แคลเซียมไบคาร์บอเนต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แคลเซียมไบคาร์บอเนต
Calcium bicarbonate
ชื่อตาม IUPAC แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
ชื่ออื่น แคลเซียมไบคาร์บอเนต
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS
PubChem 10176262
SMILES
 
InChI
 
ChemSpider ID 8351767
คุณสมบัติ
สูตรเคมี Ca(HCO3)2
มวลต่อหนึ่งโมล 162.11464 g/mol
ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 16.1 g/100 mL (0 °C)
16.6 g/100 mL (20°C)
18.4 g/100 mL (100 °C)
ความอันตราย
อันตรายหลัก ระคายเคือง (Xi)
R-phrases R36
จุดวาบไฟ ไม่ติดไฟ
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

แคลเซียมไบคาร์บอเนต หรือ แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (อังกฤษ: calcium bicarbonate; สูตรเคมี: Ca (HCO3)2) เป็นสารประกอบที่อยู่ในสารละลายเท่านั้น ถ้าสารละลายระเหยจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้

Ca (HCO3) 2) (aq) → CO2 (g) + H2O (l) + CaCO3 (s).

แคลเซียมไบคาร์บอเนตจะเกิดก็ต่อเมื่อน้ำมีคาร์บอนไดออกไซด์ในสารละลาย (หรือเรียกว่า กรดคาร์บอนิก) ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนต

ปฏิกิริยานี้มีความสำคัญมากในการเกิดหินงอก หินย้อย คอลัมน์ภายในถ้ำ น้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศผ่านลงไปตามหินปูน (limestone) หรือแคลเซียมคาร์บอเนตอื่น แคลเซียมคาร์บอเนตบางส่วนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไบคาร์บอเนตซึ่งละลายน้ำได้ดีมาก ต่อมาเมื่อน้ำแห้ง แคลเซียมไบคาร์บอเนตจะเปลี่ยนไปเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งละลายน้ำได้น้อยจะแยกตัวออกมาเกาะเป็นหินงอกหินย้อย อุณหภูมิมีความสำคัญต่อปฏิกิริยามาก เพราะเมื่ออุณหภูมิสูง คาร์บอนไดออกไซด์จะแยกตัวออกจากสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตเร็วขึ้น

อ้างอิง[แก้]