แนวฉากจุดยอด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แนวฉากจุดยอดกับการเปลี่ยนแปลงการสะท้อนของพื้นผิว (a) แนวฉากจุดยอดชี้ไปทิศทางเดียวกับแนวฉากของพื้นผิว (b) แนวฉากจุดยอดชี้ไปในทิศทางเดียวกับแนวฉากจุดยอดของพื้นผิวข้างเคียง การสะท้อนแสงจึงต่อเนื่องเสมือนเป็นพื้นผิวเดียวกัน

แนวฉากจุดยอด (vertex normal) คือค่าแนวฉากที่กำหนดให้กับจุดยอด แทนที่จะคำนวณจากระนาบพื้นผิวโพลีกอน ซอฟต์แวร์สำหรับเร็นเดอร์ภาพอาจคำนวณค่าแนวฉากของพื้นผิวจากค่าแนวฉากจุดยอด เช่นในโพลีกอนสามเหลี่ยมจะกำหนดค่าแนวฉากจุดยอดสามค่าให้จุดยอดทั้งสามมุม โดยจะเป็นค่าเวกเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องตั้งฉากกับพื้นผิวโพลีกอนเพื่อมาใช้คำนวณสนามเวกเตอร์ของแนวฉากพื้นผิวโพลีกอน เช่นถ้ามีโพลีกอนสองชิ้นวางติดกัน แล้วกำหนดแนวฉากจุดยอดของทั้งสองชิ้นให้วิ่งไปทิศทางเดียวกับแนวฉากพื้นผิว รอยต่อของโพลีกอนจะแสดงรอยหยักตามขอบ แต่ถ้าจุดยอดให้แนวฉากวิ่งไปทางเดียวกับแนวฉากจุดยอดของพื้นผิวโพลีกอนข้างเคียง การสะท้อนของโพลีกอนชิ้นแรกจะถูกเกลี่ยเข้าหาการสะท้อนของโพลีกอนข้างเคียง ทำให้มองดูเสมือนเป็นพื้นผิวเรียบโค้ง