แคว้นโชชู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แคว้นโจชู)
ธงของกองทัพแคว้นโจชูใน สงครามโบะชิง
โมะริ เทะรุโมะโตะ ไดเมียวหรือเจ้าแคว้นคนแรกของแคว้น โจชู

แคว้นโจชู เป็นแคว้นศักดินาโบราณของญี่ปุ่นในยุค เอโดะ ซึ่งมีบทบาทในช่วงปลายยุคเอโดะเมื่อได้จับมือกับ แคว้นซะสึมะ โค่นล้ม รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ ในปัจจุบันนี้แคว้นโจชูคือ จังหวัดยะมะงุชิ

ในอดีตแคว้นโจชูปกครองโดย ตระกูลโมะริ ซึ่งมี โมะริ เทะรุโมะโตะ เป็น ไดเมียว คนแรก