แตรวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความเป็นมา 

            แตรวง   เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีที่ผสมด้วยเครื่องดนตรี(เป่า,ตี)   ชนิดต่างๆเพียงสองตระกูลเท่านั้น    วงดนตรีในลักษณะนี้เหมาะสำหรับใช้บรรเลงนำในการเดินแถวในทุกสภาพท้องถิ่นเพราะแตรเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นด้วยโลหะ  และไม่มีส่วนประกอบที่กระจุกกระจิกเหมือนเครื่องดนตรีอื่นๆ    ทนต่อการโยกย้ายหรือหอบหิ้วไปได้โดยสะดวก 

ปัจจุบันแตรวงได้มีการพัฒนาการเป็น 2  รูปแบบคือ 

1.แตรวงที่พัฒนาเป็นวงโยธวาธิตที่ใช้ในกิจกรรมของกองทัพ   และตามโรงเรียนมัธยม    มีรูปแบบในการบรรเลง    เช่นใช้โน้ตเพลงที่แยกกันแต่ละชิ้น    มีการประสานเสียง 

2.แตรวงพื้นบ้านที่ใช้ในกิจกรรมชาวบ้าน   ในการแห่ประกอบงานรื่นเริง    งานบวช    งานสมโภช   งานบุญต่างๆ    โดยบรรเลงแบบวงปี่พาทย์    คือใช้บทเพลงที่ใช้กับวงดนตรีทั่วไป    โดยเน้นความสนุกสนานแตรวงพื้นบ้านจะมีเครื่องดนตรีไม่มากนัก   เครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นจำพวกแตร    การฝึกหัดก็จะใช้การถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่มีการดูโน้ตเพลง 

ในเวลาการบรรเลงต้องอาศัยการจดจำ     นั่งล้อมวงกันบรรเลงแตรวงจึงเป็นการละเล่นพื้นบ้านในการดำรงชีวิต ของชาวบ้าน    ผู้ที่เล่นทั้งชายและหญิงทุกวัย   ตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุตามโอกาส

เครื่องดนตรีในแตรวง 

เครื่องดนตรีในแตรวงประกอบด้วยเครื่องดนตรีในกลุ่มใหญ่   2  กลุ่มคือ 

1.กลุ่มเครื่องเป่า 

2.กลุ่มเครื่องตี

วิธีการเล่น 

            กลุ่มที่1 กลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลือง 

-การ หยิบ  จับ  เก็บ   วางและการรักษาเครื่องดนตรี 

-การใช้กำพวด 

-การหายใจและเม้มปาก 

-การดัดลิ้น 

-การปิดเปิดนิ้ว 

-คีตลักษณ์และศัพท์คีตทางดนตรี 

-การปฏิบัติตามโน้ต 

-การรวมวง

สำหรับแตรวงทหารและตำรวจ ดู โยธวาทิต
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แตรวง (อังกฤษ: brass band) คือ วงดนตรีซึ่งปรกติประกอบด้วยเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบ ในบางธรรมเนียม เรียกวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีทองเหลืองและเครื่องเป่าลมไม้ว่า แตรวง ก็มี แต่โดยมากแล้วเรียก โยธวาทิต (military band), วงนั่งบรรเลง (concert band) หรือวงเป่า (wind band)