำแหน่งพระยาไชยสงคราม นครลำพูน ในรัชสมัยเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน

แม่เจ้ารถแก้วถึงแก่พิราลัย เมื่อวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3 พ.ศ. 2468 สิริอายุได้ 75 ปี อัฐิของท่านนอกจากบรรจุในกู่ที่สร้างไว้ในสุสานหลวงลำพูนแล้ว เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ได้นำอัฐิอีกส่วนหนึ่งของท่านบรรจุในเจดีย์วัดบ้านหลวย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ราชโอรสธิดา[แก้]

แม่เจ้ารถแก้ว มีราชโอรส ราชธิดา กับเจ้าอินทยงยศโชติ 5 องค์ คือ

  1. เจ้าหญิงมุกดา ณ ลำพูน สมรสกับเจ้าราชภาคินัย (น้อยเมืองไทย ณ ลำพูน) เจ้าราชภาคินัยนครลำพูน
  2. เจ้าชายตุ้ย ณ ลำพูน (ถึงแก่อนิจกรรมตั้งแต่เยาว์วัย)
  3. เจ้าน้อยจักรคำ ณ ลำพูน ต่อมาคือมหาอำมาตย์โท พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 10
  4. เจ้าหญิงแก้วมาเมือง ณ ลำพูน
  5. เจ้าหญิงหล้า ณ ลำพูน สมรสกับเจ้าน้อยจิตตะ ณ ลำพูน ภายหลังสมรสกับเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์ (น้อยพุทธวงศ์ ณ เชียงใหม่) เจ้าราชสัมพันธ์วงศ์นครลำพูน[1]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน". ภาพล้านนาในอดีต. สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2559.